Přeskočit na obsah

Uživatel:Magicment

Z Wikiverzity

'Meltly lidstva' 3 pandemie moru (začátek v etiopii a bizan kontantinopol

1 pandemie justtinianuv mor (vylidnění byzanc) až do 8 toletí dopad na bizanc (vylidnění říše)

2 pandemie černá smrt(doba temna) začátek střední asie mor rozšířili tataři kteří katapultovaly nakažené mrtvoly do města caffa když se vraceli nakazili(Sicilie) vyžádal si 25 mil obyvatel poprvé termín "karenténa" 1377 (lodě mueli stát 3O dní než se lidé mohli vylodit na pevninu) mor se vyhnul čechám a části polska

2 vlna trvá do začátku 18 stol(a také v době 30 leté války) (a epidemie moru v londýně zadržel londýnský požár) výdeňký mor a italký) už se čechám nevyhnul s této doby moroví doktor( tipické zahnutý zobák jako maska a plno černých vrstev obleku


3 pandemie pol. 19. stol Honkong,Čína a Indie (šíří se pomocí lodí a parníků po celé světě) dnes je velice dobře zvládnutá(největší problém na Madagaskaru (rezistentní formy bakterii))


1 forma "bobunický mor" 80- 90 procent morovích onemocnění vysoký koificient přeživších(narozdíl od jiných typů moru , které skoro vždy zabíjí bubonický mor máme šanci přežít (když přežil vytvořil si obrané bakterie)) bublony se oběvují v tříslech jsou to boule které následně černají

2 forma primární morová pneumonie kapénkovy přenos krvavý kašel 100 procent umrtí bez léčení

HLODAVEC_BLECHA_KRYSA(hlavní rezervoár(bubonická forma))(blecha je vektor v tomto případě)


rod yersinia y.pestri 19 druhů solečné prvky- při obarvení vydíme tipické ůtvary mají velké rozpětí ph růst 4-40 stupňů velmi pomalu rozlišení kmenů v druhu

3 pandemie antiqa medivalis orientalis


'Alexandre Yersin' oběvyl záškrtoví toxin (v honkongku) použil poprvé morové antisérum a definoval kdo přenáší mor P.L.Simond W.haffkine 3 základní fomy

y pestis=y tubekolozis (tedy je velmi podobná) -klon odvozen -y pestis malý plamiz -y tuberkulozis rozdíl(velmi malý)

-životní cyklus vektor blecha pozře (yersinie se namnoží ve střevech a kousnutím se rozmnoží v savci(blechy nemohou sát jsou agresinější více se rozsévají mor) -tuberkolozis nic neudělá


Gen plazmidu pPst je tipický pro y pestis ((je důležítý aby došlo k šíření bakterii dale)bez toho by to nešlo) prostředí inciace 25-37 stupnu


sekreční systém typu 3 do imutních buněk injukují tak aby je zničili nebo pozměnili (destruktuíí je)

Polypeptid F1 Gen caf11 na plazmidu pfra

nepatogení yersinie dostanou Pyv které extrémní virulence 10 c.f.u. umožňuje vubec se šířit zahrnuje strašně velikou část krve

poznáme že jsou yersinie pomocí zubu zub s okamžitě zakonzervuje


CHOLERA

(dehydruje absolutně člověka (litry za hodinu)a mizení elektrojtů) 7 pandemii 1 nedotkla se evropy 2 fRANCIE A EVROPA 1900-UMÍRAJÍ MILIONY LIDÍ POMĚRNĚ MLADÉ ONEMOCNĚNÍ 2010 3-5 MIL LIDÍ NEMOCNÝCH 100 TISÍC MRTVÝCH OBĚTI V AFRICE NEJVÍCE A INDII MALINKO AMERIKA TEDY USA


OBĚVY-Thomas A. Latta doplnění elektrolitů ktrté mizí

původce Vibrio Choleare tipický vzhled bičíka veliká hlavičku¨ má dva chromozomy

cholerový toxin jak funguje je dělený na dvě podjednotky A,B

cholerový kanálek který dehydratuje a vytahuje ze člověka velmy rychle

přenos dostávají se do planktonu a z planktonů do korýšů z korýšů do ovoce nebo jiných věcí které se konfrontovali s vodou


projev krvácením hlenovou stolicí a absolutní dehydretaci "rýžová voda"

léčení-orální rehydratace nebo vodní infuze banán


LEPRA- stigma vyloučení ze společnosti (nejsou velké oběti) např.král jeruzalemský Baldur 4 velká odolnost necitlivost

velké poklesy obětí lepry 2012 v indii 150 tis.


oběvyl Armauer Hansen jsou to tyčinky má 170 druhů

generační doba 12 dní dělení na 2 inkubační doba může trvat roky hostitelé přirozeně pásovec

léčení : antibiotika Rifampicin

formy lepry: vyjadřují stav bakterii a obraného systému hostitele

BÍLÁ NEMOC OD KARLA ČAPKA


Anatomie člověka a složky jeho stravy

-strava .strava pro růst růst záleží na 3 aspektech -jídlo(tvz. protein tedy bílkoviny,potom