Programování pro hračičky/Měniči/2023

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Ve školním roce 2023/2024 probíhá skupinová výuka na hráčské cestě Programování pro hračičky od konce ledna do začátku dubna 2024 souběžně s hodinami programování 4. ročníku pražského Waldorfského lycea. Rozvrh počítá se dvěma pravidelnými hodinami týdně (v úterý a ve čtvrtek), obsahy kurzu jsou proto rozděleny do dávek odpovídajících jedné vyučovací hodině a přiřazeny úterním a čtvrtečním datům (při vynechání dnů, kdy z nějakého důvodu odpadá informatika, nebo se dokonce vůbec nejde do školy — například protože jsou prázdniny). Kurz však nevyžaduje vazbu na tyto rozvrhové časy, účastníci se mohou kurzem prokousávat svým tempem a v časech, které se jim hodí, protože Prahy běží neustále a komunikovat spolu můžeme i asynchronně.

Účastníci kurzu mohou s lektorem kurzu nebo s ostatními účastníky komunikovat v rámci hry Prahy či po jakýchkoli dalších kanálech, ale dotazy, které mohou principiálně zajímat i ostatní účastníky kurzu, je vhodné psát na diskusní stránku tohoto běhu kurzu, a dotazy, které by mohly zajímat všechny hráče Prahů, do diskusního klubu Prahy na serveru Okoun.

30. ledna[editovat]

 • V kurzu budeme postupovat podle měničského kurzu Programování pro hračičky. V popisu úkolů na aktuální hodinu na této stránce (tedy na místě, na které zrovna koukáte) vždy najdete odkaz na lekce, s nimiž budeme na hodině pracovat, a případné doplňující pokyny.
 • Ve hře Prahy byste nyní všichni měli mít založenu funkční postavu. Pokud někdo ještě nemá (pak je to pravděpodobně zájemce, který se připojil dodatečně), měl by si ji obratem založit a nahlásit ji uživateli Mmh, který tento kurz vede.
 • Pokud již Prahy znáte (což by mělo platit pro celou školní skupinu), projděte se hrou a občerstvěte si, jak se ovládá, zjistěte, kde se nacházíte, snažte se sejít s ostatními. Pokud jste v Prazích poprvé, pak si podle herní nápovědy, příp. též podle návodu zde na Wikiverzitě vyzkoušejte ovládání hry a pokuste se zorientovat v jejím textovém světě.
 • Při zacházení se světem hry pozorujte jeho objektovou strukturu, tedy to, co je podrobněji popsáno v 1. lekci měničského kurzu. Zkuste si uvědomit, jaké všechny objekty ve hře potkáváte, jak jsou tyto objekty vůči sobě umístěny a jaké mají další vlastnosti.
 • Jako vodítko v poznávání herního světa a návod k procvičování obsahu 1. lekce vám poslouží úkoly uvedené v závěru lekce.
 • Pokud vám to jde dobře, tak především zkuste trochu pomoci pomalejším spolužákům — to je princip, který se budeme snažit dodržovat během celého kurzu, abychom jím co nejvíce mohli postupovat společně.

Upozornění na časté chyby[editovat]

 • Když se odhlašujete ze hry, tak to nedělejte tak, že prostě zavřete okno, ale tím, že ve hře napíšete příkaz konec. Tím se vám uloží aktuální herní stav a ze hry skutečně zmizíte. (Když neukončíte příkazem konec, tak po vás ve hře nejprve nějakou dobu straší zkamenělina, což znamená hráče, kterému se přerušilo spojení — pak se předpokládá, že spojení se přerušilo omylem, a nějakou dobu se čeká, zda se znovu připojíte.)

1. února[editovat]

 • Protože někteří účastníci ještě zápasí s úkoly z minulé hodiny, nebudeme si dnes přidávat další teorii. Připomínáme si, jak se zachází se světem Prahů a snažíme se na něm cvičit objektový pohled, jak je popsán v 1. lekci.
 • Už při tomto úvodním cvičení se ovšem pustíme do toho, co budeme potřebovat všichni absolvovat, abychom se mohli volně pohybovat ve hře, tedy do prvního herního úkolu, jehož splněním hráč přestane být nováčkem a stane se plnoprávným občanem herního světa. Jako nápovědu můžeme použít návod Jak splnit první úkol, tedy přečíst si z něho vždy další kousek, když sami nedokážeme přijít na to, jak postupovat dál.
 • Vzhledem k tomu, že někteří už první úkol splněn mají, je nabíledni, že si můžeme dávat radit i od nich. Je přece naším společným cílem, abychom všichni splnili první úkol a dostali se za první práh, tedy každý, kdož je pokročilejší, pomáhejž těm méně pokročilým!

13. února[editovat]

 • Dnešní teorií bude uvědomění akcí spojených s objekty a s tím souvisící rozlišování mezi reálnými a virtuálními objekty. To všechno (spolu s návodem na hlášení chyb a podnětů k vylepšení hry) najdete ve 2. lekci.
 • Jinak se ovšem všichni snažíme splnit první úkol, abychom přestali být nováčky a mohli se volně pohybovat celou hrou.
 • Protože někteří už první úkol splněn mají, zatímco jiní ještě ani nenašli recept, a potřeba mít splněn první úkol je naše společná, pomáháme si navzájem, seč můžeme. Až i ten poslední z nás překročí práh vedoucí ze začátečnického domu do dalšího světa, bude to naše společné vítězství!

15. února[editovat]

Napíráme své síly společně k tomu, abychom všichni splnili první úkol a mohli se volně vydat do světů za prvním Prahem. Kdo už má splněno, pomáhá ostatním, anebo není-li jeho pomoci už zapotřebí, objevuje na vlastní pěst zajímavé kouty hry, aby o to lépe mohl pomáhat pomalejším v budoucnu.

20. února[editovat]

Kromě pár opozdilců, kteří chyběli na poslední fyzické hodině, mají nyní všichni uvařen lektvar a mohou se volně pohybovat hrou. Využijeme proto kouzelné možnosti, kterou nám dává do Prahů vestavěný LMS MUDle, přeskočíme dlouhou cestu, kterou popisují 3., 4. a 5. lekce měničského kurzu (teoretické výklady obsažené v těchto lekcích si doplníme během příštích hodin), a vstoupíme do Bratrstva změny a vyzkoušíme si nové možnosti s tím spojené, jak je popisuje lekce 6.

22. února[editovat]

 • Tuto hodinu si doplníme představu o celkové struktuře herního světa (jednotlivé světy a prahy mezi nimi, mapové a nemapové oblasti), kterou najdeme popsánu též v lekcích 3 a 4.
 • Protože téměř všichni nyní mají splněn první úkol a stali se měniči, ukážeme si ještě jednou základní zacházení s příkazem změň a budeme se v něm cvičit, k čemuž najdeme rady a cvičení v lekci 7 v kapitolách Herní využití změněných vlastností a Úkoly.
 • Opozdilci si ještě budou dodělávat první úkol nebo vstupovat do cechu, v čemž jim všichni ostatní budou podle možností nápomocni.

Upozornění na časté chyby[editovat]

 • Měnění spotřebovává duševní body. Aby si člověk uvědomil, kolik bodů mu ještě zbývá, je vhodné mít zapnuto okamžité ukazování změn bodů (příkaz nastavení, resp. zkratka nast, v nastavení oddíl Vzhled výstupu, v něm přepínače vpravo nahoře).
 • Vypotřebované duševní body se během času samy doplňují. Doplňují se ovšem v závislosti na tom, jak se člověku daří, zejména jak dobře je najeden a napit. Pokud máte hlad nebo žízeň, doplňují se vám body pomaleji, anebo se přestanou doplňovat úplně. Pro urychlení doplňování je naopak možno si někam sednout nebo lehnout, případně pít a jíst přípravky k doplňování bodů určené (např. Protokola v měničském baru, ale jinak též některé volně dostupné potraviny či voda z některých pramenů).

27. února[editovat]

 • Na úvod se podíváme na to, jak mezi sebou komunikují objekty (popsáno je to hlavně v kapitole 7).
 • Pak si předvedeme, jak se začleňují odkazy na zúčastněné objekty do změn vlastností objektů (kapitoly Gramatické funkce a Pseudoklauzury v 8. lekci).
 • A pak už budeme zkoušet, jak všelijak to jde ve hře využít.

29. února[editovat]

 • Dnes si doplníme trochu teorie, ale spíše herně-orientační než programovací: uvědomíme si, jak postupuje hráč po své „dlouhé cestě“, tedy jak získává různé body a schopnosti, vstupuje do různých společenstev, plní různé úkoly a hraje různé dílčí hry. V učebnici to najdeme popsáno v lekcích 3. a 6., v Prazích pak v galerii v Domě.
 • A jinak budeme měnit, měnit a měnit, abychom si vyzkoušeli co nejvíce gramatických funkcí a jejich použití v pseudoklauzurách (lekce 8).
 • A pokud nám zrovna budou docházet duševní body, budeme zkoumat, co všechno se dá ve světech mezi Prahy dělat. Budeme k tomu ostatně moci využít i výše zmíněného teoretického doplnění.

5. března[editovat]

 • Jako dnešní teorii si představíme pojem vzájemného zastínění objektů, který je popsán v 5. lekci.
 • Hlavní náplní nám bude stále měnění (lekce 7 a 8).
 • Jinak můžeme dále objevovat nová herní zákoutí, pomáhat ostatním atd.

7. března[editovat]

 • Protože někteří se už stali tovaryši a vícero dalších se tomu blíží, pustíme se do 9. lekce, která objasňuje, jak jsou herní akce navázány na objekty, a uvádí do měničského příkazu přeonač.
 • Kdo je tovaryš, začne si zkoušet přeonačování, kdo ještě tovaryšem není, ten se jím buď může už stát, anebo mění a mění, aby mu zkušenost vyrostla nad požadovanou mez. Stačí si zkusit změnit všechny změnitelné vlastnosti objektů a smysluplně při tom využít všechny gramatické funkce pro OBJ_TP i OBJ_TO, a vaše měničská zkušenost už bude na přijetí za tovaryše stačit.
 • Co dělat dalšího, resp. co dělat ve chvílích, kdy čekáte na doplnění duševních sil, už mezitím jistě víte.

12. března[editovat]

 • Pokračujeme v seznamování s tovaryšskými dovednostmi, tentokrát hlavně s těmi, které jsou představeny v 10. lekci: využití různých akcí při přeonačování a zapojení různých objektů do těchto akcí.
 • Ti, kdo ještě tovaryši nejsou, si zkouší různé měnění, aby jim narostla zkušenost, a případně se už i tovaryši stanou. Ti, kdo jsou už mistři, postupují dále samostudiem, anebo pomáhají ostatním.

14. března[editovat]

Zdá se, že tohle nám zabere více času. Jsme pořád tam, kde minule, tedy v 10. lekci, a k tomu různě doháníme nebo předbíháme.

19. března[editovat]

A ještě jednou totéž (10. lekce a souběžně různé samostudium).

21. března[editovat]

Pořád totéž (10. lekce a souběžně různé samostudium), byť to neznamená úplně totéž. Zabýváme se různými dílčími úkoly, jsouce rozptýleni od učedníků po mistry, a každý to konzultujeme, jak potřebujeme.

26. března[editovat]

Protože většina má do mistrovství ještě daleko, budeme se hlavně věnovat procvičování měnění a přeonačování, ale podíváme se trochu i na některé z konceptů představených v lekcích 11 a 12. Pravidelné hodiny ve fyzickém světě tím uzavřeme, protože v dubnovém rozvrhu školní skupiny povinná informatika ustoupí maturitním přípravám z předmětů, které už dlouho nebyly na řadě. Kdo však bude po své měničské cestě postupovat dále, ten může i nadále počítat s možností konzultací.