Piesně Chval Božských

Z Wikiverzity

Piesně Chval Božských neboli Šamotulský kancionál.

1501[editovat]

 • Písně chval božských (?, první tištěný kancionál),
 • knihopisné číslo: 12853

1542?[editovat]

Piesně Chval Božských, Piesně Duchovní Evangelitské

 • V Litomyšli : u Alexandra Aujezdského?, 1542? / Litomyšl : Alexandr Plzeňský?
 • Knihopis: K12857

Obsah[editovat]

 • Na A2a: za Cžlowěka spuosobil / ge//hožto byl Diabel zabil.
 • Na [B6a]: Počijnagij se Piesně O Narozenij z Marye Panny Syna Božieho / prawého Boha a prawého Cžlowěka / Pána a Spasytel(!) nasseho Gežijsse Krysta.
 • Na J4a: Piesně o Slawném a Radostném Wzkřiessenij Zmrtwých Pána Gezu=Krista.
 • Na FF1a: Druha strana Knijhy této Chwal Božskych. Počijna se Druha strana Piesnij Duchownijch Ewangelitských. A neyprw na Modlitbu Panem Krystem včenau / y také wssem geho wěrným k častému Modlenij wydanau.
 • Na KK1a: Piesně o Swatych a Mučedlnijcych Krystowych / kteréž na Swátky a památky gegich zpiewány býwagij.

54 S 000770[editovat]

 • Syst. číslo: 000084248 – Tisk je defektní, chybí fol.: A1-3, A6-8, D1, G8, EE8, FF1-3, KK1 a text od VV7

65 E 002175[editovat]

 • viz Zm 1783
 • Syst. číslo: 000052984
 • PDF eBook: Služba EOD (e-Books on Demand / e-Knihy na objednávku) umožňuje získat vybranou knihu v digitální formě.
  • Knihu naskenujeme a zpřístupníme ve formátu PDF, nezávislém na použité platformě a jednoduchém k použití. Pokud je to možné, původní vzhled knihy zkombinujeme s metodou OCR (automatické rozpoznání textu). Díky OCR pak lze vyhledávat v textu nebo text kopirovat. Od CZK 200.00 + 5.00 za stranu

1561 Šamotulský[editovat]

 • Piesně Chval Božských. Písně duchovní evanjelistské, opět znovu přehlédnuté, zpravené a shromážděné. I také mnohé v nově složené z gruntu a zakladu Písem svatých, ke cti a k chvale samého jedineho věčného Boha v Trojici blahoslavene, také ku pomoci a k službě i ku potěšení v pravem křesťanském naboženství všech věrných, milujících i národ i jazyk český
 • Piesně Chwal Božských : Pjsně Duchownj Ewangelistské : Opět znowu přehlédnuté, zprawené, a shromážděné: Y ta ké mnohé w Nowě složené, z gruntu a zakladu Pjsem Swatých : Kecti a k chwale samého gediného wěčného Boha, w Trogicy blahoslawené : Také kupomocy a k službě y kupotěssenj w prawém Křesťanském Náboženstwj wssech Wěrných, milugjcých y Národ y Jazyk Cěský. Léta Páně 1561
 • w: Šamotulský kancionál
 • Knihopis: K12860
 • poprvé v Polsku 7. června 1561

54 B 000035[editovat]

65 C 000433[editovat]

Obsah[editovat]

 • A Adventní
 • B
 • C O narození Páně
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • X
 • Y
 • Z

1564[editovat]

 • Knihopis K 12861

1572[editovat]

 • Písně chval božských 1572 (Jakub Kunvaldský)
  • Piisně chwal božských k Slawnostem a Památkám Weyročniim...
 • knihopisné číslo: 4621

1576[editovat]

 • Písně chval božských 1576 (Jakub Kunvaldský)
  • Kancyonál Cžeský Jenž jest Kniha piisnii Duchownich...
 • knihopisné číslo: 4619

Související stránky[editovat]