Nápověda:Jak založit nový projekt

Z Wikiverzity

Chcete založit na Wikiverzitě nový projekt, který odpovídá jejímu zaměření? Výborně, jen do toho! Aby však Wikiverzita zůstala jako celek použitelná, aby byly její projekty dohledatelné, aby se jich mohli účastnit všichni, kdo k nim mohou zdárně přispět, a naopak aby omylem někdo nezasahoval do projektu v rozporu s jeho cílem, je potřeba dodržet několik základních pravidel.

Název a kategorizace projektu[editovat]

Nejprve si rozmyslete, jak stručně, ale přitom co nejpopisněji svůj projekt nazvat. Základní orientaci pro volbu jména najdete v pravidlech pro název stránky. Při tom si možná uvědomíte, že svůj projekt raději nechcete budovat jako samostatný nový, ale začleníte jej raději do nějakého existujícího (jako je například specifický kurs o německých předložkách začleněn do projektu Němčina).

Název projektu slouží k jeho snadné identifikaci, ale pro pořádek i snadnější hledání relevantních obsahů na Wikiverzitě je potřeba projekt zařadit do správných kategorií. Základní zařazení bývá dvojí — podle oboru a podle typu projektu, přičemž někdy může projekt zasahovat do více oborů a svou formou rovněž odpovídat více projektovým typům (tedy třeba být zároveň úložištěm i kurzem). Oborové zařazení nejlépe určíte tak, že si prohlédnete kategorii Obory a vyberete z oborových podkategorií (či jejich podkategorií). Zařazení podle typu projektu nejlépe určíte tak, že si prohlédnete v současnosti definované typy projektů v dokumentaci ke klasifikační nálepce a buď zvolíte jeden z nich, nebo se spokojíte se zařazením mezi nespecifikované projekty. Pro některé kombinace oboru a typu projektu existují zvláštní kategorie, spojující v sobě obojí zařazení — například kurz, který se týká programování, můžete zařadit přímo do kategorie Kurzy programování, místo abyste jej řadili do jednotlivých kategorií Programování a Kurzy.

Pokud je projekt určen specifickému vzdělávacímu stupni, typu školy apod., je vhodné jej kromě základní kategorizace podle oboru a podle typu projektu zařadit též do některé podkategorie kategorie Úrovně vzdělávání.

Jednostránkové a vícestránkové projekty[editovat]

Než vybranou kategorii zapíšete do svého projektu, musíte se ještě rozhodnout, zda ho bude tvořit jen jedna stránka (jako třeba Pád namazaného krajíce), nebo zda bude sestávat z více stránek (jako třeba Latina pro začátečníky). To vyplyne nejspíše už ze samotné povahy vašeho projektu. Pokud to zatím nevyplynulo, začněte projekt raději jako jednu samostatnou stránku, ke které můžete později přidat další, pokud se to ukáže jako nutné.

V případě jednostránkového projektu:

 1. Do úvodu stránky napíšete krátký nástin, co je projekt zač a kdo a za jakých podmínek se ho může účastnit, a to tak, aby kýžení budoucí spolupracovníci z tohoto nástinu pochopili, jakým způsobem se do něho mají zapojit, ale také, aby si i neodborný náhodný návštěvník stránky dokázal projekt někam zařadit; příklady takového shrnutí najdete třeba v jednostránkových projektech Česko-estonská stratigrafie nebo Litevština/Tónově odlišené páry slov.
 2. Na konec projektové stránky pak zařaďte odkazy na kategorie, v nichž má být projekt zařazen — k tomu můžete použít buď nástroje HotCat, jejž si můžete aktivovat ve svém uživatelském nastavení, nebo značkového jazyka MediaWiki ve zdrojovém textu stránky, např.:
  [[Kategorie:Fyzika]]
  [[Kategorie:Kurzy]]
  [[Kategorie:Nápověda]]

V případě vícestránkového projektu:

 1. Stránka nesoucí jméno projektu se stane jeho hlavní stránkou (jako je například pro projekt Latina pro začátečníky stránka Latina pro začátečníky); většina dalších stránek projektu pak pravděpodobně bude pojmenována rozšířením jména této hlavní stránky (jako jsou třeba stránky Latina pro začátečníky/Lekce 1 nebo Latina pro začátečníky/2012).
 2. Tato hlavní stránka bude obsahovat krátký nástin obsahu a cílů projektu a možností spolupráce v něm, jaký byl popsán výše v případě jednostránkového projektu, a rovněž odkazy na další stránky projektu podle jeho struktury (tedy třeba odkazy na hlavní sekce, z nichž se pak bude odkazovat na podsekce atd.).
 3. Hlavní stránku projektu pak zařadíte do projektové kategorie, tedy pomocí HotCat nebo přímo do zdrojového textu stránky zapíšete kategorii zpravidla stejnojmennou s hlavní stránkou (tedy pro zmíněný projekt Latina pro začátečníky to bude kategorie Kategorie:Latina pro začátečníky).
 4. Teprve na stránku této projektové kategorie zapíšete kategorie, do nichž má být zařazen projekt jako celek (jako je Kategorie:Latina pro začátečníky zařazena do Kategorie:Latina a Kategorie:Kurzy).
 5. Následně všechny stránky projektu zařadíte do této projektové kategorie, nebo pro ně případně vytvoříte podkategorie (jako je třeba Kategorie:Latina pro začátečníky/2012), které zařadíte do této projektové kategorie.

Klasifikační nálepka[editovat]

Nyní ještě zbývá označit stránky projektu klasifikační nálepkou, která shrnuje základní údaje o stránce, do níž je vložena. To provede tak, že do každé stránky projektu vložíte na její úplný začátek šablonu {{info}} se správně vyplněnými parametry.

V případě jednostránkového projektu vyplňte typ projektu, pokud se jedná o některý z typů, který již šablona rozlišuje a které jsou vyjmenovány v její dokumentaci (není-li typ uveden, zobrazí se jako jeho typ obecné „projekt“) a podle potřeby též jazyk, úroveň a příslušnost. Parametr kategorie nechte prázdný (tím dáváte najevo, že se jedná o jednostránkový projekt), stejně jako parametr stránka (ten má smysl jen pro odlišení různých typů stran v rámci vícestránkového projektu). Výsledná vyplněná šablona může ve zdrojovém textu stránky vypadat například takto (klasifikační nálepka jednostránkového projektu Česko-estonská stratigrafie):

{{Info
 | typ = 
 | typ2 =
 | kategorie =
 | kategorie2 =
 | jazyk = cs
 | jazyk2 = et
 | jazyk3 = 
 | úroveň = vysoká škola
 | úroveň2 = 
 | úroveň3 = 
 | příslušnost = 
}}

Šablonu samozřejmě můžeme zapsat úsporněji (s vynecháním nevyplněných parametrů a bez mezer a řádkování), pokud nám to vyhovuje například kvůli přehlednosti zdrojového textu:

{{Info|jazyk=cs|jazyk2=et|úroveň=vysoká škola}}

V případě vícestránkového projektu vyplníte do šablony {{info}} navíc projektovou kategorii. Ta bude na všech stránkách projektu tatáž, i když třeba některé stránky projektu nejsou zařazeny přímo do projektové kategorie, nýbrž do některé její podkategorie (tedy třeba stránka Latina pro začátečníky/2012/Domácí úkol 2 sice patří do podkategorie Latina pro začátečníky/2012, ale v klasifikační nálepce má uvedenu kategorii celého projektu Latina pro začátečníky). Stejnou šablonu {{info}} vložíte do projektové kategorie samotné i do všech jejích podkategorií (a případně též na stránky šablon, fór a dalších, které se nacházejí v jiných jmenných prostorech, ale patří k projektu). Konečně, pokud Váš projekt obsahuje též cvičné stránky, označíte je vyplněním parametru stránka. Výsledná vyplněná šablona pak může vypadat třeba takto (klasifikační nálepka mnohostránkového kurzu Programování pro hračičky):

{{Info
 | typ = kurs
 | typ2 =
 | kategorie = Programování pro hračičky
 | kategorie2 =
 | jazyk =
 | jazyk2 = 
 | jazyk3 = 
 | úroveň = středoškolská
 | úroveň2 = 
 | úroveň3 = 
 | příslušnost = Programování pro hračičky/Správci
}}

Samozřejmě i v tomto případě můžeme použít úspornějšího zápisu:

{{Info|typ=kurs|kategorie=Programování pro hračičky|úroveň=středoškolská|příslušnost=Programování pro hračičky/Správci}}