Wikiverzita:Co patří a co nepatří na Wikiverzitu

Z Wikiverzity

Co patří na Wikiverzitu[editovat]

Na Wikiverzitu patří texty, obrázky a další materiály, které nějakým způsobem slouží výzkumu, vzdělávání, výchově.

Neexistuje (a ani nemůže existovat) ideální vzor toho, jak by měla stránka na Wikiverzitě vypadat. Mohou tu být stránky s nejrozličnější strukturou a nejrůznějšího rozsahu, pokud je to pro jejich účel smysluplné. Mohou tu být stránky, které mají smysl samy o sobě, i stránky, které mají smysl jen jako součást velkého projektu sestávajícího ze stovek nebo tisíců stránek.

Tím se Wikiverzita zásadně liší od sesterských projektů nadace Wikimedia, které mají jasněji vymezené hranice svého obsahu. Tak je například na Wikipedii základním kritériem pro posouzení vhodnosti obsahu jeho encyklopedickou významnost, zatímco na Wikiverzitě jde o to, zda daný materiál je využitelný pro vzdělávání či výzkum, bez ohledu na to, zda se ho účastní sto lidí, anebo jen jeden samouk nebo badatel-poustevník. Obdobně rozlišuje Wikipedie mezi plnohodnotnými články na jedné straně a „pahýly“ a „subpahýly“ na druhé straně, zatímco na Wikiverzitě může mít i stránka o několika slovech smysl v rámci většího projektu nebo jako aspoň rudimentární nasměrování budoucích uživatelů.

Co nepatří na Wikiverzitu[editovat]

Na Wikiverzitu nepatří materiály, které se dobře hodí do sesterských projektů nadace Wikimedia. Wikiverzita by neměla sesterské projekty dublovat.

Pokud chcete o něčem sepsat encyklopedický článek, pak s tím jděte na Wikipedii. Pokud píšete učebnici, pak s tím jděte na Wikiknihy. Pokud chcete dát veřejnosti k dispozici nějaký již publikovaný text, jejž autorská práva to umožňují, pak s ním jděte na Wikizdroje. Tohle všechno sice slouží vzdělávání a výzkumu, ale patří to do záběru oněch specifičtějších wikiprojektů.

Samozřejmě, pokud na Wikiverzitě otevíráte kurz, v jehož rámci vytváříte též informační stránky encyklopedického charakteru nebo učební texty, pak je přirozené, že všechny tyto kurzovní materiály budou pohromadě na Wikiverzitě. Vždy však stojí za to u každého takového obsahu aspoň krátce popřemýšlet, zda by nebylo lepší přesunout jej na jiný wikiprojekt a z Wikiverzity na něj pouze odkazovat.

Projektová struktura Wikiverzity[editovat]

Wikiverzita se člení na projekty, tedy skupiny stránek mající nějaký společný vzdělávací nebo výzkumný účel. Takovou skupinu může někdy tvořit jediná stránka, ale také stovky vzájemně propojených stránek. Proto není důležitá jen otázka, co na Wikiverzitu patří a nepatří, nýbrž také, kam na Wikiverzitu co patří nebo nepatří.

Chcete-li na Wikiverzitu přispět nějakým novým obsahem, rozmyslete si nejprve, zda se hodí do nějakého již existujícího projektu (k prohlížení projektů, které by mohly připadat v úvahu, můžete použít buď přímo vyhledávací okénko vpravo nahoře, nebo si prolézt kategorii Obory a její podkategorie), nebo zda budete chtít raději založit projekt nový. Pokud se budete připojovat k již existujícímu projektu, dobře si přečtěte, jaký má účel, případně jaké jsou podmínky nebo pravidla spolupráce na něm — to bývá uvedeno na hlavní stránce projektu, na kterou se proklikáte přes klasifikační nálepku nebo přes navigační lištu vlevo pod názvem stránky — abyste se zbytečně nedostali do konfliktu s jeho dosavadními účastníky. Pokud budete chtít zakládat nový projekt, pak si určitě přečtěte návod, jak se to dělá, abyste se zbytečně nedostali do konfliktu se správci celé Wikiverzity.