Přeskočit na obsah

Wikiverzita:Název stránky

Z Wikiverzity

Stránky na Wikiverzitě by měly být pojmenovány pokud možno tak, aby z jejich názvu bylo lze stručně odhadnout jejich obsah:

  • Latina ... je stránka obecně o latině
  • Latina pro začátečníky ... je kurz latiny pro začátečníky (konstrukt „<něco> pro začátečníky“ je běžný způsob pojmenování úvodních jazykových i jiných kurzů, takže už není potřeba tam doplňovat „kurz“ či pod.)
  • Latina/Lexikální témata/Škola ... je stránka se sbírkou latinské slovní zásoby na téma „škola“
  • Latina pro začátečníky/2012/Domácí úkol 3 ... je stránka, na niž účastníci běhu kurzu latiny pro začátečníky v roce 2012 psali svůj domácí úkol ke třetí lekci
  • Karma (ohřívač) ... je stránka obecně o karmě, tedy průtokovém ohřívači vody (jak upřesňuje poznámka v závorce, aby si někdo nemyslel, že je o karmě ve smyslu metafyzickém)

Pro pořádek a snadnou orientaci je ovšem vhodné zachovávat při pojmenování stránek několik jednoduchých pravidel:

Jednoduchá jména
Je-li názvem prosté označení předmětu nebo jevu, jako například Varhany nebo Sny, měla by stránka být rozcestníkem ke všem wikiverzitním projektům (a případně i mimowikiverzitním vzdělávacím zdrojům) týkajícím se tohoto předmětu nebo jevu, resp. úložištěm vzdělávacích materiálů k němu.
Pojmenování specifických projektů
Chceme-li se na stránce zabývat konkrétně například stavbou varhan, nepojmenujeme stránku prostě „Varhany“, nýbrž třeba „Stavba varhan“, nebo dokonce „Stavíme varhany“, pokud se jedná o společný projekt mající stavbu varhan za cíl.
Stručné názvy
Do názvu stránky se ovšem nevejde úplný popis projektu. Název by měl být stručný a uvádět jen to, co je potřeba k jasnému rozpoznání projektu. Místo „Kurs latiny pro začátečníky“ stačí jen Latina pro začátečníky, místo „Kurs programování v LPC v prostředí textové hry Prahy“ se může jmenovat třeba Programování pro hračičky. Podrobnější popis projektu pak návštěvník najde na stránce samotné.
Rozlišovače
Rozlišovače homonymních pojmů, hojně užívané na Wikipedii, na Wikiverzitě víceméně nejsou potřeba. Stránka Karma (ohřívač) by se klidně mohla jmenovat jen „Karma“, dokud tu nemáme projekt o karmě v metafyzickém smyslu, nebo ještě přesněji „Průtokový ohřívač“ (stejně jako tu máme Nádržkový splachovač). K odlišení ročníků kurzu, verzí projektu, abecedních sekcí, typu probíraného produktu, konkrétního problému v rámci tématu, uživatelských podstránek projektu a pod. by se mělo užívat lomítek.
Podstránky oddělené lomítkem
Stránky, které nemají smysl samy o sobě, nýbrž právě v rámci projektu, se pojmenovávají rozšířením jména projektu o lomítko a specifikaci: tak například v kurzu Latina pro začátečníky najdeme stránku jednoho ročníku kurzu Latina pro začátečníky/2012 a jeho rámci pak zase stránku Latina pro začátečníky/2012/Domácí úkol 3 s domácím úkolem ke třetí lekci, vypracovaným studenty tohoto ročníku kurzu. Někdy je vhodné takto do podstránek zařadit i materiály, které by samostatný smysl mít mohly: tak například stránka Litevština/Přízvukování sloves by mohla být i samostatný projekt, pojmenovaný třeba „Přízvukování sloves v litevštině“, ale pro přehlednost byla zařazena do úložiště Litevština, které je prakticky spravováno týmiž autory.