Přeskočit na obsah

Historie peněz a bankovnictví

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Výzkumný projekt zaměřený na zkoumání a studium peněz a bankovnictví napříč celou historií. Bankovnictví má tematicky velmi blízko k penězům (například bankovky). Bez studia bankovnictví nelze pochopit komplexnost historie peněz.

Cíle výzkumu[editovat]

 1. Pochopit fungování mechanizmů peněz, bankovnictví a ekonomiky
 2. Pochopení vzniku finančních krizí a hledání způsobů jak finančním krizím čelit nebo jim předcházet
 3. Navržení vhodného měnového systému nebo jiné alternativy (například systém založený na zdrojích)

Postup výzkumu[editovat]

 1. Shromáždění a studium faktů a historických událostí
 2. Definování poznatků výzkumu mechanizmu peněz, bankovnictví a ekonomiky
 3. Definování nového měnového systému

Historický vývoj peněz, obchodu a bankovnictví[editovat]

Historii vývoje peněz lze rozčlenit podle používaného platidla na několik rozličných období. Tato období nemusí být nutně platná v čase pro celý svět, ale podobně jako tomu je v době kamenné, bronzové, železné a podobně, se mohou objevovat na různých místech v různou dobu.

 • Období před vynalezením platidel (barterový obchod)
 • Období před-mincovních platidel
 • Období mincovních platidel
 • Období směnek a papírových peněz
 • Období moderních cenných papírů (akcie, dluhopisy, deriváty)

Barterový obchod[editovat]

Barterový obchod je výměna zboží nebo služeb za jiné zboží nebo služby bez použití peněz.

Před-mincovní platidla[editovat]

 • Pravěká platidla – Jako platidla sloužily mušle, kameny, pírka atd. (pravěké komodity).
 • Pravěké a starověké komodity – Obilí, olivový olej, stříbro, zlato, měď, cín, bronz.

Mincovní platidla[editovat]

 • text

Papírové peníze[editovat]

Akcie[editovat]

Výsledky výzkumu[editovat]

Mechanizmus peněz[editovat]

Nový měnový systém[editovat]