Přeskočit na obsah

Historie peněz a bankovnictví/Rothschildové a bankovnictví

Z Wikiverzity

Historie v datech[editovat]

 • 23. února 1744 ve Frankfurtu nad Mohanem se narodil Mayer Amschel Bauer jako syn bankéře a zlatníka. Otec umisťuje nad vchodové dveře červený erb.
 • V roce 1753 se narodila Gutele Shnaper, budoucí manželka Mayera Amschela Bauera.
 • V letech 1760-1768 Mayer Amschel Bauer pracuje pro banku vlastněnou Oppenheimry v německém Hannoveru. Je velice úspěšný a stává se mladším partnerem. Během práce pro banku se seznamuje s generálem Ven Estorffem. Po otcově smrti se Bauer vrací do Frankfurtu, aby převzal jeho obchod. Mayer Amshel Bauer doma rozpoznává nový význam rodinného erbu. Mění si jméno na Rothschild (kde "Rot" z němčiny červený a "Schild" znamená štít. Mayer Amschel Rothschild teď zjišťuje, že generál Von Estorff patří ke dvoru prince Williama za Hanau. Proto s ním znovu navazuje známost pod záminkou prodeje vzácných mincí a bižuterie za snížené ceny. Jak naplánoval, je následně představen samotnému princi Williamovi, který je více než potěšen sníženými cenami, které žádá za své vzácné mince a bižuterii. Rothschild mu nabízí přídavek za každý další obchod, který mu princ sežene. Následně se stává blízkým společníkem prince Williama. Nakonec obchoduje s celým dvorem.
 • V roce 1769 Mayer Amschel Rothschild dostává povolení od prince Williama, aby pověsil ve svých obchodních prostorách cedulku, prohlašující, že je M. A. Rothschild, dvorní činitel, na základě dohody s jeho Veličenstvem, princem Williamem z Hanau.
 • v roce 1770 si M. A. Rothschild bere Gutele Schanaperovou za manželku. Měli spolu celkem 5 dětí.
 • v roce 1773 ve Frankfurtu nad Mohanem se narodil syn jménem Amschel Mayer Rothschild (II.). Ten jako nejstarší syn převzal po svém otci obchod a stal se hlavou rodu. Frankfurt zůstal místem, kde se celá rodina setkávala.
 • v roce 1774 se narodil druhý syn Salomon Mayer Rothschild, který se nakonec stal zakladatelem rakouské dynastie Rothschildů, která byla jedním z hlavních financovatelů Metternichova režimu a tím i celého Německého spolku.
 • v roce 1777 se narodil třetí syn Nathan Mayer Rothschild (zakladatel Londýnské dynastie)
 • v roce 1788 se narodil čtvrtý syn Carl Mayer von Rothschild (zakladatel Neapolské dynastie)
 • v roce 1791 Rothschildové prostřednictvím Alexandra Hamiltona zřizují centrální banku v USA, nazvanou The Bank of the United States s délkou smlouvy na 20 let.
 • v roce 1792 se narodil pátý syn (Jacob) James de Rothschild (zakladatel Pařížské dynastie)
 • v roce 1796 si Amschel Mayer (II.) bere za manželku Evu Hanau.
 • v roce 1798 Nathan Mayer Rothschild odchází z Frankfurtu do anglického Manchesteru, kde za pomocí svého otce a bratrů vyváží anglický textil do Evropy.
 • v roce 1800 Salomon Mayer Rothschild si bere za manželku Caroline Sternovou.
 • v roce 1806 Napoleon prohlašuje, že jeho cílem je odstranit rod Hasse-Cassel z vlády a vymazat jej ze seznamu mocností. Po této informaci, princ William z Hanau utíká z Německa do Dánska. Správou svého majetku v hodnotě tehdejších 3 000 000 dolarů pověřuje Mayera Amschela Rothschilda. Nathan Mayer Rothschild si bere za manželku Hannah Bären Cohenovou, dceru bohatého londýnského obchodníka. Svůj odchod začíná stahovat do Londýna.
 • v roce 1808 se Nathanovi Mayerovi Rothschildovi narodí jeho první syn Lionel Nathan de Rothschild.
 • v roce 1809 Nathan Rothschild přechází na New Street v Londýně a prosazuje se jako bankéř, protože blokáda kanálu (La Mansch) znepříjemňuje obchod a vývoz.
 • v roce 1810 Umírají v Anglii bankéři Sir Francis Baring a Abraham Goldsmith. Tato událost udělá z Nathana Mayera Rothschilda jediného velkého bankéře v Anglii. Salomon Mayer Rothschild ve Vídni zakládá banku, Mayer von Rothschild und Söhne.
 • v roce 1811 končí 20leté privilegium pro Americkou banku. Když má být zakládající listina po 20 letech obnovena, je zamítnuto. Nathan Rothschild, hlava Bank of England, rozpoznává potenciál Ameriky. Několika státům poskytuje půjčky, čímž se vlastně stává oficiálním evropským bankéřem vlády Spojených států. Jelikož podporuje vytvoření Bank of the United State, vyhrožuje vládě USA: "Buď bude pověřovací listina obnovena, nebo se Spojené státy ocitnou v nejkatastrofálnější válce."
 • v roce 1812 Britové financováni Rothschildovými penězi, vyhlašují Spojeným státům válku. Plánem bylo způsobit USA takový dluh, že by se musely sklonit před Rothschildy a povolit jim prodloužení pro jejich Bank of the United States. Válka skutečně zvedá národní dluh do výšky ze 45 milionů dolarů na 127 milionů dolarů. V 19. září umírá Amschel Mayer Rothschild. Po své smrti ve své poslední vůli vydává přesně stanovená pravidla, kterými se má rod Rothschildů řídit.
 • v roce 1814 pátrá Napoleon po 3 000 000 dolarech, které princ William z Hanau svěřil Mayerovi Amschelovi Rothschildovi do úschovy. Podle legendy byly tyto peníze schované do sudu z vínem. Unikly pátrání Napoleonových vojáků když vstoupili do Frankfurtu.
 • v září roku 1814 začíná kongres ve Vídni, který trvá až do června 1815. Rothschildové doufají, že na něm vytvoří jakousi "Ligu národů". Diskuse se točí kolem vytvoření Evropské federace, kterou by tvořila skupina nezávislých království, které by byly svázány společnou administrativou. Smlouva měla taktéž zajišťovat společnou obranu. Švýcarsko se dle dohod mělo stát neutrálním státem, který by měl sloužit jako pokladna pro jejich finance. Ruský car tvrdil, že za plány na Evropskou federaci rozpoznal spiknutí Illuminátů a nepodpořil smlouvu. Rakouský ministr zahraničí, princ Klement Furst von Metternich, nejvlivnější státník v Evropě prohlásil ruského cara Alexandra I. Pavloviče za choromyslného, protože věří ve spiknutí Illuminátů.
 • v roce 1815 pět bratrů Rothschildů pracuje společně na dodání zlata Wellingtonské armádě (přes Nathana v Anglii) i Napoleonově armádě (přes Jacoba ve Francii).
 • V roce 1816 je prodlouženo privilegium pro Bank of the United States na dalších 20 let. Salomon Mayer von Rothschild se usadil ve Vídni (Rakousko), protože po skončení válek se kancléř Klemens kníže Metternich a jeho ministr financí Philipp hrabě Stadion-Warthausen zoufale snažili stabilizovat katastrofální finanční situaci monarchie v Rakousku. Rakousko tedy nutně potřebovalo hotovost. Císař František I. kabinetním listem z 25. září 1816 povýšil Salomon Mayer von Rothschilda a Amschel Mayer Rothschild (II.) do šlechtického stavu a krátce na to, 21. října 1816 rozšířil nobilitaci i na další bratry Karla a Jacoba Rothschildovi. Povýšení se netýkalo Nathan Mayer Rothschilda, který jako Britský bankéř měl s rakouským císařským domem slabé kontakty.
 • V roce 1817 si Francie půjčila peníze od francouzského bankovního domu Ouvrardu a od Baring Brothers v Londýně. Rothschildové zde vidí šanci, jak dostat francouzskou ekonomiku pevně pod svou kontrolu. Obchody zvýraznily důležitost pro vyřizování clearingových obchodů a proto je založena ve spolupráci s bankovními domy v Londýně a Frankfurtu banka Freses. Šéfem banky se stává nejmladší syn James de Rothschild. Mladý James se chce způsobem života vyrovnat vysoké pařížské společnosti. Pořádá nákladné večírky, kde získává další potřebné styky a klientelu.
 • V roce 1818 v říjnu začali Rothschildovi agenti kupovat velká množství francouzských vládních dluhopisů, což způsobilo, že jejich hodnota vzrůstala. 5. listopadu byly vrženy na otevřený trh, vytvořila se finanční panika a jejich hodnota klesla. Potom doslova zakoupili podíl celé Francouzské ekonomiky poměrně levně. Cáchy požádaly o financování poválečné Evropy. Projednává se tak udělení druhé Francouzko-holandské půjčky. K první půjčce totiž Rothschildové nebyli připuštěni, ale ty ukázali svojí sílu prostřednictvím svých kurýrů operovali s dluhopisy, dokázali jich spoustu skoupit a stlačit jejich cenu. Ve druhé půjčce se již zúčastňují. V tomtéž roku potřebuje i Pruská vláda půjčku. Berlínské banky nedokážou svým rozsahem ani podmínkami konkurovat Rothschildovým bankovním domům.
 • V roce 1820 byl Nathan Mayer Rothschild jmenován rakouským generálním konzulem v Londýně, což značně vylepšilo společenské postavení celé rodiny. Amschel Mayer Rothschild (II.) založil Bank of England a centrální banku ve Francii a Německu. Salomon Mayer Rothschild se čím dál častěji zaměřuje na financování rakouského císařství a natrvalo se usazuje ve Vídni. Protože Židům není stále dovoleno vlastnit domy, pronajímá si Salomon Mayer Rothschild pro jistotu celý luxusní hotel. Pořádá nákladné bankety a prohlubuje své přátelství s významným člověkem té doby, kancléřem Metternichem. Přátelství s touto osobou bylo významným tahem rodiny Rothschildů.
 • V roce 1822 udělal Rakouský císař z pěti bratrů Protilidových barony. Nathan Mayer Rothschild odmítá titul přijmout.
 • v roce 1824 si James de Rothschild bere svojí neteř, Salomonovu dceru Betty.
 • v roce 1826 je uzavřena svatba nejstaršího Salomonova syna Mayera Amschela Rotschilda s Charlotou, nejstarší dcerou Nathan Mayer Rothschild. Anselm vypomáhá svému otci ve Frankfurtu a ve Vídni.
 • V roce 1827 Sir Walter Scott vydává svou 9 svazkovou knihu pod názvem "Život Napoleona". Ve svazku 2 tvrdí, že Francouzská revoluce byla naplánovaná Ilumináty (Adamem Weishauptem) a financovány penězi směnárníků Evropy (Rothschildy).
 • V roce 1828 se stává prezidentem USA Andrew Jackson (7 prezident USA).
 • v roce 1830 se snaží Francouzský král obnovit absolutismus. To vyvolává nepokoje a v Paříži se staví barikády. Krize končí abdikací krále a nástupem Ludvíka Filipa na královský trůn. Změny ve vládě upevňují postavení Rothschildů ve Francii a James de Rothschild stává neoficiálním poradcem nového krále. Sice se neúčastní veřejných jednání, ale je v každodenním styku s těmi, kdo činí důležitá rozhodnutí. V té době jsou Rothschildové v bezprostřední blízkosti nejdůležitějších evropských panovníků té doby.
 • V roce 1832 v USA prošel senátem návrh zákona na obnovení licence Rothschildovy Americké banky (4 roky před vypršením licence). Prezident Andrew Jakson zákon vetoval a tím došlo k zamítnutí zákona a zrušení banky Rothschildů v USA. Tajemníkovy státní pokladny potom prezident nařídil, aby odstranil všechny vklady vlády z Rothschildových bank a uložil je do státních bank.
 • V roce 1835 konkrétně v 8.ledna prezident USA Jackson zaplatil poslední splátku národního dluhu. Byl to jediný okamžik v historii amerických dějin, kdy byl národní dluh zredukovaný na nulu. Státní rozpočet skončil přebytkem 35 000 000 dolarů, které byly rozděleny mezi jednotlivé státy. Španělská pokladna zeje prázdnotou a proto Španělská vláda nutně potřebuje půjčky a je ochotná si půjčit i ze soukromého sektoru. Tohoto úkolu financování Španělské vlády se ujímá londýnská pobočka a Nathan Mayer Rothschild zprostředkuje půjčku za příznivý úrok. Ale má zde i jiné cíle. Španělská vláda nabízí k pronajmu největší naleziště rtuti v Evropě a nabízí ho tomu, kdo dá nejlepší nabídku. Nathan Mayer Rothschild už vlastní doly této suroviny v Rakousku a láká ho možnost získání monopolu nad touto komoditou a proto podepisují smlouvu o dlouhodobém pronájmu. Vyjednal odkupní cenu rtuti takovou, že ho mohl v Anglii prodávat až se skoro 50% ziskem.
 • V roce 1838 posílají Rothschildové do USA dalšího ze svých agentů. Jmenuje se August Belmont (pravým jménem August Schönberg). Jeho posláním bylo vyvolat finanční problémy v baňkách na jihu USA. Agent řídil banku v New York City a stal se vůdčí postavou ve finančních kruzích tím, že koupil dluhopisy vlády a později se stal finančním poradcem prezidenta.
 • V roce 1836 umírá Nathan Mayer Rothschild.
 • V roce 1837 s pomocí bratří Perreinů, významnými odborníky, spustili Rothschildové železniční dráhu z Paříže do St. Germain, přibližně 17 km dlouhou.
 • v roce 1855 Amschel Mayer (II.) umírá.