Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 47

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 47: 11111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunitová prvočísla o délce 47 (11111111111111111111111111111111111111111111111) jsou popsána v článku Číselné soustavy/Repunitová prvočísla: l = 47. Avšak v soustavách z = 47n + 1 jsou repunity 11111111111111111111111111111111111111111111111 vždy součinem 47 * číslo typu 123456789:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:47, kde 1 je (z - 1)/47, 2 = 2*1, 3 = 3*1, 4 = 4*1 atd. až 47 = (46 + 1)*1 . Ne v každé soustavě je takovéto číslo(z) prvočíslo, jako například v soustavě o základu 48: (01:02:03:04:05:06:07:08:09:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:47(48) = 4722178948463287678951043319465547082453504181543309784039325308254316405919(10)) je součinem: 12409(10) * 50291(10) * 12121306957(10) * 624260614519341189444454570737302439190642520992875859393(10). Tudíž v soustavě o základu 48 neexistuje unikátní prvočíslo s délkou p.h. l = 47.
 3. Pokud prvočíslem je, jedná se o unikátní prvočíslo, tedy takové, jehož převrácená hodnota je číslo s periodickým rozvojem, jehož délka je v dané soustavě unikátní, žádné jiné p v té soustvě nemá danou délku periody p.h.
 4. Pokud číslo typu 123456789:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:47(z) je složené, mají faktory délku p.h. l = 47, tudíž každé z nich není jediné takové p a není v dané soustavě unikátním prvočíslem.
 5. Prvočísla o délce p.h. l = 47 vždy vyhovují vzorci 94n + 1.

Tabulka nejmenších unikátních p (U47)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U47 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 47
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/94 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/94)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
 • \
  \ - rozdělení jednoho čísla do dvou řádků
 • C: - číslo složené; jeho faktorizace je příliš náročná, pro účely tohoto projektu její dokončení není důležité

Viz též[editovat]

Tabulka[editovat]

Tabulka nejmenších unikátních p typu 123456789:10:11:12:13:14:15:16:17:18:19:20:21:22:23:24:25:26:27:28:29:30:31:32:33:34:35:36:37:38:39:40:41:42:43:44:45:47(z) (U43)
z p(10) f k/94
2492 37092508076563243826227252672063459040565419572191989745341084974115990776249\
\918784705089733788845484120379578845434240483946810506288172643906546657399811
5∙53∙6287∙9941∙1900441∙22449276221∙C558447309999517954156220712714762777066108406\
\644265770435634988708737601831214726917763037189952994108080432754805072432069793

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních unikátních prvočísel.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]