Číselné soustavy/Unikátní prvočísla: l = 128

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, nepatrný zbytek je znám z počátků novověku); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též Viz též en:Repunit a en:Unique prime, příp. Jedničkové číslo (WP). Připomínky jsou vítány - ale raději v diskusi. Tam může kdokoliv i přidávat dotazy či tipy na doplnění. Uvítám i obyčejný komentář kteréhokoliv "kolemjdoucího" o tom, zda je/není článek srozumitelný. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 128: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Repunity o délce 128: 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 jsou vždy (v každé soustavě) součinem 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 * 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001. Ne v každé soustavě je 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001(z) prvočíslo, tak jak tomu například není ani v desítkové soustavě.
 3. Pokud prvočíslem je, jedná se o unikátní prvočíslo, tedy takové, jehož převrácená hodnota je číslo s periodickým rozvojem, jehož délka je v dané soustavě unikátní, žádné jiné p v té soustvě nemá danou délku periody p.h.
 4. Pokud číslo 10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001(z) je složené, mají v sudých soustavách faktory délku p.h. l = 128, tudíž každé z nich není jediné takové p a není v dané soustavě unikátním prvočíslem.
 5. V lichých soustavách je pochopitelně vždy jedním z faktorů číslo 2. To však v dané soustavě má vždy l = 1 (ne 128). Podíl (10000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001/2)(z) je vždy ve tvaru (z/2-1/2:)(opakováno 63krát)z/2+1/2, tedy v trojkové soustavě 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111112(3) (1 = 3(10)/2 - 1/2) (2 = 3(10)/2 + 1/2; 1 = 10(3)/2 - 1/2) (2 = 10(3)/2 + 1/2), v jedenáctkové soustavě 5555555555555555555555555555555555555555555555555555555555555556(11) atd... Obecná značka: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab, kde b=a+1.
 6. Pokud tento podíl je prvočíslem, je v dané soustavě unikátním prvočíslem, v opačném případě není.
 7. Prvočísla o délce p.h. l = 128 vždy vyhovují vzorci 128n + 1.

Tabulka nejmenších unikátních p (U128)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • U - unikátní prvočíslo
 • U16 - unikátní prvočíslo o délce p.h. l = 128
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/128 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/128)
 • l.p. délka periody 1/p
 • p(z) - prvočíslo, zapsané v soustavě z
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších unikátních p z64 + 1 nebo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab(z) (U128)
p 1716841910146256242328924544641 330616742651687834074918381127337110499579842147487712949050636668246738736343104392290115356445313
z 3 35
f k/128 5∙17∙41∙193∙
∙21523361926510094425921
3^2∙17∙113∙193∙257∙449∙577∙613∙83969∙750313∙22191649∙4394231174092284521569∙
∙3087009813347230359401340244735992802177
Pokračování tabulky nejmenších unikátních p z64 + 1 nebo aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaab(z) (U128)
p 9626341724820944445130061677428138411618809012737652491043790762426070705577358667001979157916849318156521601
z 51
f k/128 5^2∙13∙73∙97∙1301∙46337∙22883972285201∙260916601539740737∙
∙10797447165975764827037633∙8408410895692262264244918109904131073

Unikátních prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho*, stejně jako ostatních unikátních prvočísel. *Ve vztahu k dvojkové soustavě, Pierre de Fermat vytvořil teorii (viz Fermat number - Fermatova čísla), že 2^(2^n) + 1 je prvočíslo. To ovšem platí pouze pro n = 0 (3), 1 (5), 2 (17), 3 (257) a 4 (65537); pro další známá Fermatova čísla to neplatí (n = 5 až 11 - jsou známy všechny faktory, pro n = 12 až 32 je známo, že nejsou prvočísly, ačkoliv nejsou známy všechny faktory; pro n = 20 a n = 24 nejsou známy žádné faktory). Podobný jev pro další číselné soustavy se nazývá generalizované Fermatovo číslo.

Sledujte[editovat]

Repunity[editovat]