Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2019

Z Wikiverzity

Podstránky[editovat]

 • /SPARQL – pokusíme se dohledat nějaká výročí na Wikidatech

Výročí[editovat]

Básnický překlad hesla roku od Viktora Fichla: Hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi dobře odpovídá Lutherovu překladu německých Losungen Suche Frieden und jage ihm nach! Vždyť Jäger – to je lovec. Jiné překlady se s hebrejským slovesem R-D-F vyrovnávají obraty usiluj o něj, stíhej jej, hoň se za ním, žeň se za ním. Kraličtí: Hledej pokoje, a stíhej jej. A Vulgata má persequere eam – a všichni víme, co znamená persekuce, pronásledování.

Žalmistovo vyjádření je provokativní: namísto zvěře či nepřítele máme pronásledovat mír? Podobný postoj si ve svých počátcích zvolila i jednota bratrská ke konci husitských válek, inspirována Petrem Chelčickým, že války a násilí odvádějí křesťana od boje duchovního. A jak se změnila po stu letech? To si během roku 2019 budeme připomínat řadou kulatých výročí – z doby počátku husitské revoluce a z doby počátku třicetileté války.

Mají roky 1419 a 1619 něco společného? Možná divná otázka.

V roce 1419 umírá král Václav IV.. V roce 1619 je z českého trůnu sesazen Ferdinand II. a žezla se ujímá Friedrich Falcký.

Pražská defenestrace 1419 odstartovala období husitských bouří. A v roce 1619 se v Českém království naplno rozhořela třicetiletá válka jako důsledek defenestrace v minulém roce. Před 400 i před 600 lety se náboženské problémy vyřizovaly pomocí zbraní. Jan Želivský i mistři Pražské university řešili otázku, zda je možno víru hájit s mečem v ruce. Odpověď byla kladná. A stejná otázka i stejná odpověď padla i o dvě stě let později.

V obou případech více než o svobodu víry šlo o to, kdo bude u moci.

V odpovědi na husitské války se zrodila jednota bratrská jako společenství tichých v zemi. Ponaučena Petrem Chelčickým pochopila, že válčení na poli bitevním i politickém odvádí od toho podstatného boje – boje duchovního.

Nicméně po sto padesáti letech to byli ponejvíce čeští páni z jednoty bratrské, kteří spolu s lutherány volali do zbraně. V roce 1619 ještě mnozí věřili, že Bůh dal evangelickým zbraním vybojovat tu správnou víru. 31. července generální stavovský sněm vyhlásil Konfederaci zemí koruny české – nové státoprávní zřízení, m.j. vylučující katolíky z vysokých státních funkcí. Náboženská tolerance? 4. listopadu českobratrský kněz asistuje při korunovaci kalvínského krále ve Svatovítském chrámu a o Vánocích je výzdoba téhož chrámu devastována a rozkrádána, ostatky mrtvých zneuctívány. Náboženská tolerance?

Nevíme, zda si Jan Palach uvědomil, že svůj protestní čin sebeobětování se za svobodu vykonal na den přesně 550 let po té, co císař Zikmund pod pohrůžkami vyzval svého bratra Václava IV. k normalizaci poměrů v Čechách. Zato my si už neuvědomujeme, že Palachova činu následovaly tři desítky dalších osob. Tak funguje vymazávání historie.

Násilí či nenásilí? Odpověď můžeme hledat i při čtení letošních Hesel. Můžeme si přitom připomenout i události let před mnoha staletími. Jak se za tu dobu změnil svět? Jak se změnilo lidské myšlení? Je naše vlastní víra – po takových zkušenostech – ryzí a opravdovější, naše srdce otevřenější? Jakou odpověď nám k tomu dává slovo bible?

Pro letošní rok bylo příznačně vybráno heslo: Vyhledávej pokoj a usiluj o něj. (Ž 34.15), které v kraličtině zní: Hledej pokoje, a stihej jej. Nemáme tedy stíhat své nepřátele, ale naopak pokoj – chytit jej, pokud je čas příhodný. O řešení problémů smírnou cestou tehdy usiloval bratr Karel starší ze Žerotína – na rozdíl od Václava Budovce z Budova a dalších bratří v Čechách.

Nejstaršími staročeským překladem Žalmů byl zřejmě meziřádkový (interlineární, doslovný) překlad z Vulgaty ze XIII. století, který se však zachoval až v pozdějším opisu ze XIV. století v žaltáři Wittemberském. Na obálce letošních Hesel můžeme číst:

… ne loquantur dolum Diverte a … at nemluwyte. Ot wrat sie
malo et fac bonum inquire pacem ot zleho a vczyn dobre hleday pokogie
et persequere eam O oculi domini … y chod ponem Oczy hospdynowye …

Na zadní stránce obálky bychom vám rádi ukázali kancionál Lukáše Pražského Kniha zpěvuov a chval božských, vytištěný v Mladé Boleslavi roku 1519. Tento kancionál sloužil jako předloha pro další edice bratrských kancionálů. Bohužel žádný výtisk se ale nedochoval. Namísto toho nám letošní zadní obálka připomene 450. výročí úmrtí bratrského biskupa Matěje Červenky († 13. 12. 1569): jeho překlad Žaltář Davida svatýho, proroka a krále velikýho vyšel tiskem v roce 1562.

19 (2000 let)[editovat]

119 (1900 let)[editovat]

219 (1800 let)[editovat]

319 (1700 let)[editovat]

419 (1600 let)[editovat]

519 (1500 let)[editovat]

619 (1400 let)[editovat]

719 (1300 let)[editovat]

819 (1200 let)[editovat]

869 (1150 let)[editovat]

0869-02-14 (po) Zemřel slovanský věrozvěst Konstantin.

919 (1100 let)[editovat]

1019 (1000 let)[editovat]

1119 (900 let)[editovat]

1219 (800 let)[editovat]

1319 (700 let)[editovat]

1369 (650 let)[editovat]

1419 (600 let)[editovat]

 • 1419-01-16 (po) Zikmundův list Václavovi IV. – výzva k nápravě poměrů[1][2]
 • 1419-02-20 (po) Půhon na královnu Žofii[3][4] před soud papežského nuncia
 • 1419-02-25 (so) Václav IV. navrátil husitské kostely katolíkům – husitské liturgii ponechány v Praze jen tři kostely[5][6]
 • 1419-02-26 (ne) Pražský arcibiskup Konrád z Vechty ukončil čtyřletý interdikt nad Prahou poté, co Václav IV. vypověděl Jana z Jesenice z Prahy navěky[5][7][8]
 • 1419-04-16 (ne) Vyhnaní husitští kněží kážou a vysluhují podobojí u Bechyně pod širým nebem – hora Tábor[9]
 • 1419-04-23 (ne) Jan Želivský káže, že válčit pro pravdu Kristovu je dovoleno[10]
 • 1419-05-21 (ne) Jan Želivský káže o Júdit, která sťala hlavu Hlofernovi. (Júd 13,5-8)[11]
 • 1419-06-18 (ne) Den posvícení kostela sv. Mikuláše v Praze – podobojí se jej zmocnili násilím[12][13]
 • 1419-07-06 (čt) Radnice Nového města pražského na příkaz krále Václava IV. osazena protihusitskými košely[14][15]
 • 1419-07-22 (so) Velké shromáždění na hoře Burkovák–Tábor, až 40 tis. lidí[16][17][18]
 • 1419-07-30 (ne) První Pražská defenestrace[19][20][21]
 • 1419-08-02 (st) Václav IV. schválil nově zvolené novoměstské konšely [22][23]
 • 1419-08-16 (st) Na Novém hradu u Kunratic umírá český král w: Václav IV.[24][25]
 • 1419-08-17 (čt) Mnohá srocení lidu pražského a drancování[26][27]
 • 1419-08-18 (pá) Vypálení kartouzského klášera na Smíchově[28][29]
 • 1419-08-19 (so) Poboření veřejných domů nevěstek na Starém a Novém městě pražském[30]
 • 1419-08-20 (ne) Vypálení dominikánského kláštera v Písku[31][32]
 • 1419-09-17 (ne) Provolání všem věrným Čechům ze Bzí hory[33]
 • 1419-09-30 (so) Setkání husitů Na Křížkách u Sulic – příprava celozemského sjezdu; w: Václav Koranda vyhlásil svůj radikální husitský program zřízení božího státu[34][35][36]
 • 1419-10-02 (po) Václav IV. pohřben na Zbraslavi.[37]
 • 1419-10-06 (pá) Spolek na obranu práva a řádu zemského s královnou Žofií.[38]
 • 1419-10-25 (st) Novoměští pod Žižkovým velením dobyli královský Vyšehrad[39][40]
 • 1419-11-04 (so) w: Bitva u Živohoště – první větší bitva husitských válek – a dobytí Malé Strany Mikulášem z Husi[41][42]
 • 1419-11-10 (pá) Na svátek sv. Ludmily mělo dojít v Praze ke sjednocení všech přívrženců kalicha – silné boje[43][44]
 • 1419-11-13 (po) Příměří mezi kališnickou a katolickou stranou – radikálové však dohodu nepřijali[45][46]
 • 1419-12-29 (pá) Delegace pražských měst u Zikmunda v Brně[47]

1469 (550 let)[editovat]

1519 (500 let)[editovat]

 • w: Lukáš Pražský vydal tiskem kancionál Kniha zpěvuov a chval božských[48][49] Tiskař Pavel Olivetský, Mladá Boleslav. Žádný výtisk se pravděpodobně nedochoval. w: Jan Blahoslav si na tiskaře stěžuje, že některé písně vloženy sou proti vůli a vědomí jejich, některé vypuštěny, některé na některých místech pozměněny.[50] Autorem byl pravděpodobně Lukáš Starý, uváděný často nejednotně v různých variantách jména: jako Biskup bratrský, Lukáš; pražský Bakalář, Br. Lukáš, Starší a Br. Lukáš Pražský. Kancionál sloužil jako hlavní předloha k pozdější oficiální bratrské edici kancionálu 1541[51]
 • 1519-07-05 (út) V lipské disputaci je Luther Johannem M. Eckem nařčen z husitství – to pak u něj vzbudí zájem o Husa.[52][53][54]
 • 1519-06-24 (pá) Ve Vézelay se narodil w: Theodor Beza.

1569 (450 let)[editovat]

1609 (410 let)[editovat]

1619 (400 let)[editovat]

 • 1619-02-03 (ne) Španělský král Filip III. dal ohromnou částu peněz na verbování vojska v habsburské části w: Nizozemí.[55]
 • 1619-02-25 (po) Zemřel Jiří ze Schönaichu,[56] podporovatel jednoty bratrské ve Slezsku.
 • 1619-02-27 (st) Nizozmští stavové se rozhodli, že poskytnou finanční pomoc českému povstání.[55]
 • 1619-03-03 (ne) Lord Doncaster jmenován zvláštním vyslancem ve Vídni[57]
 • 1619-03-18 (po) Zahájení zemského sněmu v Praze (trval do soboty 1619-03-23)[58][59]
 • 1619-03-20 (st) Zemřel císař w: Matyáš Habsburský.[60][61]
 • 1619-04-06 (so) Král w: Ferdinand II. poslal do Prahy revers – zavazuje se dodržovat všechny zemské svobody včetně Majestátu.[62]
 • 1619-04-19 (pá) Thurn táhne na Moravu.[63]
 • 1619-04-17 (st) w: Václav Budovec z Budova píše Žerotínovi[64]
 • 1619-04-23 (út) Thurn překročil zemskou hranici na Moravu. [65]
 • 1619-04-30 (út) w: Albrecht z Valdštejna zradil, se svým plukem a ukradenou pokladnou přebíhá k císaři.
 • 1619-05-02 (čt) Protestanté obsazují Brno.[66]
 • 1619-05-03 (pá) Volba moravského direktoria[67]
 • 1619-05-10 (čt) Thurn spolu s moravským vojskem táhne na Vídeň[68]
 • 1619-06-05 (čt) Thurn před Vídní[69]
 • 1619-06-10 (po) w: Bitva u Záblatí – Mansfeldova stavovská armáda krutě poražena[70]
 • 1619-06-14 (čt) Thurn táhne od Vídně[71]
 • 1619-07-05 (pá)Smlouva mezi českými direktory a moravskými zástupci[72]
 • 1619-07-08 (po) Zahájení stavovského generálního sněmu v Praze[73]
 • 1619-07-31 (st) Vyhlášení Konfederace zemí Koruny české – Čech, Moravy, Slezska, Horní a Dolní Lužice[74][75] – návaznost na husitské manifesty, Českou konfesi, Majestát, Porovnání a stavovské apologie; po vzoru Utrechtské unie[76]
 • 1619-08-06 (út) w: Bitva u Dolních Věstonic – Moravané se ubránili silnějšímu císařskému vojsku.
 • 1619-08-19 (po) Pražský sněm (prostřednictvím bratra Bohuchvala Berky z Dubé) prohlásil Ferdinanda II. za sesazeného.[77][78]
 • 1619-08-26 (po) Králem všech zemí České konfederace zvolen falcký kurfiřt Friedrich.
 • 1619-08-28 (st) Říšský sněm jednohlasně zvolil Ferdinanda II. císařem.[79]
 • 1619-10-14 (po) Gabriel Bethlen dobyl Bratislavu[80]
 • 1619-10-31 (čt) Friedrich a Alžběta dorazili ku Praze, do letohrádku Hvězda.[81]
 • 1619-11-04 (po) Korunovace Friedricha Falckého[82][83]
 • 1619-11-07 (čt) Korunovace Alžběty Stuartovny[84]
 • 1619-12-21 (so) Počátek obrazoborectví ve Svatovítském chrámu[85]

1669 (350 let)[editovat]

1719 (300 let)[editovat]

1769 (250 let)[editovat]

1769-04-11 (út) Narodil se w: František Vladislav Hek.

1819 (200 let)[editovat]

1869 (150 let)[editovat]

1919 (100 let)[editovat]

1929 (90 let)[editovat]

1939 (80 let)[editovat]

1949 (70 let)[editovat]

1959 (60 let)[editovat]

1969 (50 let)[editovat]

 • 1969-01-16 (čt) První Živá pochodeň v Praze – Jan Palach[87]
 • 1969-01-19 (ne) Ve věku 20 let umírá Jan Palach, člen FS ČCE v Libiši
 • 1969-01-20 (po) Živá pochodeň v Plzni – Josef Hlavatý
 • 1969-01-20 (po) Živá pochodeň v Budapešti – Sándor Bauer
 • 1969-01-23 (čt) Ve věku 16 let umírá Sándor Bauer.
 • 1969-01-25 (so) Jakub S. Trojan pochovává Jana Palacha na Olšanech
 • 1969-01-25 (so) Ve věku 25 let umírá Josef Hlavatý.
 • 1969-02-25 (út) Živá pochodeň č. 2 v Praze – Jan Zajíc, umírá ve věku 18 let.
 • 1969-04-04 (Velký pátek) Živá pochodeň v Jihlavě – Evžen Plocek [88][89]
 • 1969-04-09 (st) Ve věku 39 let umírá Evžen Plocek.
 • 1969-04-11 (pá) Živá pochodeň v Košicích – Michal Lefčík (Levčík)[90], umírá ve věku 18 let.[91]
 • 1969-04-13 (ne) Živá pochodeň v Rize – Elijahu Rips, 20 let – přežil, zatčen, vězněn
 • 1969-08-21 (čt) Protesty proti okupaci a normalizaci: střelba do lidí, pět mrtvých, stovky raněných, tisíce zatčených. Praha: František Kohout (18 let) a Vladimír Kruba (19 let) – na místě mrtví, Bohumil Siřínek (14 let – zemřel 24. srpna); Brno: Dana Muzikářová (18 let) a Stanislav Valehrach (27 let)[92]

Živé pochodně – sebeupálení[editovat]

Zdroje a reference

1979 (40 let)[editovat]

1989 (30 let)[editovat]

 • 1989-11-17 (pá) Synody Jednoty bratrské a ČCE v Praze. Začíná Sametová revoluce.

1999 (20 let)[editovat]

2009 (10 let)[editovat]

2014 (5 let)[editovat]

2018 (1 rok)[editovat]

Reference[editovat]

 1. w: Pražská defenestrace (1419)#Leden 1417 - únor 1419
 2. Čornej, Petr (2010). 30.7.1419: první pražská defenestrace ; krvavá neděle uprostřed léta, Vyd. 1, Dny, které tvořily české dějiny, Praha: Havran. ISBN 978-80-87341-00-1. Šablona:Pouze dočasné použití >
 3. BARTOŠ, F. M. Do čtyř pražských artikulů : Z myšlenových a ústavních zápasů let 1415 – 1420. 2. vyd. Praha: Blahoslavova společnost, 1940. 75 s. Kapitola III. V předvečer vzpoury, s. 33. 
 4. ČORNEJ s.80
 5. 5,0 5,1 PALACKÝ, František. Dějiny národu českého v Čechách a v Moravě. Praha: B. Kočí, 1908. 1296 s. S. 525. 
 6. ČORNEJ s.81
 7. w: Pražská defenestrace (1419)#Únor - červenec 1419
 8. ČORNEJ s.85
 9. PALACKÝ, s. 526
 10. ČORNEJ s.105
 11. ČORNEJ s.105
 12. PALACKÝ, s. 526
 13. ČORNEJ s.106
 14. PALACKÝ, s. 527
 15. ČORNEJ s.109
 16. PALACKÝ, s. 527, pozn. 363
 17. w: Pražská defenestrace (1419)#Únor - červenec 1419
 18. ČORNEJ s.112, s.157
 19. PALACKÝ, s. 527
 20. ČORNEJ s.117
 21. husitstvi.cz: Napo_Leon: Dvě nebo tři pražské defenestrace?
 22. w: Pražská defenestrace (1419)#Následné bezprostřední události
 23. ČORNEJ s.147
 24. PALACKÝ, s. 528
 25. ČORNEJ s.148
 26. PALACKÝ, s. 529
 27. ČORNEJ s.149
 28. PALACKÝ, s. 529
 29. ČORNEJ s.152
 30. PALACKÝ, s. 529
 31. PALACKÝ, s. 529
 32. ČORNEJ s.154
 33. PALACKÝ, s. 532
 34. w: Bitva u Živohoště#Předehra
 35. F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech: 1419
 36. ČORNEJ s.154
 37. ČORNEJ s.155
 38. w: Žofie Bavorská#Královna vdova
 39. PALACKÝ, s. 534
 40. ČORNEJ s.158
 41. PALACKÝ, s. 535
 42. ČORNEJ s.159 udává datum masakru u Živohoště 1419-11-06
 43. F. Čapka: Dějiny zemí Koruny české v datech: 1419
 44. ČORNEJ s.158
 45. w: Bitva u Nekmíře#Předehra
 46. ČORNEJ s.160
 47. ČORNEJ s.163
 48. ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské. Praha: Kalich, 1957. 518 s. S. 115. 
 49. w: Lukáš Pražský#Spisy o bohoslužbě, liturgii a církevním řádu
 50. BAŤOVÁ, Eliška. 4. Kancionál jako tiskařův (obchodní) záměr. Nové bratrské listy, 2013, roč. XV, čís. 2, s. 38–41. Dostupné online [PDF, cit. 2018-06-25].
 51. FAJTLOVÁ, Kateřina. Problematika autorství duchovních písní v kancionálech 16. a 17. století: Blahoslavův Rejstřík a jeho pokračovatelé. Brno, 2016. 253 s. Dizertační práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav hudební vědy. Vedoucí práce prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.. s. 19, 20, 41. Zdrojový soubor: https://is.muni.cz/th/b0qor/dizertace.docx. Dostupné online.
 52. w:de: Leipziger Disputation
 53. SCHWARZ, Hans. Češi a Němci na příkladu vztahu Husa k Lutherovi [online]. Praha: 2014-03-11 [cit. 2018-07-30]. Dostupné online. 
 54. MODRÁKOVÁ, Renáta; UHLÍŘ, Zdeněk. Zákon a Písmo : Rukopisy české reformace 14. – 16. století. Redakce Milena Ředinová, Jana Vašková, Alena Sojková. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky, 2009. 82 s. ISBN 9788070505670. S. 62. 
 55. 55,0 55,1 SKÁLA ZE ZHOŘE, Pavel. Historie česká – Od defenestrace k Bílé hoře. Příprava vydání PhDr. Josef Janáček, DrSc.. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1984. 452 s. (Členská knižnice). Komentáře (Josef Janáček) IX: Vojenské operace na začátku roku 1619, s. 350. 
 56. Červená kniha Opavského knížectví. Edice registra komunikace opavských stavů z let 1614–1618 ve věci jejich sporu s Karlem z Lichtenštejna / Das Rote Buch des Herzogtums Troppau. Die Edition des Registerbuchs der Troppauer Stände in ihrem Streit mit Karl von Liechtenstein in den Jahren 1614–1618, str. 218, pozn. 773: Jiří ze schönaichu (* 9. 10. 1557, † 25. 2. 1619), dolnoslezský šlechtic, povýšen do stavu svobodných pánů, protestant, humanistický vzdělanec a literát. Po dobu samostatné existence slezsko-lužické kanceláře stál v jejím čele. Viz Günther GRUNDMANN: Die Lebensbilder der Herren von Schoenaich auf Schloß Carolath, Jahrbuch der schlesischen Friedrich-Wilhelms-Universität zu Breslau 6, 1961, s. 229–329.
 57. SKÁLA ZE ZHOŘE, Komentáře X, s. 351
 58. SKÁLA ZE ZHOŘE, Komentáře X, s. 350
 59. RYLICH, Michal. Česká konfederace. Plzeň, 2013. 74 s. Diplomová práce. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta právnická, Katedra právních dějin. Vedoucí práce JUDr. Petr Beránek, Ph.D.. s. 38. Dostupné online.
 60. SKÁLA ZE ZHOŘE, Komentáře XI, s. 353
 61. KUČERA, Jan Pavel. 8. 11. 1620 Bílá hora; o potracení starobylé slávy české. 1. vyd. Svazek 7. Praha: Havran, 2003. (Dny, které tvořily české dějiny). ISBN 80-86515-24-9. S. 62. 
 62. KUČERA s.95
 63. RYLICH s.39
 64. KUČERA s.97
 65. KUČERA s.98
 66. KUČERA s.99
 67. KUČERA s.100
 68. RYLICH s.41
 69. RYLICH s.41
 70. KUČERA s.103
 71. RYLICH s.42
 72. RYLICH s.40
 73. KUČERA s.105
 74. Konfederace stavů zemí Koruny české
 75. SKÁLA ZE ZHOŘE, Komentáře XIV, s. 358
 76. RYLICH s.46
 77. SKÁLA ZE ZHOŘE, Komentáře XVI, s. 360
 78. KUČERA s.113
 79. KUČERA s.116
 80. KUČERA s.123
 81. KUČERA s.120
 82. w:Korunovace českých panovníků#Protestantská korunovace Fridricha Falckého a Alžběty Stuartovny
 83. Dikast, Jiří, 1559-1630 jk01022276
 84. Šárka Bayerová (2015-06-04): Anglická princezna na českém trůně; čerpala z: Jiří Fiedler: České královny
 85. KUČERA s.131
 86. Evangelická teologická fakulta – Stručná historie
 87. Jan Palach – Multimediální projekt Univerzity Karlovy
 88. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE, FILOZOFICKÁ FAKULTA, ÚSTAV ČESKÝCH DĚJIN, Diplomová práce, Bc. Tereza Pavlíčková: Reformní hnutí a normalizace poměrů v Jihlavě (1960–1971)
 89. Tereza Pavlíčková ...jsem pro lidskou tvář – nesnáším necit – Evžen... Jihlava 1969 – protest Evžena Plocka in: Sborník Archivu bezpečnostních složek 11/2013
 90. Facebooková skupina Self-immolation - živé pochodně - żywe pochodnie - torches vivantes: Komentář Petr Blažek tam píše: Levčik, nikoliv Lefčik. V září odevzdávam rukopis o živych pochodních. Jak jsem Vam psal, výsledky mého bádáni budou tam. Ale základni informace máte na strance [ http://www.janpalach.cz Jan Palach]. Dále uvádí odkaz na stránku Petr Blažek, 12. duben 2017 · Sečovská Polianka, Slovensko – Tvář košického Jana Palacha. Cituji: Dnes jsme pátrali po stopách devatenáctiletého mladíka, který se 11. 4. 1969 upálil v Košicích. V Sečanské Poliance, kde se narodil a vyrostl, jsme navštívili jeho hrob, kde je uveden jako Michal Lefčík. Na obecním úřadu jsme našli v matrice záznam, kde je naopak uveden jako Michal Lewczik. Potom jsme navštívili jeho synovce Jána, který nám vysvětlil, že správná verze příjmení je Levčík (rodina se přejmenovala v padesátých letech, když dostala československé občanství). Dostali jsme také doposud neznámou fotku Michala Levčíka. Snad se časem podaří také více popsat jeho životní osudy a motivaci jeho činu. Doposud je známo jen několik dokumentů z dobového vyšetřování. Děkuji za pomoc Peter Kalmus, Peter Neuwirth a Tomáš Straka.
 91. Ústav pro studium totalitních režimů: Petr Blažek: Slovenský následovník? Šest dokumentů k sebeupálení Michala Lefčíka v Košicích 11. dubna 1969
 92. ČT24: Srpen 1969 – poslední pokus, jak uniknout z normalizační deprese; [moderni-dejiny.cz Moderní dějiny]: Výzvy k bojkotu v den prvního výročí srpnové okupace (21. srpna 1969); Echo24.cz: Střelba a mrtví. Unikátní snímky se srpna, ale 1969; SRPEN 1969; Český rozhlas: Srpen 1969: Češi proti Čechům; Encyklopedie Brna: První výročí okupace Československa – oběti na lidských životech; Milan Bárta, Jan Břečka a Jan Kalous: Demonstrace v Československu v srpnu 1969 a jejich potlačení, ÚSTR 2012

Výsledná tabulka comment do Hesel JB 2019[editovat]

Výše uvedené údaje byly někde zestručněny a upraveny tak, aby se pokud možno vešly na jeden řádek komentáře ve výtisku Hesel formátu A6 (cca 70 znaků). V tabulce uvedený rok a text budou v Heslech JB 2019 tištěny drobným písmem na závěr příslušného dne (tj. pod odkazy na čtení).

comment
sel date lang histdatetxt text
1 2019-01-16 cs 1419 Zikmundův list Václavovi IV. – výzva k nápravě poměrů
1 2019-01-16 cs 1969 Živá pochodeň – Jan Palach
1 2019-01-19 cs 1969 Zemřel Jan Palach
1 2019-02-20 cs 1419 Půhon na královnu Žofii před soud papežského nuncia
1 2019-02-25 cs 1419 Václav IV. navrátil husitské kostely katolíkům – husitské liturgii ponechány v Praze jen tři kostely.
1 2019-02-26 cs 1419 Jan z Jesenice vypovězen z Prahy – ukončen čtyřletý interdikt nad Prahou
1 2019-03-01 cs 1457 Začátek jednoty bratrské v Čechách
1 2019-03-18 cs 1619 Zahájení zemského sněmu v Praze
1 2019-03-20 cs 1619 Zemřel císař Matyáš Habsburský.
1 2019-04-05 cs 1619 Hrabě Thurn s desetitisícovým vojskem táhne na Moravu.
1 2019-04-06 cs 1619 Ferdinand II. se zavazuje dodržovat Majestát a další svobody.
1 2019-04-08 cs 1919 Zákon o zřízení Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké (nynější ETF UK)
1 2019-04-16 cs 1419 Vyhnaní husitští kněží kážou a vysluhují podobojí na hoře Tábor.
1 2019-04-17 cs 1619 Václav Budovec z Budova píše příteli Karlovi st. ze Žerotína.
1 2019-04-23 cs 1419 Jan Želivský káže, že válčit pro pravdu Kristovu je dovoleno.
1 2019-04-30 cs 1619 Albrecht z Valdštejna s plukem a pokladnou dezertuje k císaři.
1 2019-05-02 cs 1619 Vzbouření moravští stavové bez odporu obsazují Brno.
1 2019-05-03 cs 1619 Volba moravského direktoria
1 2019-05-03 cs 1728 Začátek Hesel v Ochranově
1 2019-05-10 cs 1619 Thurn spolu s moravským vojskem táhne na Vídeň.
1 2019-05-21 cs 1419 Jan Želivský káže o Júdit, jak sťala hlavu Holofernovi. (Júd 13,5-8)
1 2019-06-05 cs 1619 Thurn s armádou a děly před Vídní
1 2019-06-10 cs 1619 Bitva u Záblatí – Mansfeldova stavovská armáda krutě poražena
1 2019-06-14 cs 1619 Thurn táhne od Vídně.
1 2019-06-17 cs 1722 Započala výstavba Ochranova.
1 2019-06-18 cs 1419 Posvícení u sv. Mikuláše na St. Městě – husité se kostela zmocnili násilím
1 2019-07-05 cs 1519 Luther v lipské disputaci s Johannem M. Eckem označen za husitu
1 2019-07-06 cs 1415 Jan Hus umírá na hranici v Kostnici.
1 2019-07-06 cs 1419 Radnice Nového města pražského osazena protihusitskými košely.
1 2019-07-08 cs 1619 Zahájení stavovského generálního sněmu v Praze
1 2019-07-22 cs 1419 Shromáždění desetitisíců na hoře Burkovák – Tábor
1 2019-07-30 cs 1419 První pražská defenestrace
1 2019-07-31 cs 1619 Vyhlášení Konfederace zemí Koruny české
1 2019-08-02 cs 1419 Václav IV. schválil nově zvolené novoměstské konšely.
1 2019-08-06 cs 1619 Bitva u Dolních Věstonic – Moravané se ubránili císařskému vojsku
1 2019-08-13 cs 1727 Požehnaná sv. Večeře Páně v Berthelsdorfu
1 2019-08-16 cs 1419 Český král Václav IV. umírá na svém Novém hradu u Kunratic.
1 2019-08-17 cs 1419 Mnohá srocení lidu pražského a drancování
1 2019-08-18 cs 1419 Vypálení kartouzského klášera na Smíchově
1 2019-08-19 cs 1419 Poboření domů nevěstek na Starém a Novém městě pražském
1 2019-08-19 cs 1619 Pražský sněm prohlásil Ferdinanda II. za sesazeného.
1 2019-08-20 cs 1419 Vypálení dominikánského kláštera v Písku
1 2019-08-21 cs 1732 Vyslání prvních misionářů z Ochranova
1 2019-08-26 cs 1619 Králem všech zemí České konfederace zvolen falcký kurfiřt Friedrich.
1 2019-08-28 cs 1619 Říšský sněm jednohlasně zvolil Ferdinanda II. císařem.
1 2019-09-16 cs 1741 Synod v Londýně: Pán Ježíš prohlášen Vrchním starším v Jednotě bratrské.
1 2019-09-17 cs 1419 Provolání všem věrným Čechům ze Bzí hory
1 2019-09-30 cs 1419 Setkání husitů Na Křížkách – Koranda vyhlašuje zřízení Božího státu
1 2019-10-02 cs 1419 Král Václav IV. pohřben na Zbraslavi.
1 2019-10-25 cs 1419 Novoměští pod Žižkovým velením dobyli královský Vyšehrad.
1 2019-10-31 cs 1619 Friedrich a Alžběta dorazili ku Praze, do letohrádku Hvězda.
1 2019-11-04 cs 1419 Bitva u Živohoště; počátek bitev o Malou Stranu – zplundrována
1 2019-11-04 cs 1619 Novoutrakvistický kněz a bratrský senior korunují Friedricha Falckého.
1 2019-11-07 cs 1619 Korunovace Alžběty Stuartovny
1 2019-11-12 cs 1419 Delegace pražských měst u císaře Zikmunda v Brně
1 2019-11-13 cs 1419 Dočasné příměří mezi pražskými husity a prozatímní vládou Žofie
0 2019-11-13 cs 1741 Všechny sbory slaví Ježíše Krista jako Vrchního staršího církve.
1 2019-12-13 cs 1569 Zemřel bratrský biskup Matěj Červenka
1 2019-12-21 cs 1619 Počátek obrazoborectví ve Svatovítském chrámu

Odkazy[editovat]

Pomocné zdroje[editovat]