Projekt: Hesla Jednoty bratrské/výročí/2016

Z Wikiverzity

16 (2000 let)[editovat]

116 (1900 let)[editovat]

216 (1800 let)[editovat]

316 (1700 let)[editovat]

416 (1600 let)[editovat]

516 (1500 let)[editovat]

616 (1400 let)[editovat]

716 (1300 let)[editovat]

816 (1200 let)[editovat]

916 (1100 let)[editovat]

1016 (1000 let)[editovat]

1116 (900 let)[editovat]

1216 (800 let)[editovat]

1316 (700 let)[editovat]

1416 (600 let)[editovat]

 • ~1416 (přibližná datace): Bible olomoucká; nejspíš ale je až z roku 1417
 • Bible hlaholská – zachovaly se jen zlomky, Izajáš (ze kterého je heslo roku) tam ale není
 • začátek roku 1416: Mistr w: Jan z Jesenice opouští Prahu, postiženou w: interdiktem
 • 1416-02-20 Generální kongregace kostnického koncilu: nominace dvou nových komisařů v procesu s Jeronýmem[1]. Koncil navíc stíhá všech 425 českých a moravských pánů, kteří 2. září 1415 protestovali proti odsouzení Husa a Jeronýma[2].
 • 1416-02-24 Proti Jeronýmovi Pražskému vedena nová pře, byl obviněn ve 107 článcích; zastává se Husa, je odhodlán jít na smrt[3].
 • 1416-04-27 20. generální zasedání Kostnického koncilu; oznámeno, že všichni svědkové proti Jeronýmovi již byli vyslechnuti[4].
 • 1416-05-09 Generální kongregace koncilu: Rochetaillé podává závěrečnou zprávu o Jeronýmovi; nasazen tvrdý kurs proti wyclifsko-husitské herezi[5].
 • 1416-05-23 Ve výroční den věznění Jeronýma Pražského je jeho veřejnému výslechu v dómu vyhrazen celý den; stihl odpovědět jen na 65 ze 107 článků obžaloby[6].
 • 1416-05-26 Pokračuje Jeronýmův veřejný výslech na generální kongregaci kostnického koncilu; většinu ze 42 zbývajících artikulů Jeroným popírá, ale hlásí se k Husovi a Wiclifovi; v závěru je obviněn ze čtyřnásobného kacířství.[7].
 • 1416-05-30 Mistr Jeroným Pražský je na 21. zasedání kostnického koncilu odsouzen jako kacíř, který je shnilou ratolestí (Jan 14,6); je předán světské moci a upálen na hranici[8].
 • 1416-09-11 Pražská univerzita osvědčuje pravověrnost učení i bezúhonnost Jana Husa a Jeronýma Pražského. ?? Zatímco ŠNEBERK[9] uvádí rok 1415, ČAPKA[2] aj.[10] uvádí rok 1416.

1426 (590 let)[editovat]

1426-06-06 Bitva u Ústí nad Labem -- husitské svazy porazily německé žoldnéře.

1466 (550 let)[editovat]

1516 (500 let)[editovat]

1526 (490 let)[editovat]

 • 1526-08-29 Bitva u Moháče -- umírá dvacetiletý Ludvík Jagellonský.

1546 (470 let)[editovat]

 • 1546-02-18 Zemřel Martin Luther.

1566 (450 let)[editovat]

 • 1566 Confessio Helvetica posterior (Druhé helvetské vyznání) [16]
 • 1566 Na schůzi Úzké rady v Přerově se bratři vrátili k usnesení z ro. 1546, jímž prohlásili návrat ke spisům Lukášovým[17]
 • 1566-01-06 w: Jan Blahoslav píše Výklad na 13 kapitolu Zjevení svatého Jana; přehled různých výkladů znamení šelmy, tj. pojednání o významu číslice 666, která označuje Antikrista[18][19][20].
 • 1566-01-08 Kašpar Peucer z Wittemberku dopisem děkuje Blahoslavovi za překlad Nového Zákona a vybízí jej i k překladu Starého zákona[21].
 • 1566-03-03 Arcibiskup Prus předkládá arciknížeti Ferdinandovi vysvětlení, že Turecké nebezpečí je Božím hněvem za hříchy lidu všech vrstev[22]
 • 1566-11-03 Císařským patentem svoluje Maximilián II. k návratu pardubických Bratří do Pardubic, odkuď byli předtím vypovězeni.[23]
 • 1566-11-27 Na audienci u Maximiliána II. bratři císaři dedikovali nový bratrský německý kancionál Kirchengeseng, darinnen die Hauptartickel des Christlichen Glaubens kurz gefasset und ausgelegt sind, vytištěný téhož roku v Ivančicích a obsahující 343 písní. Císař slíbil, že do kancionálu nahlédne a že se k Bratřím bude chovat milostivě. [24].
 • 1566–12-27[25] Ve Vratislavi se narodil w: Ján Jesenský, věhlasný lékař (nakonec popraven 21.6.1621 na Staroměstském náměstí v Praze).(POLMA uvádí narození na 19. prosince! [26])

1616 (400 let)[editovat]

 • 1616 w:Václav Budovec z Budova vydává své latinsky psané náboženské spisy v souboru Circulus horologii lunaris et solaris[27].
 • 1616 V Poznani zničen jeden lutherský a oba dva bratrské chrámy[28].
 • 1616 V Praze vytištěna Komenského první učebnice latiny Pravidla snadnější mluvnice ("Grammaticae facilioris praecepta")[29] (latinská učebnice?[30]), „Grammaticae facilioris praecepta“[31]
 • 1616 Komenský zahájil práce na encyklopedickém díle Divadlo veškerenstva věcí[32].
 • 1616 Moravský hejtman Ladislav Popel z Lobkovic dal bratrský sbor v Holešově jesuitům a zbořil sbor v blízkých Lechoticích[33]
 • 1616-02-19 Jedenáct prelátů svatého oficia zkoumá heliocentrický názor.[34]
 • 1616-02-24 Svaté oficium odsuzuje heliocentrický názor jako kacířský.[35]
 • 1616-02-25 Nařízeno předvolání Galilea před kongregaci.[35]
 • 1616-02-26 Galileo slibuje, že opustí heliocentrický názor.[35]
 • 1616-03-05 Koperníkovo dílo, jakož i kalvinistická teologie aj. knihy zařazeny do Indexu zakázaných knih.[35]
 • 1616-03-26 Galileo se oficiálně zříká Koperníkova učení.[34]
 • 1616-04-26 Synoda v Žeravicích u Kyjova, na které byl přijat obšírnější Řád církevní Jednoty Bratří českých[36][37] a rovněž na ní byli ordinováni w: Jan Amos Komenský a w: Mikuláš Drabík. (V domku, kde byli ordinováni, je nyní památník a expozice lidového umění a řemesel.) [38]
 • 1616-06-04 Galilei se vrací do Florencie.[34]

1636 (380 let)[editovat]

 • 1636-10-09 Zemřel v Přerově Karel st. ze Žerotína.[26]

1656 (360 let)[editovat]

 • 1656-04-29 Požár Lešna; J. A. Komenský přišel o vše, odchází z Lešna.[26]

1666 (350 let)[editovat]

1756 (260 let)[editovat]

 • 1756-03-01 Založen pro české exulanty sbor obnovené JB v Berlíně-Rixdorfu, nyní Neukölln.[26]

1776 (240 let)[editovat]

 • 1776-01-02 Tereziánský zákoník -- zákaz práva útrpného.

1716 (300 let)[editovat]

1766 (250 let)[editovat]

 • 1766-02-02 Začátek bratrské misie mezi černochy v Surinamu[26]
 • 1766-04-01 Zemřel Leonhard Dober, první bratrský misionář v Západní Indii a později biskup.[26]
 • 1766-06-29 Císař Josef II. navštívil Ochranov.[26]

1816 (200 let)[editovat]

1866 (150 let)[editovat]

1916 (100 let)[editovat]

 • 1916-12-03 Josef Sequens z Nové Paky konal první shromáždění Jednoty bratrské v Železném Brodě.[26]

1926 (90 let)[editovat]

1936 (80 let)[editovat]

1946 (70 let)[editovat]

1956 (60 let)[editovat]

1966 (50 let)[editovat]

1976 (40 let)[editovat]

1986 (30 let)[editovat]

1996 (20 let)[editovat]

2006 (10 let)[editovat]

2016 (5 let)[editovat]

2016 (1 rok)[editovat]

Další zdroje[editovat]

 • KOUDELKOVÁ, Veronika. Kritika zlořádů v církvi u Mistra Jeronýma Pražského. Brno, 2011. Bakalářská diplomová práce. Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav religionistiky. Vedoucí práce PhDr. David Zbíral, Ph.D.. Dostupné online.

Reference[editovat]

 1. ŠMAHEL, František. Život a dílo Jeronýma Pražského. 1. vyd. Praha: Argo, 2010. ISBN 978-80-257-0269-7. S. 81. (dále jen ŠMAHEL). 
 2. 2,0 2,1 ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 2.. vyd. Praha: Libri, 1998. Dostupné online. ISBN 80-85983-67-2. (dále jen ČAPKA). ; dostupné online http://libri.cz/databaze/dejiny/uvod.html
 3. husitstvi.cz: Jeroným Pražský; Jiří Motyčka: Jeroným pražský; e-stredovek.cz: Jiří Motyčka (2006): Jeroným Pražský, diskusní příspěvek. (Důvěryhodnost zdroje?? ŠMAHEL takové datum nezmiňuje)
 4. ŠMAHEL, str. 82
 5. ŠMAHEL, str. 82
 6. ŠMAHEL, str. 83
 7. ŠMAHEL, str. 84–85.
 8. ŠMAHEL, str. 86–88.
 9. ŠNEBERK, Jan (2013-05-30): Kalendárium: 30. května 1416 – upálení Jeronýma Pražského
 10. Vzpomínáček - 11. září - Felix Dzeržinskij, Nikita Chruščov a 9/11
 11. Slovem obnovená, str. 95, 101
 12. MÜLLER, Jos. Th. Dějiny Jednoty bratrské. Díl I. Praha: Jednota bratrská, 1923. 368 s. S. 72. (dále MÜLLER). 
 13. Slovem obnovená [čtení o reformaci]. Příprava vydání Amedeo Molnár, Noemi a Luděk Rejchrtovi. 1.. vyd. Praha: Kalich v ÚCN, 1977. 267 s. 
 14. Slovem obnovená, str. 167
 15. MÜLLER, str. 250
 16. w:de: Helvetisches Bekenntnis#Zweites Helvetisches Bekenntnis, w: Helvetské vyznání
 17. ŘÍČAN, Rudolf. Dějiny Jednoty bratrské. Praha: Kalich, 1957. 518 s. S. 228. (dále jen ŘÍČAN). 
 18. w: Jan Blahoslav#Dílo
 19. HREJSA, Ferdinand. Dějiny křesťanství v Československu; Za krále Maxmiliána II.. Díl VI.. Praha: Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká, 1950. 403 s. (Spisy Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké; sv. XIV.). S. 71. (dále jen HREJSA). 
 20. ŘÍČAN str. 230
 21. HREJSA, str. 71
 22. HREJSA, str. 49
 23. HREJSA str. 66–68
 24. HREJSA, str. 69; ŘÍČAN str. 232
 25. Rukověť humanistického básnictví v Čechách a na Moravě. Antonín Truhlář, Karel Hrdina, Josef Hejnic, Jan Martínek (eds.). Praha: Academia (1. vyd.). ISBN 978-80-200-1986-8. S. 171. 
 26. 26,0 26,1 26,2 26,3 26,4 26,5 26,6 26,7 POLMA, Jiří: Soukromé sdělení – e-mail ze dne 2015-07-29
 27. ŘÍČAN str. 340
 28. ŘÍČAN, str. 310
 29. KOMENSKÝ, Jan Amos. O sobě. Příprava vydání Amedeo Molnár. 1. vyd. Praha: Odeon, 1987. S. 53. (dále KOMENSKÝ/MOLNÁR). 
 30. ŘÍČAN, str. 350
 31. Ilona Lávičková: Jan Amos Komenský a jeho vliv na sociální pedagogiku
 32. KOMENSKÝ/MOLNÁR, str. 336
 33. ŘÍČAN, str. 354
 34. 34,0 34,1 34,2 Šablona:Cite web
 35. 35,0 35,1 35,2 35,3 Šablona:Cite web
 36. ŘÍČAN str. 335 a 346
 37. Řád církevní Jednoty bratří českých
 38. Žeravice – oficiální stránky ObÚ