Evangelia anebo čtení svatá, kteráž slovou pašije

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Evangelia anebo čtení svatá, kteráž slovou pašije – napsal a vydal Jan Blahoslav 1571-

Info[editovat]

  • Rozsah: 44 foliantů = 88 stran + 2 str. obálka
  • Knihopis: K02264
  • Skupina Konspektu: 094 - Staré tisky

Zdroje[editovat]

Inkunábule[editovat]

Digitalizace[editovat]

Obsah[editovat]

str.
GoBo
str.
Manus.
Fol Část
1-2 #1-#2 1a-1b Titulní strana a Blahoslavova předmluva
3-17 #3-#17 2a-9a Pašije S. Matouše 26. ka:
17-29 #17-7 9a-15a Pašije S. Matouše, Kapitola XXVII.
30-38 8-16 15b-19b Pašije S. Jana, ka: 18.
38-47 16-23 19b-24a Pašije S. Jana, kapitola XIX
48 23* 24b (vakát)
49-53 23-27 25a-27a Evangelium na den Narození Krysta Pána. Z kap. II. S: Lukáše
53-55 27-27 27a-28a Evangelium k slavné památce vzkříšení Pána Krysta z kap. XVI. S: Marka
55-57 27-29 28a-29a Evangelium k památce seslání Ducha svatého z kapitoly XIIII. S: Jana
58-61 30-31 29b-31a Řeči prorocké kteréž při zvláštních slavnostech zpívány bývají. A nejprvé při Památce Narození Pána Jezukrysta řeč Izaiáše Proroka z Kap. II
61-63 31-32 31a-32a Proroctví Izaiáše Proroka z Kapitoly IX.
64-65 33-34 32b-33a Řeč k slavné památce narození Pána Krysta / z proroctví Micheáše Proroka: z Kapitoly 5.
65-68 34-35 33a-34b Řeč ku Památce slavné / obřezání Pána Krysta jenž slove Nové Léto / z Kapitoly 52. Izaiáše Proroka
69-74 35-37 35a-37b Ku Památce slavné / přijetí k Krystu Pánu Mudrcův / Řeč z Kapi: / 59. a 60. Izaiáše Proroka (řeč prorocká na Den tří Králů)
74-77 37-40 37b-39a Řeč prorocká kteráž můž zpívána býti v Neděli mezy Ochtáby a neb y jindy při památkách Narození Páně z Kap. 66. Izai: Pro:
78-79 41-42 39b-40a PRAEFATIONES a Nejprvé: na den Narození Páně / před Posluhováním
79-81 42-44 40a-41a Prefacý: v Květnou Neděli: a nebo k Velikému Pátku i k jinému některému dni při památce umučení Pána Krysta
81-82 44-45 41a-41b Prefacý: o Vzkříšení Páně
83-84 46-47 42a-42b Prefacý: ku památce seslání Ducha Svatého
84-85 47-48 42b-43a Modlitba Páně
86-87 49-50 43b-44a Víra Apoštolská; FINIS
88-90 51-#90 44b-(1) (vakáty + zadní přídeští?)
Ručně psaný přívazek – Ručně psaný notový zápis ze 17. století, 13 listů:
#1-16 W Neděli Ráno przi městech když Zpěwacy odspiwagi ... pozdravení Panny Maryje

Pozn: Strana 23 v Manuskriptoriu použita vícekrát – a tak občas i dále.