Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2017

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Na této stránce zpracováváme Heslo roku pro Hesla Jednoty bratrské pro rok 2017.

Předloha – Einheitsübersetzung[editovat]

ÖAB na rok 2017 vybrala heslo – viz Jahreslosungen:

Gott spricht: Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ez 36,26 (E)

Vybraný biblický překlad je dle w:de: Einheitsübersetzung (římsko-katolický liturgický překlad), viz např: http://cz.bibleserver.com/text/EU/Hesekiel36 Citace včetně kontextu:

 1. Darum sag zum Haus Israel: So spricht Gott, der Herr: Nicht euretwegen handle ich, Haus Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr bei den Völkern entweiht habt, wohin ihr auch gekommen seid.
 2. Meinen großen, bei den Völkern entweihten Namen, den ihr mitten unter ihnen entweiht habt, werde ich wieder heiligen. Und die Völker - Spruch Gottes, des Herrn - werden erkennen, dass ich der Herr bin, wenn ich mich an euch vor ihren Augen als heilig erweise.
 3. Ich hole euch heraus aus den Völkern, ich sammle euch aus allen Ländern und bringe euch in euer Land.
 4. Ich gieße reines Wasser über euch aus, dann werdet ihr rein. Ich reinige euch von aller Unreinheit und von allen euren Götzen.
 5. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Ich nehme das Herz von Stein aus eurer Brust und gebe euch ein Herz von Fleisch.
 6. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und auf meine Gebote achtet und sie erfüllt.
 7. Dann werdet ihr in dem Land wohnen, das ich euren Vätern gab. Ihr werdet mein Volk sein und ich werde euer Gott sein.

Významy slovesa schenken[1]:

  1. nalévat, např.:
   • den Tee in eine Tasse schenken = nalévat čaj do šálku
   • ein Glas voll schenken = nalít plnou sklenici
  2. čepovat (např. pivo, víno)
  1. darovat či věnovat, např.:
   • etwas zum Geburtstag schenken = darovat něco k narozeninám
   • jemandem seine Aufmerksamkeit schenken = věnovat někomu svou pozornost
   • jemandem Gehör schenken = ochotně někoho vyslechnout
   • jemandem Glauben schenken = někomu uvěřit
   • jemandem Vertrauen schenken = někomu důvěřovat
   • Schenkt man ihm eine Kuh, will er auch noch das Futter dazu ~ Když mu podáš prst, chce hned celou ruku. (odpovídající české rčení – doslova: Dej někomu krávu a bude k ní chtít i krmení)
  2. odpustit či prominout, např.:
   • jemandem eine Strafe schenken = prominout někomu trest
   • das schenk'ich ihm nicht = to mu neodpustím
  1. geschenkt = darovaný

Dle Slovníku na Seznamu:

 1. věnovat, darovat, dát
 2. ušetřit koho čeho
 3. odpustit si, ušetřit si
 4. nic si nedarovat, nešetřit se
 5. nalít, (na)čepovat

Z toho vidíme, že v němčině jsou významy slovesa schenken docela bohaté a svým způsobem nějak dokreslují, co je míněno tím výrazem nalít/vlít/darovat/věnovat nové srdce.

Významy slovesa legen[1]:

 1. klást či položit
  1. slovní vazba legen in (příklady):
   • Pilze in Salz legen = nakládat houby do soli
   • er hat eine Entscheidung in ihre Hände gelegt = ponechal jí rozhodnutí
   • die Hände in den Schoß legen 'složit ruce do klína

Dle Slovníku na Seznamu:

 1. položit (dát do vodorovné polohy)
 2. postavit, stavět (žebřík ke stromu ap.)
 3. lehnout si (do postele ap.)
 4. snést se (zima na krajinu ap.)
 5. položit, umístit (nohy na křeslo ap.)
 6. uložit, dát (koho/co kam)
 7. uložit, poskládat, upravit (do určitého tvaru)

Já osobně (Kychot) bych tu vazbu legen in překládal spíš jako vložit, i když pro něj se v němčině používá spíše sloveso hineinlegen či jen einlegen, ovšem i samotné legen lze, myslím, použít.

Při překladu podstatných slov do češtiny Herz (srdce) a Geist (duch) by problém být neměl – tady bude spíš zajímavější jejich teologický význam (později probereme).

Celkově bychom tento německý překlad přeložili doslovně do češtiny jako:

 • Naliji vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.

Sloveso naliji ve spojením s tím srdcem ovšem zní dost neobvykle, i když ta představa nalévání či vlévání srdce myslím má své opodstatnění – právě v souvislosti s tím, co asi hebrejské myšlení tím srdcem míní. Spíše bychom ale sloveso nalévat či vlévat čekali ve spojení s tím duchem – a může nás proto udivit, že Einheitsübersetzung volí právě toto pořadí sloves ve spojení s danými podstatnými jmény. Obvyklejší doslovný překlad by proto asi zněl:

 • Daruji vám nové srdce a vložím do vás nového ducha.

Luther[editovat]

Většinou jsme zvyklí, že Hesla jsou častěji brána z Lutherova (byť revidovaného) překladu. Může nás tedy zajímat, proč na tento rok byl zvolen právě katolický liturgický překlad a ne překlad Lutherův. Možná jen proto, aby ÖAB zdůraznila svou ekumeničnost, že každý rok střídá překlady? (2014 E, 2015 L, 2016 L, 2017 E, 2018 L, 2019 L=E – starší roky viz Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku, ještě starší od roku 1930 zde: Jahreslosungen seit 1930). Každopádně ale asi neuškodí si připomenout i Lutherův překlad:

Luther 1545[editovat]

 1. Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht der HErr HErr: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, welchen ihr entheiliget habt unter den Heiden, zu welchen ihr kommen seid.
 2. Denn ich will meinen großen Namen, der durch euch vor den Heiden entheiliget ist, den ihr unter denselbigen entheiliget habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, daß ich der HErr sei, spricht der HErr HErr, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, daß ich heilig sei.
 3. Denn ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Landen versammeln und wieder in euer Land führen.
 4. Und will rein Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet von aller eurer Unreinigkeit, und von allen euren Götzen will ich euch reinigen.
 5. Und ich will euch ein neu Herz und einen neuen Geist in euch geben; und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischern Herz geben.
 6. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
 7. Und ihr sollet wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollet mein Volk sein, und ich will euer GOtt sein.

Luther 1912 (revize)[editovat]

 1. Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht der HERR HERR: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, welchen ihr entheiligt habt unter den Heiden, zu welchen ihr gekommen seid.
 2. Denn ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, daß ich der HERR sei, spricht der HERR HERR, wenn ich mich vor ihnen an euch erzeige, daß ich heilig sei.
 3. Denn ich will euch aus den Heiden holen und euch aus allen Landen versammeln und wieder in euer Land führen.
 4. Und will reines Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet; von all eurer Unreinigkeit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen.
 5. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben;
 6. ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und darnach tun.
 7. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.

Luther 1984 (revize)[editovat]

 1. Darum sollst du zum Hause Israel sagen: So spricht Gott der HERR: Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern **um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid.
 2. Denn **ich will meinen großen Namen, der vor den Heiden entheiligt ist, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. **Und die Heiden sollen erfahren, daß ich der HERR bin, spricht Gott der HERR, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, daß ich heilig bin.
 3. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus allen Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen,
 4. und ich will **reines Wasser über euch sprengen, daß ihr rein werdet; von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen.
 5. **Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben.
 6. Ich will **meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die **in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun.
 7. Und ihr sollt wohnen im Lande, das ich euren Vätern gegeben habe, und **sollt mein Volk sein, und ich will euer Gott sein.

Bible olomoucká[editovat]

Transliterace[editovat]

Provedena přímo z faksimile: folio 0109v. Jedná se o pravý sloupec, na začátku uvedena čísla řádků, zatímco čísla veršů jsou vepsána dodatečně ve formě horních indexů na začátku verše dle novodobého číslování:

 1. 22 Protozz diess domu
 2. izrahelskemu · Tot prawi hospody' boh
 3. Ne pro wy uczynym dome izrahelsky
 4. ale pro gmie swate me · giezto ste poss
 5. kwrnyli w lidech k nymzzto ste vessli ·
 6. 23 oswiecym gmie me velike giezzto po
 7. sskwrnyeno gest mezi lidmi · giezto ste
 8. posskwrnyli prostrzed nych · aby viedie
 9. li lide ze ya hospodyn · prawi hospody'
 10. wssiech zastupow · kdyzz sie oswietym
 11. w was przednymi · 24 neb vezmu wy zlidu
 12. a sberu wy ze wsselikich zemij a przyue
 13. du wy do wassie zemie · 25 y wlem na wy w
 14. du czistu y budete oczzystieny ote wssiech
 15. posskwrnyeny wassich · a otwsselikych
 16. modl wassich · 26 a dam vam srdcze noue
 17. a duch nowy polozzym prostrzed was ·
 18. A otnesu su srdcze kamenne z tiela wasse
 19. ho · a dam wam srdce masne · 27 a duch moy
 20. polozzym prostrzed was · a vczzynym a
 21. bysste w przikazanych mych chodili · a
 22. sudy mee chowali a czzynyli 28 a bydlili
 23. w zemi gižto sem dal otczom wassym
 24. y budete mnye w lid · a ya budu wam
 25. w boha · …

Transkripce[editovat]

Je použita transkripce z vydané monografie[2], str. 447, dle zásad novočeského pravopisu; na začátku uvedena jako obvykle čísla veršů:

 1. Protož dieš domu izrahelskému: Toť praví hospodin bóh: Ne pro vy učiním, dome izrahelský, ale pro jmě svaté mé, ježto ste poškvrnili v lidech, k nimžto ste vešli.
 2. Osvětím jmě mé veliké, ježto poškvrněno jest mezi lidmi, ježto ste poškvrnili prostřed nich, aby věděli lidé, že já hospodin, praví hospodin všěch zástupóv, když sě osvětím v vás před nimi.
 3. Neb vezmu vy z lidí a sberu vy ze všelikých zemí a přivedu vy do vašie země
 4. i vlém na vy vodu čistú i budete očistěni ote všěch poškvrnění vašich a ot všelikých modl vašich
 5. a dám vám srdce nové a duch nový položím prostřed vás. A otnesu srdce kamenné z těla vašeho a dám vám srdce masné
 6. a duch mój položím prostřed vás a učiním, abyšte v přikázáních mých chodili a súdy mé chovali a činili
 7. a bydlili v zemi, jižto sem dal otcóm vašim, i budete mně v lid a já budu vám v boha.


Reference[editovat]

 1. 1,0 1,1 SIEBENSTEIN, Hugo, a kol. Německo-český slovník. 4., upravené vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 2 svazky (1584 s.). 
 2. PEČÍRKOVÁ, Jaroslava. Staročeská Bible drážďanská a olomoucká s částmi Proroků rožmberských a Bible litoměřicko-třeboňské: kritické vydání nejstaršího českého překladu Bible ze 14. století.. Příprava vydání Jaroslava Pečírková et. al.. 1. vyd. Svazek 1. Praha: Academia, 2009. 2 svazky (541 s.). ISBN 978-80-200-1822-9.. S. 447.