Přeskočit na obsah

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2016/hes struct.sql

Z Wikiverzity

hes_struct.sql[editovat]

Struktura MySQL databáze pro Hesla JB 2016 je stejná jako v minulých letech, jen jsou zvětšeny délky některých polí, která letos přetékala.

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 4.0.10deb1
-- http://www.phpmyadmin.net
--
-- Počítač: localhost
-- Vygenerováno: Sob 31. led 2015, 12:03
-- Verze serveru: 5.5.41-0ubuntu0.14.04.1
-- Verze PHP: 5.5.9-1ubuntu4.5

SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
SET time_zone = "+00:00";


/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8 */;

--
-- Databáze: `hes16`
--

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `comment`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `comment` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `histdatetxt` varchar(20) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `text` varchar(150) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`lang`,`date`),
 KEY `date_lang` (`date`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Anniversaries etc.';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `comment_uni`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `comment_uni` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(100) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`lang`,`date`),
 KEY `date` (`date`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Anniversaries etc.';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `day`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `day` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `dow` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `seq` smallint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
 `which` enum('sunday','holiday','holiday2','important','week') COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `nr` int(11) DEFAULT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `meaning` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `src` varchar(20) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`lang`,`seq`),
 KEY `seq_lang` (`seq`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='sundays, holidays and other important days';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `day10decs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `day10decs` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `which` set('sunday','holiday','important','week') COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `nr` int(11) DEFAULT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `meaning` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `src` varchar(20) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,`which`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='sundays, holidays and other important days';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `dayname`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `dayname` (
 `date` date NOT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(20) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`date`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Day names to be displayed, e.g. "23. sobota"';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `day_cs`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `day_cs` (
 `sq` smallint(3) NOT NULL,
 `text_de` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL DEFAULT '',
 `sel` tinyint(1) DEFAULT NULL,
 `date` date DEFAULT NULL,
 `which` enum('week','sunday','holiday','holiday2','important') COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `text` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `meaning` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `src` varchar(20) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`sq`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='sundays, holidays and other important days';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `drittetext`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `drittetext` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `source` varchar(240) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `song` varchar(500) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `author` varchar(70) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `text` varchar(500) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`lang`,`date`),
 KEY `date` (`date`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Dritte text';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `import`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `import` (
 `MonSpruch_Bibeltext` varchar(400) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `MonSpruch_Stelle` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `MonSpruch_Quelle` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft1_Feiertag` varchar(80) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft1_Bibeltext` varchar(400) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft1_Stelle` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft1_Quelle` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft1_Angaben` varchar(160) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft2_Feiertag` varchar(80) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft2_Bibeltext` varchar(400) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft2_Stelle` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft2_Quelle` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Ft2_Angaben` varchar(160) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Datum` date NOT NULL DEFAULT '0000-00-00',
 `Los_Nummer` int(4) DEFAULT NULL,
 `Los_Vortext` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Los_Bibeltext` varchar(420) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Los_Stelle` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Los_Quelle` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Lt_Vortext` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Lt_Bibeltext` varchar(420) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Lt_Stelle` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Lt_Quelle` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Bibellese_1` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Bibellese_2` varchar(60) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Gedenktage_Ek` varchar(180) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Gedenktage_Ebu` varchar(180) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Dt_Text` varchar(600) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Dt_Quelle` varchar(240) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Dt_Gesangbuch` varchar(500) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `Dt_Autor` varchar(70) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`Datum`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Import from MSaccess .mdb';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `losung`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `losung` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `seq` smallint(6) NOT NULL,
 `which` enum('YEAR','MONTH','week','sunday','holiday','important','OT','NT') COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `nr` int(4) DEFAULT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `transl` varchar(6) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `source` varchar(25) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `intro` varchar(30) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `text` varchar(500) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`lang`,`date`,`seq`,`which`,`transl`),
 KEY `date_seq_which_lang_transl` (`date`,`seq`,`which`,`lang`,`transl`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='The verse of losung and its attributes';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `phpmysqlautobackup`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `phpmysqlautobackup` (
 `id` int(11) NOT NULL,
 `version` varchar(6) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 `time_last_run` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `reading`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `reading` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `seq` varchar(3) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `which` enum('SR','CR','Ev','Ep','WP','Ps','Pr','PF','DL','x1','x2','x3','Pr2') COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `source` varchar(80) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`lang`,`date`,`seq`,`which`),
 KEY `date_seq_which_lang` (`date`,`seq`,`which`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Bible reading';

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `seq`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `seq` (
 `ori` smallint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
 `cs` smallint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
 PRIMARY KEY (`ori`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci;

-- --------------------------------------------------------

--
-- Struktura tabulky `song`
--

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `song` (
 `sel` tinyint(1) NOT NULL,
 `date` date NOT NULL,
 `seq` smallint(3) NOT NULL DEFAULT '0',
 `which` enum('Ld','WL','Ld2','WL2') COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `lang` varchar(2) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `book` varchar(10) COLLATE utf8_czech_ci NOT NULL,
 `nr` int(11) NOT NULL,
 `strophe` int(11) DEFAULT NULL,
 `strophe2` int(11) DEFAULT NULL,
 `text` varchar(600) COLLATE utf8_czech_ci DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY (`lang`,`date`,`seq`,`which`),
 KEY `date_seq_which_lang` (`date`,`seq`,`which`,`lang`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_czech_ci COMMENT='Songs: Lied, WochenLied';

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET COLLATION_CONNECTION=@OLD_COLLATION_CONNECTION */;