Přeskočit na obsah

Diskuse s uživatelem:Jakuba Škrdla/Úvahy

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Přidat téma
Z Wikiverzity
Poslední komentář: před 1 rokem od uživatele Kenjiro995 v tématu „Aby se s tím hnulo

Chybně založený článek[editovat]

Protože z diskuse s Jakubou Škrdlou vím, že chtěl založit třetí článek k těm dvěma předchozím, přesunul jsem jeho text tak, aby byl umístěn stejně jako ty dva předchozí. --Mmh (diskuse) 18. 3. 2016, 14:00 (UTC)Odpovědět

Návrh přesunu[editovat]

Pardon, neuvědomil jsem si, že ten návrh o přesunu se objevil v diskusi k podstránce a ne tady. Tedy, jde o to, že se jedná spíše o takové osobní poznámky k různým tématům, která autora zaujala a která se vůbec nutně netýkají teorie relativity. Jsou psány bez ohledu na odbornou přesnost nebo na jazykovou úroveň, a vlastně nejsou určeny nikomu než autorovi samotnému. Takže je to typický případ textů pro osobní uživatelský prostor, kam to navrhuji celé přesunout. --Mmh (diskuse) 2. 4. 2021, 19:11 (UTC)Odpovědět

Také souhlasím s kompletním přenosem do osobního uživatelského prostoru (se zdůvodněním stejným, jako nahoře Mmh). --Kusurija (diskuse) 5. 4. 2021, 15:28 (UTC)Odpovědět
V této chvíli jsem proti přesunu do userspace. Zejména z toho důvodu, že přesun takto rozsáhleho díla do userspace chápu jako jakési konečné řešení, kterým si přiznáváme, že jsme sami v koncích a nevíme, co s tím. Přesunem (či už návrhem takového přesunu) dáváme uživateli najevo, že nás jeho tvorba nezajímá, že nám je nepříjemná, že jej vylučujeme z veřejného prostoru (main space), posíláme jej za jeho hranice, ať si hraje na vlastním písečku – že se nám zkrátka do našeho společného podniku nehodí a dělá nám tu jen ostudu. Působí to hrozně demotivujícím (v tom slabším případu) způsobem, je to bolestné. Přijde mi to podobné, jako segregace handicapovaných žáků do zvláštních škol. Jiná situace by byla, kdyby se někdo snažil vyloženě provokovat nebo narušovat tento náš veřejný prostor. Ale zde se nejedná o tento případ. Naopak, uživatel se nám snaží představit svůj způsob vnímání a stojí jej to zřejmě velké úsilí. To, že má uživatel jiný názor názor na věc a my jej můžeme považovat za málo vědecký či dokonce pseudovědecký ještě neznamená, že tento názor je pro ostatní uživatele bezcenný. Naopak, má velkou vypovídací sílu. Tím, že jeho tvorbu vyloučíme do soukromého prostoru, dáváme najevo, že Wikiverzita ve skutečnosti není pro všechny, není pro ty, kteří se nějakým způsobem vymykají většinovému chápání. Jedná se prostě o svéráznou literární tvorbu, která rozhodně na Wikiverzitě své místo.
A naším společným úkolem by mělo být takové důstojné místo nalézt či vytvořit. Přesun do uživatelského prostoru by byl až jakýsi last resort v případě, že sami selžeme. Děkuji všem, kteří se to doposud pokoušeli trpělivě řešit, a prosím, nevzdávejme to ještě předčasně. Můžeme tu mít jakousi "chráněnou dílnu" pro různé úvahy a eseje, kam by takováto tvorba mohla typicky patřit. --Kychot (diskuse) 26. 6. 2021, 08:58 (UTC)Odpovědět
A ještě jeden důvod, praktický: Stránky s osobní příslušností v hlavním prostoru nejsou zcela uzavřené proti drobným editacím – např. typografické korektury (v tomto případě systematické vynechávání mezer za interpunkčními znaménky a různé překlepy) apod. Naproti tomu kdyby tyto stránky byly v userspace, tam bych si je už neodvážil nikterak korigovat. --Kychot (diskuse) 26. 6. 2021, 09:09 (UTC)Odpovědět

@Kychot: Mohl bys napsat nějaký důvod pro to, aby tyto stránky byly v hlavním prostoru? Jakuba Škrdla potřebuje místo, na které si bude postovat své texty. Ty texty vůbec nejsou určeny nějaké širší veřejnosti, netýkají se tématu Teorie relativity, formálně jsou naprosto hrozné (Jakuba Škrdla důsledně kašle na český pravopis), i když jsou postnuty zcela nečitelně nebo na úplně jiné místo (což se už několikrát stalo), uživatele to vůbec nezajímá (vždy jsem to dával do pořádku jedině já), nereaguje na jakékoli další editace těchto textů, nereaguje na dotazy v diskusi atd. Každá stránka v hlavním prostoru musí mít nějaký smysl nejen pro uživatele samotného, ale též pro ostatní, a někdo se o ní musí starat — a ne že ji odloží a pak na ni kašle a na dotazy nereaguje, anebo když zareaguje, tak v reakci neodpoví.

Pokud Tě trápí hrozná odborná nebo pravopisná úroveň těchto textů, tak je to právě důvod je odsunout pryč z hlavního prostoru. Odborně jsou to povětšinou nesmysly, pravopisně jsou to jatka, a nikdo z nás nemá čas a sílu dávat to všechno do pořádku. Naopak v uživatelském prostoru Jakuby Škrdly to bude jednak čistě na jeho odpovědnosti, jednak konkrétně v jeho případě si v tom budeš moci dělat jakékoliv změny, on si toho všímat nebude. --Mmh (diskuse) 3. 7. 2021, 13:49 (UTC)Odpovědět

Jinak ještě k té příslušnosti: Stránka s osobní příslušností v hlavním prostoru je na tom s korekturami zcela stejně jako stránka v osobním prostoru — na korekturách by ses nejlépe měl domluvit s dotyčným, můžeš je provádět v dobré víře, ale někdy tím můžeš dotyčnému něco zkazit (třeba stránka, kde má příklady pravopisných chyb, nebo domácí úkol, který má opravit vedoucí kurzu, atd.). --Mmh (diskuse) 3. 7. 2021, 13:52 (UTC)Odpovědět

@Mmh: Myslím, že jsem ten důvod proti přesunu do US vyjádřil už dostatečně zřetelně. Není třeba argumentovat tím, jaké jsou ty stránky – o tom si každý udělá svůj názor. Jde a autora. Když jsme před třiceti lety zakládali Bratrskou školu, jednou z hlavních myšlenek byla integrace. Aby žáci, jejichž projevy se nějakým způsobem odlišují od většiny ostatních, mohli s touto většinou sdílet společný tvůrčí prostor a nebyli zaháněni, aby si hráli na svém písečku. Měli bychom světu ukázat, že Wikiverzita je schopna nějakým způsobem integrovat i takovéto osobnosti, k jejichž projevům samozřejmě patří i obtížnější vzájemná komunikace. A odkázání do userspace mi nepřijde jako ideální forma integrace. --Kychot (diskuse) 19. 7. 2021, 18:51 (UTC)Odpovědět

@Kychot: Jako projev integrace to od začátku beru. Integrace ovšem znamená, že výsledek je integrální, že je to jeden celek. V případě edukačně složitějších žáků ve třídě potřebuješ investovat velmi mnoho sil a často to nejde bez asistenta. Já jsem na začátku starost o Jakubu Škrdlu převzal, jenže jsem přitom přecenil možnosti komunikace s ním, resp. možnosti skrze komunikaci působit na způsob práce. Že se někdo nikdy nenaučí pravopis, to je ten menší problém, to platí i o jiných, prostě to po nich můžeme opravovat, ba dokonce občas se vyskytne i někdo z mých studentů, koho vyloženě baví dělat korektury takovýchhle stránek. Problém je jednak netematičnost (té teorie relativity se to už povětšinou netýká, ba ani s fyzikou to většinou nemá nic společného), jednak víceméně nulová starost autora o další osud textů. Obávám se, že kdybych teď začal ty stránky od nejstarší mazat, autor si toho ani nevšimne. Ale protože jsou to stránky principiálně jednoautorské (osobní postřehy a úvahy), nemůže tuhle další starost převzít nikdo jiný.

Vzhledem k tomu, že i některé jiné hodně osobní projekty jsme přesunuli do uživatelského prostoru (i já ve svém leccos mám), připadá mi to v tomto případě zcela přirozené. I uživatelský prostor je součást Wikiverzity. Když to převedeš na tu integrovanou třídu, tak to znamená, že nemáš dost asistentských sil na to, abys uhlídal autistu při malování společného obrázku, tak ho necháš malovat obrázek vlastní s tím, že na následné výstavě samozřejmě bude to i ono. Ostatně i Jakuba Škrdla sám začal své články psát do svého uživatelského prostoru (resp. do uživatelské diskuse), když se mu nepovedlo to správně uložit na místě nyní k tomu určeném, a je mu očividně docela jedno, v jakém prostoru to je, ba i jak je následně článek čitelný (tedy ani v hlavním prostoru, ani ve své diskusi si např. nevšimne, když se třeba část textu kvůli mezeře na začátku řádku urve a vypadá jako vložený kus zdrojáku). --Mmh (diskuse) 25. 7. 2021, 11:07 (UTC)Odpovědět

@Mmh: Možná že to je správné řešení, ale srovnávat nějakého uživatele s autistou může dotyčnému ublížit ať už je jakýkoliv. Když už nic jiného, minimálně to je nevhodné. -- „Hněv je špatný rádce; zavrhněte jej. Lítostivost je někdy ještě horší; zavrhněte ji. Ale nezavrhněte milosrdenství. Pamatujte jenom, že nejdůležitější je spravedlnost. — George Bernard Shaw irský dramatik 1856 - 1950 --Kenjiro995 (diskuse) 25. 7. 2021, 12:58 (UTC)Odpovědět
@Kenjiro995:Co je na srovnání s autistou špatného? Jsou snad autisté horší lidé? (I já jsem autista, resp. člověk s diagnostikovanou poruchou autistického spektra, a v reálném životě si s autistickými dětmi zpravidla rozumím velmi dobře — kdybychom už to chtěli řešit.) Rozhodně se mýlíte, pokud se domníváte, že mám vůči Jakubovi Škrdlovi nějaké negativní emoce. Pouze opakuji věcnou situaci:
  • Uživatel přidává stránky, o které se ovšem dále nijak nestará, nemá o nich přehled a zdá se, že ani zájem na jejich dalším udržování. Uživatel přitom komunikuje jen velmi omezeně a povětšinou nevěcně, takže ani nevím, co všechno ohledně fungování Wikiverzity nebo případných problémů s jeho stránkami už pochopil.
  • Aby tu uživatel i při těchto problémech mohl pracovat v hlavním prostoru, bylo by potřeba, aby se o něho někdo staral. Já se o to snažím, ale mělo-li by to odpovídat požadavkům, které na obsah hlavního prostoru máme, musel bych do toho investovat více sil, a to bohužel nemohu. A není tu ani nikdo jiný, kdo by mi s tím pomohl. Je sice pěkné, když si postěžujete, že jsem na toho nebohého uživatele zlý, ale kdybyste nabídl, že mu budete dělat asistenta (tedy jemu podle potřeby radit a mezi námi vyřizovat tu komunikaci, kterou on sám nezvládne), pomohlo by to mnohem více.
--Mmh (diskuse) 25. 7. 2021, 14:45 (UTC)Odpovědět
@Mmh: Právě že to nejsou horší lidé. Jsou to lidé jako každý jiný a mají svá práva. Nemůžete přece takhle lidi stigmatizovat a srovnávat. Nebo je vylučovat ze společnosti. Už výše vás na to upozorňoval Kychot ohledně integrace. Svá slova jste nedomyslel a udělal chybu. Měl byste se k lidem chovat fér. Ale je mi jasné, že svou chybu nebudete ochoten připustit. Chápu vás, myslel jste to dobře, ale napsal jste to špatně. --Kenjiro995 (diskuse) 25. 7. 2021, 15:17 (UTC)Odpovědět
@Kenjiro995: Přestaňte prosím s těmito nevěcnými osobními útoky. Chcete pomoci Jakubovi Škrdlovi? Pokud ano, můžeme se domluvit, jak to udělat. Pokud mu pomoci nechcete, tak je zbytečné, abyste psal do téhle diskuse. --Mmh (diskuse) 25. 7. 2021, 15:20 (UTC)Odpovědět
@Mmh: Dobrá jak chcete. Nebudu se do toho plést, ale trvám na tom co jsem řekl, urážíte druhé. Tohle nezměníte silou, ale můžete to vyřešit rozumem, soucitem a správnými činy. Každý kdo si to přečte celé si sám udělá o vás vlastní úsudek. Tohle je k mé diskuzi poslední komentář a činím tak na vaši vlastní žádost. --Kenjiro995 (diskuse) 25. 7. 2021, 15:29 (UTC)Odpovědět
@Kenjiro995: Pokud jsem urazil Vás, tak mi prosím řekněte, čím. Pokud jsem podle Vás urazil někoho jiného, pak nechte prosím dotyčného, ať sám řekne, cítí-li se uražen. (Uražen bych se Vaším výpadem a následným káráním ostatních a povýšeným udílením mouder mohl cítit já, kdybych přistoupil na tuhle hru.) Ale jak jsem už řekl, tyhle osobní věci sem nepatří, zde je potřeba řešit, co s těmi stránkami. A ty se musí buď přesunout do uživatelského prostoru, anebo najít někdo, kdo bude pomáhat s jejich udržováním. --Mmh (diskuse) 25. 7. 2021, 15:38 (UTC)Odpovědět

Shrnutí dosavadní diskuse o návrhu[editovat]

V diskusi se objevily tyto návrhy od těchto uživatelů:

  • Mmh navrhuje přesun stránek do uživatelského prostoru autora, protože nestíhá pomáhat autorovi udržovat stránky ve stavu dostatečně smysluplném pro hlavní jmenný prostor.
  • Kusurija souhlasí s přesunem.
  • Kychot se přimlouvá za ponechání stránek v hlavním prostoru, ale případně i v jiném umístění („nalézt pro ně důstojné místo“).
  • Kenjiro (nakolik ho chápu) nepřímo vyjádřil podporu pro ponechání.

Jakožto iniciátor návrhu na přesun doplňuji, že neodmítám principiálně, aby byly stránky ponechány v hlavním prostoru, ale pokud budou ponechány v hlavním prostoru, potřeboval bych od někoho (ať už od ostatních administrátorů, nebo od jiných uživatelů) pomoc se starostí o ně (ať už třeba čistě řemeslnou ve smyslu korektury, onálepkování či kategorizace, nebo poradní v případě rozhodování o vhodném umístění, kategorizaci atd.). Tedy velice prosím všechny, kdo by shledával ponechání stránek v hlavním jmenném prostoru smysluplným, aby zvážili, nemohou-li pomoci s jejich korekturami a údržbou. (Pokud se nikdo takový nenajde, skončíme jako v jedné mně známé vesnici, kde poté, co paní provozující koloniál odešla do důchodu, sice všichni volali po zachování obchodu, ale protože se nenašel nikdo místní, kdo by to převzal, musí teď všichni jezdit nakupovat do města.) --Mmh (diskuse) 25. 7. 2021, 16:41 (UTC)Odpovědět

Nabízím pomoc s korekcí a to hlavně formulace textu, přidání obrázků, převod textově psaných vzorečků do matematického prostředí, a kdykoliv se na mě můžete obrátit ohledně rady etické nebo právní (aby bylo možné případné jakékoliv kroky vhodně sladit tak aby byli eticky korektní) --Kenjiro995 (diskuse) 25. 7. 2021, 16:53 (UTC)Odpovědět
Děkuji! To by bylo skvělé, tím by se to vyřešilo.
Založím na to novou sekci diskuse, aby se to nepletlo. --Mmh (diskuse) 25. 7. 2021, 17:00 (UTC)Odpovědět

Jak vylepšit tento rozcestník[editovat]

Myslím, že to první, co by se mělo udělat, je rozmyslet celkově, kam ty stránky dát. Stránky jsou nyní podstránkami Teorie relativity, protože k ní autor napsal první úvahy, tedy jsem mu pomohl tu vybudovat ten rozcestník. Mezitím se však většina článků teorie relativity netýká.

Jedna možnost, která mne napadá, by byla rozmístit články do kategorií podle oborů, a například v autorově uživatelském prostoru mít takovýto rozcestník na všechny.

Druhá možnost by byla najít nebo vytvořit místo, kam by patřily právě takovéto supratématické celky, tedy např. souhrny úvah na různá témata, a tam to přesunout celé (mluvíme pořád o přesunech v rámci hlavního jmenného prostoru) s tím, že tu můžeme nechat přesměrování, aby to autor snadno našel, když je na to už zvyklý.

Co myslíte? --Mmh (diskuse) 25. 7. 2021, 17:13 (UTC)Odpovědět

Domnívám se, že to ve skutečnosti spadá pod "fyzika a filosofie" díla zaměřená tímto směrem existují Vybrané kapitoly z fyziky a filosofie nebo Werner Heisenberg: Fyzika a filozofie --Kenjiro995 (diskuse) 25. 7. 2021, 17:19 (UTC)Odpovědět
Já jsem pro tu druhou možnost. Ty texty jsou multioborové a tak lépe poslouží otagování kategoriemi u každého textu zvlášť než nějaké pokus tlačit to do rozcestníků dle oboru. Tady by bylo nejlepší od autora/ky (?) zjistit o co se jedná (úvahy, poznámky, výpisky) a podle toho to zařadit. Mohl by pak vzniknout velký rozcestník nazvaný např. Úvahy uživatelů Wikiverzity - kam by se strkaly právě ty úvahy, které nejsou pod nějakým "dobrým" rozcestníkem. --Juandev (diskuse) 26. 7. 2021, 07:22 (UTC)Odpovědět
Přesně tak, tohle už dostává nějaký tvar: Rozcestník jako Úvahy uživatelů Wikiverzity. Pomocí nadpisů a podnadpisů se to dá dále třídit na: Odborné úvahy a eseje, útržky úvah nebo neroztříděné útržky úvah atd. Takto je to přirozeně logické s ohledem na strukturu, ale to nechám na posouzení ostatním (to co se zdá přirozené pro mně, se nemusí zdát přirozené pro druhé), třeba někdo najde lepší slova. Našel jsem, že podle autora: "Považuji za důležitou dualitu a symetrii. Všude se je snažím hledat." Autor se vyloženě nesnaží dělat nějaké závěry, spíše se věnuje jedné jediné univerzální myšlence, kterou nachází všude kolem sebe. A proto vlastně popisuje jedno a to samé napříč vším co existuje. Hlavní nosná myšlenka je rozhodně filozofická (dualita), ale je natoliko univerzální, že přesahuje nejen obor fyziky a matematiky, ale zasahuje také do každodenního života a vztahů mezi lidmi. Jako kategorie to ale patří mezi fyzika a filozofie. Dalšími kategoriemi, se to dá otágovat jako Kvantová mechanika, Teorie relativity, Symetrie (spadá spíše pod matematiku), Dualita, Rovnováha, Teorie všeho atd. Autor přemýšlí, dívá se na věc z vícero možných úhlů pohledu a klade útržkovité argumenty popisem nějakých skutečností, které viděl, slyšel, četl nebo zažil a které ho zaujaly. Bohužel už neklade protiargumenty, ale to zase tak moc nevadí, protože kritika a oponentura se vždy najde. To co tam píše má svou logiku a drží se jistého jediného tématu, ale pointa se často ztrácí v té záplavě diametrálně rozdílných příkladů. Myslím, že právě jeho metodou je popis diametrálně odlišných příkladů (poukazuje na rozdílné, aby lépe vyniklo to společné jádro), které díky svému vysokému tematickému kontrastu ukazují, jak moc je téma univerzální a zasahuje do všeho a nalézá se ve všem. Téma je neskutečně rozsáhlé a složité a proto jej dostatečně nedokázal prozatím nikdo uspokojivě zpracovat. Protože čím je univerzálnější a obecnější, tím více se vytrácí konkrétnost. --Kenjiro995 (diskuse) 26. 7. 2021, 11:37 (UTC)Odpovědět
Ten název by to ještě chtělo asi vymyslet, možná by stačilo jen Úvahy, protože uvažovat mohou i návštěvníci co ještě nemají registraci.--Juandev (diskuse) 26. 7. 2021, 18:51 (UTC)Odpovědět
Přesně tak, vynikající postřeh. Opak by totiž některé zbytečně vylučoval a diskriminoval. Díky Bohu za Juana. --Kenjiro995 (diskuse) 26. 7. 2021, 19:07 (UTC)Odpovědět

Takže, mám založit projekt Úvahy, určený ke sbírání úvah, nebo to udělá někdo z vás? --Mmh (diskuse) 28. 7. 2021, 18:52 (UTC)Odpovědět

Původně mě napadaly názvy jako Eseje, Myšlenky, Názory anebo něco takového, ale nebráním se ani názvu Úvahy. A další stupeň v hierarchii podstránek by byl už podle uživatelů. Další řazení do různých dalších témat (Filosofie, Fyzika atd.) by se už mohlo pomocí kategorií. Ale možná bych ještě pár dní (třeba cca týden) počkal, třeba někoho (kdo není na WV každý den) napadne ještě nějaký vhodnější název pro ten hlavní rozcestník. Každopádně uživatelů Wikiverzity mi příjde už moc dlouhé, když jsme na Wikiverzitě, je implicitně jasné, že se jedná o uživatele Wikiverzity. Jde o to, že pokud to má být hlavní rozcestník, obsahující další podstránky se jménem uživatele a dalšími tématy, tak by ten jeho název měl být co nejkratší, aby nám pak nevznikaly příliš dlouhé názvy (včetně cesty). --Kychot (diskuse) 29. 7. 2021, 08:19 (UTC)Odpovědět
I mně se již delší dobu honili hlavou podobné názvy, ale pravdou je, a nemam o tom nejmenších pochyb, že nejvhodnějším názvem jsou Úvahy. Bývá běžně užívaný i na literárně zaměřených webech, kde uživatelé píší vše možné od povídek, románů ale i právě úvahy. Ne eseje, ani myšlenky, ani názory ani jinak, ale úvahy. Co je úvaha se učí ve slohu i na základní škole. Esej ačkoliv se i mě tohle slovo líbí více, je vlastně jen určitý druh úvahy a je tedy podřízeny pojmu úvahy. Zrádnost toho všeho spočívá až v tom, když přijde uživatel a bude chtít napsat esej, která se přeci jen svou charakteristikou liší od klasického pojmu úvahy. Ale také je současně esej něco co jako útvar existuje a používá se, a nemněli bychom bránit uživateli vytvořit esej. A právě v ten okamžik nebude uživatel vědět, jestli to může napsat pod úvahy. Jsou dvě možnosti co mě napadají jak k tomu přistupovat. 1) Buď necháme eseje patřit pod úvahy jako určitý druh úvahy (kterým i skutečně je). 2) Nebo by musel vzniknout dva rozcestníky Úvahy a Eseje. --> jenomže když to rozdělíme tak je uživatel nejen že nebude mít na jednou místě, ale můžeme být časem tlačeni do toho abychom vytvořili i další rozcestníky --> Proto jsem přesvědčen (pokud se snažíme aby to měl uživatel na jednom místě), že nejlepším řešením je považovat esej za druh úvahy aby tyto podobné útvary zůstali uživateli na stejném místě, ale pouze je vhodně odlišit, ať už kategorií nebo jinak (třeba díky štítku, v názvu stránky atd.). Dále témata (Filozofie, Fyzika atd.) řešit jako kategorie, se asi jak se zdá shodneme. --Kenjiro995 (diskuse) 29. 7. 2021, 17:45 (UTC)Odpovědět
Určitě můžeme ještě pár dní počkat, zda někdo nepřijde s ještě lepším nápadem.
Zatím si to představuji tak, že by tento projekt měl hlavní stránku (řekněme Úvahy), a na ní by byly primárně odkazy na podstránky podle uživatelů (řekněme Úvahy/Kenjiro995), ale případně též podle témat, která by se vyskytovala častěji (třeba Úvahy/Fyzika), přičemž tyhle podstránky by byly také rozcestníky odkazů, kde by jednotlivé úvahy mohly být umístěny buď přímo pod uživatelem (např. Úvahy/Kenjiro995/Podstata úvahy), nebo někde jinde v rámci jiných projektů (třeba jako již existující Psychopatie/Úvahy/Juandev/Pokojovky pro psychopaty), a z jiných logických lokací (jako Úvahy/Filosofie/Podstata úvahy nebo Úvahy/Psychiatrie/Pokojovky pro psychopaty) by vedla přesměrování. A kategorizovány by byly všechny jednak v Kategorie:Úvahy, jednak v příslušných oborech (jako třeba Kategorie:Filosofie, nebo v podkategoriích jako Kategorie:Filosofie/Úvahy, kdyby jich bylo nepřehledně hodně) --Mmh (diskuse) 30. 7. 2021, 16:27 (UTC)Odpovědět
@Mmh: Vypadá to už hezky. Dokonce mě to svádí si Úvahy/Filosofie/Podstata úvahy v budoucnu založit. Ale to s tím přesměrováním se mi moc nezdá. Přesměrování se primárně používá tam, kde má název stránky jiný pravopis, odlišnou diakritiku, jiný přepis, nebo kvůli skloňování dnů, jiný název, odlišnosti stejného jména osob, změna jména v průběhu života, synonyma, příbuzné výrazy, zkratky atd. Dobrá uznávám že nápad přesměrování vypadá Šalamounský úhledně a lépe to pak zapadá do struktury. Ale obávám se, že by to bylo jen pozlátko (efekt). Přesměrování sice může s řazením pomáhat, ale nemělo by jej suplovat. Tak jako rozcestník by měl být hlavně rozcestníkem, tak kategorie by měly být hlavně kategorií, tak i přesměrování (a to je důležité) by se mělo používat tak jak bylo určeno, nebo je dlouholetou tradicí. Možná namítnete, že je to Wikipedistická tradice a budete mít z velké části pravdu. Určitě by nemělo být bráněno tomu, aby si šla Wikiverzita svou vlastní cestou. Ale mohlo by to v budoucnu vést k nadužívání tohoto nástroje k věcem, které původně k tomu nebyli určeny. Bojím se, že ve výsledku, (ačkoliv jistě v některých konkrétních případech může vzniknout situace, kdy to vhodné být může), to spíše povede k přetížení této funkce, vzniku a eskalaci napětí mezi uživateli. Měli bychom jít cestou nejmenšího odporu, nevytvářet složitost nebo efekt tam kde to není nezbytně nutné, jinak se nám to stane zvykem. Proč do té struktury prostě nepřidat odkaz, proč zrovna přesměrování. Stejně třeba stránka Urgesal/Univerzálnost jazyka nebo Urgesal/Systematičnost morfologie jsou úvahy uvnitř projektu Urgesal, nebo Účel základní školy/Úvaha/Vliv množství času a množství učiva na proces učení úvahou v projektu Účel základní školy. To pak budeme u všech takových stránek dělat přesměrování? Nestačilo by jen odkaz v této nově vytvářené struktuře rozcestníku Úvahy, plus kategorie? Ať přesměrování slouží tomu čemu má a bude to možná lepší.--Kenjiro995 (diskuse) 3. 8. 2021, 13:21 (UTC)Odpovědět
Pozor, nejsme na Wikipedii, na to se často zapomíná. Přesměrování, jak je popisujete, odpovídá běžnému přesměrování v rámci Wikipedie. To naopak na Wikiverzitě není zapotřebí zdaleka tak často. Obecně má ovšem přesměrování sloužit k tomu, aby uživatel našel stránku i při zadání různých smysluplných variant názvu. A to, co výše zmiňuji, jsou právě varianty názvu. Anebo, řečeno s ohledem na obsah, určitá úvaha (nebo jiná stránka) může dobře patřit do vícera různých projektů.
Nicméně uznávám, že ve velké většině případů bude stačit prostě odkaz ze dvou míst, jak navrhujete. Tedy můžeme se klidně zprvu obejít bez přesměrování, a až nastane nějaký případ, kdy se bude zdát přesměrování smysluplné, tak na něj poukážu, a třeba Vás o té smysluplnosti přesvědčím. --Mmh (diskuse) 4. 8. 2021, 11:58 (UTC)Odpovědět
@Mmh: Rozumím, rád si nechám poradit od zkušeného. Myslím, že jsme se v podstatě shodli a našli společnou řeč.--Kenjiro995 (diskuse) 4. 8. 2021, 12:32 (UTC)Odpovědět

Aby se s tím hnulo[editovat]

Už by to chtělo s tím něco udělat. Jakuba Škrdla chrlí další a další texty, které s teorií relativity nemají téměř nic společného a které jsou formálně (jazykově, formátováním) v katastrofálním stavu (včetně odkazů z této stránky). Proto navrhuji:

  1. Založím rozcestník Úvahy.
  2. Tento současný rozcestník přesunu na Uživatel:Jakuba Škrdla/Úvahy při ponechání přesměrování. (Pak ze všech Jakubových úvah vyndám infonálepku a ponechám je zcela jeho odpovědnosti. V uživatelském prostoru totiž už nebude vadit ten děsný pravopis a formátování.)
  3. V rozcestníku Úvahy založím podstránku Úvahy/Jakuba Škrdla, která bude rovněž přesměrována na ten rozcestník v uživatelském prostoru.

Je to pro vás takhle oukej, anebo je někdo výrazně proti? --Mmh (diskuse) 12. 11. 2022, 13:55 (UTC)Odpovědět

Návrh mě vyhovuje. Jen mě mate, že Jakub Škrdla o téhle diskuzi možná ani neví. Nebylo by správné ho na to upozornit, aby měl také možnost se vyjádřit? --Kenjiro995 (diskuse) 24. 12. 2022, 14:45 (UTC)Odpovědět
Když jsem to poprvé nadnesl, psal jsem mu to zcela explicitně (i vysvětloval, že by se pro něho nic nezměnilo, protože bych mu tam nechal přesměrování), a mám s ním zkušenost, že nereaguje téměř nikdy (a když zareaguje, tak na otázku neodpoví). Ale dávám tedy @Jakuba Škrdla:, aby měl ještě jednou šanci se vyjádřit. --Mmh (diskuse) 8. 1. 2023, 23:05 (UTC)Odpovědět
Všiml jsem si, že zareagoval. Dohady o tom jestli už dříve reagoval nebo nereagoval jsou pro mě irelevantní, protože jsem to nečetl. Pro mě je podstatné, že se vyjádřil zde, a že tedy znám jeho názor: "Udělejte to,co je pro vás výhodné." (Jakuba Škrdla (diskuse) 11. 1. 2023, 12:15 (UTC)) Mě osobně to takhle stačí. Nemam tudíž už žádných námitek, ani argumentů proti. Moje veškeré přechozí námitky na úplném začátku se týkali toho, že souhlasím s tvrzením Kychota: " Když jsme před třiceti lety zakládali Bratrskou školu, jednou z hlavních myšlenek byla integrace. Aby žáci, jejichž projevy se nějakým způsobem odlišují od většiny ostatních, mohli s touto většinou sdílet společný tvůrčí prostor a nebyli zaháněni, aby si hráli na svém písečku. Měli bychom světu ukázat, že Wikiverzita je schopna nějakým způsobem integrovat i takovéto osobnosti, k jejichž projevům samozřejmě patří i obtížnější vzájemná komunikace. A odkázání do userspace mi nepřijde jako ideální forma integrace.(--Kychot (diskuse) 19. 7. 2021, 18:51 (UTC), na této stránce) Chtěl jsem pouze zamezit budoucím konfliktům a možnému sociálnímu vylučování, protože při zhoršené komunikaci samozřejmě hrozí hromada nedorozumění a z nich právě ty konflikty. Vytvořením rozcestníku a přesměrováním, jste vytvořil zajímaví kompromis. Částečná integrace tím byla zachována. Získal jste i souhlasný názor uživatele (autora). Nevím jak to vidí ostatní, ale podařilo se vám podle mého názoru, najít zajímavé kompromisní řešení, které na mě působí dostatečně férově a citlivě i důstojné, než jenom pouhé přesunutí. Také tím vznikne nová struktura (Úvahy), která má svůj smysl a logiku. Takže mi dovolte, abych vám pogratuloval. --Kenjiro995 (diskuse) 18. 1. 2023, 23:03 (UTC)Odpovědět

Tak jsem to provedl, ale protože není možno standardním postupem přesunout více než 100 stránek, je přenesena jen malá část, o přenos zbytku jsem požádal Martina Urbance, pána robotů. --Mmh (diskuse) 26. 1. 2023, 01:37 (UTC)Odpovědět

Perfektní! Děkuju moc za informaci. --Kenjiro995 (diskuse) 26. 1. 2023, 03:18 (UTC)Odpovědět

Odpověď[editovat]

Vážený pane Mmh,jak můžete napsat,že na vaše připomínky nereaguji,moje odpověď je stejná,jakou jsem vám již dal.Udělejte to,co je pro vás výhodné.Podřídí se tomu. V úctě Jakuba Škrdla Jakuba Škrdla (diskuse) 11. 1. 2023, 12:15 (UTC)Odpovědět

Milý pane Škrdlo, děkuji za odpověď. Nyní jste zareagoval, na upozornění ohledně pravopisu, formátování, klasifikační nálepky apod. jste nereagoval, a právě to bylo důvodem k mému návrhu, že to přesuneme do Vašeho prostoru, protože v hlavním prostoru by měly být stránky udržovanější. Ale teď už právě nevadí, přesunu to a tady necháme přesměrování, aby se to pro Vás nezměnilo. --Mmh (diskuse) 13. 1. 2023, 01:28 (UTC)Odpovědět