Wikiverzita:Žádost o komentář/Reverty refaktorizování osobních útoků

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Chtěl bych zjistit názor komunity na odstraňování (refaktorizací) osobních útoků. A to zejména těch dost starých a tím již neaktuálních. Dále (a zejména) bych chtěl zjistit názor komunity na reverty takových editací - zda je opravdu nutné nechávat na očích osobní útoky (které nikomu nejsou milé - a to nejen těm, kterých se to přímo týká, ale i těm, kteří na stránku přišli sledovat něco jiného: osobní útok totiž vyvolává nevoli i u těch, proti kterým není bezprostředně namířen; napjaté ovzduší vyvolává napětí i u těch, kteří se do něj náhodně dostanou, aniž by se sporem měli co společného, či mohou evokovat staré spory, které by jinak upadly do spásného zapomnění).

Momentálně (4. 8. 2014) zatím na wikiverzitě ještě nemáme žádné (platné) pravidlo či doporučení, které by tyto záležitosti upravovaly. Nicméně existují příklady na jiných projektech, jak se v takových případech postupuje a co se doporučuje a domnívám se, že do doby, než budou příslušná pravidla či doporučení přijata zde, je možné se řídit odpovídajícími a pro tento projekt přijatelnými pravidy z jiných (včetně jinojazyčných) projektů. Na nejednom z těchto projektů se doporučuje osobní útoky odstraňovat a na mnoha z nich se tak děje obvykle takzvanou refaktorizací spíše, nežli přímo odstraňováním (v případě velmi závažných útoků až jejich skrytím i v historii editací). Revert takové refaktorizace by podle mého názoru mohl naznačovat souhlas či jinou podporu takovému útoku a tím svérázný způsob osobního útoku. Odkazy na takovéto jednání dávat nebudu, abych se nepřičinil o kritiku. To nebylo záměrem tohoto ŽoKu.

Vyjádření jednotlivých uživatelů[editovat]

Juandev[editovat]

Tak já si myslím, že je potřeba rozlišovat dva základní typy útoků, podle jejich působení. Zde se to dá rozdělit na ty krátkodobě působící (vyvolají bouři či nechuť, která trvá několik minut až dní) a na ty dlouhodobé, stále zraňující. Typickým příklad skupiny 1. je útok typu Jana kazí články. či Tohle může udělat jen hlupák. Kdežto druhá skupina útoků jsou pomluvy.

Začnu z druhé strany. Dlouhodobě působící osobní útoky, by se měly odstraňovat. Je v podstatě jedno, kdy dojde k jejich odstranění ale mělo by to být co nejdříve po jejich vzniku. Některé jde smazat, jiné zanechané v názvu stránky, nebo ve shrnutí editace se musí skrýt. U pomluvy nejde o to, jestli je ta či ona informace pravdivá. Jde o to, že pokud je člověk pomluven a není hned dodán důkaz o pravdivosti dané informace, tak je to vždy pomluva.

Cílem Wikiverzitě není shromažďovat a distribuovat pod svobodnou licencí osobní útoky (i ns Diskuse, Wikiverzita či Fórum) jsou normálně na Internetu viditelné a šířené pod svobodnou licení. Šíření pomluv, je jejich podpora. Komunita má totiž tu moc se rozhodnout, že pomluvy šířit nebude, tak proč ji nevyužít.

Co se týče první klasických OÚ zde je situace jiná. Když už refaktorizovat tak v době jejich vzniku a i to může být problematické. Zpětné refaktorizování nemá smysl a spíše víří vodu ve sklenici. U těchto osobních útoků je důležitá odezva a nastavení komunity. Třeba na Wikipedii likviduje osobní útoky patrola. Podle mne je důležité, aby při vzniku konfliktu, mezi dvouma uživately zasáhl jiný uživatel, který není součástí sporu.

Pokud se totiž bude oběť bránit, například refaktorizací či stížností u správců, nasere útočníka ještě víc. Tudy cesta nevede. Vede spíše přes ostatní uživatele, kteří by se měli snažit útočníkovi a třeba i oběti domluvit. Refaktorizace má význam jen pro opravdu hrubé osobní útoky. Pro ty má význam i zásah správce blokováním.

Co se týče refertů refaktorizace. Podle mne se to děje i na Wikipedii. Proto bych se příkláněl k tomu, refaktorizovat jen opravdu zjevné osobní útoky. Zde si myslím, je i menší šance, že to bude revertováno. Zároveň to ukáže útočníkovi, že tudy cesta nevede a oběti, že projekt ho jako editora chrání.--Juandev (diskuse) 5. 8. 2014, 07:49 (UTC)

Jak pohlížíte na refaktorizaci svých vlastních osobních útoků, kdy jejich autor po zchladnutí hlavy si již nepřeje, aby byly viditelné (tedy i publikované) a aby dále škodily. A případně reverty takových refaktorizací. --Kusurija (diskuse) 5. 8. 2014, 10:02 (UTC)

Nijak.--Juandev (diskuse) 5. 8. 2014, 11:16 (UTC)

Zdenekk2[editovat]

Dokud tu nebude přijato jasné pravidlo nebo jasně stanoveno, co osobním útokem je a co již není, pak dohady o jejich refaktorizaci nebo dokonce o revertech takových refaktorizací jsou dohady o ničem.--Zdenekk2 (diskuse) 5. 8. 2014, 17:57 (UTC)

Mmh[editovat]

Domnívám se, že dokud tu nemáme jasně stanoveno, co jsou a nejsou osobní útoky, můžeme se spolehnout jen a jen na aktuální odhad, co bude vhodnější pro lepší atmosféru na Wikiverzitě. (Až tu jasné pravidlo mít budeme, stejně se nutnosti aktuálního odhadu nevyhneme — praxe nejde nikdy stoprocentně nacpat do pravidel — ale budou aspoň základní vodítka a příklady.) A pro lepší atmosféru, domnívám se, je nechat Kusurijovy refaktorizace být, případně o nich zahájit diskusi, ale rozhodně je tímto způsobem nerevertovat. --Mmh (diskuse) 5. 8. 2014, 20:53 (UTC)

A definice v Podmínkách užití není dostatečná? Já měl za to, že když někde odklikneš podmínky užití a porušíš je, tak z tebou může být pěkně zatočeno.--Juandev (diskuse) 5. 8. 2014, 21:13 (UTC)
Kterou definici máš na mysli? --Mmh (diskuse) 5. 8. 2014, 21:41 (UTC)
Viz Diskuse s uživatelem:Danny B.#Výzva k odstoupení.--Juandev (diskuse) 5. 8. 2014, 21:59 (UTC)
Ale to právě dostatečné není, jak se ukazuje. --Mmh (diskuse) 5. 8. 2014, 22:03 (UTC)
Tím si nejsem tak jistý. Problém je, že třeba ty jako správce, který by měl také dbát na to, aby byl v komunitě klid si vůbec netušil, že něco takového existuje. Vyžadování klidu má vždy dvě mince: nějaký zákon a někoho kdo ho vynucuje. Pokud vidíš, že tu zákon je - je na čase začít vynucovat jeho dodržování.--Juandev (diskuse) 5. 8. 2014, 22:05 (UTC)
Prosím, co jsem jako správce netušil? Já tvrdím, že to vůbec nestačí, a současné hádky, jichž se mohutně účastníš, to jasně ukazují. --Mmh (diskuse) 5. 8. 2014, 22:09 (UTC)
Jaké hádky máš na mysli? Můžeš sem některé nalinkovat?--Juandev (diskuse) 6. 8. 2014, 06:07 (UTC)
Myslím třeba tohle. Nejde o to, že by ses zrovna Ty hádal, nýbrž se tu všichni hádáme, co je a není osobní útok, a Ty se účastníš těchto našich společných hádek právětak, tedy nejsou Ti přece něčím utajeným a neznámým. --Mmh (diskuse) 22. 8. 2014, 22:55 (UTC)

Další komentáře[editovat]

Související[editovat]