Uživatel:Acheon/Pravidlo ŽOÚ

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Úvod[editovat]

Pravidlo Žádné osobní útoky (dále jen "ŽOÚ") vzniklo za účelem minimalizování osobních útoků kdekoliv na české Wikiverzitě a k vytvoření slušného prostředí pro uživatele a editory a správce české Wikiversity.

Část I. - Základní[editovat]

Vymezení pojmů[editovat]

Článek 1[editovat]

Osobní útok je projev agresivity vůči jinému člověku. Může být vyjádřen formou písemnou, či jakoukoliv jinou a představuje porušení pravidel ŽOÚ české Wikiverzity nebo porušením zákona nebo porušením etického kodexu, představující útok (formu konfliktu) vedenou na oběť nebo oběťi, jehož důsledkem je způsobení újmy dle definice ŽOÚ nebo dle definice zákona.

Článek 2[editovat]

Česká Wikiverzita rozeznává osobní útok dle druhu:

 1. Pomluva je druh osobního útoku, který představuje nepravdivé sdělení nebo nepravdivý údaj, který může vážně ohrozit vážnost a dobré jméno oběti (editora, správce či jiného uživatele Wikiverzity) nebo v pracovním či osobním životě nebo může způsobit jinou vážnou újmu.
 2. Vyhrožování je druh osobního útoku, který představuje sdělení nebo činnost vedoucí k zastrašení oběti.
 3. Sabotáž je druh osobního útoku, který představuje činnost vedoucí k destrukci snahy oběti.
 4. Manipulace je druh osobního útoku, který představuje formu ovlivňování ve prospěch útočníka, jenž má za následek újmu oběti.
 5. Perzekuce je druh osobního útoku, který představuje systematické pronásledování nebo hrubé zacházení s jednotlivcem nebo skupinou, jehož důsledkem je újma jednotlivce či skupiny.
 6. Útlak je druh osobního útoku, který nespravedlivým činem vedeným z pozice autority (Správce, Arbitráž) české Wikiverzity nebo autority ji nadřízené, jehož důsledkem je újma oběti.
 7. Vydírání je trestný čin dle §175 českého trestního zákoníku, který spočívá v použití násilí, případně jen pohrůžky (viz vyhrožování) násilí či útoku vedoucí k újmě.

Článek 3[editovat]

Česká Wikiverzita rozeznává osobní útok dle zaměření:

 1. Osobní útok zaměřený na Rasově, sexuální či nábožensky nebo etnika.
 2. Osobní útok zaměřený na politické názory. Například označování někoho za nacistu nebo komunistu.
 3. Osobní útok zaměřený na devalvaci a negativnímu vyjádření schopností člověka nebo jeho dovedností nebo vlastností. Patří sem záporné komentáře typu: ("Jsi ubožák, který neumí nic než flámovat na internetu", "Tohle může udělat jen hlupák", "nikdo rozumný tohle nemůže udělat").

Článek 4[editovat]

Oběť a útočník představují dvě strany konfliktu osobního útoku.

 1. Oběť je ta strana konfliktu osobního útoku, jenž utrpěla újmu a na kterou byl veden (směřován) osobní útok. Jedná se o jednotlivce nebo skupinu.
 2. Útočník je ta strana konfliktu osobního útoku, jenž porušila pravidla ŽOÚ a útočila na oběť nebo oběti a způsobila jim újmu. Jedná se o jednotlivce nebo skupinu.
 3. Strana konfliktu je jedinec nebo skupina editorů, správců či jiných uživatelů české Wikverzity.

Článek 5[editovat]

Arbitráž je forma mimosoudního řízení na české Wikiverzitě, jehož funkcí je řešit, posoudit či soudit konflikt, jenž byl předložen k řešení. Funkci arbitráže provádí rozhodce nebo rozhodci arbitráže.

 1. Strana soudící konflikt, je jedinec nebo skupina představující autoritu jenž je rozhodcem arbitráže.
 2. Žalující strana, je jedinec nebo skupina podávající žalobu. Obvykle představuje oběť.
 3. Žalovaná strana, je jedinec nebo skupina obviněná z porušování pravidel české Wikiverzity. Obvykle představuje útočníka.

Článek 6[editovat]

Újma je důsledek osobního či jiného útoku, který se projevuje snížením aktivity na projektu nebo činností na Wikiverzitě, způsobí vážné psychické problémy či jiné zdravotní komplikace s tím spojené, dlouhodobou neaktivitou nebo odchodem z projektu nebo na české Wikiverzity, nebo způsobuje škodu na majetku nebo škodu na projektu či fungování Wikiverzity, nebo působí jinak destruktivně, nebo se jedná o újmu dle definice zákona.

Základní ustanovení[editovat]

Článek 7[editovat]

Podmínky užití jsou nadřazena pravidlu ŽOÚ a ty jsou definována jako součást smlouvy o užívání mezi Wikimedia Foundation, Inc. a Wikimedia Česká republika a jsou svázána a sestavena v souladu s legislativou USA dle zákona Digital Millenium Copyright Act of 1998 (zkráceně DMCA) a zákonem České Republiky. Wikimedia Fundation si v zájmu ochrany uživatelů, vyhrazuje právo rozhodovat o vynucování pravidel spojené s Zdržení se jistého jednání.

Článek 8[editovat]

Pravidla ŽOÚ vymezují nebo doporučují způsob jak řešit konflikty vzniklé osobním útokem, nebo vymezují či doporučují způsob jak těmto konfliktům přecházet. Řešení nebo přecházení konfliktů a zamězení jejich dalšího stupňování lze pomocí 3 prvků:

 1. Vlastní řešení - řešení vlastními silami a iniciativou, ale tak aby nedošlo k porušení pravidel ŽOÚ.
 2. Řešení správcem - pořádání správce o zakročení nebo automatické zakročení.
 3. Řešení pomocí arbitrážního řízení - mimosoudní řízení jako poslední legální možnost jak konflikt vyřešit mimosoudně.

Článek 9[editovat]

Osobní útok je považován za nežádoucí a za porušením pravidla ŽOÚ, popřípadě porušením etického kodexu, a je podle toho také činěno tak, aby tyto útoky byli potrestány a zamezovalo se a přecházelo jejich vzniku a to konkrétně tak, jak vymezují pravidla ŽOÚ.

Článek 10[editovat]

Útok na správce nebo člena arbitráže je vážným porušením pravidel ŽOÚ.

Část II. - Vlastní řešení[editovat]

Část III. - Správce[editovat]

Část IV. - Arbitráž[editovat]

Činnost arbitráže před zahájením řízení[editovat]

Vytvoření arbitráže a předběžná řízení[editovat]

Předběžná opatření a zajištění důkazů[editovat]

Řízení arbitráže[editovat]

Průběh řízení[editovat]

Dokazování[editovat]

Rozhodnutí[editovat]

Zvláštní ustanovení[editovat]

Opravné prostředky[editovat]

Odvolání[editovat]

Žaloba a podání obnovy řízení pro zmatečnost[editovat]

Výkon rozhodnutí[editovat]

Nařízení a provedení výkonu rozhodnutí[editovat]

Závěrečná ustanovení arbitrážního řízení[editovat]

Přechodná ustanovení[editovat]

Zmocňovací ustanovení[editovat]

Část V. - Závěrečná ustanovení[editovat]