Uživatel:Kusurija/návrh ŽOÚ

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je stránka připravující návrh na pravidlo Žádné osobní útoky. Komentovat můžete na diskusní stránce. Obdobná stránka a další obdobná stránka

Nečiňte osobní útoky kdekoli ve Wikiverzitě. Komentujte obsah a/nebo použitou metodu (metodiku), nikoli přispěvatele. Osobní útoky poškozují atmosféru v komunitě a odrazují uživatele. Nikdo nemá rád urážky.

Důsledky[editovat]

 • Někteří z Wikiverzitánů odstraňují osobní útoky, jakmile je spatří, a ačkoli to není oficiální pravidlo Wikiverzity, je to většinou považováno za adekvátní reakci na extrémní osobní útoky. Za opakované nebo velmi hrubé osobní útoky může být uživatel zablokován.
 • Důsledek pro oběť je snížení aktivity na projektu až odchod případně tendence k protiútokům a jinému poškozování wikiverzity
 • Důsledky pro útočníka jsou, že omezí svého názorového oponeneta, nebo ho vyštve, čímž se také omezuje možnost udržení nezaujatosti a košatosti projektu

Je zjevné, že s úspěchem útočníka/jednotlivce/názoru, nejenom že tratí oběť/názorovný oponent/jednotlivec, ale tratí i projekt jako takový. A ono by to mělo být právě naopak. Systém by měl fungovat tak, že se projekt obohacuje a rozvíjí.

Uvědomte si, že spory na diskusních stránkách jsou přístupné každému na Internetu. Způsob, jakým se chováte na Wikiverzitě nebo ostatních projektech Wikimedia, vypovídá o Wikiverzitě a jejích projektech i o vás samotném. Zůstávejte klidní.

Buďme rozumní[editovat]

Spory o obsah nebo metodiku by v žádném případě neměly být důvodem k osobním útokům, ačkoliv to k nim lidi svádí. Komentujte obsah/metodu v diskusi, hledejte cesty ke konsensu, nekomentujte/neosočujte jeho autora/autory.

Pamatujte a přijměte za své, že všichni jsme součástí téže komunity, protože všichni jsme Wikiverzitáni.

Opravdu, nedělejte to[editovat]

Neexistuje žádné ospravedlnění, proč byste měli osobně útočit na jiné přispěvatele. Nedělejte to!

Příklady[editovat]

Seznam ukázkových příkladů osobních útoků:

 • Obviňující komentáře jako „Franta je troll“ nebo „Jana kazí články/projekty“ mohou být považovány za osobní útoky, pokud jsou pronášeny opakovaně, se zlou vůlí nebo s patřičnou zlomyslností.
 • Záporné osobní komentáře a útoky typu jsem lepší než ty („Jsi ubožák, který neumí nic než flamovat na internetu“).
 • Spojení určité činnosti druhého s negativní vlastností („Tohle může udělat jen hlupák.“) nebo s vyloučením vlastnosti normální či pozitivní („Nikdo rozumný tohle nemůže udělat.“).
 • Pomluvy nebo i pravdivé zveřejnění závažných negativních vlastností kolegy editora či událostí v jeho osobním životě s cílem mu uškodit. („Franta je zloděj a teď už ho vyšetřuje i policie“)
 • Rasové, sexuální, náboženské nebo etnické přívlastky namířené proti jinému přispěvateli. Náboženské přívlastky nejsou dovolené, ani když přispěvatel je členem údajného kultu.
 • Útoky založené na politických názorech, jako označování někoho za nacistu apod.
 • Kletby mířené proti jinému přispěvateli.
 • Hrozby právními kroky.
 • Hrozby fyzickým napadením či výhrůžky zabitím.
 • Hrozby nebo aktivity, které vystavují jiného Wikiverzitána politickému, náboženskému nebo jinému pronásledování od státních orgánů, jejich zaměstnavatelů nebo kohokoli jiného. Porušení etikety tímto způsobem může mít za následek okamžité zablokování takového útočníka na delší dobu kterýmkoli správcem. Administrátoři by použití takových sankcí měli důvěrně oznámit ostatním správcům.
 • Neustálé připomínání ať už skutečných či domnělých prohřešků mimo stránky k tomu zvlášť určené (volby, Wikiverzita:Žádost o komentář (k chování uživatele), arbitráž)
 • Zveřejnění totožnosti editora jiným editorem. Netýká se zveřejnění své vlastní totožnosti a označení vedlejšího účtu ("loutky") - pouze v závažných případech (např. dotaz na checkuser; zdůvodnění správce/byrokrata o neplatnosti hlasu v hlasování; upozornění na závažně škodlivé editace z různých účtů téhož uživatele a podobně)

Alternativy[editovat]

 • Diskutujte o faktech, metodách a způsobech jejich vyjádření, o koncepcích, nediskutujte o vlastnostech druhé strany sporu. To neznamená, že musíte souhlasit s druhou stranou. Můžete se dohodnout, že se nedohodnete.
 • Nikdy nenaznačujte, že názor je špatný jen kvůli osobě jeho zastánce.
 • Pokud hrozí, že se debata stane příliš osobní, pokračujte v ní méně veřejným způsobem, například přes e-mail, IRC, ICQ, Skype apod. Nezatěžujte ostatní svými osobními spory. To však neznamená, že použití méně veřejných cest komunikace opravňuje k vystupňování útoku, právě naopak, doporučujeme podstatné zmírnění útočnosti, omluvu za předchozí invektivy a podobné prostředky ke zmírnění napětí.
 • Využijte raději možnost vytvořit projekt vlastní, nežli útoky (například neodůvodněný návrh na smazání) proti projektům jiných účastníků, tím méně pokusy zásadním způsobem do nich zasahovat, pokud se nejedná o technické drobnosti, jako překlepy či jiné zjevně neúmyslné drobné chyby.
 • Přečtěte si stránku w:Řešení sporů.

Řešení[editovat]

Jste-li osobně napaden, můžete odstranit útoky, použít proces řešení sporů, případně obojí. V krajních případech může být útočník zablokován, ale v praxi je to skoro vždy kontroverzní. Pokud na Vás někdo činí osobní útoky, je možné jej upozornit na nevhodnost takového jednání pomocí emotivně nezabarvené šablony {{Osobní útoky}}.

Někteří wikiverzitáni jsou nepopulární kupříkladu kvůli špatnému chování v minulosti, které mohlo vyústit až v disciplinární akce proti nim. Ani to však rozhodně neospravedlňuje jakékoli osobní útoky na ně.

Komunitní duch[editovat]

Je vaší zodpovědností pěstovat a udržovat pozitivní vztahy v online společenství Wikiverzity. Osobní útoky proti jakémukoli uživateli – bez ohledu na jeho minulé chování – jsou v rozporu s tímto duchem. Rovněž jakékoliv obstrukce (bez ohledu na to, zda původce obstrukcí je či není účastníkem sporu) proti použití opravných prostředků (pokud je členové komunity uznaly za potřebné) jsou v rozporu s tímto duchem.

Osobní útoky mimo Wikiverzitu[editovat]

Smyslem zákazu osobních útoků je vytvořit prostředí příznivé k tvorbě encyklopedie. Osobní útoky mezi editory Wikiverzity na jiných projektech wikimedia, na webových fórech a osobních stránkách mohou toto prostředí narušovat stejně účinně – i ony jsou proto také považovány za škodlivé, zejména je-li jejich účelem obejít tato pravidla. Ačkoli Wikiverzita (ani jiné projekty wikimedia) Internet od všech osobních útoků očistit nemůže ani nechce, je nutné bránit se snahám vyhýbat se postihu publikací útoků mimo její stránky.

 • Nedopouštějte se osobních útoků vůči ostatním editorům; to platí za všech okolností.
 • Byl-li jste kvůli osobním útokům již varován nebo zablokován, narušujete pokračováním v tomto chování na jiných místech tvůrčí atmosféru v komunitě; takové chování je považováno za projev zlé vůle.
 • Odkazy na stránky obsahující osobní útoky nebo osobní údaje jiných wikiverzitánů mohou být v závislosti na kontextu stejně problematické jako osobní útoky přímo na wiki. Nevkládejte takové odkazy; jsou přijatelné jen v případech, kdy jde o upoutání pozornosti komunity kvůli jejich nápravě nebo když přinášíte důkazy v žádosti o komentář nebo v průběhu arbitráže.
 • Přestože takové jednání může být kontroverzní, považují někteří wikiverzitáni za optimální reakci odstraňování odkazů na osobní útoky.

Související stránky[editovat]