Přeskočit na obsah

VS/Pískoviště/Životní události

Z Wikiverzity

Vysvětlení[editovat]

Cílem "Životích událostí" je technické ověření mechanizmu, kdy centrální orgán, zde MV ČR, by byl garantem validovaných znění, které by se automaticky přejímaly do Wikiverzity, což by umožnilo jejich modifikace a aktualizizace kolektivním úsilím, stejně tak jako vznik popisu zcela nových událostí. Změny budou přebírány zpět a po validaci opět šířený jako garantovaná znění. Zároveň by měly vzniknout popisy procesů pomocí modelovacího jazyka ArchiMate (např. pomocí Archi) a tedy základ pro standardizaci a optimalizaci.

Poznámky[editovat]

 • v tuto chvíli je zprovozněn poloautomatický režim prostřednictvím tabulkového procesoru Calc
 • uvažuje se o využití Wikidat, kde se jako potenciální hlavní překážka jeví délka textových položek. Pak by procesní schéma bylo MV ČR vystavení > LP ETL > Wikidata > Wikiverzita (vystavení/modifikace) > LP ETL > validace MV ČR validace > MV ČR vystavení (a další kolo).
  • výhrada potvrzena. Limit je 255, resp. 500, což ne vždy stačí + Wididata nejsou určena pro nestrukturované texty. Nabízí se tedy úplné vypuštění Wikidat, ale spíše to směřuje ke kombinaci tj. přímý zápis pomocí LP ETL jak do Wikidat, tak Wikiverzity
 • k výhodám pro účastníky patří, že jejich řešení se stává adeptem na doporučení/standard pro ostatní
 • pro strukturování dat je nyní použita šablona "Životní událost". Pro případné převedení do Wikidat lze použít Harvest Templates
 • bylo by skvělé najít způsob generování specifického textu = zvolí-li se obec, aby se např. kontakty zaměnily za konkrétní platnou pro danou obec
 • obdobně jak se poprat s místními specifiky (např. odlišná organizační členění nebo zvyklosti v jednotliých obcích)?
 • aktuálně je k dispozici 545 životních událostí (včetně duplicit), primárním zdrojem je https://gov.cz/obcan/zivotni-situace
 • definice 30 parametrů viz. Vyhlášky č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup

Úkoly[editovat]

 • ověřit, zda jsou dlouhé textové položky v souladu s pravidly pro Wikidata + umožňují tagy (Wikitext a HTML)
 • ověřit, může-li položka šabony obsahovat tagy
  • ano, ověřeno pro Wikitext (tučné písmo, nečíslovaný seznam a odkaz na článek ve Wikipedii) i HTML tagy --Nesnera (diskuse) 19. 10. 2018, 08:17 (UTC)
 • optimalizovat mechanizmus, jak veřejnost z webu obce odkazovat na vylidovaná znění
 • na vzorku dat ověřit
  • obsahuje text specifické znaky, které vedou k nevhodné interpretaci resp. vytvořit jejich seznam + vypořádání se s problémem (např. svislá čára "|" slouží v šabloně jako oddělovač parametrů)
  • je potřeba + funguje oddělování odstavců (v jednom parametru)
 • lze ve vygenerovaném seznamu potlačit automatické číslování? (aktuálně dochází ke zdvojení čísel)
 • vytvořit životní události dosud neexistující u MV ČR:
 • založení nové události pomocí tlačítka
 • doladit názvy parametrů s obsahy a metadaty navíc oproti Vyhlášce

Problematické znaky[editovat]

znak kde popis řešení
čárka "," v pojmenování situace název článku i URL je OK x při použití triku [[VS/Pískoviště/Životní_události/Postup občana, u kterého vznikl požár|]] končí vygenerovaný odkaz před čárkou ruční korekce
se spec. výnamem v pojmenování situace viz. Nápověda
Text buňky Text buňky Text buňky Text buňky

Testovací události[editovat]