VS/Pískoviště/Životní události/Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání


1. Identifikační číslo[editovat]

i-102-594

2. Kód[editovat]

-

3. Pojmenování (název) životní situace.[editovat]

Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí

4. Základní informace k životní situaci.[editovat]

Únik nebezpečné chemické látky do životního prostředí může znamenat vážné ohrožení životů a zdraví občanů nebo životního prostředí. Může k němu dojít např. vlivem havárie v chemickém závodě, požáru ve skladu chemikálií, dopravní nehody. Občan se o vzniklé životní situaci dozví zpravidla po zaznění varovného signálu ""Všeobecná výstraha"" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin) a následné verbální informace z ""mluvící"" sirény, rozhlasu nebo televize. Aby občan dokázal eliminovat možné následky této situace na minimum, musí znát zásady chování a jednání v takovéto situaci.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)[editovat]

Každý občan v takovéto situaci jedná dle vlastních schopností, znalostí, dovedností a pokynů vydávaných příslušnými státními orgány a orgány územních samosprávných celků.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace[editovat]

Když dojde k úniku nebezpečné chemické látky, která může ohrozit život a zdraví, jsou občané varováni prostřednictvím sirén varovným signálem ""Všeobecná výstraha"". Po zaznění varovného signálu ""Všeobecná výstraha"" (kolísavý tón sirény po dobu 140 vteřin): a) okamžitě se ukryjte vyhledejte úkryt v nejbližší budově; úkrytem může být výrobní závod, úřad, kancelář, obchod, veřejná budova i soukromý dům (byt), jestliže cestujete automobilem a uslyšíte varovný signál, zaparkujte automobil a vyhledejte úkryt v nejbližší budově, okamžité ukrytí v nejbližší budově se doporučuje proto, že v okamžiku zaznění varovného signálu ještě nevíme k jaké mimořádné události došlo; pobyt na volném prostranství může, v případě úniku nebezpečné látky do životního prostředí, poškodit Vaše zdraví, b) zavřete dveře a okna dveře a okna se zavírají proto, že siréna může s velkou pravděpodobností signalizovat únik toxických látek, plynů, jedů nebo radioaktivních látek; uzavřením prostoru snížíte pravděpodobnost vlastního poškození zdraví, c) zapněte rádio nebo televizi informace o tom, co se stalo, proč byla spuštěna siréna a varováno obyvatelstvo a co dělat dále, uslyšíte v mimořádných zpravodajstvích hromadných informačních prostředků; tyto informace jsou sdělovány i obecním rozhlasem, popř. elektronickými (tzv. ""mluvícími"") sirénami.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace[editovat]

a) když se nacházíte doma a uslyšíte varovný signál ""Všeobecná výstraha"" zavřete okna a dveře, zapněte rádio nebo televizi a řiďte se pokyny, které Vám budou sdělovány. b) když se nacházíte venku a uslyšíte varovný signál ""Všeobecná výstraha"" vejděte do nejbližší budovy (domu, obchodu apod.) a požádejte majitele o dočasné ukrytí. U takzvaných ""mluvících sirén"" uslyšíte verbální informaci co se stalo (tzv. ""mluvící sirénu"" poznáte při ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění, které se provádí zpravidla každou první středu v měsíci ve 12 hodin a to tak, že po zaznění zkušebního signálu uslyšíte verbální informaci o prováděné zkoušce sirén). Úkryt opusťte až tehdy, když pominou důvody k ukrývání. O tom se dozvíte opět z rádia, televize nebo místního rozhlasu. Může se stát, že budete vyzváni k evakuaci. V tom případě si připravte evakuační zavazadlo (batoh, cestovní tašku nebo kufr), do kterého si dejte nejnutnější věci (základní trvanlivé potraviny, nejlépe v konzervách, dobře zabalený chléb a pitnou vodu, předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor, osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy a cennosti, přenosné rádio s rezervními bateriemi, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, oděv, obuv, pláštěnku, spací pytel nebo přikrývku, kapesní nůž, zápalky, šití a další drobnosti). Zavazadlo označte svým jménem a adresou. Při odchodu nezapomeňte v domě uhasit otevřený oheň v topidlech, vypnout elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřít přívod vody a plynu, ověřit zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Kočky a psy si vezměte s sebou, ostatní zvířata, včetně exotických zvířat, ponechte doma a dobře je předzásobte vodou a potravou. Vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt a dostavte se na určené evakuační středisko. Dětem vložte do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou.

8. Na které instituci životní situaci řešit[editovat]

Občan získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v případě vzniku mimořádné události na příslušném obecním úřadě (obecním úřadě obce s rozšířenou působností). Zaměstnanec získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených záchranných a likvidačních pracích a ochraně obyvatelstva v místě dislokace pracoviště od svého zaměstnavatele (příslušné právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby). Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba získá informace o charakteru možného ohrožení, o připravených krizových opatřeních a způsobech jejich provedení u příslušného obecního úřadu. Výše uvedené informace můžete získat také u jednotek Hasičského záchranného sboru ČR.

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit[editovat]

Obraťte se s dotazy u malých obcí na starostu obce nebo u větších obcí na oddělení krizového řízení městského úřadu nebo obecního úřadu s rozšířenou působností. Obrátit se můžete také na stanici Hasičského záchranného sboru ČR, na odbor ochrany obyvatelstva hasičského záchranného sboru kraje nebo na jeho územní odbor, který je dislokován zpravidla v obci s rozšířenou působností.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou[editovat]

Žádné doklady nejsou stanoveny. Připravte si dotazy, na které budete chtít co nejpřesnější odpovědi.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici[editovat]

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit[editovat]

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení[editovat]

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny. Požadované informace obdržíte v návštěvních dnech na příslušném úřadě.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace[editovat]

Zaměstnavatelé - poskytují informace svým zaměstnancům.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány[editovat]

Další činnosti nejsou stanoveny.

16. Elektronická služba, kterou lze využít[editovat]

Případné dotazy můžete zasílat na e-mailové adresy hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů , které jsou k dispozici na jejich internetových stránkách.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje[editovat]

Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

18. Jaké jsou související předpisy[editovat]

Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují[editovat]

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se správním řádem. Lhůta pro vyřízení žádosti je 30 dní.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností[editovat]

Sankce nejsou stanoveny.

21. Nejčastější dotazy[editovat]

Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi naleznete na internetových stránkách Hasičského záchranného sboru ČR.

22. Další informace[editovat]

Můžete se obrátit na: obecní úřad obce s rozšířenou působností, hasičský záchranný sbor kraje - odbor ochrany obyvatelstva.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě[editovat]

Hasičský záchranný sbor České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit[editovat]

Vyhlášení varovného signálu (Hasiči)

25. Za správnost popisu odpovídá útvar[editovat]

Ministerstvo vnitra - generální ředitelství HZS ČR, odbor ochrany obyvatelstva

26. Kontaktní osoba[editovat]

Nevyplněno

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni[editovat]

2004-11-01

28. Popis byl naposledy aktualizován[editovat]

2004-11-01

29. Datum konce platnosti popisu[editovat]

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace[editovat]

Meta 1 - gestor[editovat]

Ministerstvo vnitra

Meta 2 - oblast[editovat]

Bydlení

Meta 3 - podoblast[editovat]

Hasiči