Přeskočit na obsah

VS/Pískoviště/Životní události/Postup občana, u kterého vznikl požár

Z Wikiverzity


1. Identifikační číslo

[editovat]

i-102-587

2. Kód

[editovat]

-

3. Pojmenování (název) životní situace.

[editovat]

Postup občana, u kterého vznikl požár (nebyl-li požár likvidován jednotkou požární ochrany)

4. Základní informace k životní situaci.

[editovat]

Fyzická osoba je povinna oznamovat bez odkladu územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru každý požár vzniklý při činnostech, které vykonává, nebo v prostorách, které vlastní nebo užívá.

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

[editovat]

V této věci je oprávněna jednat fyzická osoba.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

[editovat]

Splnění všech požadovaných náležitostí.

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

[editovat]

Požár ohlaste:

  • telefonicky - na tel. číslo 150, příp. 112,
  • nebo osobně - na nejbližší ohlašovně požáru.

8. Na které instituci životní situaci řešit

[editovat]

Obraťte se na příslušný hasičský záchranný sbor (příslušné operační a informační středisko hasičského záchranného sboru).

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

[editovat]

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

[editovat]

Žádné dokumenty nejsou stanoveny.

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

[editovat]

Předepsané formuláře nejsou stanoveny.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

[editovat]

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

[editovat]

Lhůty jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

[editovat]

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

[editovat]

Umožnit orgánu státního požárního dozoru provedení potřebných úkonů při zjišťování příčin vzniku požáru a v odůvodněných případech mu bezúplatně poskytnout výrobky nebo vzorky k provedení požárně technické expertizy ke zjištění příčiny vzniku požáru.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

[editovat]

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

[editovat]

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)

18. Jaké jsou související předpisy

[editovat]

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

[editovat]

Opravné prostředky jsou řešeny v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

[editovat]

Sankce jsou stanoveny § 78 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.

21. Nejčastější dotazy

[editovat]

22. Další informace

[editovat]

Můžete se obrátit na příslušný hasičský záchranný sbor.

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

[editovat]

Hasičský záchranný sbor České republiky

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

[editovat]

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

[editovat]

Ministerstvo vnitra České republiky - Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, odbor prevence

26. Kontaktní osoba

[editovat]

pplk. Mgr. Radek Kislinger

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

[editovat]

2014-01-01

28. Popis byl naposledy aktualizován

[editovat]

2014-09-15

29. Datum konce platnosti popisu

[editovat]

-

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

[editovat]

Meta 1 - gestor

[editovat]

Ministerstvo vnitra

Meta 2 - oblast

[editovat]

Bydlení

Meta 3 - podoblast

[editovat]

Hasiči