Krizové řízení pandemie/Biologická Kryptografie/Genetický kód v binární soustavě

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Stránka je součástí výzkumu "Krizového řízení pandemie" a je vnořeným podprojektem Biologické Kryptografie.

Úvod[editovat]

Převod genetického kódu DNA do binární soustavy[editovat]

Teorie[editovat]

Váží se spolu vždy jen 2 specifické N-báze (vždy 1 báze pyrimidinová a 1 purinová), a to:

 • A - T proto 00 - 01 čímž vytváří první znak třídu 0
 • G - C proto 10 - 11 čímž vytváří první znak třídu 1

Struktura je tvořena třemi složkami – cukr, fosfát, báze. Cukernou složku tvoří pěti uhlíkový cukr 2-deoxy-D-ribosa (oproti normální ribóze u DNA v poloze 2' chybí kyslík). Jakožto dusíkaté báze jsou v DNA zastoupeny deriváty purinu (A - Adenin, G - Guanin) a deriváty pyrimidinu (C - Cytosin, T - Thymin). Mezi N-bázemi protějších vláken dochází k vazebným interakcím. Kde dvojce A=T má dvojitou vazbu a G≡C trojitou vazbu.

Program v Pythonu[editovat]

Základní myšlenky[editovat]

sekvence = "gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact"

b = ""
for x in sekvence:
  if x == "a":
    y = "00"
  elif x == "t":
    y = "01"
  elif x == "g":
    y = "10"
  elif x == "c":
    y = "11"
  elif x == " ":
    y = " "
  b = b + y
print(b)

výstup:
10010111011101000000 11100000110101010000 00000111011001100110 10110110011100110111 10101101101100011011 01010010011011001101

Převod celého kódu genomu bez mezer[editovat]

 • převod genomu na formu bez mezer a znaků zalomení řádků a čísel aby vznikl souvislí jednořádkový text
 • odstraněny byli tedy následující znaky " \n0123456789"
cc = """1 attaaaggtt tataccttcc caggtaacaa accaaccaac tttcgatctc ttgtagatct
    61 gttctctaaa cgaactttaa aatctgtgtg gctgtcactc ggctgcatgc ttagtgcact
   121 cacgcagtat aattaataac taattactgt cgttgacagg acacgagtaa ctcgtctatc
   181 ttctgcaggc tgcttacggt ttcgtccgtg ttgcagccga tcatcagcac atctaggttt
   241 cgtccgggtg tgaccgaaag gtaagatgga gagccttgtc cctggtttca acgagaaaac
   301 acacgtccaa ctcagtttgc ctgttttaca ggttcgcgac gtgctcgtac gtggctttgg
   361 agactccgtg gaggaggtct tatcagaggc acgtcaacat cttaaagatg gcacttgtgg
   421 cttagtagaa gttgaaaaag gcgttttgcc tcaacttgaa cagccctatg tgttcatcaa
   481 acgttcggat gctcgaactg cacctcatgg tcatgttatg gttgagctgg tagcagaact
   541 cgaaggcatt cagtacggtc gtagtggtga gacacttggt gtccttgtcc ctcatgtggg
   601 cgaaatacca gtggcttacc gcaaggttct tcttcgtaag aacggtaata aaggagctgg
   661 tggccatagt tacggcgccg atctaaagtc atttgactta ggcgacgagc ttggcactga
   721 tccttatgaa gattttcaag aaaactggaa cactaaacat agcagtggtg ttacccgtga
   781 actcatgcgt gagcttaacg gaggggcata cactcgctat gtcgataaca acttctgtgg
   841 ccctgatggc taccctcttg agtgcattaa agaccttcta gcacgtgctg gtaaagcttc
   901 atgcactttg tccgaacaac tggactttat tgacactaag aggggtgtat actgctgccg
   961 tgaacatgag catgaaattg cttggtacac ggaacgttct gaaaagagct atgaattgca
   1021 gacacctttt gaaattaaat tggcaaagaa atttgacacc ttcaatgggg aatgtccaaa
   1081 ttttgtattt cccttaaatt ccataatcaa gactattcaa ccaagggttg aaaagaaaaa
   1141 gcttgatggc tttatgggta gaattcgatc tgtctatcca gttgcgtcac caaatgaatg
   1201 caaccaaatg tgcctttcaa ctctcatgaa gtgtgatcat tgtggtgaaa cttcatggca
   1261 gacgggcgat tttgttaaag ccacttgcga attttgtggc actgagaatt tgactaaaga
   1321 aggtgccact acttgtggtt acttacccca aaatgctgtt gttaaaattt attgtccagc
   1381 atgtcacaat tcagaagtag gacctgagca tagtcttgcc gaataccata atgaatctgg
   1441 cttgaaaacc attcttcgta agggtggtcg cactattgcc tttggaggct gtgtgttctc
   1501 ttatgttggt tgccataaca agtgtgccta ttgggttcca cgtgctagcg ctaacatagg
   1561 ttgtaaccat acaggtgttg ttggagaagg ttccgaaggt cttaatgaca accttcttga
   1621 aatactccaa aaagagaaag tcaacatcaa tattgttggt gactttaaac ttaatgaaga
   1681 gatcgccatt attttggcat ctttttctgc ttccacaagt gcttttgtgg aaactgtgaa
   1741 aggtttggat tataaagcat tcaaacaaat tgttgaatcc tgtggtaatt ttaaagttac
   1801 aaaaggaaaa gctaaaaaag gtgcctggaa tattggtgaa cagaaatcaa tactgagtcc
   1861 tctttatgca tttgcatcag aggctgctcg tgttgtacga tcaattttct cccgcactct
   1921 tgaaactgct caaaattctg tgcgtgtttt acagaaggcc gctataacaa tactagatgg
   1981 aatttcacag tattcactga gactcattga tgctatgatg ttcacatctg atttggctac
   2041 taacaatcta gttgtaatgg cctacattac aggtggtgtt gttcagttga cttcgcagtg
   2101 gctaactaac atctttggca ctgtttatga aaaactcaaa cccgtccttg attggcttga
   2161 agagaagttt aaggaaggtg tagagtttct tagagacggt tgggaaattg ttaaatttat
   2221 ctcaacctgt gcttgtgaaa ttgtcggtgg acaaattgtc acctgtgcaa aggaaattaa
   2281 ggagagtgtt cagacattct ttaagcttgt aaataaattt ttggctttgt gtgctgactc
   2341 tatcattatt ggtggagcta aacttaaagc cttgaattta ggtgaaacat ttgtcacgca
   2401 ctcaaaggga ttgtacagaa agtgtgttaa atccagagaa gaaactggcc tactcatgcc
   2461 tctaaaagcc ccaaaagaaa ttatcttctt agagggagaa acacttccca cagaagtgtt
   2521 aacagaggaa gttgtcttga aaactggtga tttacaacca ttagaacaac ctactagtga
   2581 agctgttgaa gctccattgg ttggtacacc agtttgtatt aacgggctta tgttgctcga
   2641 aatcaaagac acagaaaagt actgtgccct tgcacctaat atgatggtaa caaacaatac
   2701 cttcacactc aaaggcggtg caccaacaaa ggttactttt ggtgatgaca ctgtgataga
   2761 agtgcaaggt tacaagagtg tgaatatcac ttttgaactt gatgaaagga ttgataaagt
   2821 acttaatgag aagtgctctg cctatacagt tgaactcggt acagaagtaa atgagttcgc
   2881 ctgtgttgtg gcagatgctg tcataaaaac tttgcaacca gtatctgaat tacttacacc
   2941 actgggcatt gatttagatg agtggagtat ggctacatac tacttatttg atgagtctgg
   3001 tgagtttaaa ttggcttcac atatgtattg ttctttctac cctccagatg aggatgaaga
   3061 agaaggtgat tgtgaagaag aagagtttga gccatcaact caatatgagt atggtactga
   3121 agatgattac caaggtaaac ctttggaatt tggtgccact tctgctgctc ttcaacctga
   3181 agaagagcaa gaagaagatt ggttagatga tgatagtcaa caaactgttg gtcaacaaga
   3241 cggcagtgag gacaatcaga caactactat tcaaacaatt gttgaggttc aacctcaatt
   3301 agagatggaa cttacaccag ttgttcagac tattgaagtg aatagtttta gtggttattt
   3361 aaaacttact gacaatgtat acattaaaaa tgcagacatt gtggaagaag ctaaaaaggt
   3421 aaaaccaaca gtggttgtta atgcagccaa tgtttacctt aaacatggag gaggtgttgc
   3481 aggagcctta aataaggcta ctaacaatgc catgcaagtt gaatctgatg attacatagc
   3541 tactaatgga ccacttaaag tgggtggtag ttgtgtttta agcggacaca atcttgctaa
   3601 acactgtctt catgttgtcg gcccaaatgt taacaaaggt gaagacattc aacttcttaa
   3661 gagtgcttat gaaaatttta atcagcacga agttctactt gcaccattat tatcagctgg
   3721 tatttttggt gctgacccta tacattcttt aagagtttgt gtagatactg ttcgcacaaa
   3781 tgtctactta gctgtctttg ataaaaatct ctatgacaaa cttgtttcaa gctttttgga
   3841 aatgaagagt gaaaagcaag ttgaacaaaa gatcgctgag attcctaaag aggaagttaa
   3901 gccatttata actgaaagta aaccttcagt tgaacagaga aaacaagatg ataagaaaat
   3961 caaagcttgt gttgaagaag ttacaacaac tctggaagaa actaagttcc tcacagaaaa
   4021 cttgttactt tatattgaca ttaatggcaa tcttcatcca gattctgcca ctcttgttag
   4081 tgacattgac atcactttct taaagaaaga tgctccatat atagtgggtg atgttgttca
   4141 agagggtgtt ttaactgctg tggttatacc tactaaaaag gctggtggca ctactgaaat
   4201 gctagcgaaa gctttgagaa aagtgccaac agacaattat ataaccactt acccgggtca
   4261 gggtttaaat ggttacactg tagaggaggc aaagacagtg cttaaaaagt gtaaaagtgc
   4321 cttttacatt ctaccatcta ttatctctaa tgagaagcaa gaaattcttg gaactgtttc
   4381 ttggaatttg cgagaaatgc ttgcacatgc agaagaaaca cgcaaattaa tgcctgtctg
   4441 tgtggaaact aaagccatag tttcaactat acagcgtaaa tataagggta ttaaaataca
   4501 agagggtgtg gttgattatg gtgctagatt ttacttttac accagtaaaa caactgtagc
   4561 gtcacttatc aacacactta acgatctaaa tgaaactctt gttacaatgc cacttggcta
   4621 tgtaacacat ggcttaaatt tggaagaagc tgctcggtat atgagatctc tcaaagtgcc
   4681 agctacagtt tctgtttctt cacctgatgc tgttacagcg tataatggtt atcttacttc
   4741 ttcttctaaa acacctgaag aacattttat tgaaaccatc tcacttgctg gttcctataa
   4801 agattggtcc tattctggac aatctacaca actaggtata gaatttctta agagaggtga
   4861 taaaagtgta tattacacta gtaatcctac cacattccac ctagatggtg aagttatcac
   4921 ctttgacaat cttaagacac ttctttcttt gagagaagtg aggactatta aggtgtttac
   4981 aacagtagac aacattaacc tccacacgca agttgtggac atgtcaatga catatggaca
   5041 acagtttggt ccaacttatt tggatggagc tgatgttact aaaataaaac ctcataattc
   5101 acatgaaggt aaaacatttt atgttttacc taatgatgac actctacgtg ttgaggcttt
   5161 tgagtactac cacacaactg atcctagttt tctgggtagg tacatgtcag cattaaatca
   5221 cactaaaaag tggaaatacc cacaagttaa tggtttaact tctattaaat gggcagataa
   5281 caactgttat cttgccactg cattgttaac actccaacaa atagagttga agtttaatcc
   5341 acctgctcta caagatgctt attacagagc aagggctggt gaagctgcta acttttgtgc
   5401 acttatctta gcctactgta ataagacagt aggtgagtta ggtgatgtta gagaaacaat
   5461 gagttacttg tttcaacatg ccaatttaga ttcttgcaaa agagtcttga acgtggtgtg
   5521 taaaacttgt ggacaacagc agacaaccct taagggtgta gaagctgtta tgtacatggg
   5581 cacactttct tatgaacaat ttaagaaagg tgttcagata ccttgtacgt gtggtaaaca
   5641 agctacaaaa tatctagtac aacaggagtc accttttgtt atgatgtcag caccacctgc
   5701 tcagtatgaa cttaagcatg gtacatttac ttgtgctagt gagtacactg gtaattacca
   5761 gtgtggtcac tataaacata taacttctaa agaaactttg tattgcatag acggtgcttt
   5821 acttacaaag tcctcagaat acaaaggtcc tattacggat gttttctaca aagaaaacag
   5881 ttacacaaca accataaaac cagttactta taaattggat ggtgttgttt gtacagaaat
   5941 tgaccctaag ttggacaatt attataagaa agacaattct tatttcacag agcaaccaat
   6001 tgatcttgta ccaaaccaac catatccaaa cgcaagcttc gataatttta agtttgtatg
   6061 tgataatatc aaatttgctg atgatttaaa ccagttaact ggttataaga aacctgcttc
   6121 aagagagctt aaagttacat ttttccctga cttaaatggt gatgtggtgg ctattgatta
   6181 taaacactac acaccctctt ttaagaaagg agctaaattg ttacataaac ctattgtttg
   6241 gcatgttaac aatgcaacta ataaagccac gtataaacca aatacctggt gtatacgttg
   6301 tctttggagc acaaaaccag ttgaaacatc aaattcgttt gatgtactga agtcagagga
   6361 cgcgcaggga atggataatc ttgcctgcga agatctaaaa ccagtctctg aagaagtagt
   6421 ggaaaatcct accatacaga aagacgttct tgagtgtaat gtgaaaacta ccgaagttgt
   6481 aggagacatt atacttaaac cagcaaataa tagtttaaaa attacagaag aggttggcca
   6541 cacagatcta atggctgctt atgtagacaa ttctagtctt actattaaga aacctaatga
   6601 attatctaga gtattaggtt tgaaaaccct tgctactcat ggtttagctg ctgttaatag
   6661 tgtcccttgg gatactatag ctaattatgc taagcctttt cttaacaaag ttgttagtac
   6721 aactactaac atagttacac ggtgtttaaa ccgtgtttgt actaattata tgccttattt
   6781 ctttacttta ttgctacaat tgtgtacttt tactagaagt acaaattcta gaattaaagc
   6841 atctatgccg actactatag caaagaatac tgttaagagt gtcggtaaat tttgtctaga
   6901 ggcttcattt aattatttga agtcacctaa tttttctaaa ctgataaata ttataatttg
   6961 gtttttacta ttaagtgttt gcctaggttc tttaatctac tcaaccgctg ctttaggtgt
   7021 tttaatgtct aatttaggca tgccttctta ctgtactggt tacagagaag gctatttgaa
   7081 ctctactaat gtcactattg caacctactg tactggttct ataccttgta gtgtttgtct
   7141 tagtggttta gattctttag acacctatcc ttctttagaa actatacaaa ttaccatttc
   7201 atcttttaaa tgggatttaa ctgcttttgg cttagttgca gagtggtttt tggcatatat
   7261 tcttttcact aggtttttct atgtacttgg attggctgca atcatgcaat tgtttttcag
   7321 ctattttgca gtacatttta ttagtaattc ttggcttatg tggttaataa ttaatcttgt
   7381 acaaatggcc ccgatttcag ctatggttag aatgtacatc ttctttgcat cattttatta
   7441 tgtatggaaa agttatgtgc atgttgtaga cggttgtaat tcatcaactt gtatgatgtg
   7501 ttacaaacgt aatagagcaa caagagtcga atgtacaact attgttaatg gtgttagaag
   7561 gtccttttat gtctatgcta atggaggtaa aggcttttgc aaactacaca attggaattg
   7621 tgttaattgt gatacattct gtgctggtag tacatttatt agtgatgaag ttgcgagaga
   7681 cttgtcacta cagtttaaaa gaccaataaa tcctactgac cagtcttctt acatcgttga
   7741 tagtgttaca gtgaagaatg gttccatcca tctttacttt gataaagctg gtcaaaagac
   7801 ttatgaaaga cattctctct ctcattttgt taacttagac aacctgagag ctaataacac
   7861 taaaggttca ttgcctatta atgttatagt ttttgatggt aaatcaaaat gtgaagaatc
   7921 atctgcaaaa tcagcgtctg tttactacag tcagcttatg tgtcaaccta tactgttact
   7981 agatcaggca ttagtgtctg atgttggtga tagtgcggaa gttgcagtta aaatgtttga
   8041 tgcttacgtt aatacgtttt catcaacttt taacgtacca atggaaaaac tcaaaacact
   8101 agttgcaact gcagaagctg aacttgcaaa gaatgtgtcc ttagacaatg tcttatctac
   8161 ttttatttca gcagctcggc aagggtttgt tgattcagat gtagaaacta aagatgttgt
   8221 tgaatgtctt aaattgtcac atcaatctga catagaagtt actggcgata gttgtaataa
   8281 ctatatgctc acctataaca aagttgaaaa catgacaccc cgtgaccttg gtgcttgtat
   8341 tgactgtagt gcgcgtcata ttaatgcgca ggtagcaaaa agtcacaaca ttgctttgat
   8401 atggaacgtt aaagatttca tgtcattgtc tgaacaacta cgaaaacaaa tacgtagtgc
   8461 tgctaaaaag aataacttac cttttaagtt gacatgtgca actactagac aagttgttaa
   8521 tgttgtaaca acaaagatag cacttaaggg tggtaaaatt gttaataatt ggttgaagca
   8581 gttaattaaa gttacacttg tgttcctttt tgttgctgct attttctatt taataacacc
   8641 tgttcatgtc atgtctaaac atactgactt ttcaagtgaa atcataggat acaaggctat
   8701 tgatggtggt gtcactcgtg acatagcatc tacagatact tgttttgcta acaaacatgc
   8761 tgattttgac acatggttta gccagcgtgg tggtagttat actaatgaca aagcttgccc
   8821 attgattgct gcagtcataa caagagaagt gggttttgtc gtgcctggtt tgcctggcac
   8881 gatattacgc acaactaatg gtgacttttt gcatttctta cctagagttt ttagtgcagt
   8941 tggtaacatc tgttacacac catcaaaact tatagagtac actgactttg caacatcagc
   9001 ttgtgttttg gctgctgaat gtacaatttt taaagatgct tctggtaagc cagtaccata
   9061 ttgttatgat accaatgtac tagaaggttc tgttgcttat gaaagtttac gccctgacac
   9121 acgttatgtg ctcatggatg gctctattat tcaatttcct aacacctacc ttgaaggttc
   9181 tgttagagtg gtaacaactt ttgattctga gtactgtagg cacggcactt gtgaaagatc
   9241 agaagctggt gtttgtgtat ctactagtgg tagatgggta cttaacaatg attattacag
   9301 atctttacca ggagttttct gtggtgtaga tgctgtaaat ttacttacta atatgtttac
   9361 accactaatt caacctattg gtgctttgga catatcagca tctatagtag ctggtggtat
   9421 tgtagctatc gtagtaacat gccttgccta ctattttatg aggtttagaa gagcttttgg
   9481 tgaatacagt catgtagttg cctttaatac tttactattc cttatgtcat tcactgtact
   9541 ctgtttaaca ccagtttact cattcttacc tggtgtttat tctgttattt acttgtactt
   9601 gacattttat cttactaatg atgtttcttt tttagcacat attcagtgga tggttatgtt
   9661 cacaccttta gtacctttct ggataacaat tgcttatatc atttgtattt ccacaaagca
   9721 tttctattgg ttctttagta attacctaaa gagacgtgta gtctttaatg gtgtttcctt
   9781 tagtactttt gaagaagctg cgctgtgcac ctttttgtta aataaagaaa tgtatctaaa
   9841 gttgcgtagt gatgtgctat tacctcttac gcaatataat agatacttag ctctttataa
   9901 taagtacaag tattttagtg gagcaatgga tacaactagc tacagagaag ctgcttgttg
   9961 tcatctcgca aaggctctca atgacttcag taactcaggt tctgatgttc tttaccaacc
  10021 accacaaacc tctatcacct cagctgtttt gcagagtggt tttagaaaaa tggcattccc
  10081 atctggtaaa gttgagggtt gtatggtaca agtaacttgt ggtacaacta cacttaacgg
  10141 tctttggctt gatgacgtag tttactgtcc aagacatgtg atctgcacct ctgaagacat
  10201 gcttaaccct aattatgaag atttactcat tcgtaagtct aatcataatt tcttggtaca
  10261 ggctggtaat gttcaactca gggttattgg acattctatg caaaattgtg tacttaagct
  10321 taaggttgat acagccaatc ctaagacacc taagtataag tttgttcgca ttcaaccagg
  10381 acagactttt tcagtgttag cttgttacaa tggttcacca tctggtgttt accaatgtgc
  10441 tatgaggccc aatttcacta ttaagggttc attccttaat ggttcatgtg gtagtgttgg
  10501 ttttaacata gattatgact gtgtctcttt ttgttacatg caccatatgg aattaccaac
  10561 tggagttcat gctggcacag acttagaagg taacttttat ggaccttttg ttgacaggca
  10621 aacagcacaa gcagctggta cggacacaac tattacagtt aatgttttag cttggttgta
  10681 cgctgctgtt ataaatggag acaggtggtt tctcaatcga tttaccacaa ctcttaatga
  10741 ctttaacctt gtggctatga agtacaatta tgaacctcta acacaagacc atgttgacat
  10801 actaggacct ctttctgctc aaactggaat tgccgtttta gatatgtgtg cttcattaaa
  10861 agaattactg caaaatggta tgaatggacg taccatattg ggtagtgctt tattagaaga
  10921 tgaatttaca ccttttgatg ttgttagaca atgctcaggt gttactttcc aaagtgcagt
  10981 gaaaagaaca atcaagggta cacaccactg gttgttactc acaattttga cttcactttt
  11041 agttttagtc cagagtactc aatggtcttt gttctttttt ttgtatgaaa atgccttttt
  11101 accttttgct atgggtatta ttgctatgtc tgcttttgca atgatgtttg tcaaacataa
  11161 gcatgcattt ctctgtttgt ttttgttacc ttctcttgcc actgtagctt attttaatat
  11221 ggtctatatg cctgctagtt gggtgatgcg tattatgaca tggttggata tggttgatac
  11281 tagtttgtct ggttttaagc taaaagactg tgttatgtat gcatcagctg tagtgttact
  11341 aatccttatg acagcaagaa ctgtgtatga tgatggtgct aggagagtgt ggacacttat
  11401 gaatgtcttg acactcgttt ataaagttta ttatggtaat gctttagatc aagccatttc
  11461 catgtgggct cttataatct ctgttacttc taactactca ggtgtagtta caactgtcat
  11521 gtttttggcc agaggtattg tttttatgtg tgttgagtat tgccctattt tcttcataac
  11581 tggtaataca cttcagtgta taatgctagt ttattgtttc ttaggctatt tttgtacttg
  11641 ttactttggc ctcttttgtt tactcaaccg ctactttaga ctgactcttg gtgtttatga
  11701 ttacttagtt tctacacagg agtttagata tatgaattca cagggactac tcccacccaa
  11761 gaatagcata gatgccttca aactcaacat taaattgttg ggtgttggtg gcaaaccttg
  11821 tatcaaagta gccactgtac agtctaaaat gtcagatgta aagtgcacat cagtagtctt
  11881 actctcagtt ttgcaacaac tcagagtaga atcatcatct aaattgtggg ctcaatgtgt
  11941 ccagttacac aatgacattc tcttagctaa agatactact gaagcctttg aaaaaatggt
  12001 ttcactactt tctgttttgc tttccatgca gggtgctgta gacataaaca agctttgtga
  12061 agaaatgctg gacaacaggg caaccttaca agctatagcc tcagagttta gttcccttcc
  12121 atcatatgca gcttttgcta ctgctcaaga agcttatgag caggctgttg ctaatggtga
  12181 ttctgaagtt gttcttaaaa agttgaagaa gtctttgaat gtggctaaat ctgaatttga
  12241 ccgtgatgca gccatgcaac gtaagttgga aaagatggct gatcaagcta tgacccaaat
  12301 gtataaacag gctagatctg aggacaagag ggcaaaagtt actagtgcta tgcagacaat
  12361 gcttttcact atgcttagaa agttggataa tgatgcactc aacaacatta tcaacaatgc
  12421 aagagatggt tgtgttccct tgaacataat acctcttaca acagcagcca aactaatggt
  12481 tgtcatacca gactataaca catataaaaa tacgtgtgat ggtacaacat ttacttatgc
  12541 atcagcattg tgggaaatcc aacaggttgt agatgcagat agtaaaattg ttcaacttag
  12601 tgaaattagt atggacaatt cacctaattt agcatggcct cttattgtaa cagctttaag
  12661 ggccaattct gctgtcaaat tacagaataa tgagcttagt cctgttgcac tacgacagat
  12721 gtcttgtgct gccggtacta cacaaactgc ttgcactgat gacaatgcgt tagcttacta
  12781 caacacaaca aagggaggta ggtttgtact tgcactgtta tccgatttac aggatttgaa
  12841 atgggctaga ttccctaaga gtgatggaac tggtactatc tatacagaac tggaaccacc
  12901 ttgtaggttt gttacagaca cacctaaagg tcctaaagtg aagtatttat actttattaa
  12961 aggattaaac aacctaaata gaggtatggt acttggtagt ttagctgcca cagtacgtct
  13021 acaagctggt aatgcaacag aagtgcctgc caattcaact gtattatctt tctgtgcttt
  13081 tgctgtagat gctgctaaag cttacaaaga ttatctagct agtgggggac aaccaatcac
  13141 taattgtgtt aagatgttgt gtacacacac tggtactggt caggcaataa cagttacacc
  13201 ggaagccaat atggatcaag aatcctttgg tggtgcatcg tgttgtctgt actgccgttg
  13261 ccacatagat catccaaatc ctaaaggatt ttgtgactta aaaggtaagt atgtacaaat
  13321 acctacaact tgtgctaatg accctgtggg ttttacactt aaaaacacag tctgtaccgt
  13381 ctgcggtatg tggaaaggtt atggctgtag ttgtgatcaa ctccgcgaac ccatgcttca
  13441 gtcagctgat gcacaatcgt ttttaaacgg gtttgcggtg taagtgcagc ccgtcttaca
  13501 ccgtgcggca caggcactag tactgatgtc gtatacaggg cttttgacat ctacaatgat
  13561 aaagtagctg gttttgctaa attcctaaaa actaattgtt gtcgcttcca agaaaaggac
  13621 gaagatgaca atttaattga ttcttacttt gtagttaaga gacacacttt ctctaactac
  13681 caacatgaag aaacaattta taatttactt aaggattgtc cagctgttgc taaacatgac
  13741 ttctttaagt ttagaataga cggtgacatg gtaccacata tatcacgtca acgtcttact
  13801 aaatacacaa tggcagacct cgtctatgct ttaaggcatt ttgatgaagg taattgtgac
  13861 acattaaaag aaatacttgt cacatacaat tgttgtgatg atgattattt caataaaaag
  13921 gactggtatg attttgtaga aaacccagat atattacgcg tatacgccaa cttaggtgaa
  13981 cgtgtacgcc aagctttgtt aaaaacagta caattctgtg atgccatgcg aaatgctggt
  14041 attgttggtg tactgacatt agataatcaa gatctcaatg gtaactggta tgatttcggt
  14101 gatttcatac aaaccacgcc aggtagtgga gttcctgttg tagattctta ttattcattg
  14161 ttaatgccta tattaacctt gaccagggct ttaactgcag agtcacatgt tgacactgac
  14221 ttaacaaagc cttacattaa gtgggatttg ttaaaatatg acttcacgga agagaggtta
  14281 aaactctttg accgttattt taaatattgg gatcagacat accacccaaa ttgtgttaac
  14341 tgtttggatg acagatgcat tctgcattgt gcaaacttta atgttttatt ctctacagtg
  14401 ttcccaccta caagttttgg accactagtg agaaaaatat ttgttgatgg tgttccattt
  14461 gtagtttcaa ctggatacca cttcagagag ctaggtgttg tacataatca ggatgtaaac
  14521 ttacatagct ctagacttag ttttaaggaa ttacttgtgt atgctgctga ccctgctatg
  14581 cacgctgctt ctggtaatct attactagat aaacgcacta cgtgcttttc agtagctgca
  14641 cttactaaca atgttgcttt tcaaactgtc aaacccggta attttaacaa agacttctat
  14701 gactttgctg tgtctaaggg tttctttaag gaaggaagtt ctgttgaatt aaaacacttc
  14761 ttctttgctc aggatggtaa tgctgctatc agcgattatg actactatcg ttataatcta
  14821 ccaacaatgt gtgatatcag acaactacta tttgtagttg aagttgttga taagtacttt
  14881 gattgttacg atggtggctg tattaatgct aaccaagtca tcgtcaacaa cctagacaaa
  14941 tcagctggtt ttccatttaa taaatggggt aaggctagac tttattatga ttcaatgagt
  15001 tatgaggatc aagatgcact tttcgcatat acaaaacgta atgtcatccc tactataact
  15061 caaatgaatc ttaagtatgc cattagtgca aagaatagag ctcgcaccgt agctggtgtc
  15121 tctatctgta gtactatgac caatagacag tttcatcaaa aattattgaa atcaatagcc
  15181 gccactagag gagctactgt agtaattgga acaagcaaat tctatggtgg ttggcacaac
  15241 atgttaaaaa ctgtttatag tgatgtagaa aaccctcacc ttatgggttg ggattatcct
  15301 aaatgtgata gagccatgcc taacatgctt agaattatgg cctcacttgt tcttgctcgc
  15361 aaacatacaa cgtgttgtag cttgtcacac cgtttctata gattagctaa tgagtgtgct
  15421 caagtattga gtgaaatggt catgtgtggc ggttcactat atgttaaacc aggtggaacc
  15481 tcatcaggag atgccacaac tgcttatgct aatagtgttt ttaacatttg tcaagctgtc
  15541 acggccaatg ttaatgcact tttatctact gatggtaaca aaattgccga taagtatgtc
  15601 cgcaatttac aacacagact ttatgagtgt ctctatagaa atagagatgt tgacacagac
  15661 tttgtgaatg agttttacgc atatttgcgt aaacatttct caatgatgat actctctgac
  15721 gatgctgttg tgtgtttcaa tagcacttat gcatctcaag gtctagtggc tagcataaag
  15781 aactttaagt cagttcttta ttatcaaaac aatgttttta tgtctgaagc aaaatgttgg
  15841 actgagactg accttactaa aggacctcat gaattttgct ctcaacatac aatgctagtt
  15901 aaacagggtg atgattatgt gtaccttcct tacccagatc catcaagaat cctaggggcc
  15961 ggctgttttg tagatgatat cgtaaaaaca gatggtacac ttatgattga acggttcgtg
  16021 tctttagcta tagatgctta cccacttact aaacatccta atcaggagta tgctgatgtc
  16081 tttcatttgt acttacaata cataagaaag ctacatgatg agttaacagg acacatgtta
  16141 gacatgtatt ctgttatgct tactaatgat aacacttcaa ggtattggga acctgagttt
  16201 tatgaggcta tgtacacacc gcatacagtc ttacaggctg ttggggcttg tgttctttgc
  16261 aattcacaga cttcattaag atgtggtgct tgcatacgta gaccattctt atgttgtaaa
  16321 tgctgttacg accatgtcat atcaacatca cataaattag tcttgtctgt taatccgtat
  16381 gtttgcaatg ctccaggttg tgatgtcaca gatgtgactc aactttactt aggaggtatg
  16441 agctattatt gtaaatcaca taaaccaccc attagttttc cattgtgtgc taatggacaa
  16501 gtttttggtt tatataaaaa tacatgtgtt ggtagcgata atgttactga ctttaatgca
  16561 attgcaacat gtgactggac aaatgctggt gattacattt tagctaacac ctgtactgaa
  16621 agactcaagc tttttgcagc agaaacgctc aaagctactg aggagacatt taaactgtct
  16681 tatggtattg ctactgtacg tgaagtgctg tctgacagag aattacatct ttcatgggaa
  16741 gttggtaaac ctagaccacc acttaaccga aattatgtct ttactggtta tcgtgtaact
  16801 aaaaacagta aagtacaaat aggagagtac acctttgaaa aaggtgacta tggtgatgct
  16861 gttgtttacc gaggtacaac aacttacaaa ttaaatgttg gtgattattt tgtgctgaca
  16921 tcacatacag taatgccatt aagtgcacct acactagtgc cacaagagca ctatgttaga
  16981 attactggct tatacccaac actcaatatc tcagatgagt tttctagcaa tgttgcaaat
  17041 tatcaaaagg ttggtatgca aaagtattct acactccagg gaccacctgg tactggtaag
  17101 agtcattttg ctattggcct agctctctac tacccttctg ctcgcatagt gtatacagct
  17161 tgctctcatg ccgctgttga tgcactatgt gagaaggcat taaaatattt gcctatagat
  17221 aaatgtagta gaattatacc tgcacgtgct cgtgtagagt gttttgataa attcaaagtg
  17281 aattcaacat tagaacagta tgtcttttgt actgtaaatg cattgcctga gacgacagca
  17341 gatatagttg tctttgatga aatttcaatg gccacaaatt atgatttgag tgttgtcaat
  17401 gccagattac gtgctaagca ctatgtgtac attggcgacc ctgctcaatt acctgcacca
  17461 cgcacattgc taactaaggg cacactagaa ccagaatatt tcaattcagt gtgtagactt
  17521 atgaaaacta taggtccaga catgttcctc ggaacttgtc ggcgttgtcc tgctgaaatt
  17581 gttgacactg tgagtgcttt ggtttatgat aataagctta aagcacataa agacaaatca
  17641 gctcaatgct ttaaaatgtt ttataagggt gttatcacgc atgatgtttc atctgcaatt
  17701 aacaggccac aaataggcgt ggtaagagaa ttccttacac gtaaccctgc ttggagaaaa
  17761 gctgtcttta tttcacctta taattcacag aatgctgtag cctcaaagat tttgggacta
  17821 ccaactcaaa ctgttgattc atcacagggc tcagaatatg actatgtcat attcactcaa
  17881 accactgaaa cagctcactc ttgtaatgta aacagattta atgttgctat taccagagca
  17941 aaagtaggca tactttgcat aatgtctgat agagaccttt atgacaagtt gcaatttaca
  18001 agtcttgaaa ttccacgtag gaatgtggca actttacaag ctgaaaatgt aacaggactc
  18061 tttaaagatt gtagtaaggt aatcactggg ttacatccta cacaggcacc tacacacctc
  18121 agtgttgaca ctaaattcaa aactgaaggt ttatgtgttg acatacctgg catacctaag
  18181 gacatgacct atagaagact catctctatg atgggtttta aaatgaatta tcaagttaat
  18241 ggttacccta acatgtttat cacccgcgaa gaagctataa gacatgtacg tgcatggatt
  18301 ggcttcgatg tcgaggggtg tcatgctact agagaagctg ttggtaccaa tttaccttta
  18361 cagctaggtt tttctacagg tgttaaccta gttgctgtac ctacaggtta tgttgataca
  18421 cctaataata cagatttttc cagagttagt gctaaaccac cgcctggaga tcaatttaaa
  18481 cacctcatac cacttatgta caaaggactt ccttggaatg tagtgcgtat aaagattgta
  18541 caaatgttaa gtgacacact taaaaatctc tctgacagag tcgtatttgt cttatgggca
  18601 catggctttg agttgacatc tatgaagtat tttgtgaaaa taggacctga gcgcacctgt
  18661 tgtctatgtg atagacgtgc cacatgcttt tccactgctt cagacactta tgcctgttgg
  18721 catcattcta ttggatttga ttacgtctat aatccgttta tgattgatgt tcaacaatgg
  18781 ggttttacag gtaacctaca aagcaaccat gatctgtatt gtcaagtcca tggtaatgca
  18841 catgtagcta gttgtgatgc aatcatgact aggtgtctag ctgtccacga gtgctttgtt
  18901 aagcgtgttg actggactat tgaatatcct ataattggtg atgaactgaa gattaatgcg
  18961 gcttgtagaa aggttcaaca catggttgtt aaagctgcat tattagcaga caaattccca
  19021 gttcttcacg acattggtaa ccctaaagct attaagtgtg tacctcaagc tgatgtagaa
  19081 tggaagttct atgatgcaca gccttgtagt gacaaagctt ataaaataga agaattattc
  19141 tattcttatg ccacacattc tgacaaattc acagatggtg tatgcctatt ttggaattgc
  19201 aatgtcgata gatatcctgc taattccatt gtttgtagat ttgacactag agtgctatct
  19261 aaccttaact tgcctggttg tgatggtggc agtttgtatg taaataaaca tgcattccac
  19321 acaccagctt ttgataaaag tgcttttgtt aatttaaaac aattaccatt tttctattac
  19381 tctgacagtc catgtgagtc tcatggaaaa caagtagtgt cagatataga ttatgtacca
  19441 ctaaagtctg ctacgtgtat aacacgttgc aatttaggtg gtgctgtctg tagacatcat
  19501 gctaatgagt acagattgta tctcgatgct tataacatga tgatctcagc tggctttagc
  19561 ttgtgggttt acaaacaatt tgatacttat aacctctgga acacttttac aagacttcag
  19621 agtttagaaa atgtggcttt taatgttgta aataagggac actttgatgg acaacagggt
  19681 gaagtaccag tttctatcat taataacact gtttacacaa aagttgatgg tgttgatgta
  19741 gaattgtttg aaaataaaac aacattacct gttaatgtag catttgagct ttgggctaag
  19801 cgcaacatta aaccagtacc agaggtgaaa atactcaata atttgggtgt ggacattgct
  19861 gctaatactg tgatctggga ctacaaaaga gatgctccag cacatatatc tactattggt
  19921 gtttgttcta tgactgacat agccaagaaa ccaactgaaa cgatttgtgc accactcact
  19981 gtcttttttg atggtagagt tgatggtcaa gtagacttat ttagaaatgc ccgtaatggt
  20041 gttcttatta cagaaggtag tgttaaaggt ttacaaccat ctgtaggtcc caaacaagct
  20101 agtcttaatg gagtcacatt aattggagaa gccgtaaaaa cacagttcaa ttattataag
  20161 aaagttgatg gtgttgtcca acaattacct gaaacttact ttactcagag tagaaattta
  20221 caagaattta aacccaggag tcaaatggaa attgatttct tagaattagc tatggatgaa
  20281 ttcattgaac ggtataaatt agaaggctat gccttcgaac atatcgttta tggagatttt
  20341 agtcatagtc agttaggtgg tttacatcta ctgattggac tagctaaacg ttttaaggaa
  20401 tcaccttttg aattagaaga ttttattcct atggacagta cagttaaaaa ctatttcata
  20461 acagatgcgc aaacaggttc atctaagtgt gtgtgttctg ttattgattt attacttgat
  20521 gattttgttg aaataataaa atcccaagat ttatctgtag tttctaaggt tgtcaaagtg
  20581 actattgact atacagaaat ttcatttatg ctttggtgta aagatggcca tgtagaaaca
  20641 ttttacccaa aattacaatc tagtcaagcg tggcaaccgg gtgttgctat gcctaatctt
  20701 tacaaaatgc aaagaatgct attagaaaag tgtgaccttc aaaattatgg tgatagtgca
  20761 acattaccta aaggcataat gatgaatgtc gcaaaatata ctcaactgtg tcaatattta
  20821 aacacattaa cattagctgt accctataat atgagagtta tacattttgg tgctggttct
  20881 gataaaggag ttgcaccagg tacagctgtt ttaagacagt ggttgcctac gggtacgctg
  20941 cttgtcgatt cagatcttaa tgactttgtc tctgatgcag attcaacttt gattggtgat
  21001 tgtgcaactg tacatacagc taataaatgg gatctcatta ttagtgatat gtacgaccct
  21061 aagactaaaa atgttacaaa agaaaatgac tctaaagagg gttttttcac ttacatttgt
  21121 gggtttatac aacaaaagct agctcttgga ggttccgtgg ctataaagat aacagaacat
  21181 tcttggaatg ctgatcttta taagctcatg ggacacttcg catggtggac agcctttgtt
  21241 actaatgtga atgcgtcatc atctgaagca tttttaattg gatgtaatta tcttggcaaa
  21301 ccacgcgaac aaatagatgg ttatgtcatg catgcaaatt acatattttg gaggaataca
  21361 aatccaattc agttgtcttc ctattcttta tttgacatga gtaaatttcc ccttaaatta
  21421 aggggtactg ctgttatgtc tttaaaagaa ggtcaaatca atgatatgat tttatctctt
  21481 cttagtaaag gtagacttat aattagagaa aacaacagag ttgttatttc tagtgatgtt
  21541 cttgttaaca actaaacgaa caatgtttgt ttttcttgtt ttattgccac tagtctctag
  21601 tcagtgtgtt aatcttacaa ccagaactca attaccccct gcatacacta attctttcac
  21661 acgtggtgtt tattaccctg acaaagtttt cagatcctca gttttacatt caactcagga
  21721 cttgttctta cctttctttt ccaatgttac ttggttccat gctatacatg tctctgggac
  21781 caatggtact aagaggtttg ataaccctgt cctaccattt aatgatggtg tttattttgc
  21841 ttccactgag aagtctaaca taataagagg ctggattttt ggtactactt tagattcgaa
  21901 gacccagtcc ctacttattg ttaataacgc tactaatgtt gttattaaag tctgtgaatt
  21961 tcaattttgt aatgatccat ttttgggtgt ttattaccac aaaaacaaca aaagttggat
  22021 ggaaagtgag ttcagagttt attctagtgc gaataattgc acttttgaat atgtctctca
  22081 gccttttctt atggaccttg aaggaaaaca gggtaatttc aaaaatctta gggaatttgt
  22141 gtttaagaat attgatggtt attttaaaat atattctaag cacacgccta ttaatttagt
  22201 gcgtgatctc cctcagggtt tttcggcttt agaaccattg gtagatttgc caataggtat
  22261 taacatcact aggtttcaaa ctttacttgc tttacataga agttatttga ctcctggtga
  22321 ttcttcttca ggttggacag ctggtgctgc agcttattat gtgggttatc ttcaacctag
  22381 gacttttcta ttaaaatata atgaaaatgg aaccattaca gatgctgtag actgtgcact
  22441 tgaccctctc tcagaaacaa agtgtacgtt gaaatccttc actgtagaaa aaggaatcta
  22501 tcaaacttct aactttagag tccaaccaac agaatctatt gttagatttc ctaatattac
  22561 aaacttgtgc ccttttggtg aagtttttaa cgccaccaga tttgcatctg tttatgcttg
  22621 gaacaggaag agaatcagca actgtgttgc tgattattct gtcctatata attccgcatc
  22681 attttccact tttaagtgtt atggagtgtc tcctactaaa ttaaatgatc tctgctttac
  22741 taatgtctat gcagattcat ttgtaattag aggtgatgaa gtcagacaaa tcgctccagg
  22801 gcaaactgga aagattgctg attataatta taaattacca gatgatttta caggctgcgt
  22861 tatagcttgg aattctaaca atcttgattc taaggttggt ggtaattata attacctgta
  22921 tagattgttt aggaagtcta atctcaaacc ttttgagaga gatatttcaa ctgaaatcta
  22981 tcaggccggt agcacacctt gtaatggtgt tgaaggtttt aattgttact ttcctttaca
  23041 atcatatggt ttccaaccca ctaatggtgt tggttaccaa ccatacagag tagtagtact
  23101 ttcttttgaa cttctacatg caccagcaac tgtttgtgga cctaaaaagt ctactaattt
  23161 ggttaaaaac aaatgtgtca atttcaactt caatggttta acaggcacag gtgttcttac
  23221 tgagtctaac aaaaagtttc tgcctttcca acaatttggc agagacattg ctgacactac
  23281 tgatgctgtc cgtgatccac agacacttga gattcttgac attacaccat gttcttttgg
  23341 tggtgtcagt gttataacac caggaacaaa tacttctaac caggttgctg ttctttatca
  23401 ggatgttaac tgcacagaag tccctgttgc tattcatgca gatcaactta ctcctacttg
  23461 gcgtgtttat tctacaggtt ctaatgtttt tcaaacacgt gcaggctgtt taataggggc
  23521 tgaacatgtc aacaactcat atgagtgtga catacccatt ggtgcaggta tatgcgctag
  23581 ttatcagact cagactaatt ctcctcggcg ggcacgtagt gtagctagtc aatccatcat
  23641 tgcctacact atgtcacttg gtgcagaaaa ttcagttgct tactctaata actctattgc
  23701 catacccaca aattttacta ttagtgttac cacagaaatt ctaccagtgt ctatgaccaa
  23761 gacatcagta gattgtacaa tgtacatttg tggtgattca actgaatgca gcaatctttt
  23821 gttgcaatat ggcagttttt gtacacaatt aaaccgtgct ttaactggaa tagctgttga
  23881 acaagacaaa aacacccaag aagtttttgc acaagtcaaa caaatttaca aaacaccacc
  23941 aattaaagat tttggtggtt ttaatttttc acaaatatta ccagatccat caaaaccaag
  24001 caagaggtca tttattgaag atctactttt caacaaagtg acacttgcag atgctggctt
  24061 catcaaacaa tatggtgatt gccttggtga tattgctgct agagacctca tttgtgcaca
  24121 aaagtttaac ggccttactg ttttgccacc tttgctcaca gatgaaatga ttgctcaata
  24181 cacttctgca ctgttagcgg gtacaatcac ttctggttgg acctttggtg caggtgctgc
  24241 attacaaata ccatttgcta tgcaaatggc ttataggttt aatggtattg gagttacaca
  24301 gaatgttctc tatgagaacc aaaaattgat tgccaaccaa tttaatagtg ctattggcaa
  24361 aattcaagac tcactttctt ccacagcaag tgcacttgga aaacttcaag atgtggtcaa
  24421 ccaaaatgca caagctttaa acacgcttgt taaacaactt agctccaatt ttggtgcaat
  24481 ttcaagtgtt ttaaatgata tcctttcacg tcttgacaaa gttgaggctg aagtgcaaat
  24541 tgataggttg atcacaggca gacttcaaag tttgcagaca tatgtgactc aacaattaat
  24601 tagagctgca gaaatcagag cttctgctaa tcttgctgct actaaaatgt cagagtgtgt
  24661 acttggacaa tcaaaaagag ttgatttttg tggaaagggc tatcatctta tgtccttccc
  24721 tcagtcagca cctcatggtg tagtcttctt gcatgtgact tatgtccctg cacaagaaaa
  24781 gaacttcaca actgctcctg ccatttgtca tgatggaaaa gcacactttc ctcgtgaagg
  24841 tgtctttgtt tcaaatggca cacactggtt tgtaacacaa aggaattttt atgaaccaca
  24901 aatcattact acagacaaca catttgtgtc tggtaactgt gatgttgtaa taggaattgt
  24961 caacaacaca gtttatgatc ctttgcaacc tgaattagac tcattcaagg aggagttaga
  25021 taaatatttt aagaatcata catcaccaga tgttgattta ggtgacatct ctggcattaa
  25081 tgcttcagtt gtaaacattc aaaaagaaat tgaccgcctc aatgaggttg ccaagaattt
  25141 aaatgaatct ctcatcgatc tccaagaact tggaaagtat gagcagtata taaaatggcc
  25201 atggtacatt tggctaggtt ttatagctgg cttgattgcc atagtaatgg tgacaattat
  25261 gctttgctgt atgaccagtt gctgtagttg tctcaagggc tgttgttctt gtggatcctg
  25321 ctgcaaattt gatgaagacg actctgagcc agtgctcaaa ggagtcaaat tacattacac
  25381 ataaacgaac ttatggattt gtttatgaga atcttcacaa ttggaactgt aactttgaag
  25441 caaggtgaaa tcaaggatgc tactccttca gattttgttc gcgctactgc aacgataccg
  25501 atacaagcct cactcccttt cggatggctt attgttggcg ttgcacttct tgctgttttt
  25561 cagagcgctt ccaaaatcat aaccctcaaa aagagatggc aactagcact ctccaagggt
  25621 gttcactttg tttgcaactt gctgttgttg tttgtaacag tttactcaca ccttttgctc
  25681 gttgctgctg gccttgaagc cccttttctc tatctttatg ctttagtcta cttcttgcag
  25741 agtataaact ttgtaagaat aataatgagg ctttggcttt gctggaaatg ccgttccaaa
  25801 aacccattac tttatgatgc caactatttt ctttgctggc atactaattg ttacgactat
  25861 tgtatacctt acaatagtgt aacttcttca attgtcatta cttcaggtga tggcacaaca
  25921 agtcctattt ctgaacatga ctaccagatt ggtggttata ctgaaaaatg ggaatctgga
  25981 gtaaaagact gtgttgtatt acacagttac ttcacttcag actattacca gctgtactca
  26041 actcaattga gtacagacac tggtgttgaa catgttacct tcttcatcta caataaaatt
  26101 gttgatgagc ctgaagaaca tgtccaaatt cacacaatcg acggttcatc cggagttgtt
  26161 aatccagtaa tggaaccaat ttatgatgaa ccgacgacga ctactagcgt gcctttgtaa
  26221 gcacaagctg atgagtacga acttatgtac tcattcgttt cggaagagac aggtacgtta
  26281 atagttaata gcgtacttct ttttcttgct ttcgtggtat tcttgctagt tacactagcc
  26341 atccttactg cgcttcgatt gtgtgcgtac tgctgcaata ttgttaacgt gagtcttgta
  26401 aaaccttctt tttacgttta ctctcgtgtt aaaaatctga attcttctag agttcctgat
  26461 cttctggtct aaacgaacta aatattatat tagtttttct gtttggaact ttaattttag
  26521 ccatggcaga ttccaacggt actattaccg ttgaagagct taaaaagctc cttgaacaat
  26581 ggaacctagt aataggtttc ctattcctta catggatttg tcttctacaa tttgcctatg
  26641 ccaacaggaa taggtttttg tatataatta agttaatttt cctctggctg ttatggccag
  26701 taactttagc ttgttttgtg cttgctgctg tttacagaat aaattggatc accggtggaa
  26761 ttgctatcgc aatggcttgt cttgtaggct tgatgtggct cagctacttc attgcttctt
  26821 tcagactgtt tgcgcgtacg cgttccatgt ggtcattcaa tccagaaact aacattcttc
  26881 tcaacgtgcc actccatggc actattctga ccagaccgct tctagaaagt gaactcgtaa
  26941 tcggagctgt gatccttcgt ggacatcttc gtattgctgg acaccatcta ggacgctgtg
  27001 acatcaagga cctgcctaaa gaaatcactg ttgctacatc acgaacgctt tcttattaca
  27061 aattgggagc ttcgcagcgt gtagcaggtg actcaggttt tgctgcatac agtcgctaca
  27121 ggattggcaa ctataaatta aacacagacc attccagtag cagtgacaat attgctttgc
  27181 ttgtacagta agtgacaaca gatgtttcat ctcgttgact ttcaggttac tatagcagag
  27241 atattactaa ttattatgag gacttttaaa gtttccattt ggaatcttga ttacatcata
  27301 aacctcataa ttaaaaattt atctaagtca ctaactgaga ataaatattc tcaattagat
  27361 gaagagcaac caatggagat tgattaaacg aacatgaaaa ttattctttt cttggcactg
  27421 ataacactcg ctacttgtga gctttatcac taccaagagt gtgttagagg tacaacagta
  27481 cttttaaaag aaccttgctc ttctggaaca tacgagggca attcaccatt tcatcctcta
  27541 gctgataaca aatttgcact gacttgcttt agcactcaat ttgcttttgc ttgtcctgac
  27601 ggcgtaaaac acgtctatca gttacgtgcc agatcagttt cacctaaact gttcatcaga
  27661 caagaggaag ttcaagaact ttactctcca atttttctta ttgttgcggc aatagtgttt
  27721 ataacacttt gcttcacact caaaagaaag acagaatgat tgaactttca ttaattgact
  27781 tctatttgtg ctttttagcc tttctgctat tccttgtttt aattatgctt attatctttt
  27841 ggttctcact tgaactgcaa gatcataatg aaacttgtca cgcctaaacg aacatgaaat
  27901 ttcttgtttt cttaggaatc atcacaactg tagctgcatt tcaccaagaa tgtagtttac
  27961 agtcatgtac tcaacatcaa ccatatgtag ttgatgaccc gtgtcctatt cacttctatt
  28021 ctaaatggta tattagagta ggagctagaa aatcagcacc tttaattgaa ttgtgcgtgg
  28081 atgaggctgg ttctaaatca cccattcagt acatcgatat cggtaattat acagtttcct
  28141 gtttaccttt tacaattaat tgccaggaac ctaaattggg tagtcttgta gtgcgttgtt
  28201 cgttctatga agacttttta gagtatcatg acgttcgtgt tgttttagat ttcatctaaa
  28261 cgaacaaact aaaatgtctg ataatggacc ccaaaatcag cgaaatgcac cccgcattac
  28321 gtttggtgga ccctcagatt caactggcag taaccagaat ggagaacgca gtggggcgcg
  28381 atcaaaacaa cgtcggcccc aaggtttacc caataatact gcgtcttggt tcaccgctct
  28441 cactcaacat ggcaaggaag accttaaatt ccctcgagga caaggcgttc caattaacac
  28501 caatagcagt ccagatgacc aaattggcta ctaccgaaga gctaccagac gaattcgtgg
  28561 tggtgacggt aaaatgaaag atctcagtcc aagatggtat ttctactacc taggaactgg
  28621 gccagaagct ggacttccct atggtgctaa caaagacggc atcatatggg ttgcaactga
  28681 gggagccttg aatacaccaa aagatcacat tggcacccgc aatcctgcta acaatgctgc
  28741 aatcgtgcta caacttcctc aaggaacaac attgccaaaa ggcttctacg cagaagggag
  28801 cagaggcggc agtcaagcct cttctcgttc ctcatcacgt agtcgcaaca gttcaagaaa
  28861 ttcaactcca ggcagcagta ggggaacttc tcctgctaga atggctggca atggcggtga
  28921 tgctgctctt gctttgctgc tgcttgacag attgaaccag cttgagagca aaatgtctgg
  28981 taaaggccaa caacaacaag gccaaactgt cactaagaaa tctgctgctg aggcttctaa
  29041 gaagcctcgg caaaaacgta ctgccactaa agcatacaat gtaacacaag ctttcggcag
  29101 acgtggtcca gaacaaaccc aaggaaattt tggggaccag gaactaatca gacaaggaac
  29161 tgattacaaa cattggccgc aaattgcaca atttgccccc agcgcttcag cgttcttcgg
  29221 aatgtcgcgc attggcatgg aagtcacacc ttcgggaacg tggttgacct acacaggtgc
  29281 catcaaattg gatgacaaag atccaaattt caaagatcaa gtcattttgc tgaataagca
  29341 tattgacgca tacaaaacat tcccaccaac agagcctaaa aaggacaaaa agaagaaggc
  29401 tgatgaaact caagccttac cgcagagaca gaagaaacag caaactgtga ctcttcttcc
  29461 tgctgcagat ttggatgatt tctccaaaca attgcaacaa tccatgagca gtgctgactc
  29521 aactcaggcc taaactcatg cagaccacac aaggcagatg ggctatataa acgttttcgc
  29581 ttttccgttt acgatatata gtctactctt gtgcagaatg aattctcgta actacatagc
  29641 acaagtagat gtagttaact ttaatctcac atagcaatct ttaatcagtg tgtaacatta
  29701 gggaggactt gaaagagcca ccacattttc accgaggcca cgcggagtac gatcgagtgt
  29761 acagtgaaca atgctaggga gagctgccta tatggaagag ccctaatgtg taaaattaat
  29821 tttagtagtg ctatccccat gtgattttaa tagcttctta ggagaatgac aaaaaaaaaa
  29881 aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaa
"""
for s in " \n0123456789":
  cc = cc.replace(s, "")


 • odstraněním řádku 13 a 14 byla vyjmuta mezera
sekvence = cc
b = ""
for x in sekvence:
  if x == "a":
    y = "00"
  elif x == "t":
    y = "01"
  elif x == "g":
    y = "10"
  elif x == "c":
    y = "11"
  
  b = b + y
print(b)
 • přidáním další části kódu byl řešen převod a rozdělení řádků po 120 znacích
 • přidáním mezery na začátek řetězce S = " " a přidáním mezery na konci řádku "\n " vznikly mezery na začátcích řádků pro přehlednější orientaci umístění výstupu na Wikiverzitě
i = 0
s = " "
for x in b:
  i = i+1
  if i % 120 != 0:
    s = s + x
  elif i % 120 == 0:
    s = s + x + "\n "
print(s)

Závěr[editovat]

Celý převod genomu viru SARS-COV-2 (sekvence s označením NC_045512.2 všech 30 000 bází), řazeno bez mezer po 120 znaků, což odpovídá 60 bázím na řádek:

000101000000101001010100010011110101111111001010010000110000001111000011110000110101011110000111011101011001001000011101
100101110111010000001110000011010101000000000111011001100110101101100111001101111010110110110001101101010010011011001101
110011101100100100010000010100000100001101000001010011011001111001011000110010100011001110001001000011011110011101000111
010111011011001010110110110101001110100101011110011111100110010110110010111110000111000111001011001100011101001010010101
111001111110101001100110001111100000001010010000100001101000100010111101011001111111011010010101110000111000100000000011
001100111001111100001101110010010101101111011001010101001100101001011110111000111001101101111001001110011010110101011010
001000110111111001101000101000101001110101000111001000101011001110011100001100011101010000001000011010110011010110011010
110101001001001000001001011000000000001010111001010101101111011100001101011000001100101111110100011001100101110001110000
001110010111101000011011011110000011011011001111011100011010011100011001010001101001011000101101101001001011001000001101
111000001010110001011100100100111010011110010010011010011000100011001101011010011001111101011001111111011100011001101010
111000000001001111001001101011010100111110110000101001011101011101011110010000100000111010010000010000001010001011011010
011010111100010010010100111010111011111000011101000000100111000101011000110101001010111000111000101101011010110011011000
011111010100011000001000010101011100001000000000110110100000110011010000001100010010110010011010011001010011111110011000
001101110001101110011000101101010000111010001010101011000100110011011110110100011001111000010000110000110101110110011010
111111011000011010110100111111011101011000100110110001010000001000111101011101001011001110011011011010010000001011010111
000110110011010101100111111000001100001101101000110101010001011000110011010000100010101010011001000100110110110110111110
011000001100011000101100011000000001011011010110100100110011101000001110010111011000000000100010110100011000000101101100
100011001111010101011000000001010000000101101011000000100000000101011000110011110101110000011010101000000110011111000000
010101011001000101011111110101000000010111110001000001110000100011010001011100001111000010101001011000000000100000000000
101101011000011010110101010001101010010010000001011110000111011001110100011111001001011011100111001111000000011000000110
110000111100000001100110111101010111000011011101110001100000100110011000011100010110011010011000000011010111000110101100
100011101010111000010101011001010000001011110011010110111000000101010110011010110011011000100000010101100011010000001000
001010011011110011010011010110011010010100110101001111111100000000011011011001011001010000000001010100010110011111001011
000110011100110000010111001000001001001010001111011000101100010010011101011011111000000100111100010000011000000111011010
110101100000000011110001011101011110010000101010011010011110110011010001011011110101011010001010110110011001100101110111
010100011001011010010110111100010000110000100110011011110100010110101001011111001110011011010010111011010000110001001010
010110010000111100010011001010011001011001011010001000001010010111111000001010011101010000011000110000111101011101011000
000001001101111100000000001000100000001001110000110001110000010001011001011010011000110101010000001101010000011000001000
100001111011110001010001010101101011000111010101010111011011010111110011000010011011010101011001101000000011011001100000
001010010101101000010100010000001011000101110000001100000001011001011000000111110110011010010000010101010000001001010011
000000001010000000001011010000000000001010011011110110100000010001011010011000001100100000000111000001001101100010011111
011101010100011011000101011011000111001000101011011011011110011001011001001110000111000001010101110111111110110011011101
011000000011011011011100000000010111011001101110011001010101001100100000101011111011010001000011000001001101001000011010
000001010111001100100100010111001101100010001101110001011000011011010001100001100101110011000111011000010101101011010011
010000110000011101001001011001000001101011110100110001010011001010011010011001011001011100100101100011010111101100100110
101101000011010000110001110101011010110011011001010100011000000000001101110000001111111001111101011000010110101101011000
001000100000100101010000101000001010011001001000100101011101010010001000111010010110101000000001011001010000000101010001
110111000011110110011011010110011000000001011001111010011010001100000001011001110011110110011011000000101000000001010000
101000100010011001011100100011000101110101010000101101011001000000010000000101010101101011010101100110011011011000110111
010001110001010001011010011010001011010000001101010000001011110101100000010101001010011000000011000101011001110011101100
110111000000101010000101100100110010000000100110011001010000000111110010001000001000000011011010111101001101110001101111
011101000000001011111111000000001000000001010001110101110101001000101010001000000011001101011111110011001000001001100101
000011001000101000001001011001110101100000000011011010011000010101001100001111000101001000001100001111010011010010011000
001011011001011000001011011111000101101001011010010011001111001001010110010001010000111010101101010001100101101101111000
000001110000001000110011001000000000100100110110011011111101011011001111010000010001100001101001000011000000110000010011
110101110011001101110000001010111010011011001111000011000000101001010011010101011010011000011000110011011001100001001000
001001101100001010010100110000100010011001100000010001110011010101011000001101011000011000000010100001011000010000001001
001101010000011000100000100110110111011011110100010011001001011000001101111010010011001000001001000000011000100101111011
110110011001011001101011001000011011011001110001000000000011010101101100001111001001000111011000000101001101010011001111
001101101010110001011000010101001000011000100110100010010001101011010011000100110100110101000101011000011000100111011010
011000100101010000000101101011010111001100010001100100010110010111010101110100111111011111001000011000101000011000001000
001000001010011000010110011000001000001000001000100101011000101111000111000011011100000100011000100100011010010011011000
001000011000010100111100001010010000001111010101101000000101011010011011110011010111011011011011011101011100001111011000
001000001000101100001000001000001000010110100101001000011000011000010010011100001100000011011001011010011100001100001000
111010110010011000101000110000011100100011000011010011010001011100000011000001011001011000101001011100001111011100000101
001000100001101000001101010011001111001001011001011100100011010001011000001001100000010010010101010010011010010100010101
000000001101010011011000110000011001000100110001010000000000011011001000110001011001101000001000001011010000000000101001
000000001111000011001001101001011001010000011011001011110000011001010100111101010000001100011010001010001010011001011011
001010001011110101000000010000101011010011010000110000011011110001101100001001011000000111011000011000010100110001001011
010011010000011010001111001101010000001001101010011010010010010110011001010101000010111010001100110000011101011011010000
001100110110011101011100011001011001111010111111000000011001010000110000001010011000001000110001011100001101011101010000
100010011011010100011000000000010101010000011100101100111000001001011101001101011011001111000101000101000111001011011010
010001010101011010011011011000111111010001001100010111010101000010001001010110011001001000010011011001011110110011000000
011001110100110101001011011001110101011000010000000000011101110100011000110000001101011001010111000010110101010101101000
000001100000100010011000000000101100001001011000001100000000100001111011011000100001011111010000001000101000001001010000
101111000101010001000011011000000010010000001111010111001001011000001100100010000000001100001000011000010000100000000001
110000001011010110011001011000001000001001010011000011000011011101101000001000000011010000100101111101110011001000000000
110101100101001101010100010001011000110001010000011010110000011101011100011111001000010111011011110011011101011001010010
011000110001011000110001110011010101110101000000100000001000011011011111000100010001001001101010011000011001011001011100
001000101010011001010101000011011011011001101001010001001111010011010000000000101011011010011010110011010011011000000001
101101001011100000001011010101100010000000001001101111000011001000110000010100010001000011110011010100111111101010011100
101010010101000000011010010100110011011001001000101000101011000000100011001001101101010000000000100110010000000010011011
110101010100110001011101001111000111010001010001110111010000011000100000101100001000000001011101011010000011011001010111
010110100000010101101110001000000001101101011011001100011011001000001000000011001110110000000101000001101111011001110110
011001101000000011010000001011110001001001010111000011010001001100101110010000000100010000101010010001010000000001001100
001000101010011001101001011000010100011010011011010010000101010100110101010100110011110010010000000011000011011001001011
100111001101010001110000110011001101010000111000011101000000011000000011011101011001010011000001101111001101011010110100
011001000011001100011010110101000000010101101000001000001011011011011110100100010001100010000111011101110000001001101111
001011010011001001010111011001010111010111001111011000011011011001010011001011100100010000011010010100011101010011010111
010111010111010000000011001111011000001000001100010101010001011000000011110001110111001101011011011010010111110100010000
001000010110100111110100010111011010001100000111010011001100001101001010010001001000000101011101010000100010001010011000
010000000010011001000100010100110011010010010000011111010011110011000101111100111101001000011010011000001001010001110011
110101011000110000011101010000100011001101011101010111010101100010001000001001100010100011010001010000101001100101010011
000011001001001000110000110001010000111101111100110011101100001001011001101000110001100111000001100011000100011010001100
001100100101011010011111000011010100010101101000011010001011011000011001010011010000000001000000001111011100010000010111
001100011000001010010000000011000101010100011001010101001111010000011000011000110011011101001110011001011000101011010101
011000100100110100111100110011000011011000011111010010010101011101101010010010100100110001100111001011000101000000011100
110011010000000000100110100000000100111111001100001001010000011010010101000011010111010001010000000110101011001000010000
110000110110010100011101011011110011011011000101100101000011001101111100001100000001001000100101100000100101010000011111
001111011011011101001100001000011011010100010100110010001011000010101011011010011000001011011011010000110101010110011011
001101010001110101001011110100110110010000010000100011001001001010011000100101001010011000011001010010001000000011000001
100010010100110101100101011100001100011011110000010101001000010111010110110000000010001001110101100000111001101001100110
010000000011010110011010001100001100101100100011000011111101010000101010011001001000001011011001010001100100110001101010
110011001101010111010100011000001100000101010000100000001010011001011100100001001111010110010011100110011010010000001100
001011010011000000000100011101001001001100001100101000100111001111010101011001010001100001100111001011001111001111011011
011100100100011000001101010000101100011010010011000101010011010110011011010010011000100100110011011010010000010100111100
100110011010011100110100010000001100010001000011010111010000001000000011010101100100010110110001001000111010011011010101
001101010011000000100111110111001000000100110000001010011111010001010011101000011001010101110100110000001000000000110010
010100110011000011000011110001000000001111001001010011010100010000000101101000011010011001011001010110010011001000000001
011000111111010000100101101000110000010100010100010000100000001000110000010111010100010101110011001000101100001111000001
011000011101011001001111000000111100001111000100011111000000111011000010110101111000010000010101010000100101011001000110
011000010000010001110000000101011011011000011000010101000000111100100101000011011010010100010000100000001111011011010111
000010001000101101010000001001010011000101010101111111011000110101000000011010011000011001101001101011010001011000010100
010000001100110100110011001111110111010101010000100000001010001011010000000101100101001100010000001111010001011001010110
101100011001010000110000011011000011010000010000001011110011100100010000001111000000010011110110100110010001001110010110
011101010110100010110011000000001111001001011000000011000111000000010111100101011000011001001101100000100111001000101000
111011101100101010000001101000010000011101011011110110111000001000011101000000001111001001110111011000001000001001001001
101000000000011111010011110001001100100000001000111001011101011000100110010000011001100000000011010011111000001001011001
001010001000110001010001001101010000001111001011000000010000010010010101000000000001010011001000001000101001011010111100
110011001000011101000001101011011011010100011001001000110000010111010010011101010011010001010000100000001111010000011000
000101000111010010001001000101001010010101100000000011111101011011010011011100011010010101001011011011011001010000010010
011001111111010110101000010011010001001011010000010100011011010000101111010101011101010000110000001001011001010010010011
000011010011010000110001001001010011001110100110010101000000111110011001010110010011010000010100010001101111010100010101
110101010011010101000101101101001100000101100110010011010101010011010010000010010011000000010111010010000001010000001011
000111010001101111100011010011010001001011000000100000010011011001010000100010011001111010010000000101010110011101001000
101011010111000101010000010100010101100000100111001111010000010101010111010000001101100001000000010001010001000001010110
100101010101001101000101000010011001010110111101001010010111010101000001110100110111000011111011011011010101001010011001
010101000001100111010000010101001010110001101111010111010100110110010011011010010100110010001000001010110100010101100000
110111010011010000011001110011010001011011000011110100110110010011011010010111010001001111010110010010011001010110011101
010010011010010101001000010111010101001000110011110100011111010111010101001000000011010001001100000001010011110001010111
000111010101010000000110101000010101000011011011010101011010110101001001011011001000100110100101010101101011000100010001
011101010101110011010010100101010101110100011001001101011010000101101011011011000001110001101100000101100101010101110010
110100010101011011001001001100010101010001010010010000010111010110101101010001100110100101000001000001010000011101011001
001100000001101011111111100001010111001011010001101001010010000001100100110001110101110101011011000111000101010100010100
011001000110100000000010010100011001101100011001011001001000111010010110010000010111000111000011010110010001100001100110
010100110000001110010000010010001011000011000010001001111000000110010011000011010001011001010000011010011001010010000010
100111110101010100011001110100011011010000011010001010010000001010110101010110110000001101001100110000010110100000010110
011001010000010110011000010011000101110110011011011010010010010011000101010001010010011000011000001001011011100010001000
110101100111001101001100100101010000000010001111000001000000011111010011011000111100100111010111010100110001111001011000
010010011001010011001001100000100000011010010111110001111100011101010100110101011000010000001011011010011100000000100011
010100011000000010001100010111011101110111011100010101011001010000110101001000110000111101100010001011010000010000110011
010000001010010111000101101111010001010000011001010001001001010101011000011010010000000111000000000110011000001000000111
000111011011000000000111001011100111011001010100110100110010011100101101010001100110011100001111010001001101100101001101
001000011100101011000101001001100111011000011001011010011000010010011011101000001001011011001001010000000001100101011000
011011010100111001010000010011100101010111000111000011010101010000111001001111000001101000000000001101110000000011001101
001001011011000011011011001000001011011000001101011011000000100000011001100111110101001000110000011001110101000111010011
010101010001010111001011001011011110101100001010100101011001011000010111001000011001001000000011010000001000011001011001
011000000110011101010000000101100111001100011100000111011000110001001000001001010011011010111000010010010110010000010000
110100010001101101110011110100010000110000001001011000000000110001100011001111111110011000111101011010011011010110010001
011000110110010010011011101110011100010001010000011011101100101001001011000000000010011100110000110001011011010101100001
000110100000111001010000001000010101110001100111000101100111011000001100001101001110000000001100000001001110010010011011
011011010000000000100000010000110101001111010101010000100101100011000110011011000011010011010010001100001001011001010000
011001011001000011000011000000100001001011001101010000101010011010010000000001011001010000010000010110100101100000101100
100101000001010000001001010011001101011001100101111101010101011001011011011011010001010101110100010101000001000011001111
011001011100011001110001100111010000001100010011011000110101010111000010011000000001110001001010000100110000101011010001
011000011010011010011001110011011110011000110001001011000111010011001000010011010110010101011011010000110000001100011011
011000010101011000110011000110100101010010111100101110011010011010010010010100010011010000011000110000001011010110111111
000101100001011011011011001001110001000011000010001000001001101010010101011001111001101111011010010101101111011010110011
100001000101001110110011000011010000011010011000110101010101101100010101110101001111010010001001010101010010011011001001
011010010000110001110110010100110011001111000111000000001101010001001000100100110011011000110101011011000011000111001011
010110011001010101101011011011011000000110010011000001010101010000001000011011010111011010010000101111001001001111000100
010110010100011000010011110000011001001101001000001010010111011001011011010100011000000010010101001110111111011000110011
001110010100011001101101110001101000011010110111010001010001011100000101011111010000110011110100111101011000001010010111
011001010010001001101001000011000011010101011000010111011000100100110110010010101100111010110011010110011000000010000111
001000001011011010011001010110011001000111010011010010011010010010000110101001001101010000110000011000010100010100110010
000111010101001111001010001001010101110110011010011001001000011011011001000000010101001101010011010000010001100101010011
001111001101000001011100001111010001011010011011010101101000110001000111001011000111010001001001001011011010011010010001
011001001011010001111001001001000011000110111101011011110100110100010101010001100010100101010010000010001011010101011010
011000000100110010011100011001001001011011110101010000010011010101001101000101111101010001100111000101110011011001001101
110110010101000011001111001001010100110111000101110101001111011010011001010100010111011001010001010100110101100100110101
100011000101010100011101010011010000011000011001010111010101010101001011001100010001011100100110100001101001010001100101
110011001111010101001001001111010101110110100001000011000001011011010100010001110001010110010001010111110011000000101100
010101110100010110100101110101010010010000010100111101000000100010001110011001001001110101010000011010011001010111110101
010010010011010101011000001000001011011011101101100110110011110101010101100101000000010000001000000001100100011101000000
100101101110010010011000011001101101000101001111011101010011101100000100010000010010000100110101001011011101010100010000
010000100100110000100100010101010010011010001011000001101000010011000011010010110100110010001000001011011011010110010110
011100011101111011000000101011011101110000011000110101110010010000110111001010010111011000011001011101010100111100001111
001111001100000011110111010001110011110111001011011001010101101100100010011010010101010010000000000001101011000101111111
000111011010010000001001011000101010010110010001101001001100001001000011010110011010010011000011010011001101010000111010
011101010110101101011000011000111001001001010100110110011111000010001100011001100001110110110011110111011000001000110001
101101010000111111010000010100011000001000010101001101110001011110010000100111010000011100010000010101110101101001001100
101011011010010000011001011100001101110010101001010001011010001100010111010001101100000000010110011001001101010000101101
010000101001011000010011001011110000011111010000100011001111010000100100010000100101011001011110110001011100001111001010
001100100011010101010111001001100101001011010110010100110000011010010111001111000111011010011001010100111100000110011011
010001100010101111110000010101110011010001010000101010010111000101111101010000011010010111000110011010010010011001011010
010101010000110001001000010100011000110110011001110111010101010110010100110001101100111100010001101000000101001111000011
011010001001011100011011011010110011001000110101001000001010010000110101010100011010001111010101011001011000110010101100
000011001011001100001011001011011010010011101000110011000011010001010011001001010000011001010101001011010110100101100100
111011011011011001010001000000011010001000110010100110100101011101110000011110000101010011110011000011011101010000011000
110101010000111101011001101011010001100000100100110000010100011000001111011101000011001100001000111100011001011000110001
001101001010001111011101010111011011011100000011011010000001011011111001010101001000010001100110011011010111000101000000
001000000101001101101100000000011010010001100000011010001110010011110001000101101010010010011011010101000101001000001000
011000000101010011001111010101011000011001011001010010001100000110110111001010011001010011010101111100000010011011001001
100000000010000011000001110000101010010011001100111100110110100101100101001101110011000001010101100011010111001101010101
001001010101001001111100100010010011011100000110100111010101100101110101010101010101100100011000000000011011110101010101
001111010101011011010001101010010001010001011011010001100111011011010101011011000001100001100101011001110000001100010000
101100011011000101011101110110010101100101010101100101001111010111011101011011110011011001001011010100010101010000010001
101001110100010001101111011011010010010110101001100001101110010001010001100011000110100101101000010001101001011000010011
010010010101100111011010010101010000101101000000001000110110011001010001100100011011000111001011011001001001100101001101
000001111101010001100011001011000010000011011001100100011000011000011010011011010010100010001001100110100011001101010001
100000011001110101100011001101111001010100010000001001010100010100011010010000011011010101001000011100001011110001010111
110001100110101011011101010001000001110111011001010011010111010000110100110111001010011001001001010011000011011001110001
100101010101101011110010001010010001011001010101010001100110011001011000100100010110111111010001010101110101110001000011
011010010000010011001101011100100110010001000001101101001001010100010110010101110101001010110100010101010110010011010110
010100110101011010111101110101010110010101001101110000111110110100110101010010001101100011011101011010011001010100011000
010100110101001001010111010011001100101000100101010010000100010001100000010111001100101010001101001101111111001111110000
100000010010110001001000011011110101110000001101110000110001010000000101100101101010011001011010011010110000001111010110
010001110000001001001011110011011001001100100111010000000001100111001000011001000000100110110011000111001001001001110101
001101110111001001010101101100001100001101110010001001001000000111000111000111010000000101100110101011011100000110011001
111100100101001100110000011000110001011101110101001011010000001000010011010011011000001011110101011000000000000001101001
010111001101001101010111011001010101101101010111110001101100101010011011011001001000110001000000110000101101010110011000
001000000001101101101000110000110010101011000011110101001100001011010001001011110111001000100101010010010111111101011111
000111000100011011001011010101011011010011011011011100001000001011010100011000101100101011011001011011010000011010011000
010111011000001001011001011101010000000000100101100000100000100111010101100000011001101011010000000111011000000101011000
111110011000011011001011110001101100001110010000100101101000000000100001101011011000011100001011010001100011111100000001
100100010000001100101011010010000111011000101000110000100010101011000000001001010011010010011011010001101100100011000001
101101010101110011010001101101010010000000100101101000010000011000011011001101110000110000110001010001110000110000011011
000010001000011010010110011001011111110101100000110001000001001111011101010011000011001011001011110000001101000001101001
011001110001001111001000110100010000110011000100010000000000010011100110011000011010010011000011000101010011010100011011
000111001011000101100110101000000001111100001100101001011001001000011011001000010010010000000001011001011100001101010010
011000000001010010010001101000110000010111001111010000010101001011000110101111011101010001011001000011001011010101000010
101011110000010111011011011001110000000101001100100000010000011000101101010010011111011001011011001101001110001100100001
100111010110011011011011111010010011010011001100000011011011010110110011011000011000110000011011100101001011010100110100
110000110011000011000000101010001010010010100101011001001101011011001101100101000111111000010101001100101000010101100000
000110101011010010000101111111010000100010011000011010000011011010010011010001110100010011001000001101101000001111001111
010110010010100101011001010011001000110011001111010000001010011111010000001001100000100100010101000100110101010001010000
001010000101000000110000111101000000010010001010010001101001001101011010010010010101001011011011110011001001001110011101
001100001011011010010000011011000011001000001001101111011011110000010111000011011001000101000111010101110110011011010101
011011011001001000011011011011010000001011010100110000001000010100011101001011010010011010101010001100001111000001110011
010000010110011001010000100001100101100110010011001100110011011010010011011010011100101011000001000011001001010011001111
101000001011110000010001101000011100001000000111110101011010011010011011000111100110010110011101100100110110111110010110
111100110001001000011100011111000000011111010000001010000101010110011000110101000000001010010000100100011001001100000001
001111010011000011010110011011010000011000111111011001101010010101010011001101010000000000110011001001110110010011111001
110110111010010001100110100000001010010100011010110110010010010110011000011100001101111110111000001111110001101101011100
100111001011011000011011001100000111100101010101000000111010100101011011101001100100001001101100101111111001110101001100
111110011011101011001100101011001101001001001101100001100111100100010011001010101101010101100011000111010011000001100001
000000100100101101101001010101101101000000010111110100000000001101000001011001011001111011010111110000100000000010100011
100000100001100011000001010100000101100001011101010011010101100100100101000010001000110011001101010111011101000011010011
110000110001100000100000001100000101010001000001010100110101000010100001011001111100101101100101101101000000110001100011
010111010101000010010101001000000100100011101001100011000110100100111100110001000100011100111001110000111001110101001101
000000010011001100000110101100100011110111100111010001101101010100001010110001010101100001100000101001000001011001100011
001100010100000000100000000100110101100111001100010011000001011001011001100001100001100001010001010111000001000000000010
100011011010010001100001010101100100100000000011111100100001000100010100111011100100010011101111000011010100101001100000
111001100100111011110000101101010110010100000000001100100100110000010111011001100001101111000110111000000001101101101001
000101100101101001100100110110001100010100100001000001110000100001110111000001101001000011011010010001100001010111101001
100001010111000100110000001111001110111100101001001001101000100101111101100101100100100001011101010001010001011100010110
010100000110111101000100010100001111010110001111001010101101010100001101101100100010011100110001100101100011001101100011
010100001100000010111101010011000101000010011010100001010110010100000000010001100011010111001110100000100010001010010100
000000110111010101100011111001010001010101000000010001011010100001110010001100010011110011111100000001011001100101000011
011001010110100001100011001000011011000101110110110001011001101100000011010101000001100101010100010111011101001100100110
010111111100111101001100001001010101101000111100110100100110001000000000000100010101100101100001101001100101111100010101
100100100101011100001101101000010011110011010111001000100010110100101001100101100100110001000001110010100001100100000011
010100110001001011011101001000110101001001010101000010100000010100110101100110010001101101101101100011111101101101000110
110011101101101101011101101001000001110100010100110100100001000000111011001101001110011011010101011100100100101101101100
110101001101000011000001100101101101010101110000001101100111000000111111101001000001010101000011000000100011010111010001
100011010101101101100110011101000010101001010111010101000010100000101000001001011101100101100000010100000000110011010111
010111010101101101110010100001101001000001101101101101000111001011100001010001100011010011010001111001010001000001110100
111100001100000110011001100001000111001000110000110100110100010101100100100101100000100101100101100001000010010011010101
100001011001010011100001101001101011011001000101000001101101000011110000100111000111100111000011000011110100100011000000
011100101101101001010101111100010101000001000000011010101001000010101101001000110101010001010001100001011100000110001001
010001100010100001110000100001101100110101010111101100010001001100000000111001000001100111000111111101001101000100001101
110000000110000001110101000010010001101111000101001001101100000010000001001000101101111011001111100100101101101001100111
011101000111011001001001001101000110001111000001001000110010010101110001110000000000010100010110000000011100000100101111
101111001101001000101000101101001101100100100100000101101000001100001011000000010111010001101001101001011010110011000011
000110010100000000001101100101010001001001100001100100100000000011111101110011110101000110101001011010100001010001111101
000000011001100001001000101111000110111101000011000110110101001000000101000110101111011100110101100101110101101101111011
000000110001001100001110011001011001001011010110011100110011111001010111010001001000010100101101000001100010011001101101
110000100100010110001001100000000110100111000110011001101011101001011100110100010001100101000000111100101001101000001111
011100011100101000100001101111001100001101101101010001101101000001001001100101010101000011000101011001110000101101100111
001110101111000001100101000001101100110101010100011101001101100001101001000011000000000101101111100001000010010001100111
111011000001010100110000110011001000110101010001100010011001110111010001001000000001001000100001100101100011001100100011
010101100110000001100010010101010011101100010001010110111001000000110001010111011100000110000110000100110111011101100011
100001101101100101100110011001010111000001001011001101010001101100011101110000101001110100100110101101001011000100000010
000011010101000010011100100101110101010001010001110000000011000001100101010101000110011101100000101100000000011001011010
001101100010001101100011110101001101000000101000111101110001100000010101011011011101110000110001001100000110110100100101
000000110010101001100001100001010001100110010011110101111101010011111100100001111100011100001000000111110100101010101111
101011011001010101100100100001100001000111100100000000001100100001101001001100110101000110000101100000111010010111100110
011101010100101101000100100001101101010011111100110101001101000000110001111101000001110010100010010001101101100001100111
010101110001010110010011010100110000010011000100001000000010110100110001100001100010010100001100101000110011000110010100
100011000110010001011101100101000110110101001101000001100001000011001101011100001010010001011010100000111101100010010101
010001100010101101000110010011001100111110110001001100100111010100110010101101100101101010101101011001100101110101011011
000001011100110010001101011100010100001000011001101001101101011011000100111001001000111100010111010100011001011001000000
011011011001010011100011110001100111000100011100001100011100110001000000010100100111010110011101100101000001111110010001
100101011011000001101101111100101001011001100001100111001100100001100110001101110000110101010011010100101000101001000110
001011010001010001011001000000011100110001000000111100111111000101001001010101111100010110011001101101000001101000110000
100101010101101001010100010001000000000001001100011001100101101001001011100001000001100101001101100011010101000001101100
000101101100001100011001100011011010001100000001101101101001100001010011000101010100101101000011001111011001001101100000
001000110111000010110101010101101100101100100000001110110111000000101101001101100010100010001100010101000000110110011101
010001101001000101101101001101100100111001100000100110110110011101100011001000100000010100110001110101011100011010100000
100101101001000000111101001000111100111100110101000011111000000001010001100111010101001101101001010001111001100100001101
000000000011001001000000100100110000000100101000100010010011001111010101100000000000101001100011010001101001100001101101
100101100101010011111000101001001100001100001101010011000000010100000001100101101001100001010001010101100110110110001100
011100110001001100100100000110111100010100001001101100111101001100110100100110111100110000100010110011010001100101001000
000101001101101011010100010011111100001100110111000001000111011100100001100010010101011101001011000001100101101100000001
010001110000000010100101101001000110110000000010010001011101001100110111110010101000111100111101101001001101101001000010
001001110001010101101101000101101011110100101101110111010011010011111101011101101101111011000100100110010001001100101101
011011011101110001101111101101100101100001101100110100011001100010000010101100010100000000010001010110111101000100100001
000000011001001001001000000101000100111101101100111001101101111001100100100010011001010101100001000000010111000000100110
000001011100001100010100100000110010010001100111010101011001001101100100000001101100010110111101100010001110001100101100
100001000100100101100111010101100001100000000101011100000110101111001100000001010001100001010110001001100101100111000001
101111001000010100111001101101000010110011010001100110010011000101101011100011111101101101110000010100111101101100111100
111011001100010110110100001101000010101011001100110100100000111100100000010001010111000001011100100110011001001000110101
000110000000001101000100101001111100100011000110010111110111101000001101011001111010111001011001111101101101100000000101
100101100011001101100110001001101101010110100101010001100001000001000010110101000000101100110001000000100011000000011100
101101110000011011010101000000000110010101010001000010101001100101000111001110110001100001100101011100011101101100000101
000011001010111100110000000100101011100110100100001000100000010111110101001100111001000011111101101101011010001000000000
101101100111010101000101011100111101010001000001011100110010000001101101100100101111011100000010000101010110101000110100
111100001101110000001101100101100001011100011100110010101011011100100000010001100011010001100111000100010111001101110000
001111001101100000001100101101110011011101011001000001100100000011001000010101000001100101101101000101001111001000101100
000000100100101011000100110101011011000100000110011101100001001000100011110101010001100011000010010110110000010101001100
001001110101100000000101111100111001001010000001100110101100001101010100110000101101100000000001100100001100101000110111
010101000000100001011001001001000010100100000111001101101010010100110001111101001100110010101100111101001100110011110111
001001100101100011001101000000010111000000001101100000101001010100011001100101100011000100111101101011000100111101000010
100011000110001111010001001000001000110111000111011101000110000110101001010101000000000110000001010001110000100101000001
101001010011111101000011000110010101000111001111111011100000100000101101000100001000110001100100111001101100011010000101
101011010111100001100111100010101010011001110001101101001101001000100000101101100101101001001111000001010100111101010100
110010110100101001010101011101001100101001100101000011110100100101101101100100111101001100101001010001100101100001001100
111101000001000001001100100001010101011111001000100101001001101101000000111100111110111101101000100001110000010101000000
110011110111000100111100110101000110010011000000101000110101111101011010000001100100100110111001000100000010000101100100
110000000110010100001001100011001100110101000000000001110111011101100011001000100111100100010101100111010100011010101100
110001101011010101100010010110001100011101000110000010010001010101100110000000000100101000111101100010111011001111011001
011001110100011001100001001000111001101111001100011011010101011111001101101101011100100011001101010001101111011001011010
110001110001011101000101101000010101100001010011100111010001000001111110010101000110000101100001100101110000110000011010
101001010101001100101001000011110100110000001011000011110001100001110110010001011001110000100111110001101001000001101100
110001100100101101001001011001100001101100000111000110001101001010011001110100101101100111110011100010011011010101100101
000010111001100101100011011010001101000101100000010001111101000100000101101001100001100000110110000010000101000001101110
101101011001001000000010100101110000110011000110100101100101000000101101101100010100010100101100100011000000010111111100
100101110101110011100011000101101001000011111101000000101101000101000010011001100100111101110000101101100001100100100000
011010000010010111010001100001101100110010111101011001001001100011000000101101010001000000000100100000100000010100010111
010001011101010001101111001100110001011101100011000000010111001100100001101001100100011011110100010101011010000001011011
000001100111100001001000010001111101101101000001011111000101100101011001001000010101100011001101001000100110110100011101
000011110101000011010110111101101001011001100001101001101011001001010110010001100100000001000000110001101100010111110011
001100111100101101010101100001000000001001101101010101100101000001010100000000110000010100111100010101010111010001010011
011101100011001001111100011001100010011101110001101000000000110000100100100110011100100001000100100001010001100100111100
110100000010011101101101001110011001000100001100111001011011000001010100101001101001101101100111011001001000110001110001
101101000001100010010011001000010110010001110111100001101101010001000011000110000110000111011100101101101011010101001011
010110011010100101010011000000110000010101100001001101010001000011110111011010000011001101010101001100001000110101110010
001001010100100000000001100110101101010101000001100101100100000001000010101000110011010101100001101000110000110010101001
100000100100111100100101011101000111000101000001000011001101100101010011001100000000100101100001101001100101100001100100
100000010110010101100000000001000000001100001100010100111101100101000001100100101100010101100010110101011010101101000010
111011000011000101000000111100100100111100100010100110000000000100110111000001000001010110101001100110100011000101101101
101101000001001101100110000111011010100011010011000000001000100001101101111100101100110001000100011101001101000101101001
100101011001011101000110001101100011000100101111000010000000111100001101100000001110000101011001101100111100110111001101
100111010101010101100001101001001000100101100001101001110000100100100011010100010101001000000001101111111001000001101001
100101110101000101001100100000101001001001100101000000101001010100110000111100011101100100101001111111000000110000101101
001001110101000001101000100111001100010100000101101000100000101111100100000000001100110010010111000001010001010001000010
000000100101100001101001100101100111110000110000010100111101100000001101010011010101001101110010001001001000000001010100
110000100000010101000000111111001010001001110000000110100000000101100001010111010100100000010100101101000110100001100000
010111000101100000111010010001000000010100100000101011010001101111010111100000110001000111100101010001101000100001010101
001001110001001001110010010100101001101001010100110001110100110110000101101000110100101101000000111001010101000010100000
011100111101010101100000010100100000100001010101000101111101000110100011001001001100100101000000000011010001010111000100
001100100001101110110000001100101001011100011101000010011001100110011001011101100101000101100001010100010100110101100001
100001010101100101100000000100000100000000011111110000100001010100011101100100100101011101000010100101100111000000100110
001101000101100011010001001100100000000101011100010101000110110101011010011001000000100001101011110001100100100000001100
010101010011111100000000010100110000011101001001110000101110011010110000111110101001100101101101000110111101000001110101
010011000000000110110000001000000110110100010100100000000010011001100011110101110000000001010001101001100001001001101100
001100010100111101000000101011000100000110000110000001100111101100000000010001001101110000110110011001110000010001010100
000011001100010100001100010100101101100100111111010001000001000110001000100101000100110001010101101001101101101001011101
100001000000101000100101101100111100101001001100101101100101010100001000110010011010010110111101001110101001001110110110
110101100111100001011100100001110101000001100011010101100111011101100001101100100001011100001101010110000101101001100001
011001101100001101100100110001001100101101000001000000011010100001110111000101000101001001100001000110010011100011111101
000010001101000000000001100101001100000000100000000001100011011101000000100010101001010101010111001101010011000101011001
101010010101000100110000110000000010110100101101110101101000101001011111100110101101000100000010000100001100100000110001
011101011010000001101101100001110101010001000010110111000110101000110011010111101100011010011010001100101111010101100101
001101000001100110000001101110011100011100011101100000101100010101010100000101101000011001000001010001110101101011000000
111100111011100000110000000100100001101001010001100111000110110001101100000001010011000100010101011010001010000001001100
000001111100000101110010010110011101011111010001011101010100010101100011000110001001000000010101111111110101000000010100
001010101001001101101101100101000110011101010100000000100000101001110000000111000001100001000110000101010100011101110101
110101001001000000101001001000110101000100000101001000100000000011000011001000100101100101000101011101001001100001100101
110101100101000011000011010000001110000011000001100101011001010101011101011001010101000101101111001101001001110111010010
011100100110011001010000011101010011000011110010000011011100000101001111111111011011000100110011010000010111010101110011
001110011010011001010100010100111111011000110000001001010101110010000111110111001001010101001100010111000011011100101000
110101100101110101001111010101110101010111110000011001010011010110100101111100011011010001001100011001110111011010100011
110000011010010011010000100010100101011000010000111111011001111101001111000101010000011000011010011001010100010101011011
010111110011011000100000100111010000110001000001000010001010110110100001010101011010010011010011010101001000010111100000
100011111100100111111101001101010001011001010000010000111011010011010000011001011001010001010000001001110110011000000101
011100000101010110010000011000011111000101010101101010011001010100010100111100110000000000110000110000000010010110100001
101000000010011000100101110010001001010100010111010010011011100000010000010110110011010101011000000100011001110111011100
101111010101011101010001101000111101011000001010000000001100101010010000010101110000000000011101010010101000000101011001
100101010000100000010001011000011010010100010101010000000001000100010111010000101100110011101111010001010000010101001001
101110011000011101111111011100101010010101010111101011010101001000001111000101101001001000010101101111000001001010010001
010000110001110011010010100101011100000011010101001101011011010101001100010010000010010100010101100011011111011010011000
010111010111010111001010010110100011001011011010011011011011001011010100010100011001101010010100011101011100001111010010
100011010101011101000101000000000100010000011000000000011010000011110001010011001000011011011001001000110110011011001101
011000111111011101110111001000000011000000100110010011100101100000000111110101110011011001001000000000001010000001110100
011100000011010111010000110101010010001001111100001111000011001000000111010001011001010010000101011111010000010001010011
000000110101100110111111010101011010011000001001010101010000111011110011110010000101011011000111011001010100011011010110
100000110010100000100010000001110010110000110110011001011011011000010100010111011001111101000100010000010111111011000111
000101010111110011010101010000100110010100011010001001100111011111010011010000000101000000011000011101110110110101010011
010000011001110100011011001000010111000101011001000001010010001010011000011000001001110010001100000001111011011111001010
101100000011011010000000100001011011011000010100010000010100010000000101001111001000011000010101010011001010110110111001
010001001011010110100000010111010000110000011101011000010111010000101001011010011010010000010100010000010100111101100100
010010000101100101010010100000100111010000011101110000001111010101011000100010001000010001010111000011011000000001110100
011100101011111010010010110011001111010110010000011010011001011000001010010101010000010110010100110101011111010101001100
000111000100011010010101111100001111110011010000011010011001011010010100111100001111000100110010001001001001001001001101
010111010101011000001101011101001100011011001111001011000011011001010110011010001111010000000000100111010011010000010101
101001010000000000110000000110011001110000010101110000110101110000011010010101000011001010110011001010011001011101010011
011000100111010000110000000000100101011101101111010101111100001100000101011010110010001000110001011011011000110011010011
011000011011011001111110011000011111001100100011001101011000100001011101011000110001010011001111000110010111010101011010
011010011001110010011001010001000011001111001010000011000000010011010111010000111100101001011011011001011101010100011100
101000011001010000110110110011001000001001111111011001011011010001011100011011001000011100001101010011011111010011010110
101110011001010100010111010011001010010111010000011001010101011100000011001110011011001010110110010101000001001010101011
011000001100011001110000110000110111000100011000100110011000110001001111110001011010011011001010010001000110111011010010
010100011100100011011100100011010000010111011111011110101110101011001110010010011001001011010010011100000111110001110001
011011110100110011010001100111001101011010011011001000000000010111001001011011010100110111010000010000110111010001011011
110001001111110011000000010101010011010001010010011001010011110011001000000001011101001111001001100111010001100011110000
100011000111001001001000010110010011000001100100110001010110011010011000010111000011011000000110110010110000011101010101
100101101100000100011010110010010101010110010011001100000101000000111110011011010101000011011010000001001011011001011000
001100001000110000000000110011111100001000001001010101011011001100001001110000001100000001010100110000000011001111001111
000001010000001000010101011010011010010101010000010101010111001100000001000101001111001000011111000111000000001111000010
110000100010100111000101010001011000001000011101001101010101110000110000001001100011001101011011001000011011011010110101
110001110000001100000100011010011000010110111101011010011000010001011011011011010010001000111101110001010110011011001100
000000100101010000111010111101010011011001010101101111001111010101101101110011001000011000000001100001011011011100000100
110011010111011011001101100101001011101010010011000001110011010111011010010110100011110101011010011011001010011011011011
000101001100000001001111000101011011010001101100000001101011010100010010100101010000011010010001011010001001010011001100
100000011001011101110100011000100000111100000000000101100001011011110000111100000101010000010010011011010001011010110000
000001011100001000110111001101010111010111110011001011000010011011001101011010000000001101011100001000011001101001110000
111100000000011011001100001011010101000000110011101101011001010000001100001101010010110111110000010101011010011011000001
010111000010011001010101000000011000010001111101010111001110011101011000110000001001011000101011011000001001101100000001
011000010010100101100001110011001010110010001101011100000010010101101100100011000100011001100011011100001100000101000001
010010001011011011001000000001110010001011010111011011010000011101011011011011010011010000000001100111001000100110011001
001101011010001100000111000000000010001001011000010101010110011010000000101010110100011100011101010001100111110101111111
011100100111001011001111011100011010011001001001110101110101101100011001100011010100011001111111011011001100001000000000
100000110101110011000011011011011111011011110001010110011100011000011010000000001011001100110101011111011110011000001010
011001110101011001010111000000011010110011001100110110100101011001000011001100000010100000010101010100011000001111001100
000001110001010011010011001000110000110011000101011001100111011010010000110110011000011001011001000001001010000001011001
110000110000110011001001010100011000011111010101101100001111011000000101001000110111000101110000101000101000100101001000
010000000100010101010000100000011100010011000111001111001000011001011000010101001010011000110001110111011010110001010000
011011010111001001011001000000110001011100000000001000000001011000111110111101110000011000101001011011110000100000010101
000000011000000111011101110001111000011101111100001000001101011010000000100100011000101100100100010001000000000110101111
000110100100110001010110101101001010010101010001001011011010110101100001011011110001001001000001101001100011000001010001
101101010110110110010001100011110010010110110110010010010110011101110000101010110110010110010111010110011010000111110110
110110110000000101011000011000001000111000110111011000101111001001101101110000001010001001110000000101001100010100110011
000100000011100000110101000110100001010110010101000110001000000111010111001100000101101000001101100100001101010110000010
110000101001100000000111000010100001101101001101111101011100100001010101100101111011101101001101101100001110000100111110
000100110000101111011100110111111101010111101000011010110101000101100101101011100101101100110101110101101101100101010101
110010001011101101011111000000000111000100001111110111000000000010001000011010110000110100101100110111011111000010101001
100101110011010101100101011011000011010110110110010110010110010101100100001100100101010011011100110011110101010110110111
100101101101101101101011110101100000101111111101010101110111010001110101010001101101010100100111010011010111010110110010
001001000100000011010101100100001000000100000100000110001010110101011010110101011011011010000000011011111001011111000000
000011111100010100110101010001100001101111000011010001010101110101011011011010110001001101000001011001010011100011010001
011001000100111101010011000001001001100100001101011101011100000101100111000101001101011100101001100001101011001100001100
001001111101000101011101100000110001100011010011110010000101101001101001010001001101100000000000011010100000011101101000
100100000000100011011001100101100100010100110011001001010011010111001101011100100011010001010011110010110110010011011100
001101110000010110001001001100100011001101101001100101100000110001100101001111010111010111000111010011000001000000000101
100101100001100010111101100000100000110001100111110000000101110011001100000111100011101001011100011111101000100101100101
000001111100100100000110100000111100000101010001100001100000111110001110001110001101001101001011100110111101010110010000
101100110000101101100001100010010011100000110101000110010011011100010111100101011110100000100010001100101001001110010100
000100100101000001001011100100110101110101010101110101101101010111100110100100010111010110110100100101001100110100101111
000111110101001101101110110101111000010110011001101110010011011011011011000001000101100101000011100110001001110101100100
000000111101011101010101010011100101010011011101111001100101000000000001110110000001011101011101001000100101111101100001
110101110110100111010000001110000011010000000100010100010001010010010101010111011001010110100000110101010000010101010010
111100011010110010000101111100001110100100110100010100111110010110000010001011010100000000001011011111010110000011000001
101000001111010010010000010010100101011111010001011111010100110001101000010101100111010111010011000001010110111101000110
111100001100101000000100101001010101011001000100010000010100001001010000010101011111011101101011011001010001101011110010
010000110101010010110101100101010110011011010110110110110110010101001100100000010000000101101000011100111110100110100000
010110110100011110110000011010110101100111010110010010101101011000011001101011011100101101001101011100010110110101110101
011100100011011001010110111011100100111011100101111100011001101001110001011100000111110010000000110100001100010111010111
011100001110011011110011011111000110101100110100010111011000111100100011111011010111010010000000100110000011011110010000
011110100010110110011000011111010111100110100011000111010111100100010110110110100011001111000111010010100011101101100110
001100011100001010001111011011110100000010000000011100110110010110110100110001110011100000111011010101110101000101001100
000001011010100010110101111011001011100110010010110010100110001101110010100101010110110110110001001100100111101101001100
101000010110101100001101000100000001010000001100110010001111000101111100100100101100100110001100000100010110110101011011
010110010011001001000010011000110000110010000110010101110001110111100101100011010101110010100101001101000100101100100010
000100010100110100000101000101000110001010001101010101000000100101011111000101011010000001110101100001010011000111000100
000011110111000100000101000000000001010100011101000010011100110100001101100010000001000000010001011101110000010100100001
100000100010110000111100000110100010000101100001010000001110000011000110000000000101000101110101010111010110101100110110
000100001100110111101101001101011001100010110101010001110011010011110000100010011001100101001000101001001100001100100100
110101010100000000100000111101011011011101011101101000001100010011100010101011000001011100111100010101110001111101110100
101101100001000011000000010101101100110110001101011011010101001011001101110000010101101101010101101101011001111101100011
101011100100000000110011100111010001110010010100111001101111001000011100100101011100111101000000110110010111000111001000
110000100010100000100101110000100000110101010011011101111100000101010101110101000101100101101110101100000100100110010101
000100001100110101011011010111001100110111000000001000000010001100100000011000010110000011010101110001010000010110001101
011101000101011001101101010101010010111101010111011011010001011111010110010101010000010100011011010100010100011101010101
101001011101110011010110000011011011000010000111000100000110000000110101100111001110111101000000111000001100011000000001
010111010110010101011101010010100000011100011100110000110110010010110110110001010111001111000010000001100100100101010011
001001110001100100110111000011000111000011110001000110010010010110000110001111111001100111110100010111001101011101000101
110100000001101001000100010100100010010010100010110100100000000001110010110011110101010000010110000001011001101110011010
000110001010110110100101110100000001110011111100010111001001001100011110000100011110100100000101000100110010010101111101
100101010011110101010100110000010100000101101111001010000011110100000001011010100100100111010110010010011011100101100101
111001011101000110000010001101010101010010001001000111000110001110010111100110010110010101010010000101011100011101000000
111000001100000011010000000001100111011000010000011010001111111100000000011100101110000000011011001111111110110001010011
100101011010011010001111110111001000010111000011011010110010010000111100100000011010001000001110110010011010101011101110
000111000000001100001110011110101111111100001010010101001111110000010000010011011011100111010110100101110011111011011101
110011011100001100011010110000101000001000111101010000000101111111011110001010001100001010111001011111000001010000110011
110000010010110010011111001000011000111100000001011010110100110100111110000010001011010011110010001110000001011110011010
011010011000111010010000000001100000001000011101110010011111000010000110100100010101110100110100111101001010000011011010
101111001000001011011010001101011111110100011010011011010000110000001000111010110001110001000110101001011011000011011000
101010001011110101100000010011001111000000001000011100110001011010110011111110110000011111011011010000110000011011011011
000001111001101101001100001101011111011100001010000011000011000101101111000000001010110101110100111011001000001010100010
110010001010111010110010011100001011110111010111011110010111110111000111001110010010011110110000110010010111000010000000
010111000011011111001010110010110010010010101010000011010111011111011011010010000001101011011010110000011010111010011000
011011011011011101011011010101101101101101101101011000110010000101100000111100101101011000100010110000000001100111011010
010000001010111100001100001100001100001010111100000011011001110011010000100000000111011011011011011000101011010111010000
100000101111011110101100000000001110010011011011110011010000001011000100110000011001000011001100001011010101111010110010
001110011010011111001000001100000011111100001010000000010101011010101000111100101000001101000001110010001100001010000011
011000010100110000001100010110101111101100000001011011001100000101011011111111110010111011010111001011100101110101111010
000001100111101110110001011010110001101000001001110011001111010111101010000011100110100101100011110100110011001010011011
110001110000000101101000011000110000001000011111000000010101110000001000011100001001110001010101101101100000010000101100
010001011000111011000100110000000011000101111111001111000011001000101111010000000000101000110000000000100000100000101011
011000011000000011011100001011110101001111101100100010001100100000100000001100101100000011011001100011011101011101011111
011011011011001000010101101000011000010101110111110000001100000101101100001100000111110001100010110010011011011000110111
000011011100101011110100000011011100011011001000111100110011000010101100100001101010110100010001000000111001010101111011
010101011111100101010011100001000100010010011101001101110101100110110010000001100000010111011110010000110100110001001011
001100001001001000011001001001010000110101010000011101110011000100101100000111010101000001110010011001100100001100010100
101010001010001101011000000010001011110011110011000101010111001111100010101111001110111010001001001110000111100010011001
001100100110000011000001101101001010100010001011011011110100010001101000001000101111110100000110011001000000000101000001
010101001001001001101101000111111111000110011000010101010000010010110101110101001010001000000110001100000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000000

Reference[editovat]