Wikiverzita/Výzkum/Typy obsahu

Z Wikiverzity

Cílem této stránky je vyhodnostit dosavadní typy obsahu a popsat je.

Účastníci[editovat]

Úvod[editovat]

Metodologie[editovat]

Empirická[editovat]

  • Systemizace a uspořádání (kategorizace) již vytvořeného
  • Zařazení kategorií pro typy obsahu ještě nevytvořené. Zde čerpat z vize wikiverzity.
  • Hledání konsensu mezi různými uživateli s různým pohledem na systemizaci.
  • Zvážení, zda by nebylo vhodné k tomuto účelu vytvořit odpovídající fórum (také s ohledem na dosavadní neúspěšnost fór)
  • Průběžná kontrola, zda jsou obsaženy všechny podstatné typy obsahu

Autoritativní[editovat]

Výsledky[editovat]

Závěr[editovat]