Přeskočit na obsah

Programování pro hračičky/Andělé

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Andělský kurz je mezi kurzy programování pro hračičky nejstarší a nejklasičtější. Účastník kurzu se v něm od počátku učí zacházet s programy v konkrétním programovacím jazyce a jako programátor se zapojuje do rozsáhlého projektu, jehož části vytváří, testuje a udržuje bok po boku s dalšími programátory. Název kurzu vyjadřuje, že byl prvotně zamýšlen pro programátory hry Prahy, kteřížto jsou ve hře označováni jako „andělé“.

Cíl kurzu[editovat]

Kurz vede žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu, navrhnout datové struktury a algoritmus k jejímu řešení, a pak ji též naprogramovat v konkrétním programovacím jazyce a vývojovém prostředí, přičemž tímto programovacím jazykem je LPC a tímto vývojovým prostředím je textová sociální hra Prahy. Po absolvování kurzu by ovšem žák měl být schopen využívat svých znalostí analýzy a algoritmizace úloh pro programování i v libovolném dalším programovacím jazyce, kterému se (někde mimo tento kurz) naučí.

Předpoklady a přihlášení[editovat]

Kurz je určen jak k samostudiu, tak ke studiu ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla na začátku školního roku). Kurz nevyžaduje žádné předběžné znalosti v oboru algoritmizace a programování, ale předpokládá všeobecné znalosti na úrovni 10. postupného ročníku. Technicky účastník musí mít možnost a schopnost pracovat s texty na Wikiverzitě, s odkazy na Wikipedii a s textovým rozhraním hry Prahy. Ve hře Prahy jsou pro účast dále nutna programátorská práva, tedy buď samostatné získání hodnosti anděla v rámci hry, anebo mimořádné vytvoření andělské postavy po domluvě se správci herního serveru (zpravidla v rámci aktuálně vyhlášeného běhu kurzu).

To, zda bude ve školním roce 2020/2021 otevřena skupinová výuka v tomto kurzu, se rozhodne v září podle předběžného zájmu. Chcete-li se připojit ke skupině, anebo chcete-li se pustit do andělského kurzu samostudiem a potřebujete vytvořit andělskou postavu, obraťte se na uživatele Mmh. Pokud již andělskou postavu máte a jste samostudent, nemusíte se obracet na nikoho a můžete si kurzem postupovat zcela podle svého uvážení.

Obsahy jednotlivých lekcí[editovat]

  • 1. lekce (o co nám půjde, výchozí ujasnění pojmů, příprava, objekty a jejich vlastnosti, dědičnost, reálný a naprogramovaný svět)
  • 2. lekce (programátorský přístup do hry, andělský stav ve hře, stavíme a propojujeme místnosti)
  • 3. lekce (základní programátorské rozlišení objektů (jedinečné, klonované, virtuální), používáme virtuální objekty, klonování objektů v místnostech, práce na vlastním objektu)
  • 4. lekce (globální a lokální proměnné, datové typy, soukromí a veřejnost (soukromé a veřejné proměnné a funkce, implicitní soukromí, další modifikátory), druhy funkcí a jejich volání, funkce externí a lokální (externí a lokální, místní a vzdálené, souběh a překrývání funkcí))
  • 5. lekce (definice hráčského příkazu)
  • 6. lekce (prostorový vztah objektů, pohyb, průchody mezi místnostmi)
  • 7. lekce (řídicí funkce)

Pomůcky[editovat]

Metapomůcky k používání Wikiverzity[editovat]

  • Návod, jak psát na Wikipedii — většina toho platí stejně (nebo skoro stejně) i pro Wikiverzitu (zejména jsou pro nás důležité kroky Editování a Formátování, případně též Odkazy, jen nesmíme zapomenout, že pro odkaz z Wikiverzity na Wikipedii je nutno za počáteční [[ vložit ještě w:)

Obecné zdroje k jazyku LPC[editovat]

Specifické zdroje k MUDu Prahy[editovat]