Číselné soustavy/Repunitová prvočísla: l = 17

Z Wikiverzity
Tato stránka není ještě hotová.

Toto je 100 % vlastní výzkum. Ne, že by informace, zde uvedené, nebyly dosud známy (naprostá většina z nich je známa od starověku, většina malého zbytku je známa z počátků novověku a nepatrný zbytek v posledních desetiletích); vlastním výzkumem je seřazení/prezentace těch informací a naznačené souvislosti mezi nimi. Viz též en:Repunit. kusurija.

Drobečky teorie[editovat]

 1. V každé číselné soustavě existuje právě a jen jeden jediný repunit o délce 13: 11111111111111111. Neexistuje žádná číselná soustava o celočíselném základu větším, než 1, kde by tomu tak nebylo.
 2. Zdaleka ne v každé soustavě jsou tyto repunity prvočísla.
  1. Obecně repunity nemohou být prvočísly v mocninových soustavách (soustavách o základu z=ab). Jedinými známými výjimkami z tohoto pravidla jsou: čtyřková soustava, kde R2 (11) je 5 a osmičková soustava, kde R3 (111) je 73.
  2. V soustavách o základu 17n + 1 je vždy jedním z w:faktorů prvočíslo 17.
  3. Kromě sedmnáctky, všechny další faktory (nebo repunitová prvočísla o délce R = 17) vyhovují vzorci 34n + 1 (p).
  4. V předchozím bodě uvedený faktor pb který se vyskytl v soustavě za se bude dále vyskytovat ve všech následujících soustavách, vyhovujících vzorci za + npb.
  5. V předchozím bodě uvedený faktor pb který se vyskytl v soustavě za je (nezbytně) také v soustavě zb, vyhovující vzorci za n mod pb pro n = 2; n = 3; n = 4; n = 5; ... až n = 16; tedy pro každé takové p existuje celkem přesně šestnáct (protože 17 - 1 = 16) číselných soustav o zx, kde x < p, ve kterých je p faktorem repunitu o délce R = 17.
  6. V šestnácti soustavách zy, kde pro každé z těchto y platí y = p - x, je toto prvočíslo p kofaktorem repunitu o délce R = 34 (1111111111111111111111111111111111).
 3. Obecně každé repunitové prvočíslo o délce R > 2 se vyskytuje pouze jedenkrát v jediné soustavě a není repunitovým prvočíslem o jiné délce (R > 2) v žádné jiné soustavě. Jedinými známými výjimkami z tohoto pravidla jsou prvočísla 31, které je repunitovým prvočíslem R = 3 (111) v pětkové soustavě a zároveň repunitovým prvočíslem R = 5 (11111) ve dvojkové soustavě, a 8191, které je repunitovým prvočíslem R = 3 (111) v devadesátkové soustavě a zároveň repunitovým prvočíslem R = 13 (1111111111111) ve dvojkové soustavě.

Tabulka nejmenších repunitových p (R = 17)[editovat]

legenda:

 • p - prvočíslo
 • R - repunit (z angl. repeated unit - opakovaná jednička)
 • z - základ číselné soustavy
 • f - w:faktor
 • k - "kořen" prvočísla, t.j. p - 1 (tento symbol je používán čistě jen k úspoře místa, neboť zápis k/34 zabere méně mista, nežli zápis (p - 1)/34)
 • l.p. délka periody 1/p
 • l.p.(10) délka periody převrácené hodnoty prvočísla p v desítkové soustavě
 • ∙ - znak násobení
 • ^ - znak umocňování; zápis 5^3 je totožný zápisu 53 ( = 125)
Tabulka nejmenších repunitových p 11111111111111111(z) (R = 17)
p 131071 50544702849929377 689852631578947368421 1502097124754084594737 148020807352107352204781 751670559138758105956097
z 2 11 20 21 28 31
f k/34 3∙5∙257 2^4∙3∙11∙61∙7321∙
∙6304673
2∙3∙5∙7∙401∙160001∙
∙1505882353
2^3∙3∙7∙11∙13∙62897∙
∙97241∙300673
2∙5∙7∙29∙157∙
∙614657∙22223646961
2^7∙13∙31∙37∙409∙1129∙
∙25085030513

Jiné uspořádání téže tabulky:

Tabulka nejmenších repunitových p
11111111111111111(z) (R = 17)
z p f k/34
2 131071 3∙5∙257
11 50544702849929377 2^4∙3∙11∙61∙7321∙6304673
20 689852631578947368421 2∙3∙5∙7∙401∙160001∙1505882353
21 1502097124754084594737 2^3∙3∙7∙11∙13∙62897∙97241∙300673
28 148020807352107352204781 2∙5∙7∙29∙157∙614657∙22223646961
31 751670559138758105956097 2^7∙13∙31∙37∙409∙1129∙25085030513
55 7141212583461249612878870081 2^5∙5∙7∙11∙41∙89∙111593∙5203937∙8045249
57 12638179502096199521694978001 2^3∙3∙5^3∙13∙19∙29∙769∙3361∙1268017∙5278001
62 48453916488902607769120106731 3^2∙5∙7∙31∙761∙769∙1009∙15217∙19417∙836497
84 6218272796370530483675222621221 2∙3∙5∙7∙673∙2089∙7057∙23833∙3683148456289
87 10897549321353520105257105986881 2^5∙3∙5∙11∙29∙757∙37361∙1684993∙43924369201
97 62065212901958868055012327674641 2^3∙5∙7^2∙97∙233∙941∙189977∙230512752775793
107 298001434996696772340986314384801 2^4∙3^3∙5^2∙107∙229∙3137∙4201∙15601∙161093043169
109 400706797255068758036954693985521 2^3∙5∙11∙13∙41∙97∙109∙457∙1721441∙6041730265889
129 5926729489711648265520067459564561 2^3∙3∙5∙13∙43∙53∙157∙193∙257∙138461441∙45472447793
147 47867620026061437583038716729209441 2^4∙3∙5∙7^2∙37∙97∙137∙401∙2161∙17569∙15992464241393

131071: l.p. = 3855 v desítkové soustavě.

Repunitových prvočísel tohoto typu je nekonečně mnoho, stejně jako ostatních repunitových prvočísel o délkách R = p.

Sledujte[editovat]