Přeskočit na obsah

Zákon Nový 1518/Zj21.tab

Z Wikiverzity

Pokus o přeformátování kapitoly Zj21 s Klaudyánovy do tabulky, hledáme vhodné zobrazení:

1. pokus: Text[editovat]

<pre> ... </pre>

[1] A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.

[2] A ia Jan widiel ſem ◌msto ſwate Geruzalem nowy
sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu

[3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.
Ay ſtanek boži s lidmi
a przebywati bude ſnimi

2. pokus: Pomocí seznamu[editovat]

<dl>
<dt>[1]</dt><dd>A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu</dd>
<dd>neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.</dd>
...
</dl>
[1]
A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.
[2]
A ia Jan widiel ſem ◌̃msto ſwate Geruzalem nowy
sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu
[3]
A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.
Ay ſtanek boži s lidmi
a przebywati bude ſnimi

3. pokus: Pomocí tabulky[editovat]

<table>
<tr><td style="vertical-align:top">[1]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu<br/>
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.<br/>
<br/></td></tr>
...
</table>
[1]     A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu

neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.


[2]     A ia Jan widiel ſem ◌̃msto ſwate Geruzalem nowy

sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu


[3]     A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.

Ay ſtanek boži s lidmi
a przebywati bude ſnimi


4. pokus: Pomocí tabulky[editovat]

V minulém pokusu se zobrazují rozházeně distance mezi řádky. Proto dáme styl vertikálního zarovnání do celého řádku:

<table>
<tr style="vertical-align:top"><td>[1]&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
<td>A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu<br/>
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.<br/>
<br/></td></tr>
...
</table>
[1]     A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu

neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.


[2]     A ia Jan widiel ſem ◌̃msto ſwate Geruzalem nowy

sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu


[3]     A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.

Ay ſtanek boži s lidmi
a przebywati bude ſnimi


 :-( Nepomohlo to – nevím, kde je problém. V normálním HTML souboru se to zobrazuje dobře, ale tady na WIKI je s tím stále nějaký problém.

5. pokus: Syntaxe wiki[editovat]

Je přehlednější, ale má moc roztahané řádky:

[1]     A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu

neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.

[2] A ia Jan widiel ſem ◌̃msto ſwate Geruzalem nowy

sſtupugicie snebe od boha przipraweny Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu

[3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.

Ay ſtanek boži s lidmi a przebywati bude ſnimi

6. pokus: s pomocí <br/>[editovat]

Řádky blíže k sobě pomocí <br/>:

[1]     A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.
[2] A ia Jan widiel ſem ◌̃msto ſwate Geruzalem nowy
sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu
[3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.
Ay ſtanek boži s lidmi
a przebywati bude ſnimi


7. pokus: s pomocí &#x303;[editovat]

V minulých případech se unicode znak U+0303 COMBINING TILDE (viz: w:en: Tilde) zobrazuje pořád blbě: ◌̃msto. Nyní jej tedy nahradím HTML entitou &#x303;, takže se zobrazí správně: m̃sto.

[1]     A Widiel ſem nebe nowe a zemi nowu
neb prwnie nebe a prwnie zemie odeſſla a morze giž nenie.
[2] A ia Jan widiel ſem m̃sto ſwate Geruzalem nowy
sſtupugicie snebe od boha przipraweny
Jako newieſtu okraſſlenu choti ſwemu
[3] A vſlyſſal gſem hlas weliky z Truonu rzkuocy.
Ay ſtanek boži s lidmi
a przebywati bude ſnimi