Wikiverzita:Nejlepší projekty

Z Wikiverzity

Mezi nejlepší projekty jsou zařazeny nejlepší hodiny, kurzy a další projekty české Wikiverzity nebo aktivní projekty, jichž se účastní více účastníků a které se trvale rozvíjí. Každý den je na Hlavní straně zobrazován některý z nejlepších projektů. To zajišťuje její podstránka Nejlepší projekt. Každý může navrhnout projekt pro zařazení mezi nejlepší či vyřazení z nejlepších – následuje hlasování.

Současné nejlepší projekty[editovat]

  1. Databáze snů je název výzkumného projektu české Wikiverzity, ve kterém účastníci pravidelně zapisují to co se jim zdálo a vytváří tak sbírku snů. K těmto snům se pak mohou vyjadřovat na diskusních stránkách. První část tohoto projektu se snaží vytvořit obsáhlou databázi snů, v druhé by pak mělo dojít k jejich vyhodnocení a vědeckému zkoumání.
  2. Kvetení rostlin je výzkumný a studijní projekt založený na pozorování kvetoucích rostlin v jednotlivých regionech. Projekt sbírá fenologická data z jednotlivých regionů a statisticky je vyhodnocuje. Tvoří také klíče pro jednotlivé měsíce a regiony, podle kterých je možné postupovat při určování kvetoucích rostlin.
    Účastníci projektu se též učí rostliny poznávat a fotografie obohacují Wikimedia Commons. Tento projekt je vhodný pro všechny generace včetně dětí.

Navrhované projekty[editovat]

Navrhněte projekt, který by mohl vstoupit/vystoupit mezi/z nejlepší/ch, připojte odkaz na hlavní stranu projektu a krátký komentář. Ostatní mohou projekt podpořit/nepodpořit a připojit vlastní komentář. Projekty s podporou budou po nějaké době zařazeny mezi Nejlepší.

Technické řešení[editovat]

Střídání nejlepších projektů české Wikiverzity je na Hlavní straně řešeno její podstránkou Nejlepší projekt. Ta zajišťuje střídání projektů každý den. Znamená to, že každý den se na Hlavní straně objeví jiný projekt. Pokud se uživatel vrací po delší době a zrovna není na hlavní straně projekt, na který se pamatuje, může kliknout na odkaz „nejlepší projekty“ a dostat se na tuto stránku, kde ho najde.

Ve stránce je 7 položek (pro každý den jedna) a u každé z nich zapsán jeden Nejlepší projekt. Pokud je projektů méně, je třeba jednotlivé projekty zopakovat tak, aby byl každý den jeden.