Wikiverzita/Výzkum/Vazby mezi stránkami

Z Wikiverzity

Úvod[editovat]

Dá se říct, že Wikiverzita v širokém pojetí je stále experimentálním projektem, který dostal diskový prostor, software, volnou licenci a čas a čeká se co v oblasti vzdělávání a výzkumu vytvoří.

Tento výzkum se zabývá uspořádáním Wikiverzity. Je položen na předpokladu, že stránky na Wikiverzitě jsou provázány úzskými vazbami (na rozdíl od Wikipedie). Popisuje skupiny podobných stránek a vazby mezi nimi.

Budeme rádi, když se přidáte. Níže se můžete inspirovat tím, jak se dělají analýzy a některou si zkusit, nebo s námi diskutovat na diskusní stránce.

Účastníci[editovat]

Teoretické modely[editovat]

Wikipedie[editovat]

Stránky a jejich typy:

 • co stránka to jedno téma
 • dlouhé stránky se dělí na subtémata, subtémata jsou stránky (nikoli substránky) - např. Historie Španělská z Špananělsko
 • co stránka to jeden typ: článek, seznam, rozcestník

Vztahy mezi stránkami:

 • stránky nemají úzké vztahy
 • stránky na sobě nezávisí, vystupují samostatně (jedinou vyjímku tvoří Nejlepší články, kde se dbá na to, aby obsahovali pouze modré odkazy)

Spojení stránek:

 • stránky jsou spojeny: odkazy a přesměrováním (typ odkazu)
 • propojují se existující a neexistující stránky, nikoliv přesměrování (tzn. na přesměrování by nemělo nic odkazovat)
 • při přesunu stránky se opraví odkazy na nový název stránky
 • stránka přesměrování se ponechává jen u alternativních názvů stránky
 • smazání stránky se považuje za škodu ve smyslu ztráty informací, ne ve smyslu ztráty provázanosti (ta je až sekundárně důležitá)

Wikipedie je tvořena souborem jmenných prostorů. Toto pojednání je o jmenném protoru Hlavní. Jmenný prostor Hlavní je tvořen souborem stránek. Každá stránka obsahuje soubor ohraničených informací. Hranice souboru jsou vytýčeny v názvu. V případě přerůstání tématu se stránky rozdělují či slučují, vznikají tak nové stránky s novými soubory informací.

Podle funkce můžeme rozdělit stránky na 2 typy: informační a metainformační. Informační stránky jsou články a seznamy. Metainformační stránky jsou rozcestníky. Podle vzhledu či slohu můžeme rozdělit stránky na tři typy: články, seznamy a rozcestníky. Přes 90 % obsahu Wikipedie tvoří články. V minulosti byla snaha zavést na české Wikipedii další typ stránky: rejstřík. Rejstřík měl obsahovat různé výsledky (jako třeba výsledky soutěží sportu). Některé Wikipedie mají typ: příloha. Příloha obsahuje rozsáhlé stránky, které nejsou bezpodmínečně nutné na Wikipedii. V tomto pojednání se rejstříky a přílohou nebudeme už dále zaobírat, protože nejsou na české Wikipedii aktivní.

Na české Wikipedii nejsou žádné vztahy mezi stránkami.

Celý soubor stránek je propojen hypertextovými odkazy. Ty jsou jednosměrné. Odkazují na existující (modré) a neexistující (červené) stránky. Exeterní (světle modré) odkazy nebereme v tomto pojednání v potaz. Odkazy tvoří na Wikipedii hypertext. Obecná snaha na Wikipedii je mít co nejvíc informací, tzn. co nejvíc stránek, tzn. snížit počet červených odkazů vytvořením více stránek. Opačný postup je nechtěný ale děje se například z důvodu porušování autorských práv. Při smazání stránky dojdce k opravě odkazů, tak aby nevznikly odkazy červené, nebo zústanou červené. Hypertext má na Wikipedii rozšiřující a doplňující funkce. Při smazání těchto rozšiřujících a doplňujících informací se výrazně nezhoršuje kvalita nebo použitelnost stránky, která na ně odkazovala.

Wikiverzita[editovat]

 • stránky na Wikiverzitě se agregují do souborů
 • pokud je stránka součástí souboru, nemusí sama o sobě dávat smysl
 • jedna stránka může být součástí jednoho, nebo více souborů
 • vazby mezi stránkami nejsou na první pohled jasné
 • vazby mezi stránkami mohou být vyjádřeny více způsoby:
  • odkazy
  • vnořením
  • názvem (lomítková struktura)
  • kategorií
  • jinak
 • Wikiverzita nemá dominantní typ obsahu
 • wv má mnoho typů obsahu: kurz, přednáška, výzkum atd.
 • Na wikiversitě mohou existovat různé stránky, zpracovávající totožné téma, každá jinou metodou/stylem nebo podle jiné strategie. I na wikiversitě je toto vzácné, ale možné. Na wikipedii je něco takového vyloučeno.

Vazby mezi stránkami[editovat]

 • Daň/EPO/Kychot s Daň přes drobečkovou navigaci, čili musí přes lomítkový název (i kdyby neexistovala stránka EPO, bude to stále propojeno přes drobečky). (?)Též přes strom kategorií: Kategorie:Daňová přiznání <-- Kategorie:Daň - nelze zpětně prokázat. Závěr: Tato stránka je vnukem stránky Daň a synem stránky EPO. Tato stránka závisí na ostatních stránkách a je úzce spojena s nadřazenými stránkami. Je tedy lepší zde nahlížet na celý celek, nežli na jednu stránku.
 • Pes/Pes s Nápověda:Formátování nebo Práce na Wikipedii/Učební texty je ve vazbě přes pomocnou stránku Pes. Pokud by neexistovala stránka Pes, pozbývá stránka Pes/Pes smysl. Závěr: obě "psí" stránky jsou tu jako ukázka, jedna bez druhé nemůže existovat.
 • Stránky {{KatNemMedJudev}} a Nemoc jsou spolu spojeny přes redirekt a vnoření. Tím že došlo ke smazání spojovacího článku (šablona KatNemMedJuandeVoj) došlo ke ztrátě funkčnosti a zmíněná šablona se stala sirotkem, kde nešlo zjistit, jakou plní funkci (proto byla také smazána). Tedy z šablony nelze zjistit jakou měla funkci. Závěr: stránka Nemoc je určitě potřeba, šablona byla spíše pokusem, její "likvidací" nedošlo k velké újmě stránky Nemoc.

Popis skupin stránek[editovat]

Daň[editovat]

Skupina stránek Daň, původně v kategori Daně.

Vazby ve skupině Daň

Vazby: úzké vazby (která by se neměla porušit) jsou stránky napravo od stránky Daň. Nalevo jsou stránky s volným provázáním (při porušení se nic neděje, stejně jako na Wikipedii. Jinak řečeno, vazby budou existovat do té doby, dokud nedojde k základnímu přepracování. Přerušením se myslí nějaký zásah do způsobu, jakým jsou stránky svázány.

Další vazbou je vazba osobní, neboli odpovědnost za obsah: Kategorie:Kychot, Kategorie:Juandev. Teoreticky se může uvažovat i vazba předmětová: od nejužšího předmětu k nejširšímu.

Forma vazeb: v této skupině jsou 3 druhy vazeb: a) odkazy (hypertext), b) lomítkový název (drobečková navigace), c) kategorie. To je výše znázorněno barevně: odkazy jsou modré, lomítkové název zelené a kategorie hnědé.

Pravděpodobná geneze: Juandev po počáteční euforii, že by wv mohla být plná kurzů a různých softwarových pomůcek pro studium a výzkum vystřízlivěl. Budování takových stránek a nástrojů je totiž nesmírně náročné a na wv nerostl exponenciálně počet uživatelů, ani vývojáři nebyli ochotni vesele programovat.

Následným krokem tedy bylo samostudium. Názvy stránek se zakládaly na přirozených názvech. Brzo se ukázalo, že je třeba označit zodpovědnost za stránku. Proto vznikly kategorie jako Individuální projekty či Juandev a Kychot, někteří to začali dávat do názvu stránky jako rozlišovák, aby se stejnou věci mohlo učit/zkoumat více lidí po svém.

Bylo jasné, že pokud bude více stránek, měla by vzniknout nějaká kořenová stránka. Kychot už v té době zakládal stránky do lomítkové struktury. Kychot ale podstránky nechápe jako podstránky ale jako název stránky, proto za lomítkem uvádí malé písmeno.

Popis: Daň ze tvoří hlavní stránku skupiny. Na ní jsou navázány 3 skupiny stránek: 1. Juanova skupina, 2. EPO skupina, 3. větev tvorby struktury. Provázání je horizontální, vetikální vazby nejsou. Jsou zde vazby v jiných rovinách: odpovědnost, strom kategorií. Systém není jednotný a není na první pohled jasné, jak funguje. Systém tvoří malý mikrosvět vzájemného propojení.

Pedgogika (typ obsahu a způsob studia): pro Juana je tento projekt studiem daného předmětu s opakováním. V hlavním jmenném protoru je to kvůli interakci s ostatními (rady, komentáře, pomoc). Zvenčí to může vypadat jako výzkum či osobní poznámky. To že je to zapsáno se hodí pro opakování. Pro Kychota je to čím? Zvenčí se to jeví jako osobní poznámky a zápisky. Uzlové stránky Daň, Daň/EPO a Daň/Z příjmů nemají pedagogickou funkci. Jsou pouze jakýmisi rozcestníky/uzly/metainformacemi.

Doporučení: skupinu Daň by bylo dobré:

 1. zjednodušit provázání (lomítkové názvy, rozcestníky)
 2. stránky upravit a nějakým způsobem informovat že patří k sobě a kdo za ně zodpovídá (vyřešila-by šablona {{Info}})
 3. nezasahovat výrazně do stránek (jednotlivé návrhy na smazání či archivaci by se měli posuzovat citlivě, jestli se nenaruší celkový vzhled a funkčnost celku)

--Juandev (diskuse) 22. 2. 2014, 11:13 (UTC)

Pes-Pes[editovat]

Skupina stránek Pes-Pes.

Vazby ve skupině Pes-Pes

Vazby: stránky Pes a Pes/Pes jsou k sobě v úzské vazbě a bez sebe by nemohli existovat, protože jsou do sebe vnořeny. V volné vazbě je tato dvojstránka se stránkami jako Práce na Wikipedii/Učební texty, Nápověda:Formátování apod. Tyto stránky na ně totiž jen odkazují a nemuseli by, respektive muselo by se odkazovat na jinou stránku, nebo to řešit jinak technicky. Stránka nápovědy je totiž i ve vazbě na neexistující stránku Kočka.

Forma vazeb: pokud by jsme pohlíželi na celý komplex, pak zde nalezneme mezi jednotlivými stránkami 4 formy provázání:

 1. lomítková struktura (drobečková navigace)
 2. vnoření (stránek do sebe)
 3. "přes stránku" (Pes/Pes je propojen přes stránku Pes na Nápověda:Formátování)
 4. hypertextový odkaz

Pravděpodobná geneze: při tvorbě nápovědy, jsem potřeboval ilustrovat jak vypadá modrý lokální interwiki odkaz. Proto jsem vytvořil dvoustránku Pes. Důvod, proč ta stránka vznikla vnořením už mi není zpětně jasný, zvláště kvůli mazání, které bylo okolo prováděno. Za pravděpodobné se zdá, že je to kvůli tomu, aby stránka mohla být v nějaké důležité kategorii (třeba Encyklopedie Wikiverzity), ale tato kategorie nebyla zároveň na stránce vidět. Proto je i hlavní stránka v kategorii Pomocné stránky se skrytou kategorií.

Popis: stránka Pes/Pes je vnořena do stránky Pes, která jen doplňuje kategorii. Kategoriemi nejsou stránky spojeny. Systém je stabilní.

Pedgogika (typ obsahu a způsob studia): jedná se spíše o zvláštní stránku, stránku která má ilustrační význam, která má dopomoci k pochopení - její obsah je jako takový nedůležitý, ale měl by něco smysluplného obsahovat. Stránka Pes nemusí existovat, pak by ale měla existovat jiná stránka.

Doporučení:

 1. Dohodnout se, jestli budou existovat a nebo jestli se bude ilustrovat jinak
 2. Označit stránky Pes, Pes/Pes a Kočka jako zvláštní stránky
 3. Zamknout je (a vložit do speciální technické kategorie)

--Juandev (diskuse) 23. 2. 2014, 16:42 (UTC)

Šablona KatNemMedJudev a Nemoc[editovat]

Stránky Nemoc a šablona KatNemMedJudev.

Diagram vztahů stránky Nemoc

Vazby: Stránka Nemoci se tváří jako kořenová stránka. Nic na ni neodkazuje, ale neopak ona sama odkazuje na řadu stránek, nebo je s nimi jinak provázána. Pro určení typu vazeb (tedy jestli jsou pevné, nebo volné by bylo třeba napřed určit důležitost kořenové stránky a projektový typ celku. Například kvůli chaotickému zařazení v kategorích se dá říct, že úzské vazby jsou na všechny substránky, kdežto vazby na jiné kořenové stránky (Bronchitida a Hysterie) jsou otevřené. Nic moc se totiž neděje stránky stejně zústanou v podobných kategorích. V případě odpojení substránek, by se ale ty ocitli osamoceně a nedávali by moc smysl, stejně tak by došlo k ochuzení hlavní stránky. Na jedné ze substránek /Kašel (Juandev) můžeme pozorovat co se stane, když dojde k přerušení úzské vazby. Byla zde totiž šablona přes redirekt, která vkládala onou stránku do kategorií. Napřed, došlo ke smazání redirektu a odkaz nebyl opraven. Pak došlo i ke smazání šablony, která ztratila své propojení na projekt, protože se jevila, jako nepoužívaná (viz shrnutí operace: „nepoužívaná nepotřebná šablona“.

Forma vazeb: v této skupině se nachází následující typy vazeb:

 1. odkaz na stránku (modře) – odkazy jsou jednosměrné, opačné provázání může „v některých“ případech zajistit drobečková navigace
 2. odkaz na neexistující stránku (červeně) – smazání vnořené stránky se projevilo v kořenové stránce červeným odkazem
 3. neviditelný redirekt (červeně) – zatímco odkaz na neexistující stránku je vidět, neviditelný redirekt vidět není a je možné ho zjistit pouze při zkoumání struktury od kořene
 4. substránky, drobečková navigace (zeleně) – stránky jsou svázány, tak, že mají stejný kořen, zpětný odkaz zajišťuje drobečková navigace
 5. kategorie (růžově) – některé stránky jsou provázány přes kategorie
 6. neexistující kategorie (růžově) – stránky lze provazovat i přes neexistující kategorie
 7. vnoření (fialově) – již zaniklé spojení šablony a jedné ze stránek

Pravděpodobná geneze: Stránku založil Juandev jako kořenovou stránku a začal k ni připojovat rúzné supbstránky. Poté Kychot dodal Související a tak došlo k propojení na ostatní organizované, ale už specifické stránky z oblasti lidských nemocí. Poté se přidali i jiní a dělali to podobně jako Juandev.

Kategorie byly zřejmě vkládány podle předmětu. Vzhledem k tomu, že jich bylo mnoho usoudil Juandev, že si zjednoduší práci, když vytvoří šablonu, která naráz vloží více kategorií. Šablona byla později přejmenována. Nedošlo k opravě vnoření. Redirekt, byl smazán a nedošlo k opravě vnoření. A tak byla tato stránka částečně degradována, protože přišla o svoji funkcionalitu a stejně tak byla degradována ona šablona, protože se ocitla opuštěna.

Jak šel čas přidávali se další nemoci a jejich záznamy, bylo to ale daleko od sebe a tak došlo ke zmatení v kategoriích. Zřejmě si Juan nevšiml, že Kychot začal používat kategorii Onemocnění (a Juandev používal kategorii Nemoci).

Nakonec přišly návrhy to nějak přepracovat a ukázat na první pohled co to je. Mmh přišel s novým názvem Samoléčba, který by vystihl o co se jedná.

Popis: Hlavní stránka se jmenuje Nemoc. K ní jsou připojeny jako substránky či jiné stránky jiné stránky. Propojení je zde horizontální i vertikální (mezi jednotlivými stránkami), dále jiné (např. přes kategorie apod.). Substránky jsou v různých základních kategoriích.

Pedgogika (typ obsahu a způsob studia): V podstatě se jedná o zápisy z průběhu nemoci a pokusů o její léčení (může slouži k vytvoření kazuistiky, nebo je to přímo kazuistika?). Je očekávána interakce z ostatními, kteří by mohli poradit, jak na to. Je to bráno i jako dokumentární log pro budoucnost s možností dohledat informace v minulosti. Jde o výzkum, vyzkoumat příčiny chorob a metodiku léčení. V některých případech se jedná o zápis procesu léčení (terapeutický postup). Odkazované stránky jsou jednak výzkumem, v druhém případě jsou zápisy chápány jako kazuistika. Podle definice kazuistiky na Wikipedii se ale také vlastně jedná o výzkum (viz: „Případová studie (též kazuistika, anglicky case study) je jednou z metod kvalitativního výzkumu.“).

Doporučení:

 1. Tam kde je přesně známo onemocnění, vyčlenit stránky do unikátních projektů
 2. Překategorizovat a udržovat hierarchii kategorií
 3. Změnit název Nemoc na příhodnější
 4. Zlepšit názvy substránek (třeba tak aby se dali přidávat další kazuistiky, bez potřeb přesunů)
 5. Zrušit systém vložení kategorií přes vnořenou šablonu
 6. Projít jednotlivé kategorie a zvážit, jestli se něco nepřekrývá (případně sloučit)

--Juandev (diskuse) 8. 8. 2014, 18:57 (UTC)

Doména[editovat]

Stránka Doména vypadá osamoceně, přesto jsem zkoumal jaké má vazby na jiné stránky.

Diagram vztahů stránky Doména

Vazby: Na stránku Doména odkazuje stránka Linux/Jádro (vysvětlující charakter) a sama stránka odkazuje na dvě neexistující stránky Časová doména a Kmitočtová doména. Toto propojení přes odkazy je hodně podobné Wikipedii. Stránka Doména vlastně obsahuje základní vysvětlující informaci o internetové doméně s tím, že existují další Domény. Tudíž se tváří jako wikipedistický rozcestník. Stránka Jádro je podobná a termín doména je vysvětlen odkazem na tuto stránku.

Dále je stránka v kategorii Internet spojena s řadou dalších stránek týkajících se internetu. Původně byla stránka vložena v kategorii Wikiverzita. Zde je těžké s odstupem několika let zjistit, jaké další stránky v této kategorii byly a jestli nebyly k této stránce ve vazbě. Vazby přes kategorie jsou jistě volné, vazby přes odkazy mohou být volné i úzské – závisí na úhlu pohledu.

Forma vazeb:

 1. existující odkaz (modře): na stránku je odkázáno, zpátky ne
 2. neexistující odkaz (červeně): stránka odkazuje na dvě neexistující stránky
 3. kategorie (fialově): stránka je v kategorii z řadou dalších stránek

Pravděpodobná geneze: Jak Kychot studuje jednotlivé problémy, tak si o daném předmětu vyhledá informace a následně založí stránku, kam zanese základní informace. Z jednotlivých pojmů, pak odkazuje na jiné pojmy. Forma je volná a zdá se že úvod stránky obsahuje vždy tuto jednoduchou popisnou informaci a následují odkazy na wikiverzitní projekty (formou substránek) nebo na stejně znějící témata (tento případ). V podstatě tady Kychto vytvořil klasický rozcestník známí z wp.

Popis: stránka se jmenuje Doména. Pojednává o internetové Doméně. Odkazuje na dva nesouvisející pojmy, které obsahují slovo doména. Odkazuje na více informací na Wikipedii.

Pedgogika (typ obsahu a způsob studia): Kychot zavádí způsob studia takový, že základní termíny se vysvětlí, respektive buď je člověk zná a napíše je zhlavy a nebo nezná a pak si napřed informace vyhledá. Předpokládá, že stejně budou postupovat i ostatní. Hledáním a zapisováním informací se člověk učí. Je to v podstatě otevřená stránka, kde v definici může být oprav. Stránka nevyžaduje náležitosti článku Wikipedie. Pod stránku je možné připojit odkazy na související či začít zkoumat/učit související problém.

Doporučení:

 1. Nejprve prodiskutovat jakým způsobem budeme přistupovat k tomuto typu rozcestníku.
 2. Poté prodiskutovat, jak budeme přistupovat k tomuto přístupu, jestli budeme vyžadovat nějaké formální označení (např. zařazení do kategorií), nebo informativní popis.
 3. Poté převést na jednotnou podobu a přidat metainformační šablonu

--Juandev (diskuse) 16. 8. 2014, 20:13 (UTC)

Flash[editovat]

Předmětem tohoto výzkumu jsou stránky Studuji Flash s W3Schools (Juandev) a její nová podoba Flash/Juandev/Flash s W3Schools.

Původní podoba
Nová podoba

Vazby: Stránka v původní podobě měla pouze otevřené vazby v podobě jednosměrných odkazů a vložení no stejné typové kategorie. Stránka v nové podobě ponechává tyto vazby a dále vytváří otevřenou vazbu do Wikipedie. Na druhou stran přibývají úzké vazby na stránku Flash. Jedná se o dvousměrný odkaz. Jedním směrem je realizován jako odkaz, druhým směrem jako odkaz drobečkové navigace zpět, tím že je stránka substránkou stránky hlavní.

Forma vazeb:

 1. Původní:
  1. Jednosměrné odkazy (modré) – stránka odkazuje na stránku Open source Flash a je kotvou odkazu Studuji webdesign s Molly…
  2. Projektová kategorie výpisky (přerušená čára, fialově) – stránka je v kategorii Výpisky se stejnými projektově podobnými stránkami
 2. Současné:
  1. Jednosměrné odkazy (modré) – stránka odkazuje na stránku Open source Flash a je kotvou odkazu Studuji webdesign s Molly…
  2. Projektová kategorie výpisky (přerušená čára, fialově) – stránka je v kategorii Výpisky se stejnými projektově podobnými
  3. Kategorie (fialové) – stránka je ve stejné kategorii jako hlavní stránka
  4. Zpětný odkaz, drobečková navigace, substránka (zeleně) – tím, že je stránka substránkou, je odkazováno na nejbližší nadřazenou stránku drobečkovou navigací. Tím, že je tam modrý odkaz, vytváří se dvousměrný odkaz.

Pravděpodobná geneze: Stránka byla pojmenována tak, aby charakterizovala činnost, které se týká a kdo tu činnost bude ralizovat. Jedná se v podstatě o výpisky ze studia problému na jiném webu. Později byla stránka zařazena do struktury rozcestníku zavedené v roce 2013.

Popis: viz obrázek

'Pedgogika (typ obsahu a způsob studia): v tomto případě se jedná o výpisky nebo poznámky s tím, že zpětná vazba od pléna je vítána.

Doporučení: k doporučení nic nemám, spíše zamyšlení:

 1. nejsem si jistý, jestli je vhodné všechny tyto stránky přepracovávat do podoby rozcestníků --> sic se jedná o studium předmětu Flash, je to podle nějaké metodiky (neměl by pak být kořen navzván Flash dle W3Schools?
 2. pokud to bude ve struktuře rozcestníku archivovat v místě, pokud by to byla osamocená stránka archivovat asi jindě (jak k tomu ale přijdou odkazy, které na stránku odkazují?
Studuji GIMP (Juandev)[editovat]

Předmětem tohoto výzkumu je stránka GIMP/Juandev/Studium (stránka byla původně na názvu Studuji GIMP (Juandev) a sem byla přesunuta, takže tento a další odkazy už nemusí mít jasnou vypovídací hodnotu).

Diagram vztahů

Vazby: Stránka je spojena jednosměrnými odkazy s podobnými stránkami. Je na ni odkazováno ze stránky GIMP, která se tváří jako depozitář, neboli rozcestník. Samotná stránka odazuje na podobnou stránku GIMP/Juandev. S těmito stránkami a stránkou Pexesa/Tvorba pexesa je též stránka ve stejné kategorii. Tyto vazby se všechny jeví jako otevřené. Tzn, pokud dojde k jejich přerušení, tak nedojde ke znehodnocení stránky. Jedinou úzskou vazbou by bylo zařazení do kategorie.

Forma vazeb:

 1. existující odkaz příchozí (modře) – na stránku je odkázáno ze stránky GIMP
 2. existující odkaz odchozí (modře) – stránka odkazuje na stránku Zkoumám GIMP (Juandev)
 3. existují kategorie (fialově) – stránka je vložena do existující kategorie GIMP
 4. metainformační kategorie (fialově přerušovaně) – stránka je vložena do projektové/metainformační kategorie Výpisky (a stejně tak bude vložena do kategorie Juandev)

Pravděpodobná geneze: Stránka vznikla v rámci zájmu o práci se sw GIMP. Nejprve byla představa, že studovat budu z příruček. To mě ale nebavilo, nebo to nešlo. Přišla idea, že budu studovat praxí, tedy řešením problémů tak jak budou přicházet a proto vznikla stránka snažící se charakterizovat tento přístup (IMO tento přístup je na cs.wv rozšířený, jen není jasné, jak a jestli ho v názvu stránky charakterizovat).

Popis: viz obrázek

'Pedgogika (typ obsahu a způsob studia): dle kategorie obsažené by se toto dalo charakterizovat jako Poznámky/Výpisky.

Doporučení:

 1. V první řadě je třeba se dohodnout na volnosti způsobů studia a na tom, že můžeme studovat věci a problémy, které nejsou všem dostupné.
 2. poté je třeba určit, jak se se stránkami tohoto typu bude zacházet, jestli se ZS uvede do názvu stránky, nebo jinak
 3. tudíž zatím bych tuto stránku archivoval v místě a možná z ní udělal substránku stránky GIMP

--Juandev (diskuse) 28. 8. 2014, 09:04 (UTC)

Historie: vzhledem k tomu, že u tohoto dokumentu docházelo k častým přesunům a nyní v červenci 2023 je označen na smazání, připojuji soubor zobrazující historii změn.

Video[editovat]

Předmětem tohoto výzkumu je stránka jsou stránky týkající se Videa. Jde o to se podívat jak celý systém vypadá, a případně navrhnout nějaké zjednodušení. Hodně z těch stránek se týká zpracování videí tak, aby se dali používat na Wikimedia Commons.

Diagram vztahů

Vazby: jak ukazuje obrázek, stránky jsou zde všelijak provázány. Jsou zde vazby úzské i otevřené. Celý systém, je ale dosti chaotický a vůbec systém nepřipomíná.

Forma vazeb:

 1. kategorie (fialové) – podobné věci jsou ve stejných kategoriích
 2. substránky (zeleně) – některé stránky jsou substránkami jiných stránek (pokud existuje předchozí nadřazená stránka, jsou stránky provázány drobečkovou navigací)
 3. existující odkazy jednosměrné (modré) – je zde řada hypertextových odkazů
 4. neexistující odkazy (červené) – dále jsou zde odkazy na neexistující stránky
 5. neexistující stránky (červené) – stránky, které neexistují, ale je na ně odkázáno
 6. odkazy na jiné projekty a Internet (světle modré) – odkazy na Wikipedii, Wikimedia Commons či Wikinews a dále na Internet, jsou také běžné
 7. odkaz na jinou část té samé stránky (modře)
 8. vnoření (fialově) – jedna stránka je do druhé vnořena – zde funguje zpětná drobečková navigace

Pravděpodobná geneze:

Popis: Dá se říct, že zde existují 3 kořenové stránky: Ogg Theora, ffmpeg2theora a Tvorba krátkých videí pro Wikipedii. Společným jmenovatelem jsou dva předměty: video a formát Ogg Theora – i když to nemusí být z názvů stránek zřejmé.

Dále se zdá, že je to mix, několika systémů. Jeden systém tvoří seznam propojených stránek různých předmětů, druhý systém jsou skupiny stránek, který nemají moc co dočinění se zbytkem. Jinak řečeno, zdá se, že Kychot tvoří na wv předmětové stránky ve stylu malých rozcetníčků. Napíše k nim základní informace (někdy i vzniklé na základě vlastního výzkumu) a dále je propojí na další informace: a) na wv, b) jiné projekt, c) Internet. Přitom ale tyto rozcestníčky propojuje na další tematické rozcestníčky, pokud se mu v textu rozcestníčku objeví "výraz". A to není všechno, ještě jsou tu odkazy z projektů a na projekty, které nemusí mít z předměty k vysvětelní nic společného.

Na druhou stranu Juan vytváří menší zhluky stránek, společného nebo podobného předmětu a hledá způsob, jak se s nimi načit - resp. se v nich vrtá.

'Pedgogika (typ obsahu a způsob studia): jedná se o studium výzkumem (typu, pokus omyl) o studium, hledání informací a následným jejich zapisováním, ale našli by se i jiné metodologie.

Doporučení:

 1. Dohodnout se, jestli není linkováno na špatné stránky
 2. Upřesnit kategorie
 3. Informace z Tvorba krátkých videí… převést pod Ogg Theora
 4. Dohodnout se na jednotné podobě rozcestníčku
 5. Dohodnout se na používání/nepoužívání vnoření substránek

--Juandev (diskuse) 31. 8. 2014, 15:47 (UTC)