Práce na Wikipedii/Učební texty

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
specifické předpoklady
Příslušnost: všeobecná

Hesla podle kvality[editovat]

Na Wikipedii se hesla nazývají články. Hesla jsou někdy mnohem delší než u normálních encyklopedií, proto se vžil název „článek“. Kvalita článků je na Wikipedii rozdělena do pěti kategorií. Tyto kategorie určují základní vlastnosti článku. Jednotlivé články jsou pak označeny různými přídavnými jmény a řazeny do příslušných kategorií, kde se sdružují. Jedná se o:

 • článek-subpahýl – je článek, který není považován za encyklopedicky přínosný, je velmi krátký (často 2 věty a méně) a nejedná se o vandalismus. Pokud tento článek není v určité době rozšířen (často do 14 dnů), je smazán. Příklad: Kategorie:Subpahýly.;
 • článek-pahýl – je článek, kterému chybí určitá informace k dokonalosti kompletního encyklopedického hesla. Takových článků je na Wikipedii ohromné množství. Zřídka se vyplňuje to, co schází přímo do šablony pahýl (nezobrazuje se čtenáři), nebo do diskuse k článku. Obecná tendence je zbavovat se „pahýlů“ jejich povyšováním na základní úroveň, tedy článek. Příklad: Hrad s plášťovou zdí, Theodor Čejka, Sufoze.;
 • článek – jedná se o základní úroveň encyklopedického hesla. Takový „článek“ obsahuje všechny informace, které přesně vystihují dané heslo. Teorie zastávající názor, že Wikipedie má usilovat o maximální počet hesel, považuje tento stupeň za nejvyšší a přímo k němu směřuje. Příklad: Monte (Funchal), Jurij Arťuchin, Cyklický redundantní součet, Výr virginský.;
 • Dobrý článeknutno doplnit.--Juandev 9. 3. 2009, 19:45 (UTC)
 • Nejlepší článek – z hlediska statistiky se jedná a bude vždy jednat o nepatrné množství článků. Jsou to články, které splňují aktuální požadavky komunity na vzhled nejlepších článků nebo kritéria skupiny wikipedistů, kteří se přímo těmito články zabývají. Příklad: Religionistika, Fascioloides manga, Metro v Moskvě.

Subpahýl[editovat]

„Jsou to krátké útržky informací, které by v tomto stavu neměly zůstávat po delší dobu, protože jejich relevance k danému tématu je velmi malá či žádná.“[1] Status subpahýl většinou přiděluje patrola. Supahýly se po nějaké době (často do 14 dnů) mažou nebo jsou přesouvány na jiný wiki projekt (často Wikislovník), nejsou-li rozšířeny.

 • Příklady:
  • Chlorid hořečnatý - vím jenom to, že se používá vodní roztok pro plnění pneumatik, jakožto zátěže traktorů. Tento roztok je nemrznoucí[2]
  • Kōsī - Kōsī je povodí v Himalájích.[3]
  • Další příklady viz: w:Kategorie:Údržba:Subpahýly.

Pahýl[editovat]

„Pahýl (doslovný překlad anglického stub; pokusy o jiné označení se neujaly) je takový článek, který vyžaduje ještě další pozornost editorů, protože neobsahuje dostatek informací. K tomu aby se tento základ stal plnohodnotným článkem, je potřeba doplnit další údaje.“[4] Status pahýl přiděluje buď sám autor nebo patrola. Někdy se do pahýlu uvádí, jaká informace chybí - ta sa však zobrazuje pouze v kódu. Pahýly jsou řazeny do příslušné kategorie. Pahýl též může vznikat rozšířením subpahýlu.

Článek[editovat]

„Článek ve Wikipedii je definován jako stránka, která obsahuje encyklopedickou nebo almanachovitou informaci (almanachovitou znamená seznamy, časové osy, tabulky atp.).“[5] Článek vzniká buď z pahýlu, nebo je vytvořen napoprvé jako článek. Každý člověk pak má právo označit článek jako pahýl, pokud má pocit, že heslo neobsahuje nějakou důležitou encyklopedickou informaci. Též má právo ho dále upravovat a přidělit mu status Dobrý článek, nebo usilovat o jeho zařazení mezi Nejlepší články.

Dobrý článek[editovat]

Je status, subjektivně přidávaný některým článkům. Každý wikipedista může, pokud usoudí, že je článek dobrý, mu tento status přidat. Vychází buď z definice Dokonalého článku nebo se řídí kritérii WikiProjektu Kvalita pro Dobré články (viz Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria). Zároveň je také možno heslu status odebrat, nebo usilovat o jeho zařazení mezi Nejlepší články.

Nejlepší článek[editovat]

Nejlepší článek je ten, který úspěšně projde Nominací nejlepších článků. Nominace je třístupňová: „primární diskuse“, „finální diskuse“, „hlasování“. Wikipedisté, ale i kritika se mohou řídit Požadavky na nejlepší článek nebo kritérii wikiprojektu Kvalita na Nejlepší článek (viz Wikipedie:WikiProjekt Kvalita/Kritéria). Pokud se někdo domnívá, že je daný Nejlepší článek již zastaralý a neodpovídá aktuálním požadavkům, může ho nechat potvrdit opětovnou nominací. Pokud poté článek při hlasování propadne, je mu status Nejlepšího článku odebrán.

Základy wikifikace[editovat]

Na Wikipedii je zvykem, že text článku začíná názvem hesla (článek = na Wikipedii encyklopedické heslo). To je třeba označit tučně. Dělá se to tak, že dané slovo označíte myší a kliknete na tlusté „B“ v tlačítkách, které vidíte nad editačním oknem. Takže chci-li zvýraznit například slovo „pes“, označím ho myší, kliknu na „B“ - a dostanu '''pes''' (slovo pes je z každé strany obaleno třemi apostrofy). Po uložení dostanu pes.

Stejně tak mohu chtít něco napsat kurzívou. Kurzíva (stejně jako tučně) se používá ještě s uvozovkami ke zvýraznění. Kurzíva se nám též hodí k zápisu vědeckých (nesprávně latinských) jmen organismů. Chci-li napsat slovo kurzívou, nejprve ho napíšu, pak označím a nad editačním oknem kliknu na „I“. Pak tedy ze slova „pes“ dostanu ''pes'' (slovo pes je z každé strany obaleno dvěma apostrofy) a po uložení bude mít podobu pes.

Příklad:

 • pouze text
  Rýže setá (Oryza sativa) z čeledi lipnicovité (Poaceae) je druh trávy původem z tropů a subtropů, který se dnes pěstuje na celém světě zejména pro svá semena, ze kterých se vyrábí potravina označovaná jako rýže.
 • označený (zformátovaný) text
  '''Rýže setá''' (''Oryza sativa'') z čeledi lipnicovité (''Poaceae'') je druh trávy původem z tropů a subtropů, který se dnes pěstuje na celém světě zejména pro svá semena, ze kterých se vyrábí potravina označovaná jako rýže.
 • po uložení
  Rýže setá (Oryza sativa) z čeledi lipnicovité (Poaceae) je druh trávy původem z tropů a subtropů, který se dnes pěstuje na celém světě zejména pro svá semena, ze kterých se vyrábí potravina označovaná jako rýže.

V tuto chvíli by se nám hodilo propojit stávající článek s jinými a využít naplno možnosti hypertextu (což je vlastně text propojený odkazy). Vezmeme si naše staré dobré slovo „pes“. Chci-li z něho vést odkazy na článek pes, označím ho a kliknu na modré tlačítko „Ab“ nad editačním oknem. V tu ránu dostanu [[pes]], po uložení pes.

V předchozím textu bychom takto rádi propojili slova lipnicovité, tropů, subtropů, semena, rýže. Protože jsou ale hesla na Wikipedii v jednotném čísle a linky (slangový výraz pro hypertextový odkaz) za Vás nic neudělají, budeme muset tato slova ještě upravit. Za běžných podmínek bychom vše označili: [[lipnicovité]], [[tropů]], [[subtropů]], [[semena]], [[rýže]], takže bychom dostali: lipnicovité, tropů, subtropů, semena, rýže. Ale ouha! Vidíte, že tvary v množném čísle jsou červené, i když hesla „Tropy“ (viz), „Subtropy“ (viz) a „Semeno“ (viz) existují. Jak tedy na to? Takto: [[tropy|tropů]], [[subtropy|subtropů]], [[semeno|semena]] a po uložení: tropů, subtropů, semena. To, co je tedy před tou svislou čárou, mi udává místo, kam se bude odkazovat. Svislou čáru najdete ve zvláštních znacích pod oknem shrnutí editace.

Příklad:

 • máme
  Rýže setá (Oryza sativa) z čeledi lipnicovité (Poaceae) je druh trávy původem z tropů a subtropů, který se dnes pěstuje na celém světě zejména pro svá semena, ze kterých se vyrábí potravina označovaná jako rýže.
 • přidáme
  Rýže setá (Oryza sativa) z čeledi [[lipnicovité]] (Poaceae) je druh trávy původem z [[tropy|tropů]] a [[subtropy|subtropů]], který se dnes pěstuje na celém světě zejména pro svá [[semeno|semena]], ze kterých se vyrábí potravina označovaná jako [[rýže]].
 • po uložení
  Rýže setá (Oryza sativa) z čeledi lipnicovité (Poaceae) je druh trávy původem z tropů a subtropů, který se dnes pěstuje na celém světě zejména pro svá semena, ze kterých se vyrábí potravina označovaná jako rýže.

Poznámka pod čarou: chytrým hlavám jistě došlo, že jsme nemohli jen tak odkázat odtud do Wikipedie, jak odkazuje příklad pes. Máte pravdu! Každý z těchto projektů je na jiné adrese (Wikiverzita na cs.wikiversity.org, kdežto Wikipedie na cs.wikipedia.org). Udělali jsme to pomocí zkráceného kódu Wikipedie („w“), tedy [[w:subtropy|subtropů]], kde „w“ je adresa projektu, „subtropy“ je adresa hesla a „subtropů“ náš tvar. Pak si můžete všimnout, že [[pes]] (po uložení pes) odkazuje jinam než [[w:pes]] (po uložení w:pes, což se dá vylepšit na [[w:pes|pes]] (po uložení pes). Ve wiki máme tedy 3 druhy odkazů podle barev. Červené odkazují na neexistující stránky (ty můžete založit), modré na existující a světle modré odkazují do jiného projektu.

Analogicky, pokud budete ze své osobní stránky na Wikipedii chtít odkázat na Wikiverzitu, stačí např. vložit: Na Wikiverzitě se účastním kurzu [[v:Práce na Wikipedii|Práce na Wikipedii]]. Takže: „v“ je adresa Wikiverzity, „Práce na Wikipedii“ před svislítkem je adresa stránky a „Práce na Wikipedii“ vpravo je náš text.Teď už toho hodně umíte. Umíte zvýraznit text tučně, umíte vyrobit kurzívu, ale také dokážete vytvořit kamkoliv hypertextový odkaz. Tak to běžte zkusit rovnou na Wikipedii!!!

O kategoriích[editovat]

Aby se nám články nepoztrácely, řadí se na Wikipedii do kategorií. Kategorie jsou spíše technického charakteru a nemají pro běžné čtenáře zas až takový význam. Kategorie se dělí podle jednotlivých témat. Například hesla „Dalmatin“, „Buldok“, „Jezevčík“, bychom zařadili do kategorie Psi. Nebo „Rýže“, „Pšenice“, „Ječmen“ do kategorie Obiloviny.

Heslo ale může mít kategorií více. To podle tematických celků, kterých se dotýká. Například heslo „Rýže setá“, by se řadilo do kategorie Obiloviny, ale také do kategorie Lipnicovité.

Kategorie se pak skládají ve strom kategorií. Vezměme si například heslo Pomeranč. Když se podíváte úplně dolů, zjistíte, že je v kategorii Gastronomické pahýly (protože je to pahýl) a Citrusové plody. Klikněte a opět zcela dole zjistíte, v jaké kategorii je kategorie Citrusové plody. Je to kategorie Ovoce a kategorie Citrusy. Zároveň v této kategorii vidíte i ostatní citrusové plody, ke kterým je na Wikipedii již něco napsáno. Pro pomeranč je strom kategorií následující: Pomeranč --> Kategorie:Citrusové plody --> Kategorie:Citrusy --> Kategorie:Vyšší dvouděložné --> Kategorie:Krytosemenné --> Kategorie:Semenné rostliny --> Kategorie:Vyšší rostliny --> Kategorie:Rostliny --> Kategorie:Botanika --> Kategorie:Biologie --> Kategorie:Přírodní vědy --> Kategorie:Věda --> Kategorie:Základní kategorie --> Kategorie:Kategorie. Ta poslední kategorie už se nijak nedělí a analogicky je to počáteční kategorie pro strom kategorií.

Abyste svůj článek vložili do kategorie, stačí na konec stránky vložit [[Kategorie:text]], tedy v případě hesla Pomeranč by to bylo [[Kategorie:Citrusové plody]]. A je to:-)! Správnou kategorii zjistíte tak, že si v jiném okně najdete podobné články a podíváte se, do jaké kategorie jsou zařazeny. Může se stát, že Vámi založená kategorie nebude existovat – nelekejte se!!! Prostě klikněte na červený text kategorie a vložte ji do jiné kategorie stejným způsobem, jak je popsáno výše.

Obrazový atlas[editovat]

Umístění jednotlivých prvků a jejich grafická podoba se může lišit v závislosti na Vašem nastavení vzhledu (Nastavení → Vzhled).
Tento atlas je pro nastavení Monobook.

Registrace[editovat]

Editační okno[editovat]

Tlačítko „Uložit změny“[editovat]

Kde to dialogové okno je?[editovat]


Tlačítko „Jít na“[editovat]


Kde je ten červený odkaz vytvořit?[editovat]

Editace stránky[editovat]

Dialogové okno „Shrnutí editace“[editovat]


Tlačítko „Uložit změny“ 2[editovat]

Použití tlačítek k wikifikaci[editovat]

Náhled některých pahýlů[editovat]

Tlačítko „Ukázat náhled“[editovat]

Reference[editovat]

 1. Přispěvatelé Wikipedie, Wikipedie:Subpahýl [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2007, Datum poslední revize 15. 12. 2007, 10:15 UTC, [citováno 3. 02. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:Subpahýl&oldid=2061446>
 2. Přispěvatelé Wikipedie, Chlorid hořečnatý [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008, Datum poslední revize 29. 01. 2008, 21:37 UTC, [citováno 3. 02. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorid_hořečnatý&oldid=2202982>
 3. Přispěvatelé Wikipedie, Kōsī [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008, Datum poslední revize 28. 01. 2008, 18:43 UTC, [citováno 3. 02. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=K%C5%8Ds%C4%AB&oldid=2199702>
 4. Přispěvatelé Wikipedie, Wikipedie:Pahýl [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2008, Datum poslední revize 1. 01. 2008, 16:57 UTC, [citováno 3. 02. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:Pahýl&oldid=2113800>
 5. Přispěvatelé Wikipedie, Wikipedie:Článek [online], Wikipedie: Otevřená encyklopedie, c2007, Datum poslední revize 22. 11. 2007, 10:45 UTC, [citováno 3. 02. 2008] <http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedie:%C4%8Clánek&oldid=1998911>