Programování pro hračičky/Opičky

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: skupinová

Opičí kurz programování pro hračičky je založen na textové sociální hře Prahy. V jejím rámci mohou hráči získat též různá zvířata, která tím, že je pojmenují, svážou se svou herní postavou, takže na jednu stranu mohou využívat jejich služeb, na druhou stranu se ovšem musí starat též o jejich krmení, napájení apod. Jedním z druhů takovýchto zvířat jsou opičky programovatelné v podobném stylu jako robot Karel nebo želvička Logo, a právě v jejich programování spočívá tento kurz.

Cíl kurzu[editovat]

Kurz vede žáka od prvního seznámení se světem programování ke schopnosti analyzovat úlohu a navrhnout algoritmus k jejímu řešení. Jednotlivé kapitoly ho postupně seznamují s prvky algoritmu a jejich procedurálním vyjádřením v jednoduchém kódu odvozeném z přirozeného jazyka a odpovídajícím povelům, jimiž sám žák se hrou zachází. Žák se neseznámí s žádným konkrétním běžně užívaným programovacím jazykem, ale po absolvování kurzu by měl být schopen využívat svých znalostí analýzy a algoritmizace úloh pro programování i v libovolném takovém programovacím jazyce, kterému se bude učit.

Předpoklady a přihlášení[editovat]

Kurz je určen jak k samostudiu, tak ke studiu ve skupině pod vedením učitele (běhy kurzu jsou vyhlašovány zpravidla ve druhém pololetí školního roku). Kurz nevyžaduje žádné předběžné znalosti v oboru algoritmizace a programování. Technicky účastník musí mít možnost a schopnost pracovat s texty na Wikiverzitě a s textovým rozhraním hry Prahy.

Ve školním roce 2023/2024 se kurz odehraje v rámci hodin informatiky I. ročníku pražského Waldorfského lycea přibližně od dubna do června. Pokud nechodíte do I. ročníku Waldorfského lycea a chcete se připojit ke skupině, obraťte se na uživatele Mmh.

Obsahy jednotlivých lekcí[editovat]

Každá lekce obsahuje výklad propojený s příklady a v závěru pak seznam úkolů, které by student měl být schopen splnit se znalostmi probranými do dotyčné lekce včetně.

Pomůcky[editovat]

Metapomůcky k používání Wikiverzity[editovat]

  • Návod, jak psát na Wikipedii — většina toho platí stejně (nebo skoro stejně) i pro Wikiverzitu (zejména jsou pro nás důležité kroky Editování a Formátování, případně též Odkazy, jen nesmíme zapomenout, že pro odkaz z Wikiverzity na Wikipedii je nutno za počáteční [[ vložit ještě w:)

Zdroje k MUDu Prahy[editovat]

Zdroje k používání programovatelných opiček[editovat]