Mariánský sloup jakožo politikum

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Snahy o znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze jsou záležitostí politickou, aktuální. Na této stránce se snažíme dobrat vysvětlení, co vlastně tyto snahy v sobě nesou, co symbolizují, jaké mají historicko-politické konotace.

Úvod[editovat]

Otázka po znovupostavení Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze je v posledních letech přetřásána v mediích i na sociálních poměrně často.

Bezprostředním podnětem k tomuto článku bylo večerní vysílání Českého rozhlasu plus, kdy v pořadu 'Pro a proti Tomáše Pavlíčka' zazněly názory obhájce jeho postavení Lidoveckého zastupitele Jana Wolfa, zatímco pirátský zastupitel Viktor Mahrik hlasoval proti jeho obnovení. I když vystoupení obou diskutérů bylo jistě podnětné, obě strany prokázaly citelné mezery v relevantní argumentaci. A to lze zřejmě předpokládat i u ostatních zastupitelů, kteří o něm hlasovali.

Filosof George Santayana ve svém díle The Life of Reason I. (na straně 284 Reason in Common Sense) uvedl větu Those who cannot remember the past are condemned to repeat it. Tato věta se stala známým aforismem, překládaným do všech jazyků: Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat. A to je také to, o co běží právě v současné aféře Mariánského sloupu.

Dnes jsme svědky takového politického vývoje, který v různých ohledech připomíná dobu před 400 či 600 lety. Takové historické události, hodné zamyšlení, připomínáme například v Heslech Jednoty bratrské, viz výročí z posledních let pro roky 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.

Jsme svědky toho, argumenty zastánců i protivníků okolo Mariánského sloupu sekají sem i tam, avšak nakonec vyšumí někam do prázdna. V našem článku se nebudeme zaobírat uměleckou hodnotou či nehodnotou nápodoby sloupu Petra Váni, k tomu se již vyjádřili povolaní odborníci.

My se zde pokusíme pouze připomenout několik souvisejících událostí, které by se měly učit už na základních či středních školách a o kterých předpokládáme, že by je měli znát nejen ti, kteří o věci rozvášněně debatují, ale zejména ti zastupitelé, kteří o jeho znovuobnovení hlasují. Přibližně půjde o následující témata, která pak níže rozebereme podrobněji:

 1. Mistr Jan Hus – hodně argumentů se točí kolem toho, že v sousedství sloupu (pár let před jeho zbořením) vytesal Ladislav Šaloun sousoší Mistra Jana Husa. Měli bychom se tedy krátce zamyslet nad tím, co to bylo husitské hnutí, a proč byla první pražská defenestrace. A v souvislosti s tím často zmiňovaný:
 2. Týnský chrám a navrácení kalicha s hostií na jeho průčelí.
 3. Jednota batrská, kterou kupodivu nikdo moc nezmiňuje, ale se kterou všechno dost souvisí
 4. Rudolfův majestát, období po něm a jeho porušování
 5. Ferdinand II. Štýrský, který nechal dotyčný mariánský sloup postavit, a jeho volba na Českém sněmu
 6. Třetí pražská defenestrace, vláda direktoria a začátek třicetileté války.
 7. Vláda zimního král Friedricha Falckého
 8. Bitva na Bílé hoře, jejíž 400. výročí letos v roce 2020 připomínáme, a její důsledky
 9. Staroměstská exekuce
 10. Obnovené zřízení zemské – období Ferdinandovy normalizace
 11. Nucený exil
 12. Jan Amos Komenský (výročí jehož úmrtí 1670 také připomínáme)
 13. První pokus o dobytí Čech protestanty
 14. Dobývání Prahy Švédy – poslední naděje všech exulantů na návrat do vlasti
 15. Vestfálský mír
 16. 300 let temna

Usnesení Zastupitelstva ze dne 23.01.2020[editovat]

Viz: USNESENÍ - Usnesení Zastupitelstva ze dne 23.01.2020:

 • Tisk číslo: Z-7807
 • Usnesení č.: 13/5
 • Název tisku: k Mariánskému sloupu
 • Stav: 6. Schválen
 • Předkládá: zastupitel Wolf, zastupitel Pospíšil, radní Mgr. Jan Chabr
 • Zpracovali: Mgr. Vlasta Urbánková, MHMP - OVO MHMP
 • Revokace usnesení: revokuje materiál 29/87 14.09.2017 k návrhu na projednání petic ve věci Mariánského sloupu
 • Elektronické podoby materiálu: Příloha: pdf Usnesení Zastupitelstva HMP - PDF eBook-Usnesení č.13/5 verze 1.1 (VEŘEJNÉ) , 385 kB

Výsledek: Zastupitelstvo hlavního města Prahy

 1. revokuje usnesení č. 29/87 z 14. 9. 2017 a zrušuje body II. a III. daného usnesení
 2. souhlasí s instalací Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze
 3. ukládá Radě HMP, aby zajistila potřebnou součinnost příslušných městských orgánů a organizací pro naplnění bodu II. tohoto usnesení

Termín: 27.1.2020

Jak kdo hlasoval[editovat]

Bohužel, stránky zastupitelstva HMP se jeví jako nefunkční:

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/primator_a_volene_organy/zastupitelstvo/vysledky_hlasovani/index.html

Jediný seznam, který tam funguje, je Volební období, kde si můžeme zvolit 16.10.2018-31.12.2022.

Číslo usnesení, Číslo schůze, Číslo tisku – nic. Když chci rozbalit ten seznam, nic tam není. Když do toho políčka chci něco vepsat, nejde to.

Jak si tu mám dohledat to hlasování o Usnesení č.: 13/5 ze dne 23.01.2020, tisk číslo: Z-7807?? V tom celkovém počtu: 1197, když se jich dá zobrazit jen 50 na stránku :-(

Ono se tam ani to Č. usnesení a Č. tisku v té tabulce nezobrazuje… Při proklikání všech 24 stránek nelze nalézt žádné výsledky hlasování z roku 2020, jen 2019

Jediný odkaz je obrázek na FB: 15 52 Pro:34 Proti:11 Zdržel:12 (Z-7807)