Přeskočit na obsah

Latina pro začátečníky/2015/Domácí úkol 2

Z Wikiverzity

Toto je stránka vytvořená v rámci již proběhlého kurzu a nyní sloužící k jeho archivaci. Tuto stránku již prosím needitujte! Pokud se chcete do kurzu zapojit, pak vyhledejte aktuální běh na hlavní stránce kurzu či se zeptejte v příslušné diskusi.


Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
středoškolská
Příslušnost: Mmh

Sem můžete vpisovat svůj domácí úkol ke 2. lekci. Oddělte ho od předchozího textu nadpisem se svým jménem, tedy pokud se třeba jmenujete (tady na Wikiverzitě) Mmh, napište do editačního okénka nejprve řádku:

== Mmh ==

Tohle se pak na stránce objeví jako nadpis, pod nímž bude následovat zase další obyčejný text.

User:EliškaHoráková[editovat]

Salūto vōs! Hok est brevis. Nōmen meum est Elīsabēth Horātia. Sum ūsitātus discipulus.

Corrēctūra[editovat]

 • salūtō (když už psát délky, tak všude, kam patří)
 • hoc (k se v latině skoro nepoužívá)
 • breve (když „hoc“, tedy „to“, tak musíme zůstat ve středním rodě)
 • ūsitātus se používá spíše o věcech, o člověku by bylo lepší říci ordinārius (což krom „obyčejný“ má též význam „řádný“ nebo „pořádný“, tedy dá se říci, že to znamená „jeden z řady“) nebo commūnis (což krom „obyčejný“ znamená také „prostý“, ba i „společný“, tedy „mající ty vlastnosti, které mají všichni, a žádné navíc“)
 • discipulus se dá použít o každém člověku bez ohledu na pohlaví, takže je to správně, ale protože nevím, zda je to naschvál, připomínám též existenci slova discipula --Mmh (diskuse) 12. 10. 2015, 17:14 (UTC)

MatynMR.Pole[editovat]

Salvete, Mathias Polonius sum. Fenestra est aperta et obscuratia, vero id est parvio. Magnio fenestra est inclusia. Sella est mobilia. Horea est inexorabila.

Correctūra[editovat]

 • fenestra... obscūrāta
 • vērō: pokud chcete vyjádřit české „ale“, pak se hodí lépe sed
 • parvio? to má být „málo“? to by se řeklo parum, ale lépe by se hodilo partim, „částečně“
 • magnio? pokud „velké okno“, pak magna fenestra
 • inclusia? pokud „zavřené okno”, pak fenestra... occlūsa
 • sella... mōbilis
 • horea? tady fakt nevím, co máte na mysli
 • inexōrābilis je dvojvýchodné, tedy v jednotném čísle inexōrābilis magister, inexōrābilis magistra, inexōrābile fātum, v množném čísle inexōrābilēs magistrī, inexōrābilēs magistrae, inexōrābilia fāta --Mmh (diskuse) 9. 11. 2015, 02:06 (UTC)

Experimentum de translation carminis[editovat]

Kdo vychází z temných stínů
hustých křovin širých lesů
kdo má na všem strašném vinu
je to medvěd beze hlesu
Quis ex nigrae umbrae
artarum silvarumque exit
quis habet calpum noxae
voxae absque ursus est id

(noto: vox non est in tabula nostra, translatio quoque = nonscio adhibere. Translatio completum non est.) Grates magister.

Correctūra[editovat]

 • z temných stínů by bylo ex (nebo ē) nigrīs umbrīs, ex se pojí s ablativem
 • obdobně artīs silvīsque
 • asi jste myslel culpam a překlepl se
 • vox má genitiv vocis a je to 3. deklinace; ovšem hles není hlas, znamená to spíše, že ten medvěd se pohybuje neslyšně, a to by se nejlépe řeklo jedním slovem īnsonus, tedy ursus īnsonus (id) est --Mmh (diskuse) 28. 1. 2016, 12:39 (UTC)

Experimentum de aliquot enuntiati[editovat]

Demitto tibi, solis noster, ab te ilustror. cibi pecuniaeque absque sum. da mihi edare bibereque.

circumflor ad vento septentrionale, permor in meridiem.

Correctūra[editovat]

 • pozor na to , pojí se s ablativem
 • celkově nedokážu moc dobře odhadnout, co jste chtěl vyjádřit; kdybyste napsal vždy českou a pak latinskou větu, dokázal bych Vám to podle těch českých spíše opravit
 • dēmittō tibi znamená scházím (dolů) k tobě, ab tē illustror znamená tebou jsem osvětlován, ta mezivěta moc smysl nedává (třeba slunce naše by se řeklo sōl noster, ale to by zase nepasovalo k té první větě
 • absque se pojí s ablativem a je to předložka, bez jídla a bez peněz by tedy bylo absque cibō pecūniāque
 • dej mi jíst a pít je srozumitelné, jen edere je 3. konjugace, tedy s krátkým -ere
 • jsem ovíván větrem serverním by bylo circumflor ā ventō septentriōnālī, nebo ještě lépe circumflor ab aquilōne (vizte Latina/Lexikální témata/Počasí#Větrné směry).
 • u poslední věty opět nevím, co jste chtěl říci; možná permeō in meridiem, tedy pronikám na jih?

Dále bych navrhoval celý tento úkol přenést na stránku Latina pro začátečníky/2015/Domácí úkol 7 (i když text lekce ještě není hotov), protože tam patří obsahově. Pokud nemáte nic proti, tak to tam přenesu. --Mmh (diskuse) 17. 3. 2016, 00:17 (UTC)