Historický ples

Z Wikiverzity

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o tématu „Historický ples“, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Historické plesy v minulosti[editovat]

Plesy se v minulosti konaly z podobných pohnutek, jako i v současnosti: Lidi se nejenom chtěli pobavit a zatancovat si, ale především se jednalo o významné společenské akce. Ten, kdo ples pořádal, hostitel, dával na odiv své postavení, a ten, kdo byl na ples pozván, tak svou účastí prokazoval nejen svou loyalitu, ale i to, že je takového pozvání hoden.

Pořádání plesů a hostin tak bylo neodmyslitelnou součástí politiky panovníků, královského dvora, ale i šlechty a později i měšťanstva a buržoazie.

Historické plesy v současnosti[editovat]

Současné plesy, běžně přístupné veřejnosti, již ztratily mnohé z toho, čím bývaly v minulosti. Přesto se i dnes najde mnoho nadšenců, kteří se zajímají způsob života tehdejších vládnoucích vrstev, studují jej z historických pramenů a to, co nastudovali, se potom pokoušejí rekonstruovat – včetně historických dvorských tanců.

Soustavné studium historických tanců na Wikiverzitě probíhá již více než pět let a každý se do něj může zapojit, jak teoreticky, tak i prakticky. Vizitkou toho, co jsme se na Wikiverzitě naučili tancovat, je pak aktivní účast na historických plesech, pořádaných v současnosti. Takové plesy nabízí jedinečnou příležitost k tomu, abychom v praxi mohli konfrontovat výsledky svých výzkumů, své vlastní rekonstrukce, s rekonstrukcemi jiných autorů, a také se seznámit s pedagogickým přístupem jiných učitelů historického tance. Kromě toho si zde můžeme v paměti osvěžit tance již zapomenuté anebo naučit ty, které jsme dosud neznali. V neposlední řadě je takový ples i přehlídkou kostýmů, které jsme případně i sami navrhli či dokonce ušili.

Podstránky[editovat]

Historické plesy, na které se připravujeme (nebo jsme se připravovali) na Wikiverzitě:

Proběhlé[editovat]

Chystané[editovat]

Související stránky[editovat]