Fyzika/Přípravný kurs

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: všeobecná

Fyzika/Přípravný kurs je rozcestníkem na různé články na Wikiverzitě, Wikipedii a.j., které mohou sloužit pro přípravu studentů ke studiu na vysoké škole.

Úvod[editovat]

Studující, pro které není čeština jejich mateřštinou, si s výhodou mohou u článku z Wikipedie přepnout na jiný jazyk: Menu v levé části: V jiných jazycích

Další možností je rozkliknout si v levém menu Položka Wikidat, kde najdou odkazy na další články, obrázky atd.

Základní pojmy[editovat]

Základní pojmy[editovat]

Fyzikální veličiny[editovat]

Označování veličin, skaláry a vektory

Fyzikální jednotky[editovat]

Soustavy jednotek, zákonné a nezákonné jednotky

Soustava SI[editovat]

Jednotky základní, odvozené, vedlejší (povolené, ale mimo soustavu SI)

Mechanika I[editovat]

Mechanika pevných těles

Kinematika bodu[editovat]

Dynamika hmotného bodu[editovat]

Dynamika otáčivého pohybu[editovat]

Gravitace[editovat]

Mechanika II[editovat]

Práce a energie[editovat]

Hydromechanika (Mechanika tekutin)[editovat]

Hydrostatika[editovat]

Hydrodynamika[editovat]

Kmitání, vlnění a akustika[editovat]

Mechanické kmitání[editovat]

Vlnění[editovat]

Akustika[editovat]

Termika a termodynamika[editovat]

Termika[editovat]

Termodynamika[editovat]

Kinetická teorie[editovat]

Molekulová fyzika[editovat]

Molekulová fyzika[editovat]

Fázové přechody[editovat]

Kapilární a osmotické jevy[editovat]

Směsi[editovat]

Elektřina a magnetismus I[editovat]

Elektřina a magnetismus II[editovat]

Elektromagnetické vlnění[editovat]

Optika[editovat]

Atomová fyzika[editovat]

Další odkazy[editovat]