Fyzikální systém a jeho modelování na příkladech z mechaniky

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Fyzikální systém a jeho modelování na příkladech z mechaniky je přednáška.

Mechanika2005kychot.pdf:

Mechanika2005kychot.pdf

Seznam stránek[editovat]

Celkem 93 stránek (slajdů):

 1. Fyzikální systém a jeho modelování na příkladech z mechaniky (nadpis, autor)
 2. Proč systém, proč modelování, proč mechanika?
 3. 1. proč systém?
 4. Př. 1 – UFO
 5. Př. 2 – Budík
 6. Př. 3 – Živý organismus (člověk)
 7. Cíl přednášky
 8. 1. Kinematika
 9. Trajektorie s vyznačením časových okamžiků (model UFO)
 10. Funkční závislost dvou veličin
 11. Linearizace průběhu
 12. Analýza naerovnoměrného pohybu: tři fáze
 13. Rozložení (analýza) složitého pohybu na elementární druhy pohybu
 14. Identifikace jednotlivých druhů elementárního pohybu
 15. Parametrická identifikace dílčích modelů
 16. Parametrická identifikace dílčích modelů
 17. Z parametrů zjistíme průběhy rychlosti a zrychlení
 18. Opětným spojením dostaneme model
 19. Jak spočítat rychlost a zrychlení před spočítáním parametrů?
 20. Odpověď: infinitesimální počet
 21. biofyzika = druhá derivace
 22. Derivace
 23. první derivace dráhy dle času je rychlost
 24. znám vzorečky nebo umím derivovat
 25. umím derivovat – neumím – co teď?
 26. pochopit geometrický a fyzikální význam derivace
 27. první přiblížení – nerovnoměrný pohyb nahradím rovnoměrným
 28. dostanu průměrnou rychlost
 29. další aproximace: lomená čára
 30. spočteme přírůstky
 31. rychlost: schodovitá čára
 32. rychlost v intervalu = směrnice
 33. je to sečna
 34. stále jemnější aproximace
 35. sečna se změní v tečnu
 36. rychlost = hladká přímka
 37. pojem diferenciálu
 38. Derivace vyšších řádů
 39. Derivace vektorových veličin
 40. Shrnutí: měříme dráhu, 1. a 2. derivace jsou rychlost a zrychlení
 41. Integrál
 42. problém: nalezení primitivní funkce
 43. jde odvodit z dráhy rychlost?
 44. co je součin v.t gaficky?
 45. plocha obdélníka
 46. platí to pro kterýkoli bod
 47. pokaždé se jedná o plochu pod křivkou
 48. platí i pro trojúhelník
 49. (menší trojúhelník)
 50. dráha je časovým intergrálem rychlosti
 51. zapisujeme jako určitý integrál
 52. Shrnutí: UFO: měříme rychlost, počítáme dráhu
 53. Dynamika:
 54. dynamika UFO – průběh hybnosti a síly
 55. jednotka hybnosti 1 Leibniz
 56. fázový prostor
 57. Věta impulsová + integrální tvar
 58. Práce a kinetická energie
 59. Kinetická energie v prostoru
 60. UFO: kinetická energie
 61. Síla, rychlost a výkon
 62. UFO: síla, rychlost -> výkon
 63. Práce a výkon
 64. UFO: kinetická energie -> výkon
 65. Výkon a práce
 66. UFO: výkon -> práce
 67. Potenciální energie, potenciál
 68. Gradient
 69. Intenzita pole jako záporný gradient potenciálu
 70. Harmonický oscilátor
 71. Identifikace částí: pružina a závaží
 72. Dekomposice (analýza)
 73. vlastnosti částí systému
 74. charakterisace částí
 75. charakteristiky ve tvaru grafů
 76. Linearisace
 77. Parametrisace
 78. Parametrické vyjádření závislostí
 79. Model se soustředěnými parametry
 80. Syntéza modelu
 81. Obyčejná diferenciální rovnice 2. řádu
 82. Řešení diferenciální rovnice
 83. kinematika harmonického oscilátoru
 84. dynamika harmonického oscilátoru
 85. Fázový prostor harmonického oscilátoru
 86. Energie harmonického oscilátoru
 87. Mechanika pevných těles
 88. Kost
 89. Sval
 90. Aorta
 91. Nervové vlákno
 92. Všechny tkáně
 93. Všechny tkáně kromě srdeční