Diskuse:Chování ů při flexi

Obsah stránky není podporován v jiných jazycích.
Z Wikiverzity

Jaký je cíl této přílohy? Shromáždit slova obsahující ů? Není to poněkud - ehm - hloupé? --Auvajs (diskuse) 7. 10. 2015, 05:13 (UTC)[odpovědět]

Diskuse o smazání[editovat]

Jelikož bylo navrženo smazání této stránky a tento návrh byl následně rozporován, žádám komunitu, aby se k dalšímu osudu této přílohy vyjádřila v diskusi.

Moje základní pochybnost o důvodnosti ponechání stránky ve stávající podobě je založena na tom, že ani z názvu, ani z popisu, ani z obsahu není zřejmý účel vytvoření takového "přehledu chování". A přestože na Wikislovníku nemáme výslovně definovánu obdobu pravidla w:WP:CWN#Wikipedie není sbírkou nahodilých informací, jsem přesvědčen, že i na wikislovníku by každá stránka měla mít nějaký účel, který je podřaditelný pod zaměření Wikislovníku jako slovníkového projektu. Jsme schopni definovat lexikografický smysl této přílohy? Pokud ne, navrhuji přílohu smazat - po případné výzvě k přesunu na sesterský projekt (Wikiverzita?), pokud by se nám podařilo definovat/dát stránce jiný než lexikografický smysl.--Shlomo (diskuse) 22. 6. 2017, 23:44 (CEST)

P.S. Doplňuji informaci, že příloha byla navržena k "ověření" příslušnou šablonou a související diskuse byla uzavřena k ponechání s tím, že WS:PZH a proces ŽoO nejsou určeny pro posuzování příloh.--Shlomo (diskuse) 23. 6. 2017, 00:31 (CEST)

Smazat, viz výše. --Martin Kotačka (diskuse) 23. 6. 2017, 05:43 (CEST)

Smazat. Celá Příloha:ů je zjevný trolling nějakého zdejšího zkušeného uživatele, který tu stránku editoval ze 7 loutkových účtů. Bylo to na rychlé smazání od samého vzniku. --Auvajs (diskuse) 23. 6. 2017, 11:31 (CEST)

Co se týče Wikiverzity, tak ta by to snesla (zvenčí viděno je to skutečně sbírka nahodilých informací, zevnitř pak jde o stránky, na nichž někdo nějak pracuje v rámci nějakého vzdělávání nebo výzkumu, a není důvod zakazovat sepisování slov s ů, pokud má někdo pocit, že ho to povznáší, a stránka je smysluplně pojmenována — samotné ů by určitě nestačilo — kategorizována a splňuje další formální náležitosti). Pokud je to ovšem trolling, jak píše Auvajs, pak přesun smysl nemá. A zda je to trolling, to se pozná podle toho, zda se nějaký reálný uživatel vyjádří, že na tom chce dělat. --Mmh (diskuse) 23. 6. 2017, 12:24 (CEST)

Přesunout na Wikiverzitu. O trolling podle mého rozhodně nejde, už vůbec ne zjevný, ani o nic, co by byť jen vzdáleně naplňovalo jeho definici - stačí se podívat do editační historie jednoho ze shromažditelů, např. takový Emil Beneš. (Osobní, ryze subjektivní přípodotek:) Vůbec mě už začíná trochu unavovat zde poslední dobou tak hojné nadužívání tohoto termínu. Že, Auvajsi a Ovčáčku? :-) Prostě byl někdo natolik pošetilý, že začal vytvářet tento seznam... Nemalá část z nás ostatních tady také projevujeme svoji pošetilost, jenom drobátko jinde a jinak, no. --Rádoby Raádoby (diskuse) 23. 6. 2017, 16:15 (CEST)

Pro záznam, první věta stránky je "Zatím neúplný přehled chování hlásky ů při flexi." Ve stránce jsou jakési tabulky, z nichž první má první řádek | bojůvka || bojůvky || f || bojovat; co do skloňování zajímavější je řádek | bůh || boha || ma || božský. Kromě první věty stránka neobsahuje žádné věty, jen tabulky. Stránka byla založena 6. 10. 2015. Prosím tuto diskuzi nemazat; diskuze o smazání se mazat nemají, aby šlo věci později dohledat. --Dan Polansky (diskuse) 24. 6. 2017, 11:20 (CEST)

Jak jsem napsal, na Wikiverzitě by to klidně být mohlo, pokud na tom skutečně někdo pracuje nebo chce pracovat. Navrhuji, aby, pokud se to bude přesunovat na Wikiverzitu, byla stránka hned přejmenována na Chování ů při flexi a zařazena do hlavního jmenného prostoru (prostor Příloha tam beztak nemáme), další zařazení už si tam provedeme. --Mmh (diskuse) 24. 6. 2017, 15:39 (CEST)

Žil jsem v přesvědčení, že přílohy zde byly vytvořeny proto, aby se do nich daly dávat informace, které se jinak do hlavního prostoru nehodí. A protože zde (i přes několik výzev) nebyla stanovena pravidla pro jejich obsah, status quo byl takový, že kterékoliv lingvisticky relevantní informace v nich mají své místo, byť takové přílohy mohou být de facto nepotřebné. Proto jsem zde nechával řadu příloh od jejich vzniku neoznačených, ač jsem s jejich obsahem či celkovou existencí nesouhlasil. Status quo byl však nyní změněn precedentem dovolávajícím se jakési minimální kvality a/nebo vhodnosti.

Co se této přílohy týče, nepochybně je problematický její (nevýstižný) název. To jde samozřejmě (prakticky ihned) vyřešit přesunutím na vhodnější, např. uživatelem Mmh navrhovaný Chování ů při flexi, který koreluje s informací na začátku přílohy. Co se týče obsahu, tak především je třeba zde zdůraznit, že zcela naprosto je lingivsticky relevantní (čímž padá důvod pro rychlé smazání, proti němuž jsem principiálně protestoval a proč jsem požadoval obnovu). A protože ten obsah je z hlediska Wikislovníku relevantní, přišlo mi nevhodné o něj přijít, a tak jsem se tím začal zabývat.

Padl zde argument náhodnosti onoho obsahu. Jak (a kde?!) je však definována ona náhodnost? Obsah byl zjevně tvořen podle nějakého klíče, evidentně nejde o naprosto náhodný soupis, kde náhodný = spolu nesouvisející. Dal jsem si tedy tu práci pokusit se onen klíč najít. Zdá se mi, že se nabízí uvažovat o soupisu slov jejichž kořen obsahuje hlásku ů. Alespoň zatím to tak vypadá a vylučuje to výše uvedenou domněnku, že má jít o všechna slova obsahující ů, neboť tam by vzhledem k flexi mohlo být prakticky kdejaké substantivum.

Potom mne napadla otázka, proč vlastně zrovna ů? Co je na něm tak zajímavého, že si zaslouží takovou pozornost? Otázal jsem se tedy jednoho ze svých zdrojů v ÚJČ, a pak bylo hned vše jasné (až mne samotného zamrzelo, že mi to nedošlo hned - informaci jsem sice věděl, ale nespojil jsem si to dohromady) - Vznik znaku ů souvisí úzce s hláskovou změnou /ó/ > /uo/ > /ú/, která v češtině proběhla v 14. a 15. století. (Kroužku se také říkalo "povýšené o".) To mi (aspoň si myslím) objasnilo, proč je v obsahu i genitiv (a možná i další sloupce? - trochu té úvaze pomohla úprava uživatele Megoutkař Alou) - ukazuje to, zda ona hlásková změna přešla i do flexe, nebo zůstala jen v nominativu (nesubstantivními slovy jsem se ve svém pátrání nezabýval, nicméně přinejmenším část verb je beztak odvozená z uvedených substantiv).

Samozřejmě výše uvedené jsou jen moje domněnky a nemusejí se shodovat se záměrem tvůrců.

Jsou-li mé úvahy správné, jde nepochybně o hodnotná, byť zjevně neúplná (Ale která zdejší příloha je úplná? O heslech ani nemluvě.) a nepříliš zřejmě anotovaná lingvistická data. Obojí lze postupem času vylepšit (jako kteroukoliv jinou zdejší stránku). Každopádně mi vytanula na mysli Příloha:Výrazy s nepravidelnou výslovností (čeština) obdobně se zabývající konkrétním druhem nesrovnalostí, tedy aplikací stejného metru je buď i ona snůškou náhodných dat, nebo tato není.

Logickým závěrem tedy je, že se smazáním nesouhlasím, a to jak z objektivních důvodů (jestliže zde neexistují žádná pravidla pro obsah příloh a tato příloha zjevně obsahuje lingvistická data, není tedy žádné opodstatnění ji mazat - a tento samotný fakt (tedy nikoliv něčí názor) by už sám o sobě měl automaticky stačit k tomu, aby k mazání nedošlo), tak i subjektivních (na základě svých domněnek si myslím, že jde o užitečná, zajímavá a v podstatě poučná data). Pokud by se i přes výše uvedené argumenty mělo prosadit násilně odstranění, pak žádám o přesun na moji podstránku.

Uživatel:Danny B./podpis 1. 7. 2017, 14:17 (CEST)

Čili Danny B. říká ponechat a když ne to, tak přesun na uživatelskou stránku Danny B.. (Tučně pro snadnější administraci.) --Dan Polansky (diskuse) 2. 7. 2017, 12:36 (CEST)
Teď mne Auvajs upozornil, že to tady čeká na import, jinak bych o tom na WV nevěděl. Tedy importováno na WV. --Mmh (diskuse) 14. 11. 2020, 15:30 (CET)