Chování ů při flexi

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je samostatný projekt
Příslušnost: všeobecná

Zatím neúplný přehled chování hlásky ů při flexi.

Substantiva[editovat]

nominativ genitiv rod „odraziště“/„odvozenina“
bojůvka bojůvky f bojovat
borůvka borůvky f boro
bůh boha ma božský
bůžek bůžka ma
důchod důchodu mi dochodit/docházet
důl dolu mi dolní/dolíček
důležitost důležitosti f do + ležet
dům domu mi dome(če)k/doma
důstojnost důstojnosti f dostát/dostávat (něčemu)
důvěra důvěry f do + věřit
důvod důvodu mi dovodit
dvůr dvora mi dvořan
hnůj hnoje mi hnojiště
hůl holi f
kůl kůlu mi kolík
kůň koně ma koňský/koník
krůček krůčku mi krok/kráčet, kročej
krůpěj krůpěje f kropit/skrápět
krůta krůty f krocan
kůra kůry f kornatý
kůže kůže f kožní
lůj loje mi lojový
lůno lůna n ?
lůžko lůžka n lože
močůvka močůvky f močový
můra můry f — (??)
nůše nůše f nosit
nůž nože mi nožík
odrůda odrůdy f od + rodit (se)
plůtek plůtku mi plot
pomůcka pomůcky f pomoc
průjem průjmu mi projímadlo; pro + jmout
průměr průměru mi pro- měřit?
průmysl průmyslu mi promýšlet, promyslet
průsmyk průsmyku mi prosmýknout se
průtok průtoku mi protékat/protéci
průvod průvodu mi provést/provádět
půda půdy f
půjčka půjčky f slovenské požičať
půl půle f polovina
půst půstu / postu mi postit se
půtka půtky f potýkat se
růst růstu mi rostlina
růže růže f latinské rosa/Róza
růženec růžence mi latinské rosarium
růženín růženínu mi
schůze schůze f s + chodit, scházet se
slůně slůně n slon
smůla smůly f smolný
stůl stolu mi stolek
stvůra / nestvůra stvůry f stvořit, tvor
sůl soli f solit
škůdce škůdce ma škodit
šňůra šňůra f
štrůdl štrůdlu mi (rakouskoněmecké) Strudel
topůrko topůrka n (z)topořit/toporný
trůn trůnu mi hrad
tůň tůně f tonout
vůdce vůdce ma vodit/vojvoda
vůl vola ma voleček/volek
vůle vůle f volit/volba/dovolit
vůně vůně f vonět
zrůda zrůdy f zrodit se
zůstatek zůstatku mi (nářeční) zvostávat

plt.

nominativ genitiv rod vzor
nůžky nůžek f žena

Zájmena[editovat]

další sloupce přibudou časem

můj
svůj
tvůj

Slovesa[editovat]

další sloupce přibudou časem

Infinitivy[editovat]

důvěřovat
půjčit
působit
růst
různit
schůzovat
trůnit
zdůraznit
zůstat
zůstavit

Bez infinitivu[editovat]

tvar infinitiv
může moci
stůj stát

Příslovce[editovat]

dolů
vzhůru