Čínské znaky

Z Wikiverzity
(přesměrováno z CJKV)
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tento projekt je věnován východoasijským písmům založeným na čínském písmu a jeho pozdějších adaptacích. Pro tato písma se souhrnně užívá též zkratka CJK, odvozená z anglického Chinese-Japanese-Korean, tedy ze jmen tří hlavních jazyků a zároveň tří hlavních způsobů využití čínského písma:[1]

  • Čínština se zapisuje výhradně čínskými znaky jakožto logogramy, resp. morfemogramy. Obdobně se zapisují některé další jazyky Číny, například kantonština.
  • Japonština využívá čínských logogramů k zápisu slovních kořenů, slova přejatá z jiných jazyků než z čínštiny a vlastní morfémy zapisuje doplňkovou fonetickou abecedou (resp. dvěma abecedami, hiraganou a katakanou). Obdobně využívaly čínských znaků korejština a vietnamština v minulosti.
  • Korejština se dnes zapisuje vlastním písmem hangul, ale čínské znaky jsou důležité pro čtení starší literatury a občas se jich využívá v nápisech nebo při slavnostních příležitostech. Obdobnou roli hrají čínské znaky v dnešní vietnamštině nebo minštině, které se jinak ovšem zapisují latinkou (rozšířenou početnými diakritickými znaménky).

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Zdroje na jiných wikiprojektech[editovat]

Studijní zdroje na webu[editovat]

Poznámky[editovat]

  1. Někdy se toto označení rozšiřuje na CJKV, tedy do zkratky je zahrnuta i vietnamština. Stále je to však jen úzký výběr z mnoha jazyků užívajících čínského písma a jeho adaptací.