Vietnamština

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí úložiště:
Příslušnost: všeobecná

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o vietnamštině, využitelných pro vzdělávání a výzkum.

Základní informace[editovat]

A a À à Ả ả Ã ã Á á Ạ ạ
Ă ă Ằ/ằ Ẳ ẳ Ẵ ẵ Ắ ắ Ặ ặ
 â Ầ ầ Ẩ ẩ Ẫ ẫ Ấ ấ Ậ ậ
B b C c D d Đ đ E e È è
Ẻ ẻ Ẽ ẽ É é Ẹ ẹ Ê ê Ề ề
Ể ể Ễ ễ Ế ế Ệ ệ G g H h
I i Ì ì Ỉ ỉ Ĩ ĩ Í í Ị ị
K k L l M m N n O o Ò ò
Ỏ ỏ Õ õ Ó ó Ọ ọ Ô ô Ồ ồ
Ổ ổ Ỗ ỗ Ố ố Ộ ộ Ơ ơ Ờ ờ
Ở ở Ỡ ỡ Ớ ớ Ợ ợ P p Q q
R r S s T t U u Ù ù Ủ ủ
Ũ ũ Ú ú Ụ ụ Ư ư Ừ ừ Ử ử
Ữ ữ Ứ ứ Ự ự V v X x Y y
Ỳ ỳ Ỷ ỷ Ỹ ỹ Ý ý Ỵ ỵ  

Vietnamská abeceda[editovat]

Vietnamština se původně zapisovala čínskými znaky. Tento způsob zápisu byl postupně adaptován pro potřeby vietnamštiny posunem významu či doplněním některých znaků v písmo chữ nôm', které se dodnes občas používá pro umělecké a slavnostní účely. Od 16. století ve spojení s osvětovou činností nejprve portugalských a italských, posléze pak francouzských misionářů byla vietnamština zapisována latinkou, rozšířenou o diakritiku zejména pro bohatý samohláskový inventář. Latinský zápis chữ quốc ngữ se během 20. století stal standardním zápisem vietnamštiny. Abecední tabulka chữ quốc ngữ vpravo slouží jednak celkové orientaci, jednak překopírování potřebného znaku v případě, že nemáme vhodnější možnost jeho zapsání. Písmena uvedená šedě nejsou samostatnými písmeny v abecedě, ale znaky doplněnými tónovou diakritikou.

Projekty na Wikiverzitě[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Studijní projekty jednotlivých uživatelů[editovat]

Zde by bylo vhodné ještě něco doplnit.

Projekty Wikimedia[editovat]

Studijní zdroje na webu[editovat]

Rozcestníky a úložiště zdrojů[editovat]

  • More Vietnamese — informace o vietnamské kultuře, rozcestník jazykových zdrojů (en) (vi)
  • Learn Tieng Viet — sbírka textů o vietnamské kultuře a základech jazyka] (en)

Jazykové nástroje[editovat]

Online mluvnice a obecná jazyková pojednání[editovat]

Online slovníky[editovat]

Online učebnice a kurzy[editovat]

Zdroje textů[editovat]

Instituce, organizace, lidé[editovat]