Wikiverzita:Reálná setkání/2013-09-10 Praha/Zápis ze setkání

Z Wikiverzity

Pracovní setkání uživatelů Wikiverzity[editovat]

Místo a čas[editovat]

Přítomní[editovat]

 • Na místě: Juandev, Mmh, Krvesaj, Kychot, Limojoe
 • Na etherpadu: Aktron, Kusurija, Vojta.dostal, Reo On a další nepodepsaní

Program[editovat]

 1. Klasifikace obsahu wv
 2. Konvence pojmenování stránek
 3. Rozcestníky a základní principy kategorizace
 4. Jmenné prostory a obsah ns!=0
 5. Propagace Wikiverzity / Nápověda k jednotlivým projektům Nadace
 6. Osiřelé stránky/DoS
 7. Ostatní

Vysvětlivky[editovat]

 • D = diskuse
 • R = Rezoluce
 • Ú = Úkol

Zápis ze setkání[editovat]

Klasifikace obsahu wv[editovat]

D: Šablona na klasifikaci obsahu, kterou připravuje Mmh, se nelíbí Juanovi a Krvesajovi graficky. Mmh jako autor vybízí zájemce ke grafické úpravě (kteroužto zatím vůbec neřešil). Grafická úprava se dá udělat koneckonců kdykoliv (i zpětně). S obsahovou náplní v současné pracovní verzi šablony nemá Krvesaj problém. Co se obsahu šablony týká, je lépe definovat více typů obsahu. Když nebude chtít autor konkrétní příslušnost, zadá se všeobecná.

 • R: S obsahovou stránkou klasifikační šablony nemají přítomní problém, s grafickou ano. Šablonu je třeba finalizovat.
 • Ú: Finalizace šablony po obsahové stránce a její schválení komunitou – zodpovědnost Mmh.
 • Ú: Návrh DoS (diskuse o smazání) a její schválení komunitou – zodpovědnost Juan.
 • Ú: Charakterizace typu obsahu a schválení komunitou – zodpovědnost Juan.

Konvence pojmenování stránek[editovat]

Lomítka[editovat]

D: Jde o lomítka týkající se substránek. Podle Mmh je jejich použití u Snů a u Kvetení rostlin logické. Mmh vadí pojmenování uživatele v závorkách, konkrétní příklad je Karma (ohřívač)/Karma teče (Juandev) — závorky tu mají dvojí různý význam, což je matoucí. Podle Mmh by se to mělo spíše řešit přes lomítkovou strukturu. Krvesaj nemá s lomítkováním problém. Mmh dává příklad: Místo Číselné soustavy/Čtyřiadvacítková soustava (kusurija) raději "Čtyřiadvacítková soustava/Kusurija", tedy neprodlužovat zbytečně jméno stránky nařazenou kategorií, ale připojit uživatele lomítkem. Krvesaj navrhuje, aby se názvy se závorkami kvůli jednotnosti přejmenovaly na lomítkovací systém. Juan se ptá, jestli lomítkový systém nekopíruje kategorizaci. Mmh souhlasí, že částečně ano a že je potřeba si vymezit, co má cenu lomítkovat a co ne (viz příklad výše, kde je možno "Číselné soustavy" vypustit). Lomítkovat má cenu to, kde by došlo ke kolizi názvů. Kusurija argumentuje, že lomítkování uživatelů (př. Čtyřiadvacítková soustava/Kusurija) může být chápáno i tak, že je daný člověk autorem, popř. že si bere téma na starost. Nikoliv, že jde o podstránku. Mmh odpovídá, že pokud chce člověk bádat sám, a nechce, aby se tam výrazně zasahovalo zvenčí, tak je to příklad na koncept příslušnosti a mělo by se to označovat šablonou (nálepkou), takže nepochopení ze strany příchozích tak bude zamezeno. Teprve v případě, že chce bádat více uživatelů, má smysl stránky rozlišit lomítkově. Panuje shoda, že se o tomto bude dále diskutovat. Pokračuje se debatou o malých začátečních písmenech v sekcích (př. Renovace stavby/Zateplení v. Renovace stavby/zateplení). Juan a Mmh jsou pro velká písmena, Kychot chápe název stránky jako celý řetězec znaků, tak by ponechal malé písmeno a velké psal jen tam, kde to dává smysl. Juan se dále ptá, jestli nebudou vznikat obludně dlouhé názvy stránek; Mmh říká, že to se může stát i se závorkami. Kychot nebo Mmh navrhuje podat návrhy a pokračovat v diskusi nad těmi návrhy. Kychot se ptá, kam to má dát, Mmh říká, že založit na to Fórum. Mmh si myslí, že by neměl nabývat Diskusní prostor - DP by měli sledovat všichni a není důvod je tedy obtěžovat s věcmi, které je nezajímají. Mmh navrhuje, že vlákna diskuse na Fórech by mohla být řešena jako lomítkované podstránky.

 • R: Podají se konkrétní návrhy, o kterých se bude dále jednat.
 • Ú: Mmh založí konkrétní Fórum (a podstránku), kde se o tomto povede diskuse – zodpovědnost Mmh.
 • Ú: Do příslušné podstránky Diskusního fóra (viz výše) se umístí konkrétní návrhy – zodpovědnost Kychot a další zájemci o tuto problematiku.
 • Ú: Zpracuje se část nápovědy, která osvětlí princip a důvod lomítkových názvů stránek – zodpovědnost Mmh.

Začátky jmenných prostorů a databáze[editovat]

D: Jak se budou rozlišovat databáze? Pokud opět lomítkem, bude to nepřehledné, lomítkovat se bude kde co. Lomítko má mít svoji jasnou funkci podstránky, neměly by se do toho míchat úplně jiné funkce. Toto nikdo nezpochybňuje. Jde o to, jaké případy řešit podstránkami, aby to mělo logiku. Mmh chce zformulovat funkci lomítka, závorky a dvojtečky (včetně toho, jestli za těmito znaky má být mezera) v návrzích. Juan se ptá, jestli je dvojtečka problém, Mmh se dvojtečka nelíbí, měla by být pouze v ns. Krvesaj se ptá, jestli bude šablona (nálepka) označovat, co je např. projekt. Když je např. Projekt kvetení rostlin (jak navrhuje Mmh pojmenování), jak to zobrazí nálepka. Mmh odpovídá, že to bude jako typ obsahu "projekt" a šablona pak bude odkazovat na vysvětlení (ale samotnému mu zrovna tady není jasné, co všechno nazývat "projektem"). Juan se ptá, jestli teď dvojtečkové názvy přejmenovávat a říká, že je lepší počkat na případné nové ns. Mmh souhlasí s tím, že to poté může udělat bot.

 • R: Současné zmatení, kdy něco je pojmenováno bez označení „projekt“, něco s označením „projekt“ v názvu a něco s označením „projekt:“ v názvu se zatím ponechá, počká se na nové ns a poté to utřídí bot.
 • Ú: Do nápovědy (manuálu) se zapíše, jak se mají nově zakládané stránky označovat (viz výše) včetně příkladů – zodpovědnost Mmh.

Rozcestníky a základní principy kategorizace[editovat]

Kategorizace[editovat]

D: Mmh navrhuje, aby kategorie byly popsány, tedy co obsahují a napsat co tam patří. Přítomní souhlasí. Kusurija si myslí, že kategorie by měla být klasická (+/-), ale rozcestníky se podle něj na wv moc nehodí. Jak by se mělo rozcestníkovat a jaký by se potom měl používat rozlišovač? Mmh a Kychot vysvětlují, že rozcestník na wv je něco jiného než na wp, např. Varhany nebo Latina.

 • R: Současné kategorie „Předměty“ a „Obory“ se sloučí do „Obory“.
 • R: V každé (?) kategorii by mělo být stručně zapsáno, co obsahuje a co do ní patří.
 • Ú: Sloučení kategorií „Předměty“ a „Obory“ – zodpovědnost Mmh.  Hotovo
 • Ú: Dopsat do každé (?) kategorie, co do ní patří a co obsahuje – zodpovědnost pro společné kategorie Mmh, pro kategorie v rámci jednotlivých projektů jejich účastníci.

Rozcestníky[editovat]

Má cenu dělat rozcestníky, pokud na nic neodkazují? Podle Mmh jsou dobrou ukázkou rozcestníku Latina nebo Karma (ohřívač). Juan se ptá, jestli je třeba "Latina" také "projekt"/"entita", Mmh říká, že možná ano, že je to nadřazený "projekt"/"entita", spočívající právě v tom, že se shromažďují všechny věci k danému tématu. Mmh by tam vkládal klasifikační šablonu. Juan může podat návrh na graficko-strukturální vzhled rozcestníku. Kychot navrhuje namísto názvu „Rozcestník“ používat např. „Sumář“ nebo na to vymyslet nějaký jiný vhodný název, aby se zabránilo zmatení uživatelů, kteří přijdou z Wikipedie a pod pojmem „Rozcestník“ očekávají něco jiného.

 • R: Když se nějaká stránka jmenuje obecně, měla by mít funkci rozcestníku. Místo slova "rozcestník" můžeme klidně používat jiné, např. "sumář".
 • Ú: Prodiskutovat toto na wv a dojít ke konsenzu – zodpovědnost Mmh.

Jmenné prostory a obsah ns!=0[editovat]

D: Bavíme se o ns:Forum. Kychot uvádí, že tento ns mají na Wikiskriptech http://www.wikiskripta.eu/index.php/F%C3%B3rum:Port%C3%A1l (jenom jako příklad, kde se tento NS intenzivně využívá), ale zjišťujeme, že tam v tom mají něco jiného, než jen diskusi. Mmh se nelíbí název Diskusní prostor, rád by poetičtější označení. Navrhuje přejmenovat Diskusní prostor na Aulu. Juan se ptá, jestli by to bylo v NS Fórum.

 • R: žádná
 • Ú: Přejmenovat Diskusní fórum na Aulu – zjistit konsenzus na wv – zodpovědnost Mmh.

Propagace Wikiverzity / Nápověda k jednotlivým projektům Nadace[editovat]

Propagace Wikiverzity[editovat]

D: Mmh zajistil článek ve sborníku Učitelé a žáci (Autoři: Juandev, Aktron), uvidíme, jestli to přinese do wv další obsah. Mmh informuje o vzdělávacích komunitách, kterým by se tento prostor mohl hodit.

 • R: žádná
 • Ú: žádný

Nápověda k jednotlivým projektům Nadace[editovat]

Kusurija by uvítal na Wikiverzitě nějaký obecnější projekt/nápovědu, jak editovat nejen na Wikiverzitě, ale i na (postupně) všech dalších jejích sestřičkách (zejména Wikipedii). Zmiňuje, že např. neví, jak editovat wikivoyage (se stejným problémem se setkal i Juan, taky neví) a s Commons také dlouho zápolil a o rady prosil bez užitečné odezvy. Juan odkazuje na jiné úkoly, které jsou nyní důležitější a zároveň připomíná knihu „Wikipedie: Průvodce na cestě za informacemi“, kde je vysvětleno, jak editovat. Kusurija chápe Juanův argument, ale domnívá se, že pokud by byla nápověda k ostatním projektům Nadace na wv dobrá nápověda, wv by se tím dobře reprezentovala. Kusurija by si představoval nápovědu ke všem projektům na jednom místě. Juan namítá, že jednotlivé projekty mají své specifické stylistické či metodické postupy a pravidla, nelze použít univerzální nápovědu jen o „editaci wiki textu a obrázků“. Podle Juana se nabízí mj. možnost řešit to formou videotutoriálu, nebo aby takový průvodce pro všechny projekty Nadace vypracovalo sdružení Wikimedia ČR. Podle Juana by jistě šla vytvořit nějaká centrální stránka s odkazy, na takovou stránku by se dali odkazovat nováčci, když přijdou prvně na projekt. Juan ale namítá, že vytvořit takovou stránku by bylo náročné. Kychot říká, že by bylo takovou stránku možné na wv založit formou rozcestníku (sumáře) – viz výše. Kusurija se domnívá, že možností by bylo radit se mezi sebou na diskusních stránkách k jednotlivým projektům Nadace (dokládá problémy s Wikislovníkem, kde nejsou ochotni akceptovat např. hesla, která tvoří jeden kandži znak, který se třeba vůbec nemusí vyskytovat jako samostatné slovo/předpona/přípona - prostě jedině ve spojení s jiným znakem/případně koncovkou).

 • R: žádná
 • Ú: žádný

Osiřelé stránky/DoS[editovat]

D: Kusurija rozporuje „osiřelé stránky“, které by se měly mazat. Jako příklad uvádí, že náhodou našel a prohlížel zběžně seznam "cache" asi 297 "osiřelých článků". Kychot uvádí na pravou míru zmatení termínů „osiřelé stránky“, kterými Mmh nazývá ty, které kdysi někdo založil, napsal tam pár vět a nedávají velký smysl a není jasné, co měly znamenat, oproti „sirotčím stránkám“ ( https://cs.wikiversity.org/w/index.php?title=Speci%C3%A1ln%C3%AD:Sirot%C4%8D%C3%AD_str%C3%A1nky&limit=500&offset=0 ), což je automaticky vygenerovaný seznam (v tomto okamžiku 297) stránek, na které nevede žádný odkaz z nějaké jiné stránky, tj. že tyto stránky jsou těžko dohledatelné. Kychot dále říká, že by v rámci zpřehlednění a dohledatelnosti bylo vhodné se na tyto stránky, uvedené v tomto seznamu, na vhodných místech odkazovat, k čemuž by právě měly sloužit rozcestníky (či sumáře či jak to pojmenujeme). Rozhodně ale rozhodně se nejedná o nějaké adepty na smazání. Označení "osiřelá stránka" může být pro někoho matoucí. Kusurija navrhuje např. „opuštěná stránka“, Mmh s tímto označením souhlasí.

Ostatní[editovat]

Reálná setkání[editovat]

D: Mmh navrhuje, aby se pro reálná setkání udělala stránka s poetickým názvem a tam se vkládaly substránky, jednotlivých srazů, podobně jako na Wikipedii. Krvesaj s tímto souhlasí.

 • R: žádná
 • Ú: Založit tuto stránku s konkrétním názvem a zakomponovat do ní toto setkání – zodpovědnost Mmh (založí) a ostatní přítomní (dopíší zápis, protože Mmh nebude do konce).

Mrtvá fóra[editovat]

D: Krvesaj nevidí důvod držet mrtvé stránky různých fór. Juan by je ponechal, protože to vidí jako dynamickou stránku, Mmh oponuje, že není problém obnovit. Kusurija oponuje, že dokud to nikdo nepoužívá, tak by to tu být nemuselo, leda jedna na ukázku s tím, že v nápovědě apod. by se na ni odkázalo.

 • R: žádná
 • Ú: Zjistit názory většiny komunity na wv a podle toho buď smazat, či ponechat – zodpovědnost Mmh.

Inkubátor[editovat]

D: Krvesaj přemýšlí o tom, že by mohl být ns inkubátor, kam by se prvotně zakládaly nové stránky, a teprve po rozhodnutí, k čemu přesně náleží, se přesunou např. do např. hlavního ns. Juan hovoří o tom, že nováčci nebudou zakládat v jiných ns. Mmh a Krvesaj říkají, že by se to mohlo řešit technicky. Juan připomíná flaged revisions s polské wp. Krvesaj na svém námětu netrvá.

 • R: žádná
 • Ú: žádné

Granty[editovat]

D: Limojoe připomíná komunitě wv, že jestli mají nějaké náměty a požadavky na granty, ať se obrátí na sdružení Wikimedia ČR z časových důvodů do konce září. Vojta.dostal se nabízí, že rád v tomto pomůže. Pokud nepůjde zařadit pod existující granty, můžeme vyzkoušet i jiné cesty. Přítomní v tuto chvíli na místě nic konkrétního nepožadují, ale zváží.

 • R: Děkujeme za nabídku, zvážíme.
 • Ú: Informovat na wv v diskusním fóru – zodpovědnost Limojoe nebo Krvesaj.

Zápis provedl[editovat]

Dne 12. 9. zapsal --Krvesaj (diskuse) 12. 9. 2013, 10:14 (UTC)Odpovědět[odpovědět]