Wikiverzita:Žádost o komentář/Stránky o jiných uživatelích

Z Wikiverzity

Popis problému[editovat]

V posledních dnech jsem se dozvěděl o existenci dvou stránek, které mají ve svém názvu jméno některého uživatele, ve svém obsahu o tomto uživateli píší, a jsou obě umístěny jako stránky první úrovně do jmenného prostoru Wikiverzita: Wikiverzita:Zneužívání open proxy uživatelem Juandev a Wikiverzita:Technické a správcovské zásahy Dannyho B..

Nejedná se mi o tyto dvě stránky konkrétně, ale protože ze skutečnosti, že vznikly, plyne, že očividně je tendence k jejich vznikání, takže by to chtělo ujasnit si, kam takovéhle stránky patří.

Domnívám se, že takovéto stránky by určitě neměly být stránkami první úrovně ve jmenném prostoru Wikiverzita, ba neměly by být stránkami první úrovně v žádném ze jmenných prostorů. Na druhou stranu chápu onu tendenci k jejich vznikání. Konečně si ale myslím, že by neměly vznikat někde "divoce", tedy že si bude každý v nějakém svém ad hoc vytvořeném "projektu" sbírat své stížnosti na jiné uživatele, nýbrž že by jim mělo být dáno jasné místo.

Napadají mě následující možnosti:

  • Vytvořit stránku obdobnou Wikiverzita:Žádost o komentář (například "Wikiverzita:Hodnocení činnosti uživatelů"), a jednotlivé podobné kauzy k nim přilinkovávat jako lomítkové podstránky (a pokud vzniknou jinde, tak je tam přesouvat).
  • Říci, že na to stačí Žádosti o komentář, a řadit to tedy sem.

Co si o tom kdo myslíte? --Mmh (diskuse) 4. 8. 2014, 13:35 (UTC) (podpis dodán dodatečně, zapomněl jsem)[odpovědět]

Vyjádření jednotlivých uživatelů[editovat]

Juandev[editovat]

Omlouvám se za nesouvislost níže uvedeného. Rozepsal jsem asi půlku a musel jít něco řešit, takže se mi přerušila nit.

Tak na Wikipedii je celkem běžné, že jsou lidé "řešeni" v ns Wikipedie. Tento ns, totiž slouží k řešení Wikipedie. Takže tam tento ns obsahuje řadu doporučení a pravidel, ale zároveň popis jednotlivých funkcí a řešení sporů. Proto mi přijde logické, že i na Wikiverzitě jsou lidé řešeni v hlavním ns.

Problém u výše uvedených stránek bych ale viděl v tom jak se jmenují a co obsazují. První například už v názvu obsahuje pomluvu. Což je v rozporu s Podmínkami užití a měli by jsme se dohodnout, jak s pomluvami budeme zacházet. Jinak bych neviděl problém v tom, že v ns wv budou vznikat další obnobné stránky tohto charakteru.

Názor zařazovat vše pod ŽOK mě něpřijde rozumný. Je třeba přihlédnout proč stránka vznikla a co sleduje. První stránka vznikla na základě podezření a potřeby nečlena komunity (!) mít jednu kauzu nějak uzavřenou. V momentě, kdy zjistil, že to tady neuzavřem, tak to chce smazat. No, možná, že tohle by skutečně do ŽOKu patřilo!

A druhá stránka vznikla jako evaluace statutárního orgánu. V té evaluaci nežádáme názory členů komunity. Sledujeme něčí zásahy a podle základních kritérií je vyhodnocujem. Možná by to dokonce mohlo do hlavního ns.

Nicméně pokud tyto dvě stránky někdo považuje za OÚ, primárně se metodicky měli posoudit podle nějakých pravidel typu ŽOÚ a Etický kodex. Nejvyšší čas tu takovéto procedury mít.--Juandev (diskuse) 4. 8. 2014, 14:25 (UTC)[odpovědět]

Kusurija[editovat]

1. Otázka kam řadit takové a obdobné stránky: - Pokud je skutečným záměrem obdržet komentáře a/nebo názory editorů, měly by se řadit jako podstránky (za lomítkem/) stánky žádost o komentář. Pokud ovšem byla stránka vytvořena ve funkci(/se záměrem) osobního útoku, (t.j. někoho očernit či jinak poškodit bez snahy hledat řešení sporu, který takovou reakci vyvolal) - rovnou smazat. Osobní útoky bychom měli přijatelným způsobem (včetně časového rozměru) odstraňovat, ať jsou vytvořeny jakoukoliv formou. (tedy jak/nejen repliky v diskusi, tak i samostatné stránky nebo soubory a pod.)

2. Ad.: "... stránka vznikla jako evaluace statutárního orgánu..." Pokud by tomu skutečně bylo tak, jak Juandev naznačuje, měla by se taková stránka jmenovat spíše [[Wikiverzita:Technické a správcovské zásahy správců]], nebo tak nějak, bez implicitního jmenování některého konkrétního z nich. A měl by rozebírat záležitost v obecné rovině a teprve a pouze uvedené konkrétnější přiklady by mohly být jmenovitě. Takto to ale zatím nevypadá, že záměr, který uvozuje Juandev je tím skutečným záměrem. Ale jistě může jít o název stránky vytvořený myšlenkovým zkratem a po přejmenování a doplnění se ten uváděný záměr potvrdí.

3. Nové procedury, jak je naznačuje Mmh nahoře samozřejmě vytvářet můžeme, jen je otázka, zda je to v daném momentě skutečně nutné. Myslím, že pro daný okamžik stačí, když to budou podstránky ŽoKu. Něco jiného by bylo, kdyby to došlo až tak daleko, že by to musela řešit arbitráž (další souvislostí je, že arbitráž tu zatím nemáme - ani pravidla/předpisy o ní, ani členy arbitrážního výboru, ani proceduru jako takovou). Rovněž tento příspěvek není vyčerpávající co do obsahu, ani promyšlený do všech podrobnosí a souvislostí. Jde o (momentální) osobní názor. --Kusurija (diskuse) 4. 8. 2014, 16:10 (UTC)[odpovědět]

BTW, myslím si, že se v tom Vašem komentáři vyskytují osobní útoky. Např. předpokládání zlé vůle, co Juandev tou stránkou mínil, nebo "vytvořený myšlenkovým zkratem".--Juandev (diskuse) 4. 8. 2014, 16:40 (UTC)[odpovědět]
Nevím, měl jsem na mysli pouze to, že název není zrovna nejvhodnější (komentář obsahu) a naopak předpokládání dobré vůle s tím, že zajisté stránka nebyla zamýšlena tak útočně, jak vyznívá název. Za použití nedomyšleného obratu "myšlenkovým zkratem" se omlouvám, nic lepšího mne nenapadlo. Asi tak, jako kdybych vynechání nějakého slova při rychlopsaní, či omylem ponechání 2 x "se" zvratného slovesa po jeho přesunu při přeformulovávání věty, či jiné nechtěné chyby nazval myšlenkovým zkratem - čímž takové a podobné věci také jsou - někoho uráželo. Ne, tak to jsem urážlivě nemyslel. --Kusurija (diskuse) 4. 8. 2014, 18:19 (UTC)[odpovědět]
Já vám to nemám zazlé. Jen Vás na to upozorňuji a myslím si, že tím že se tu problematika OU dlouhodobě neřešila, tak jsme tu zvlčili a štěkáme na sebe jako psi. Bude těžké se vrátit k nějakému kulturnímu formátu.--Juandev (diskuse) 4. 8. 2014, 18:26 (UTC)[odpovědět]