Vedení a řízení lidí/1. hodina (Předpoklady pro vůdce skupiny)

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
Příslušnost: všeobecná

Ne každý má nato, aby se stal vůdcem nějaké skupiny, aby zastával vedoucí funkci nebo velel armádě. Jakýkoli vůdce má určité vlastnosti, znalosti a dovednosti i schopnosti. Z vlastností nás budou zajímat především temperament a charisma, a také extroverze.

Teorie:[editovat]

Teorie k naučení
vlastnosti
Psychické vlastnosti osobnosti Temperament Schopnosti Charakter Motivy a postoje Volné vlastnosti
Sangvinik
Flegmatik
Melancholik
Cholerik
Charisma Osobnost
Dovednosti

Extroverze[editovat]

Představte si člověka na vedoucí funkci, který se chová introvertně. Straní se ostatních, málo komunikuje a stydí se promluvit. Jistě vám dochází, že tudy cesta nevede. Proto osoba na vedoucí pozici, která vede a řídí lidi, by měla být aspoň z části extrovertní. Nebude se vám dařit řídit a vést lidi a organizovat činnost druhých, pokud nebudete s druhými komunikovat. Jak vůbec mohou druzí dělat to, co po nich chcete, pokud jim to nesdělíte. Jak vás vůbec mají chtít poslouchat, pokud se jim nebudete věnovat, proto buďte s nimi v kontaktu. Jak vás mají poslouchat, pokud se budete stydět komunikovat a budete na veřejnosti vystupovat nejistě, rozklepaně a s trémou. Proto se nevyhýbejte ostatním lidem, komunikujte, komunikujte a znova komunikujte.

Případová studie 1[editovat]

Nový velitel praporu stráví většinu času mimo mužstvo. Obvykle pročítá nejrůznější dokumenty, především hlášení. Jednou za čas si zavolá své podřízené velitele, aby zjistil co je nového. Obvykle mluví krátce ve stylu: tak co, něco nového? A pak už jen poslouchá. Pokud potřebuje říci, něco důležitého raději to napíše a předá svým podřízeným velitelům, aby to sdělili mužstvu. Rád obědvá sám, mimo ostatní velitele a rád si čte. Jeho podřízení velitelé za ním chodí raději, jen když je to nutné, nemohou si sami proradit nebo potřebují jeho výslovný souhlas. Pokud má mluvit před větším počtem lidí, mluví tišeji a ne každý ho slyší, často se také opravuje a dlouze vymýšlí, co poví.
Co je špatně?
Nový velitel je rozhodně introvertní typ člověka. Omezuje komunikaci na minimum a ztrácí tak aktuální obraz dění. Jeho velitelé ho raději neruší, pokud to není nutné a snaží se poradit si sami. Nedokáže kvalitně mluvit před více lidmi, častým opravováním toho, co řekl, ostatní ztrácí přehled, o čem mluví, někteří ho dokonce špatně slyší.

Temperament[editovat]

Ještě na chvíli přeskočím charisma a začnu se chvíli věnovat temperamentu. Pro vedoucí pozice jsou vhodné temperamenty cholerik a sangvinik patřící mezi ty extrovertní temperamenty.

Případová studie 1[editovat]

Plukovník České Armády na základně v Afganistanu, má výjimečné vlohy pro malování a hudbu. Většinu času tráví čtením hlášení. Věčně ho něco trápí a bývá často náladový, uzavřený do sebe až smutný. Jeho velitelé ho vidí málokdy v bojové náladě.
Co je špatně?
Plukovník je jistě melancholik, sice vyniká v umění (malování a hudba) ale zato často trpí depresemi. Jeho vojáci to dobře vidí a morálka klesá, protože nálada velitele je vždy nakažlivá.

Charisma[editovat]

Charisma, patří mezi nejzajímavější vlastnosti člověka zastávající vedoucí pozici. Sám pojem charisma je obtížně definovatelný a představuje osobní kouzlo člověka. Spadá sem všechno možné: vlastní vnitřní filozofie a pohled na věc, vlastní úspěchy, zvláštní velmi individuální a obtížně zařaditelné chování, ale pouze takové, které podřízení vnímají kladně.

Pozn. (Omlouvám se za mé pravopisné chyby - tak nerad jsem se učil ve škole Český jazyk. Pokud by se našel někdo kdo to po mně opraví tak budu rád)

Charakterové vlastnosti[editovat]

Charisma by mělo být zde vysvětleno více a jinak, protože je jedním z nejdůležitějších „parametrů“ pro dobré vedení lidí.

Vedoucí teamu nebo skupiny lidí musí získat respekt a stát se přirozeným a uznávaným vůdcem nebo vedoucím. Jeho charakterové vlastnosti které jej předurčují k vedení lidí jsou:

 • Smysl pro čestnost a spravedlnost
 • Empatie
 • Motivace
 • Zodpovědný

Člověk, který jedná podle morálních pravidel a ukazuje ostatním cestu, který dokáže rozeznat co je správné a dobré od špatného. Empatický k lidem, snažit se pochopit kde jsou jejich možnosti rozvoje a být připraven jim kdykoliv pomoci. Být spravedlivým a dát celé skupině najevo se nebát vyslovit pochvalu a nebo poukázat na „špatné věci“. Silně motivován tvořit svět lepším a radostnějším, s vnitřní motivací sám sobě dokázat že on  za něco stojí. Zodpovědným za celou skupinu. Osobně by měl jít vždy příkladem.

Znalosti[editovat]

Do znalostí spadá veškerá teorie, veškerá látka, kterou jste se naučili nejen o vedení a řízení lidí, ale také znalosti o profesi vašich podřízených. Je to logické, proč by vás poslouchali, pokud o jejich práci nic nevíte.

Případová studie 1[editovat]

V truhlárně povýšili předáka na vedoucího. Umí perfektně truhlářské řemeslo, a to co dokáže se dřevem, umí málokdo. Chová se zodpovědně, spolupracuje s nadřízenými a podřízení ho respektují, dobře ho znali jako předáka a nevadí jim, že se stal jejich vedoucím. Nemá však žádný kurz ani školu, která se věnuje vedení a řízení lidí, neumí psát na PC ani odeslat e-mail, nikdy nedělal výkazy práce a v papírech o zakázkách v jiném jazyce se nevyzná. Úkoly od nadřízených se hromadí a papíry nejsou hotové.
Co je špatně?
Umí o profesi truhláře hodně a lidé ho poslouchají, při vedení a řízení lidí se spoléhá na intuici a to co se naučil jako předák, neuvědomuje si, že jako vedoucí musí změnit způsob, jakým doteď řídil, vedl a rozhodoval. Zcela neumí práci, která kromě vedení a řízení lidí je ještě součástí profese vedoucího truhlárny.


Dovednosti[editovat]

Dovedností, sem patří to praktické a nejen z oblasti vlastní profese, ale také z profese vašich podřízených. Proto mnozí vedoucí pracovníci začínají od začátku jako řadový pracovník, aby si vše vyzkoušeli a osahali. Pokud dělají podřízení něco špatně, raději poslechnou toho, kdo jejich práci umí a má v ní praxi.

Náplň práce vedoucí pozice[editovat]

Mnozí lidé ne vždy zcela chápou, co je náplní práce vedoucí pozice. Náplň vedoucí pozice tvoří především vedení a řízení lidí. Dále sem spadají další úkoly a pravomoci s ohledem na konkrétní pozici. V některých vedoucích pozicích musíte vést některé aspekty účetnictví, zaznamenávat výkazy práce svých podřízených, vést si zásoby, vést si seznamy zadaných úkolů a hotových úkolů a podobně. Pozor, i přestože, pokud se jedná o nižší nebo střední či vysokou pozici, dobře se seznamte s tím co vše je součástí vaší práce. Mnozí dělají právě tu chybu, že dělají práci jiných a té své si nevšímají, a přesto si jsou přesvědčeni, že dělají tu svou práci. Do ostatních profesí zasahujte obezřetně, vaší prací není být dělníkem, nebo tím, kdo je v hierarchii pod vámi. Není sice nic špatného na tom, pokud zastanete práci druhých, nikdy to však nemůžete dělat na úkor své vlastní práce. Nevěnovat se své práci, ale zato dělat jinou práci není nikdy dobré a to platí všeobecně, ať už se jedná o vedoucí pozice nebo dělnické pozice.

Případová studie 1[editovat]

Majitelka fitcentra s barem a dětským koutkem, má pod sebou své podřízené včetně vedoucí provozu. Za dění na pracovišti odpovídá provozní a ta také řídí, vede a kontroluje ostatní zaměstnance a dění na pracovišti. Majitelka se zabývá stavem baru a zásob, neustále něco objednává a potom si pro věci jezdí autem. Tato činnost ji bere většinu času, kdy se zabývá svým podnikem. Vede si sice účetnictví, má veškeré podklady o výdajích i o ziscích, kolik lidí navštívilo její podnik, které tréninkové prostředky návštěvníci nejvíce užívají a ví vždy jako první jestli něco chybí a je zapotřebí koupit. Neustále přemýšlí co koupit, aby se návštěvníci cítili co nejlépe, přesto se neustále dostává do červených čísel a postupně krachuje.

Co je na tom špatně? Pokud vás nenapadá ani jediná věc proč, se dostává podnikatelka do červených čísel, pak si případovou studii přečtěte raději ještě jednou. První co vás asi napadne, tak ona se neustále zabývá tím co ještě koupit, aby zákazníci měli vše, po čem by mohli toužit, a ani zmínka o tom, jestli se snaží šetřit, zdali obchodní výsledky vůbec analyzuje. Má všechny údaje a to perfektně přehledné, a žádný závěr z toho nevyvozuje. Nehledá, které stroje pro cvičení lidé nejvíce používají, přestože podklady má, co lidé chtějí nejvíce, místo toho utrácí a utrácí a snaží se nabídnout všechno. Pracoviště řídí provozní, na tom není nic špatného, ale majitelka nekontroluje, jestli se provozní daří řídit a vést své podřízené na pracovišti, zdali ji poslouchají, jaký k tomu má přístup provozní i její podřízení. Nechává řízení na vedoucí provozu a zabývá se pouze nákupy strojů a věcí do baru a neustále vymýšlí co ještě koupit. Teď už jste jistě pochopili, paní majitelka nedělá svou práci a svůj podnik prakticky neřídí. Jediná snaha začíná a končí nákupy a jedinou formu vylepšení, kterou aplikuje, jsou zase nákupy. Má špatný přístup ke svým penězům, a firmu neřídí, ale nakupuje a znova nakupuje.

Případová studie 2[editovat]

Byl jeden vedoucí a předák v oddělení vypěňování. Vedoucího přeřadili na jinou pozici, dá se říci, že ho vlastně povýšili. Předák se stal vedoucím oddělení vypěňování. Nový vedoucí umí dobře zacházet se strojem, a dokáže jej nastavit a seřídit jako málokdo. Dokáže i mnoho opravit. Začalo období mnoha velkých zakázek, a práce je najednou tolik, že i nový vedoucí pracuje u stroje jako ostatní až se z něho kouří. Velký boom zakázek ustal a jede se běžná výroba. I přesto většinu pracovní doby stráví nový vedoucí tím, že stojí u stroje a vyrábí. Papírování se mezitím hromadí, výkazy práce mají zpoždění a podklady pro výplaty dělá tím pádem nový vedoucí na poslední chvíli a dlouho do noci. Ztrácí přehled o některých zakázkách, a kvalitu výroby kontroluje jen velmi zřídka. Propustky a jiné papíry vyplňuje narychlo a vedení po něm chce spoustu papírů a dokladů a úkoly se jen hromadí.
Co je špatně? Jistě už tušíte, že nový vedoucí nedělá svou práci, ale práci, na kterou byl doposud zvyklý a to být předákem. Jen velmi málo řídí a vede, a papírování vycházející z jeho funkce se hromadí a chybí. Dělá více to, co umí a na co je zvyklý.

Jak získávat praktické dovednosti?[editovat]

Stanovte pravidla, nebo je stanoví jiní a nebudou se vám líbit.

Vlastní vize[editovat]

Každý na vedoucí pozici musí mít svou představu toho, čeho chce dosáhnout. Velký vůdce totiž ví přesně, co chce a dává to ostatním najevo. Samozřejmě se snažte, ať jsou vaše vize rozumné a reálné. Strhněte ostatní pro svou věc, například tím, že o ní s nadšením a velkým zapálením mluvíte.

Pokud chcete, něco realizovat dobře to naplánujte[editovat]

Lidé se raději přidají, pokud je váš plán dostatečně propracovaný, přehledný. Tedy že z něho lze jasně vyčíst, jak svých cílů chcete dosáhnout a co vše se musí udělat k jeho realizování. Pokud tedy máte svou vizi naplánovanou, snadněji se vám bude prezentovat druhým. Pokud je plán dobrý, snadněji získáte druhé pro její realizaci. Učte se proto svou vizi než ji začnete prezentovat druhým co nejlépe naplánovat. Čím více vizí naplánujete a odprezentujete tím více zkušeností získáte.

Buďte aktivní[editovat]

Buďte první, který navrhne řešení problému. Buďte první, kdo řekne, co by se mělo udělat. Nebojte se říci druhým, co chcete, aby udělali, nebo co by se mělo udělat. Nikdy však své myšlenky nepropagujte tak, jakoby ty vaše měly být vždy ty nejlepší. Dejte najevo, že chcete znát jejich názor, a že chcete o problému hovořit. Buďte první, kdo se zeptá ostatních, jaké řešení navrhují, pokud žádné nenavrhují, co nejrychleji navrhněte nějaké řešení sami. Zjednodušeně řečeno, chovejte se aktivně. Nepropagujte se stylem, mně je to jedno klidně to takhle uděláme, klidně si to rozhodněte, jak chcete. Tohle je rozhodně špatně.

Řešte věci konkrétně[editovat]

Vyhýbejte se slovům, které nic neříkají, které odkazují na neurčito. Nepoužívejte výrazy typu: někdy to uděláme, ale místo toho navrhněte konkrétní termín, a dejte najevo, že jste ochotni o termínu jednat a dohodnout se. Nepoužívejte, výrazy typu: Dejte tam ještě pár šroubů, ale řekněte kolik konkrétně, používejte určité číslovky, a číslovkám neurčitým se vyhýbejte. Požadujte od ostatních, konkrétní odpovědi a s nekonkrétními odpověďmi nebuďte spokojení.

Naučte se mít svůj názor[editovat]

Vyhýbejte se výrazům: mě je to jedno, klidně to dělej, jak chceš. Mějte svůj názor, určitě na každou věc máte svůj názor. Ale pozor, neznamená to, že váš názor je nejlepší, a že se lidé kolem vás musí řídit jenom vaším názorem.

Naučte se mluvit o čemkoli.[editovat]

Neváhejte mluvit s lidmi o čemkoli, váháním nic nedocílíte. Nenechte se zaskočit otázkou, kterou lidé položí i přestože se nejedná o vaše téma, váš obor. Pokud vám kladou otázku, na kterou znáte odpověď, stačí se jen naučit své myšlenky vhodně vyjádřit. Pokud vám kladou otázky na které, neznáte odpověď, vyjádřete alespoň svůj názor na věc. Hra na reportéra a zodpovědnou významnou osobu. Jedná se o hru prováděnou ve dvojici. Provádějte jej jako dialog mluvený, nebo pokud tak nelze učinit, jako dialog psaný (vhodné do prostředí Wikiversity). Je dobré umět klást ty správné otázky, tedy role reportéra. Ovšem mnohem více usilujte o roli významné zodpovědné osoby, například role předsedy vlády, politika obecně, starosta, generál armády, majitel podniku, velitel policie, velitel hasičů atd.

Cvičení 1[editovat]

Jste v roli předsedy politické strany v předvolební kampani. Do cílů a předvolebních bodů vaší strany náleží, zrušení poplatků ve zdravotnictví, ekologie, podpora růstu podnikatelských příležitostí, zvyšování daní.

Odpovězte na otázky:[editovat]

 1. Je skutečně zrušení poplatků ve zdravotnictví nutné?
 2. Jaká opatření navrhujete proti ekonomické krizi?
 3. Poučila se vaše strana z předchozích voleb? Co uděláte za opatření proti překročení rozpočtu určeného k volební propagaci vaší strany?
 4. Jaké vyvodíte důsledky v případě neúspěchu ve volbách?
 5. Jaký předpokládáte svůj volební výsledek?
 6. Jaký je váš postoj na českou misi v Afganistanu?
 7. Jak se postavíte proti korupci a plýtvání prostředků?
 8. Jaká opatření zavedete proti rostoucímu schodku ve státním rozpočtu?
 9. Jaká opatření zavedete proti narůstání extrémistů? Má se Česká Republika bát?
 10. Aktivita Ruských špionu v ČR se zvyšuje. Vidíte v tom hrozbu? Budete zavádět nějaká opatření?

Jak cvičení vypracovat[editovat]

Do odstavce vypracování vytvořte stránku ve tvaru Vedení a řízení lidí/Naučte se mluvit o čemkoli/Cvičení 1/jméno profilu , do takto vytvořené stránky vypracujte cvičení. Nezapomeňte se vžít do role, odpovídejte na otázky v souladu se smyšleným volebním programem. U otázek, které nejsou součástí smyšleného volebního programu odpovídejte podle vlastního uvážení a souladu s rolí. Odpovědi na otázky vytvářejte co možná nejdelší, čím více vět tím lépe.

Vypracování:[editovat]

 • sem vložte stránku s vypracováním úkolu ve tvaru Vedení a řízení lidí/Naučte se mluvit o čemkoli/Cvičení 1/jméno profilu

Vedení a řízení lidí/Naučte se mluvit o čemkoli/Cvičení 1/kenjiro995

Vedení a řízení lidí/Naučte se mluvit o čemkoli/Cvičení 1/LudvíkRoiSoleil

Úkoly[editovat]

Ke zvládnutí celé hodiny a k pokročení do další hodiny, je zapotřebí úspěšně zvládnout stanovené úkoly.

Zadání úkolů[editovat]

 1. Vysvětlete pojmy introvertní a extrovertní, popište vliv těchto pojmů na vedení a řízení lidí. Napište svůj vlastní názor, zdali je a za jakých podmínek nemusí být extrovertní chování vhodné (například extrémně extrovertní chování).
 2. Vysvětlete pojem temperament a popište vliv temperamentu na vedení a řízení lidí. Napište svůj vlastní názor na vliv melancholika a flegmatika (urči zda jsou vhodné nebo ne) pro vedoucí pozice.
 3. Vysvětlete co je charisma a popište vliv charisma na vedení a řízení lidí. Napište vlastní názor, popište charisma vedoucí osoby, kterou byste za takovéhoto chování rádi následovali, a vysvětlete proč by měla taková soba na vás vliv (zodpovězení této tohoto vlastního názoru a z tohoto úhlu, může vést k hlubšímu pochopení, jak nás charisma druhých ovlivňuju, proto se o zodpovězení otázky pokuste).
 4. Popište co je náplní práce vedoucích pracovníků (velitel policie, vedoucí provozu, ředitel podniku, majitel podniku, velitel armády)
 5. Napište úvahu o Myšlenkových poznávacích schopnostech (orientace v novém prostředí a řešení problémů) a jak ovlivňují kvalitu fungování vedoucí pozice.

Vypracování[editovat]

Vytvořte stránku ve formátu Vedení a řízení lidí/1. hodina/Úkoly/vaše přezdívka a do takto vytvořené stránky úkoly vypracujte.

 • stránky s vypracováním

Vedení a řízení lidí/1. hodina/Úkoly/LudvíkRoiSoleil