Vedení a řízení lidí

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí kurzu:
Příslušnost: všeobecná

Cíle kurzu[editovat]

Týká se oblasti vedení a řízení lidí, spadající do managementu nebo vedení armády, historické vládnoucí osoby. Náročná oblast, zabývající se psychologií a sociálními vztahy odkrývající dovednosti vést a řídit různé druhy a velikosti skupin lidí, jejich koučování a delegování, organizování a budování týmů, spolupráce na společných cílech, podobných cílech nebo rozdílných cílech, plánování a koncepční řešení, manipulace, asertivita. Velká řada vedoucích pracovníků a velitelů, hledá jednoduchý a srozumitelný návod jak vést a řídit lidi. Možná vás trochu zklamu, vedení a řízení lidí, je všechno možné jen ne jednoduché. Samozřejmě existují knihy, které tvrdí, že mají jednoduchý recept na problematiku a do určité míry mají i pravdu. Ovšem v těchto knihách najdete skutečně jen základní poznatky a principy.

Cílová skupina[editovat]

Kurz je vhodný pro osoby, které zastávají vedoucí pozice, studenty managementu, vojenské velitele, podnikatele a všechny ty, kteří se chtějí naučit vést a řídit lidi nebo koučovat.

Kurzem získáte:[editovat]

Budete schopni zastávat vedoucí pozice, řídit a vést lidi. Pochopíte principy jak jednat s lidmi, vést porady, organizovat činnost, zadávat úkoly a rozdělovat pravomoci. Začnete myslet koncepčně a strategicky plánovat, využívat svůj čas naplno, schopnost zorganizovat si vlastní činnost a úsporně šetřit časem potřebný k vykonání vlastních úkolů. Dokážete rozvíjet dovednosti a schopnosti svých podřízených.

Chyby při studiu vedení a řízení lidí[editovat]

Největší chybou těch, kteří se pokouší, nebo dokonce se musí naučit řídit a vést lidi je jejich způsob myšlení, a nejtěžší na tom všem, je jejich způsob myšlení změnit. Dobře vést a řídit lidi není pro každého. Chtít se to naučit rozhodně nestačí, chtít představuje pouze kapku v moři, z celého oceánu toho co je třeba k naučení se. Řídit a vést lidi vyžaduje určité vůdčí typy lidí, bez těchto vlastností, lze zvládnout tyto dovednosti pouze do určité a velmi omezené míry. Pokud tyto přirozené vůdčí vlastnosti zrovna teď nemáte, nemusí to znamenat, že je nemůžete mýt nikdy. Za určitých podmínek, lze tyto přirozené vůdčí vlastnosti u některých lidí probudit. Někteří lidé se spoléhají pouze na teorii. Jiní se zabývají především praxí, protože zjišťují, že jím teorie toho mnoho nedala. Zabývání se praxí je sice velmi užitečné a vede k úspěchu více a rychleji ovšem není vhodné zabývat se jedním nebo druhým. Teorie a praxe spolu tvoří celek.

Jak se projektu zúčastnit[editovat]

Hned pod tímto článkem, naleznete nadpis účastníci, právě sem se zapište pod seznam žáci. Pokud již máte vytvořený účet na Wikiversitě, zapsat se můžete napsáním 4x znaku (~) vlnovka, což vytvoří váš podpis. Pokud zatím účet na Wikiversitě nemáte, nejdříve se zaregistrujte.

Účastníci[editovat]

Vyučující :
San-te 15. 6. 2010, 12:06 (UTC)
Kenjiro995 (diskuse) 27. 5. 2014, 12:14 (UTC)

Žáci:

DEMU 8. 7. 2011, 15:51 (UTC)

Kamalanand 3. 3. 2012, 04:56 (UTC)

A.Shirova (diskuse) 1. 7. 2012, 22:35 (UTC)

kenjiro995 3. 3. 2013, 12:06 (UTC)

Pepa-harry (diskuse) 17. 5. 2013, 18:21 (UTC)

Zubkve00 (diskuse) 29. 11. 2013, 10:38 (UTC)

LudvíkRoiSoleil (diskuse) 23. 9. 2020, 17:53 (UTC)

Metodika[editovat]

Z hlediska učení se teorie, jsou účastníci kurzu vedení nastudovat různé látky a vypracovávat úkoly. Úkoly vyučující vyhodnotí, opraví chyby, doplní o komentář a nasměruje žáka správným směrem, čímž zajišťuje zpětnou vazbu. Nejdůležitější součást úkolů tvoří odpovídání na otázky (diskuze psaná, dialog psaný). Otázky jsou koncipovány tak, aby se adept hledáním odpovědí pomocí dedukce a jiných nástrojů nalezl odpovědi a řešení. Otázky se tedy snaží směrovat žákovu pozornost určitým směrem a nutí ho tvůrčím způsobem se učit a logicky myslet. Dalším častým typem úkolu, se kterým se setkáte, představuje vypracování vlastních úvah, protože si člověk pamatuje více vlastní tvorbou (výstup informací, aplikování informací), než tím co přečte nebo zaslechne (vstup informací, přijímání informací, nastudování látky, posloucháním přednášek). Proto se nebudete učit naplnit své hlavy informacemi, ale především o těch informací přemýšlet, vyjadřovat, svůj názor, hledat odpovědi na otázky, tedy a hlavně tvořit.

Pro dialogy a rychlejší komunikaci, je vhodné používat IRC wikiversity

Seznam učiva v kurzu:[editovat]

seznam učiva není kompletní

1. hodina: Předpoklady pro vůdce skupiny[editovat]

Každý vůdce by měl mýt určité vlastnosti, dovednosti, znalosti a schopnosti. Dále musí dobře pochopit co je náplní práce vedoucí pozice. První hodina se nachází na stránce Vedení a řízení lidí/1. hodina (Předpoklady pro vůdce skupiny)

2. hodina: Druhy řízených skupin a tymů[editovat]

Každý vůdce musí pochopit topografii skupin a týmů. Pochopení těchto struktur, systému a vztahů skupin a týmů, umožňuje efektivnější řízení a vedení a vyšší produktivitu práce. Tato vědomost umožňuje budování skupin a týmů. Druhá hodina se nachází na stránce Vedení a řízení lidí/2. hodina (Druhy řízených skupin a týmů)

3. hodina: klima skupin a tymů[editovat]

Hodina se zabývá tvorbou vhodného prostředí pro fungování skupin a týmů. Třetí hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/3. hodina (klima skupin a tymů)

4. hodina: Budování skupin a týmů[editovat]

Poté co jste pochopili topografii týmů, chápete jak klima ve skupině nebo týmu, ovlivňuje jednotlivce ve skupinách a týmech i samotné chování skupin a týmů, a chápete jaké vlastnosti, znalosti a dovednosti máte jako vůdce skupiny mýt. Je načase se zabývat tím jak samotné skupiny a týmy budovat. Jak vybrat ty správné lidi, podle jejich povahy, vlastností, dovedností a znalostí. Zařadit je do systému struktury společnosti (skupiny a týmy) a umožnit jim další rozvoj i základní výcvik. Čtvrtou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/4. hodina (Budování týmů)

5. hodina: Teorie X a Y[editovat]

Existují dvě základní teorie, jedna tvrdí že lidí jsou líní a musí být do práce nuceni a motivováni. Druhá teorie tvrdí, že práce je přirozenou součástí lidí a proto lidé vykonávají práci rádi. Přestože tyto teorie spolu tvoří protiklady, koexistují společně, vzájemně se nevyvrací a obě teorie platí, ale každá za určitých podmínek. Pátou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/5. hodina (Teorie X a Y)

6. hodina: Teorie Z[editovat]

Teorie Z je odvozena z vlastností dvou teorií A a J. Teorie A tvoří americký pohled a chovaní zaměstnanců a J představuje Japonský pohled a chování zaměstnanců. Teorie Z tedy představuje údajně to nejlepší z obou skupin A a J. Šestou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/6. hodina (Teorie Z)

7. hodina: Řízení lidí[editovat]

Řízení lidí se skládá z nařizování a kontrolování a představuje nejvíce svazující a omezující metodu kontroly činností lící a zadávaní činností lidí. Řízený člověk se podřizuje a plní příkazy pokud možno přesně, ale současně přenechává i zodpovědnost na autoritě. Tento způsob se dnes objevuje především v armádě. Zatímco v podnikové praxi se postupně prosazuje jiný způsob. Sedmou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/7. hodina (Řízení lidí)

8. hodina: Vedení lidí[editovat]

Řídit lze stroje, ale lidé nejsou stroje. Právě proto se čím dál častěji prosazuje způsob, který se nazývá vedení lidí a je volnější alternativou na řízení lidí. Je jim dán určitý prostor na vlastní rozhodnutí a nalezení nejlepších řešení avšak jsou jim doporučovány určité postupy, chování a řešení situací. Za větší volnost se však obvykle platí i větší zodpovědností. Lidé jsou učeni k vlastnímu myšlení, ale také k pochopení, že každý člověk je za své činy zodpovědný. Lidé jsou pouze nasměrováni, ale mají určitý rozsah svobodného jednání. Osmou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/8. hodina (Vedení lidí)

9. hodina: Koučování[editovat]

Koučování je mnohem individuálnější a mnohem volnější než vedení lidí. Používají se takové metody a postupy, které nutí člověka přemýšlet o sobě na o tom, co dělá. Každý člověk se rozvíjí zcela sám a je zcela zodpovědný za své činy, koučování tvoří pouze nástroj jak se v sobě vyznat a rozvíjet svou vlastní cestou. Neudává tolik směr jako při vedení lidí, ale je spíše nástrojem, který vám pomůže podřízenému se sám za sebe rozhodnout, kterým směrem půjde. Nejdůležitějším prostředkem při koučování tvoří dialog a správně položené otázky, jejichž zodpovězení vám umožní dívat se na věc z jiného úhlu. Devátou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/9. hodina (Koučování)

10. hodina: Rozdělování úkolů a pravomocí[editovat]

Rozdělování úkolů a pravomocí funguje s ohledem na to jakou metodu (řízení, vedení nebo koučování) jste zvolili. Pokud má člověk jednat samostatně, potřebuje určitou dávku pravomocí. Množství pravomocí lze také odvodit od typů úkolů, jaké podřízený vykonává. Desátou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/10. hodina (Rozdělování úkolů a pravomocí)

11. hodina: Asertivita vs manipulace[editovat]

V této hodině se střetnou dva proslulé nástroje, sloužící k prosazení vlastního názoru a vůle. Asertivita jako zdravé prosazování, představuje mnohem etičtější formu než manipulace a často ji lze také chápat jako prostředek, který dokáže manipulaci zastavit a nepodlehnout ji. Manipulace představuje nebezpečný a zneužitelný nástroj, který je třeba využívat opatrně a zodpovědně, nebo místo ní používat asertivitu. Dozvíte se o pojmech dominance a submitivita, a o tom jak snadno lze člověka zmanipulovat. Jaké strategie používají podomní prodejci, pojišťovací agenti nebo zástupci mobilních operátorů nabízející své produkty. Naučíte se odolávat manipulaci od druhých lidí. Jedenáctou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/11. hodina (Asertivita vs manipulace)

12. hodina: Vedení porady[editovat]

Čas od času potřebujete své podřízené svolat a probrat s nimi nové události, zorganizovat jejich činnost a podobně. Dvanáctou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/12. hodina (Vedení porady)

13. hodina: Vyjednávání[editovat]

Sešli se s vámi lidé a vyjednáváte o něčem. Snažíte se vyjednat lepší podmínky, najít kompromis, nebo prosadit svůj názor, vybudovat si lepší pozici pro budoucnost. Pochopíte jak vhodně jednat, jak pochopit ty druhé a čeho oni chtějí dosáhnout, čeho jsou při vyjednávání schopni udělat nebo docílit, kdy ustoupit nebo naopak tlačit, a kdy hledat kompromisní řešení. Pokud pochopíte ty druhé, čeho chtějí dosáhnout a kam až jsou ochotni přistoupit, můžete zvolit mnohem vhodnější přístup, než pokud tyto informace nemáte. Blafovat a tajit co nejvíce informací do poslední vteřiny, nechávat si eso v rukávu, nebo se snažit o upřímnost? Třináctou hodinu najdete na stránce Vedení a řízení lidí/13. hodina (Vyjednávání)

Doporučená literatura[editovat]

  • Jak vést a řídit lidi (autor: František Bělohlávek, vydavatelství a nakladatelství: Computer Press)