Přeskočit na obsah

Staré tance na XLII. DLB

Z Wikiverzity

Staré tance na XLII. Dnech lékařské biofyziky – to jsou dva z doprovodných programů ke konferenci XLII. Dny lékařské biofyziky, konané ve dnech středa 29. května – pátek 31. května v hotelu Theresia v Kolíně. Odpolední taneční program je renesanční na zámku Radim a poté, v rámci večerního programu v historickém sále CEROP Kolín, následují raně barokní tance z Playfordových sbírek The Dancing Master. Hudební doprovod zjišťuje skupina Housebroken consort

Na této stránce vybíráme vhodné tance pro začátečníky, sbíráme informace, sestavujeme taneční pořádek. Účastnit této přípravy se může kdokoliv.

Tato stránka je složena z několika podstránek, které je možno si pro přehlednost prohlížet či vytisknout i samostatně:

 • /Radim – informace o renesančním zámku Radim a časový rozvrh
 • /seminář – budeme si povídat o starých tancích a něco si i zkoušet
 • /playlist – seznamy tanců, které se budeme učit za doprovodu kapely:
  • /playlist/renesance – renesanční tance na renesančním zámku Radim (volitelný program odpoledne)
  • /playlist/Playford – tance z Playfordovy sbírky v Kolíně (večerní program pro všechny)


Doprovodné programy[editovat]

Účastníci konference mají možnost si v registračním formuláři vybrat jeden z nabízených doprovodných programů, konaných ve čtvrtek 30. května odpoledne v době cca mezi 14. a 18. hodinou:

 • Empírový zámek Kačina
 • Renesanční zámeček Radim
 • Stříbrné doly v Kutné hoře
 • Starý židovský hřbitov
 • Individuální program (wellness, turistika, jiné)

Na této stránce dále pojednáváme pouze o odpoledním doprovodném programu na zámku Radim a dále o tancích v rámci společenského večera.

Renesanční tance na zámku Radim[editovat]

Zámek Radim[editovat]

Odkazy[editovat]

Majitelé[editovat]

 • ...
 • pan Antonín Dotlačil
 • pan Bohuslav Opatrný

Doprava[editovat]

Zámek Radim je vzdálený asi 15 km od místa konference. Doprava minibusem (16 míst) a případně auty, je možnost využít i vlakové spojení ze stanice Kolín zastávka, vzdálené asi 10 minut pěšky od Hotelu Theresia.

 • Vlakem tam:
  • 13:23 Kolín zastávka – 13:38 Pečky (osobní 9332)
  • 13:56 Pečky – 14:01 Radim (osobní 19316)

Pěšky do zámku je necelých 10 minut chůze

 • Vlakem zpět:
  • 17:30 Radim – 17:36 Pečky (osobní vlak 19325)
  • 18:00 Pečky – 18:09 Kolín zastávka (spěšný vlak 1907 Vrchlice)

Doprovodný program na zámku Radim proběhne ve dvou fázích, každá z nich o délce asi 90 minut. V první fázi budeme probírat historický tanec s reprodukovanou hudbou, ve druhé fázi s doprovodem živé hudby. Kdo se nebude chtít v této fázi zúčastnit má možnost prohlédnout si další okruh zámku.

Vzhledem k tomu, že v současné době máme přihlášených 14 zájemců o program v Radimi, bude zřejmě doprava minibusem dostačující. Bohužel, 22 účastníků konference dosud neodpovědělo, o jaký druh doprovodného programu má zájem. Pokud by někteří z nich měli rovněž zájem o program na zámku Radim, zajistili bychom dodatečnou dopravu auty.

Prohlídkové okruhy a možnosti výběru[editovat]

V případě výběru zámku Radim pak mohou v registračním formuláři upřesnit své preference:

Program na zámečku bude probíhat ve dvou fázích, každá o délce asi 90 minut, mezi nimi případná přestávka na občerstvení v zámecké kavárně. Zaškrtněte dvě možnosti z níže uvedených a my se pokusíme připravit a nakombinovat program dle Vašich preferencí.

Nakombinujte si proto dva programy, které preferujete:

 • 1. prohlídkový okruh – sklepní prostory pro čeládku (černá kuchyně, lednice, šatlava a místnost pro porážku a zpracování menších domácích zvířat) a přízemí (kancelář panského hejtmana, bílá kuchyně, zbrojnice, společenská místnost a ložnice)
 • 2. prohlídkový okruh – druhé nadzemní podlaží (reprezentační místnosti: ložnice, jídelna, Berchtoldova ložnice, společenský a svatební sál s kancelářskou místností, dámská ložnice, ochoz svatebního sálu s prohlídkou malovaného záklopového stropu)
 • 4. prohlídkový okruh – třetí nadzemní podlaží (obrazová galerie, obsahující díla především českých autorů z XIX. a 1. poloviny XX. století)
 • Volná procházka zámeckým parkem
 • Teoretický seminář o renesančních tancích s praktickými ukázkami
 • Renesanční tance za doprovodu hudební skupiny Housebroken consort

Časový rozvrh[editovat]

 • 13:15 – nástup do minibusu před hotelem Theresia
 • 13:15 – 13:30 – doprava minibusem na Radim
 • 13:30 – 13:45 – zámecká kavárna, případně čekání na opozdilce
 • 13:45 – sraz na nádvoří zámku
 • 13:45 – 15:15 – 1. fáze programu – účastníci mají na výběr:
  • prohlídkový okruh dle domluvy účastníků
  • Seminář na téma starého tance (volná rozprava na dané téma, bez živé kapely)
  • volná procházka parkem
 • 15:15 – 15:45 – zámecká kavárna, toalety
 • 15:45 – 17:30 – 2. fáze programu – účastníci mají na výběr:
 • 17:30 – 17:45 – ukončení, zámecká kavárna, toalety, odjezd (kdo by odjížděl vlakem, musí skončit v 17:20, aby stihnul vlak v 17:31, vzdálenost stanice cca 400 m = 10 min chůze)

Dále se budeme zbývat už jen historickými tanci:


Seminář[editovat]

Tato část (bez živé hudby) se bude konat ve svatební síni (bývalé kapli) jen v případě, že se sejdou zájemci, kteří si budou chtít neformálně popovídat o renesančním tanci, poslechnout nějakou dobovou reprodukovanou hudbu, zkusit nějaké základní kroky, naučit nějaké tance – a to ještě před 2. fází (tj. před tancem na živou hudbu).

(Pokud by zájemci nebyli, využijí organizátoři čas k přípravě, případně ke generálce.)

Teoretický úvod (s případnými ukázkami a nácvikem tanců) bude zhruba odpovídat 2. fázi (tance s doprovodem kapely)

Historické tance na území Čech[editovat]

 • nemáme o nich žádné přímé dochované prameny
 • Zíbrt – posbíral různé zákazy toho, co se nesmělo tancovat, a z nich vydedukoval, co se tancovalo, žádné popisy tanců tam ale nejsou
 • Jagellonská vrcholná gotika – v té době už byla v Itálii raná renesance; kontakty s Itálií byly, takže se můžeme domnívat, že na Jagellonském dvoře se tančily tance italského quattrocenta

Gotika[editovat]

 • nemáme žádné dochované prameny s podrobnějšími popisy tanců
 • pokud někdo dnes něco tančí a říká tomu gotický tanec, pak jsou v podstatě dvě možnosti:
  • vymýšlí si, fantazíruje, blbne lidi
  • v lepším případě se jedná o italské quattrocento – viz níže

Citace AJ z FB – otázka zněla na tance XIII. století Mno, rozebíraly jsme to kdysi s K. a něco je v Zíbrtovi atd. To, co ale ty očekáváš tam není. Textem popsané kroky ve smyslu názvu kroků a názvu tanců a co přibližně se tam dělo. Mullally píše, že Carole (česky asi chorovod nebo jak by to jen Kačka nazvala?) byly hodně podobný bránlům. V kruhu, drže se za ruce, tanečníci zpívaje nebo jen první, majoritně pohyb vlevo. Kroky velmi jednoduché pravděpodobně úkrok vlevo a přísun pravou atd. viz Mullally, Robert (2011). The Carole: A Study of a Medieval Dance. Farnham, Surrey, England: Ashgate. pp. 41–50. ISBN 978-1-4094-1248-9. Kruhové či řadové tance tančili muži i ženy (nemuselo být střídání) nebo jen ženy či jen muži. Dokonce i varianta muž vede a zbytek ženy. (to je myslím už v Sachsovi ééé... tady: Curt Sachs (1963) World History of the Dance, p.263) Hodně podobné, resp. považují se za relikt, jsou bretonské nebo faerské tance - popis např tu: https://en.wikipedia.org/wiki/Faroese_dance

Co se párových tanců týče, tak nejstarší zmínka je z první půlky 11. stol. v rukopisu Ruodlieb https://en.wikipedia.org/wiki/Ruodlieb Tanec byl tančen na svatební hostině a popisován je asi takhle: Mladý muž se pozvedne a mladá dáma též. On se točí ve stylu sokola a ona jako vlaštovka. Ale když dojdou k sobě, zase se rychle navzájem projdou, on jakoby klouzal, ona jakoby plula. Pro tvé studium doporučuji třeba Joachim Bumke (2000). "Courtly Culture" :)

Danza del Quattrocento[editovat]

 • (Raná italská renesance)
 • Nejstarší dochované zápisy tanců

XV. století – dochované rukopisy:

Matematicky propracovaný systém – misury:

 • bassadanza (nejpomalejší, 6 dob)
 • quaternaria (4 doby)
 • saltarello (3 doby)
 • piva (nejrychlejší, 4 doby)

Poměry:

 • saltarello : bassadanza = 3 : 2
 • piva : bassadanza = 2:1
 • bassadanza : quaternaria = 5 : 6 anebo 3 : 4

Ukázky:

Zdroje:

Francie[editovat]

Basse dances – propracovaný systém mesur

Kroky:

 • ss (simple simple) = dva jednoduché kroky (= vždy se dělají právě dva)
 • d (double) = dvojitý krok (dělá se jich vždy lichý počet)
 • r (desmarche) = zákrok (v jiných rukopisech označovaný také jako reprise) – ustupuje se pravou nohou vzad (dělá se jeden samotný anebo tři)
 • b (branle) = bránl = krok stranou

Ukázky:

Ukázky:

Anglie[editovat]

 • Rukopis z Gresley (Gresley Dance Collection) – přelom XV. a XVI. století nebo začátek XVI. století.
 • Inns of Court

Danza del Cinquecento[editovat]

Z Anglie se vrátíme zpět do Itálie:

XVI. století – manýrismuys (přelom XVI. a XVII. století)

Renesanční tance s doprovodem kapely[editovat]

V minutáži je přibližná délka skladby:

Francie (Arbeau)[editovat]

(Cca 40 minut)

Odkazy:

Itálie Danza del Quattrocento[editovat]

 • Petit Riens

Itálie Danza del Cinquecento[editovat]

Fabricio Caroso[editovat]

(cca 10 minut) Marco Fabritio Caroso da Sermoneta

Caesare Negri[editovat]

 • (z důvodu nabitého programu vypuštěno)

Inns of Court manuscripts[editovat]

(cca 20 minut)

 • Pavany:
  • Quadran pavan
  • Turkelon
  • Tinternell
  • Earl of essex measure
 • Almandy:
  • The Queens Alman
  • Madam Sosilia almain

Časová rezerva[editovat]

20 minut: tj. příchod, odchod, drobné zdržení atd.

Kdyby náhodou zbyla chvilka času, můžeme přidat něco z toho, co plánujeme na večerní tancování v historickém sále CEROP KolínStaré tance na XLII. DLB/playlist/Playford:

Tance z Playfordovy sbírky[editovat]

Úvod[editovat]

Nějaká píseň na úvod (aby lidi začali dávat pozor)

Píseň[editovat]

Renesance namísto rozcvičky[editovat]

Na rozcvičení si zatancujeme jeden jednoduchý renesanční branle, na kterém si předvedeme kroky double a simple:

Dále už budeme tančit dle sbírek The Dancing Master, které tiskl londýnský vydavatel John Playford v letech 1651 – 1728 (za tu dobu vyšlo 18 edicí těchto oblíbených raně barokních anglických tanců) :

Kruh[editovat]

Gathering Peascods[editovat]

 • Kroky: double, single, volné kroky, zátočka.
 • 1. sloka
 • Figury:
  • Sides (i.e. Side Left, Side Right)
  • Arms (i.e. Arm Left, Arm Right)
  • Set & turn
 • Všechny 3 sloky

Šestice[editovat]

Upon a summers Day[editovat]

(zpívaná)

 • Kroky (opakování): Lead up a zpět (=Double vpřed a vzad), Set&Turn
 • 1. sloka
 • Nové: Branky
 • Figury (opakování): Sides, Arms
 • Všechny 3 sloky

Black Nag[editovat]

 • Nové: Slip (chassé) up, Slip down
 • 1. sloka
 • Opakování: Sides
 • Nové: Slip křížem (vyměnit místa)
 • 2. sloka
 • Opakování: Arms
 • Nové: Hey (průplet) – v párech a samostatně pánové, pak dámy
 • 3. sloka
 • Všechny 3 sloky

Maiden Lane[editovat]

 • Opakování: Double vpřed a zpět, Hey, Set&Turn
 • 1. sloka
 • Opakování: Sides
 • Nové: Fall back
 • 2. sloka
 • Opakování: Arms
 • Nové: Výměny míst (progrese) cik-cak (tj. do tvaru V,V či X,X) – nejdřív 1. pán (ze předu) a pak všichni zbývající.
 • Vyzkoušet
 • 3. sloka
 • Všechny 3 sloky

All in a garden green[editovat]

 • Opakování: Double vpřed a vzad, Sides, Arms, progrese
 • Nové: Honour, kiss
 • 1. sloka
 • Další 2 sloky

Pauza[editovat]

10 minut krátká pauza:

 • příprava na Longway
 • Upozornění: Kdo přijde pozdě, zařadí se na konec longwaye
 • Kdo chce, může si odskočit na WC anebo se napít

Píseň[editovat]

Před koncem pauzy dá kapela krátkou píseň (jako signál konce pauzy a nástupu na longway)

Longway[editovat]

 • As many as will.
 • Páry v zástupu za sebou

New Bo-peep[editovat]

 • Zopakování: Double vpřed a vzad, Sides, Arms; Turn (zátočka)
 • Nové: Dáma odejde, trojí poklepání na rameno (či jinam), otočení, odvedení za ruku
 • 1. sloka
 • Všechny 3 sloky

Progresivní longway[editovat]

 • Lepší, když je sudý počet párů (není podmínka)
 • Rozpočítání první, druhý, ... (přebývající jako nultý)
 • Progrese: Během jedné sloky si první a druhé páry prohodí posice, takže:
  • první páry postoupí dolů
  • druhé páry postoupí nahoru
 • Který pár dojde na konec longwaye, jednu sloku čeká, takže:
  • První pár, který dojde až na dolní konec, čeká a následující sloku postupuje nahoru jako pár druhý
  • Druhý pár, který dojde až na horní konec, čeká a následující sloku postupuje dolu jako pár první
 • Během čekání pozoruje, co ty páry dělají, a duševně se připravuje na změnu


Hole in the Wall[editovat]

 • Nové:
  • Cast off, lead up, lead down
  • Cross – křížení po úhlopříčce (1. pán & 2. dáma, pak zbývající)
  • kruh
 • rozpočítání
 • 1 sloka
 • Z prohozeních posic si vyzkouší první a druhé páry to druhé
 • páry opět jako na začátku (první zvednou ruku – pro kontrolu)
 • n/2 slok s progresí (kde n=počet párů v longwayi)

Jamaica[editovat]

 • Nové: podávání rukou, preclík, zátočky páni s pány, dámy s dámami
 • 1 sloka
 • 1 sloka z prohozených posic
 • n/2 slok s progresí

Juice of Barley[editovat]

 • Nové: Back_to_back, preclík, tleskání
 • 1 sloka
 • 1 sloka z prohozených posic
 • n/2 slok s progresí

Tythe Pig[editovat]

 • 1 sloka
 • 1 sloka z prohozených posic
 • n/2 slok s progresí

Přídavek[editovat]

Připravit pro případ velkého zájmu:

Grimstock[editovat]

Rufty Tufty[editovat]

Scotch Cap[editovat]

Přehled kroků a figur[editovat]

Terminologie:

l=Left, r=Right

 • Kroky:
  • Sl, Sr = Single
  • Dl, Dr = Double
  • Tl, Tr = Turn (tj. zátočka krokem Double)
  • STl, STr = Set&Turn
  • Slip (chassé)
 • Figury:
  • Sides = Side_l + Side_r (ramena)
  • Arms = Arm_l + Arm_r (zátočky)
 • Směry:
  • Up = Nahoru (směrem k hudbě, dopředu sálu), Down = Dolů (směrem od hudby, dozadu sálu)
  • Lead_up, Lead_down
  • Cast_off
  • Back_to_back
  • Hey (průplet)
 • Formace:
  • Čtyřky (two couples, dva páry)
  • Šestice (three couples, tři páry)
  • Longway (as many as will)
   • bez progrese
   • s progresí