Orchesographie

Z Wikiverzity

Tato stránka je určena pro shromažďování wikiverzitních i externích zdrojů o tématu „Orchesographie“, využitelných pro vzdělávání a výzkum. L' Orchesographie je taneční traktát, který v roce 1589 vydal Thoinot Arbeau.

Webové stránky[editovat]

  • Nicolas Graner: ORCHESOGRAPHIE SommaireLe traité de danse multimédia de Thoinot Arbeau (1589) en texte intégral. Komplexní stránka obsahující faksimile, transkripce aj. dokumenty a multimedia; ve francouzštině.

Faksimile[editovat]

Transkripce[editovat]

Překlady[editovat]

Čeština[editovat]

Forma[editovat]

Celý spis je psán formou poučného dialogu; žákem je v tomto případě mladík Capriol, kterého Arbeau provází celým světem minulého i (v té době) současného tance, jakož i dobrých mravů.

Články[editovat]

Tance[editovat]

Párové tance I.[editovat]

Párové tance II.[editovat]

Kruhové tance I.[editovat]

Kruhové tance II.[editovat]

Branles couppez (Prolamované bránly)

Kruhové tance III.[editovat]

Branles regionaux (Bránly z regionů)

Kruhové tance IV.[editovat]

Branles morgeaux (Pitvorné či mimické bránly)

Kruhové tance V.[editovat]

  • Gavottes (Gavotty) – svita dvojitých bránlů

Divadelní tance I.[editovat]

Párové tance III.[editovat]

Divadelní tance II.[editovat]

Hudba[editovat]

Velmi důležitým aspektem je, že Arbeau všude uvádí zápis melodie ve svisle orientované hudební osnově a vedle not zapisuje příslušné taneční kroky, což nám dodnes umožňuje přesně přiřadit notový zápis k choreografii (což někdy u jiných autorů může být problém). Arbeauem zapsané melodie byly (anebo se staly) šlágry tehdejší pop-music a mnohé z nich zůstaly šlágry až do dnešní doby (evergreeny).

Reinterpretace[editovat]

Není divu, že mnohé z Arboem zapsaných melodií se hrají a různě reinterpretují dodnes:

  • Peter Warlock (1894-1930):
  • Capriol Jazz Suite (Yaron Gottfried, Israel Kibbutz Orchestra):
    • "Capriol Jazz suite " Basse dance
    • Capriol Jazz suite "Pavane " mov 2
    • Capriol Jazz suite - Tordion