Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2022

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Na této stránce zpracováváme Heslo roku pro Hesla Jednoty bratrské pro rok 2022.

Předloha[editovat]

Jesus Christus spricht: Wer zu mir kommt, den werde ich nicht abweisen. Joh 6,37 (E)


Heslo do titulu[editovat]

Překlad pro titulní stránku:

 • ČEP biblenet.cz: Jan 6 Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.

obohu.cz Studijní bible: Jan 6,37, různé překlady:

 • CSP Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.
 • MPCZ Vše, co mi Otec dává, ke mně dojde, a toho, kdo ke mně přichází, nikterak ven nevyženu,
 • ZP Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně, a nikoho, kdo ke mně přichází, jistě neodmítnu,
 • OP Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo přijde ke mně, toho jistě neodmítnu,
 • BKR1 Všecko, což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven.
 • BKR Všecko, což mi dává Otec, ke mně přijde, a toho, kdož ke mně přijde, nevyvrhu ven.
 • BKRS VšeckoG3956{A-ASN}, cožG3739{R-ASN} miG3427{P-1DS} dáváG1325{V-PAI-3S} OtecG3962{N-NSM}, keG4314{PREP} mněG1691{P-1AS} přijdeG2240{V-FAI-3S}, aG2532{CONJ} tohoG3588{T-ASM}, kdož keG4314{PREP} mněG3165{P-1AS} přijdeG2064{V-PNP-ASM}, nevyvrhuG3756{PRT-N} G3361{PRT-N} G1544{V-2AAS-1S} venG1854{ADV}.
 • B21P Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.
 • JB Všechno, co mi dává Otec, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, nevyvrhnu ven;
 • COL Všechno, co mi dává Otec, přijde ke mně; a toho, kdo přichází ke mně, od sebe neodpudím.
 • KLP Každý, koho mi Otec dává, přijde ke mně, a kdo ke mně přijde, toho jistě neodmítnu,
 • SYK Všecko, co mi dává Otec, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přijde, nevyvrhnu ven,
 • SKR Všechno, co mi dává Otec, přijde ke mně, a toho, kdo ke mně přichází, nevyženu,
 • LUT1(1545) Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir; und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen.
 • LUT1(1545) Alles, wasG3739 mirG3427 mein VaterG3962 gibtG1325, dasG3956 kommtG2240 zuG4314 mirG1691; undG2532 wer zuG4314 mirG3165 kommtG2064, den werde ich nichtG3364 hinausstoßenG1544.
 • TR πανG3956{A-ASN} οG3739{R-ASN} διδωσινG1325{V-PAI-3S} μοιG3427{P-1DS} οG3588{T-NSM} πατηρG3962{N-NSM} προςG4314{PREP} εμεG1691{P-1AS} ηξειG2240{V-FAI-3S} καιG2532{CONJ} τονG3588{T-ASM} ερχομενονG2064{V-PNP-ASM} προςG4314{PREP} μεG3165{P-1AS} ουG3756{PRT-N} μηG3361{PRT-N} εκβαλωG1544{V-2AAS-1S} εξωG1854{ADV}
 • TRA ΠᾶνG3956{A-ASN} ὃG3739{R-ASN} δίδωσίνG1325{V-PAI-3S} μοιG3427{P-1DS} ὁG3588{T-NSM} πατὴρG3962{N-NSM}, πρὸςG4314{PREP} ἐμὲG1691{P-1AS} ἥξειG2240{V-FAI-3S}· καὶG2532{CONJ} τὸνG3588{T-ASM} ἐρχόμενονG2064{V-PNP-ASM} πρόςG4314{PREP} μεG3165{P-1AS} οὐG3756{PRT-N} μὴG3361{PRT-N} ἐκβάλωG1544{V-2AAS-1S} ἔξωG1854{ADV}·
 • UBS3 Πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρὸς ἐμὲ οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,
 • SBL πᾶν ὃ δίδωσίν μοι ὁ πατὴρ πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός ⸀με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω,
 • GNTV πανG3956{A-ASN} οG3739{R-ASN} διδωσινG1325{V-PAI-3S} μοιG3427{P-1DS} οG3588{T-NSM} πατηρG3962{N-NSM} προςG4314{PREP} εμεG1691{P-1AS} ηξειG2240{V-FAI-3S} καιG2532{CONJ} τονG3588{T-ASM} ερχομενονG2064{V-PNP-ASM} προςG4314{PREP} αεμεG1691{P-1AS} τσβμεG3165{P-1AS} ουG3756{PRT-N} μηG3361{PRT-N} εκβαλωG1544{V-2AAS-1S} εξωG1854{ADV}
 • SVUL omne quod dat mihi Pater ad me veniet et eum qui venit ad me non eiciam foras
 • VUL Omne quod dat mihi Pater, ad me veniet : et eum qui venit ad me, non ejiciam foras :
 • NVUL Omne, quod dat mihi Pater, ad me veniet; et eum, qui venit ad me, non eiciam foras,

Citace včetně kontextu[editovat]

 1. Řekli mu: „Pane, dávej nám ten chléb stále!“
 2. Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
 3. Ale řekl jsem vám: Viděli jste mě, a přece nevěříte.
 4. Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven,
 5. neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;
 6. a jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
 7. Neboť to je vůle mého Otce, aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl život věčný; a já jej vzkřísím v poslední den.“

Reference[editovat]