Projekt: Hesla Jednoty bratrské/heslo roku/2019

Z Wikiverzity
Jak používat klasifikační nálepkuTato stránka je součástí projektu:
Příslušnost: skupinová

Na této stránce zpracováváme Heslo roku pro Hesla Jednoty bratrské pro rok 2019.

Předloha – Lutherův překlad[editovat]

Suche Frieden und jage ihm nach!
Psalm 34,15 (L=E)
(Lutherův překlad je v tomto případě stejný jako Einheitsübersetzung.)

Citace včetně kontextu[editovat]

LUTHERBIBEL 2017[editovat]

Deutsche Bibel Gesselschaft: DER PSALTER Unter Gottes Schutz 34:

1 Von David, als er sich wahnsinnig stellte vor Abimelech und dieser ihn vertrieb und er wegging.
2 Ich will den HERRN loben allezeit;
   sein Lob soll immerdar in meinem Munde sein.
…
9 Schmecket und sehet, wie freundlich der HERR ist.
   Wohl dem, der auf ihn trauet!
10 Fürchtet den HERRN, ihr seine Heiligen!
   Denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
11 Reiche müssen darben und hungern;
   aber die den HERRN suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
12 Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu!
   Ich will euch die Furcht des HERRN lehren.
13 Wer ist's, der Leben begehrt
   und gerne gute Tage hätte?
14 Behüte deine Zunge vor Bösem
   und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden.
15 Lass ab vom Bösen und tue Gutes;
   suche Frieden und jage ihm nach!

Bible kralická 1613[editovat]

 1. Davidův, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem; pročež jsa od něho vyhnán, odšel.
 2. Dobrořečiti budu Hospodinu každého času, vždycky chvála jeho v ústech mých.

 1. Okuste a vizte, jak dobrý jest Hospodin. Blahoslavený člověk, kterýž doufá v něho.
 2. Bojtež se Hospodina svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti, kdož se ho bojí.
 3. Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají, ale ti, kteříž hledají Hospodina, nemívají nedostatku ve všem dobrém.
 4. Poďtež, dítky, poslouchejte mne, bázni Hospodinově vyučovati vás budu.
 5. Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, aby užíval dobrých věcí?
 6. Zdržuj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
 7. Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.

Bible kralická 1582/2014[editovat]

Bible kralická šestidílná 2014[1]

 1. Davidů, když proměnil oblíčej svůj před Abimelechem, pročež jsa od něho vyhnán, odšel.
 2. Dobrořečiti budu Hospodinu, každého času: vždycky chvála jeho v ústech mých.

 1. Okuste, a vizte, jak dobrý jest Hospodin: Blahoslavený člověk kterýž doufá v něho.
 2. Bojtež se Hospodina všickni svatí jeho; neboť nemívají nedostatku ti kdož se ho bojí.
 3. Lvíčátka nedostatek a hlad trpívají: ale ti kteříž hledají Hospodina, nebudou míti nedostatku v ničmž dobrém.
 4. Pojďtež dítky, poslouchejte mne: bázni Hospodinově vyučovati budu vás.
 5. Který člověk žádostiv jest života, a miluje dny, v nichž by užíval dobrých věcí?
 6. Zdržúj jazyk svůj od zlého, a rty své od mluvení lsti.
 7. Odstup od zlého, a čiň dobré: hledej pokoje, a stihej jej.

Český ekumenický překlad[editovat]

biblenet.cz: Žalmy 34

 1. Davidův, když změnil své chování před abímelekem, a ten ho vypudil a on odešel.
 2. Dobrořečit budu Hospodinu v každém čase, z úst mi bude znít vždy jeho chvála.

 1. Okuste a uzříte, že Hospodin je dobrý. Blaze muži, který se utíká k němu.
 2. Žijte v Hospodinově bázni, jeho svatí, vždyť kdo se ho bojí, nemají nedostatek.
 3. I lvíčata strádají a hladovějí, ale nic dobrého nechybí těm, kdo se dotazují Hospodina.
 4. Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.
 5. Kdo si oblíbil život a miluje dny, aby užíval dobra?
 6. Střez svůj jazyk před zlobou a své rty před záludnými řečmi.
 7. Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.

Vulgata[editovat]

SOB: Latinská Vulgata – Žalmy – 34.kapitola

Ve Vulgatě je zapsaný jako Psalm XXXIII

 1. benedicam Domino in omni tempore semper laus eius in ore meo
 2. in Domino laetabitur anima mea audiant mites et laetentur
 3. magnificate Dominum mecum et exaltemus nomen eius pariter
 4. quaesivi Dominum et exaudivit me et de omnibus angustiis meis liberavit me
 5. respicite ad eum et confluite et vultus vestri non confundentur
 6. hic pauper clamavit et Dominus exaudivit de omnibus tribulationibus salvabit eum
 7. circumdat angelus Domini in gyro timentes eum et eruet eos
 8. gustate et videte quoniam bonus Dominus beatus vir qui sperat in eo
 9. timete Dominum sancti eius quoniam non est inopia timentibus eum
 10. leones indiguerunt et esurierunt quaerentibus autem Dominum non deerit omne bonum
 11. venite filii audite me timorem Domini docebo vos
 12. quis est vir qui velit vitam diligens dies videre bonos
 13. custodi linguam tuam a malo et labia tua ne loquantur dolum
 14. recede a malo et fac bonum quaere pacem et persequere eam
 15. oculi Domini ad iustos et aures eius ad clamorem eorum
 16. vultus Domini super facientes malum ut perdat de terra memoriam eorum
 17. clamaverunt et Dominus exaudivit et ex omnibus tribulationibus eorum liberavit eos
 18. iuxta est Dominus contritis corde et confractos spiritu salvabit
 19. multae tribulationes iusti et ex omnibus illis liberabit eum Dominus
 20. custodit omnia ossa eius unum ex eis non confringetur
 21. interficiet impium malitia et odientes iustum superabuntur
 22. redimet Dominus animam servorum suorum et non peccabunt omnes sperantes in eo

Heslo do titulu[editovat]

Zbývá vybrat překlad pro titulní stránku:

ČEP Vyhýbej se zlu a konej dobro, vyhledávej pokoj a usiluj o něj.
CSP Odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.
MPCZ (34,14) (Sámech) odstup od zla a čiň dobro, hledej pokoj a následuj jej.
BKR Odstup od zlého, a čiň dobré, hledej pokoje, a stíhej jej.
B21 Odmítej zlo a konej dobro, usiluj o pokoj a nechej se jím vést.
JB Sámek. Vyhýbej se zlu, konej dobro, vyhledávej pokoj a o něj usiluj.
HEJCL (33,15) Uchyl se od zlého a čiň, co je dobré, hledej pokoje, ano, hoň se za ním.
KLP Chraň se zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj!
VS Vzdaluj se zla a čiň dobro, hledej jen mír a žeň se za ním!
F Zlému se vyhýbej a dobré jenom čiň a hledej pouze mír, jak lovec za ním jdi.
R ať zlého zanechá a koná dobro, snaží se o pokoj a zachová jej!

Hebrejský[editovat]

Tanach ו:רדפ:הו שלום בקש טוב -ו:עשה מ:רע סור
Tanach masor. וְרָדְפֵהוּ שָׁלוֹם בַּקֵּשׁ טוֹב וַעֲשֵׂה מֵרָע סוּר
Westminster וְ רָדְפֵֽהוּ׃ שָׁלֹ֣ום בַּקֵּ֖שׁ טֹ֑וב וַ עֲשֵׂה־ ֭םֵ רָע ס֣וּר
přepis veradfehu šalom bakkeš tov vaase- mera sur
Strong (Webster, Luther) H7291L H7965L H1245L H2896L H6213L H7451L H5493L
Vulgata et persequere eam pacem quaere bonum et fac a malo recede
Luther und jage ihm nach Frieden suche Gutes und tue vom Bösen Laß
KJ+Webster and pursue it peace seek good and do from evil Depart
Kral 1613 a stíhej jej. pokoje, hledej dobré, a čiň od zlého, Odstup
morfologie spojka + verbum, qal, imperativ, maskulinum, singular substantivum, maskulinum, singular, absolute verbum, piel, imperativ, maskulinum, singular substantivum, maskulinum, singular, absolute spojka + verbum, qal, imperativ, maskulinum, singular předložka + adjektivum verbum, qal, imperativ, maskulinum, singular
Pípal #141: honit, pronásledovat, následovat, provázet, usilovat o něco, sledovat, stíhat #237: pokoj, pokojný, zdárný, nestrannost, nezaujatost, neporušenost, zachovalost, harmonie (dobrý vztah zajištěný smlouvou) #224: dychtit, hledat, prohledávat, vymáhat, požadovat, shledat, vyhledávat, snažit se #390: dobrý, hezký, hodný, ladný, pěkný, půvabný, příhodný #2655: činit, učinit, jednat, naložit s někým, dělat, udělat, dodělat, konat, vykonat, vykonávat, podniknout, provádět, provést, spáchat, dopustit se, připravit, přichystat, slavit (svátek), pracovat, přičinit se, "províjet", zhotovit jako reš-`ajin-`ajin (verbum): být zlý, špatný, zkažený, nehodit se k ničemu odejmout, odstoupit, odbočovat, odcházet, uhýbat se, vybočit, vyhnout se, sejmout, odbočit, odklonit se, sejít (z cesty), zajít, uchýlit

Odkazy[editovat]

Reference[editovat]

 1. Bible kralická šestidílná – Kompletní vydání s původními poznámkami. 1. vyd. Praha: Česká biblická společnost, 2014. 2813 s. ISBN 978-80-87287-78-1.