Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/w01make

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/w01make

# Zpracuje databázi Losungen

YY=11		# dvojčíslí roku
DATABASE="hes$YY"
USER=****
PSWD=****
MDBLINK=losungen20$YY.mdb
CVSFILE=import.csv
HESSTRUCT=hes_struct.sql
LOADDATAINFILE=load_data_infile.sql

PHASE=$1
if [ -z $PHASE ]; then PHASE=1; fi

echo -e "\nLosungen 20$YY:\n============="
while :; do
 echo -n -e "\n*** Fáze $PHASE: "
 case $PHASE in
  1) echo -e "Předpokládám, že existuje databáze $DATABASE. Data budou později přepsána! ***\n"
	 echo "SHOW TABLES;" | mysql -u$USER -p$PSWD $DATABASE
	;;
  2) echo -e "Struktura databáze $MDBLINK ***\n"
	ln -s ../*.mdb $MDBLINK
	mdb-schema $MDBLINK > losungen20$YY.schema
	less losungen20$YY.schema
	;;
  3) echo -e "Porovnání s loňskou strukturou losungen20$(($YY-1)).schema ***\n"
	diff -b -U0 losungen20$(($YY-1)).schema losungen20$YY.schema
	;;
  4) echo -e "Export dat z $MDBLINK do CVS souboru $CVSFILE ***\n";
	mdb-export -D %F $MDBLINK Losungen > $CVSFILE
	fromdos $CVSFILE
	less $CVSFILE
	;;
  5) echo -e "Vytvoření struktury databáze $DATABASE ***\n"
	mysql -u$USER -p$PSWD $DATABASE < $HESSTRUCT
	echo "SHOW TABLES;" | mysql -u$USER -p$PSWD $DATABASE
	;;
  6) echo -e "Import z $CVSFILE do databáze $DATABASE ***\n"
	# echo "mysql -u$USER -p$PSWD -v -v --show-warnings $DATABASE < $LOADDATAINFILE"
	mysql -u$USER -p$PSWD -v -v --show-warnings $DATABASE < $LOADDATAINFILE
	;;
  *) echo "KONEC"; exit;
 esac
 echo -n "Pokračovat? [y/n]";
 read INPUT
 if [ -n "$INPUT" ] && [ "$INPUT" != y ] && [ "$INPUT" != Y ]; then exit; fi
 PHASE=$(($PHASE + 1))
done