Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/w01-sql

Z Wikiverzity
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/w01-sql[editovat]

2010-01-08[editovat]

Dostávám se k tomu se na to podívat.

Konverze do MySQL[editovat]

 • mdbtools:
  • mdb-export (1) - Export data in an MDB database table to CSV format.
  • mdb-schema (1) - Generate schema creation DDL
  • mdb-sql (1) - SQL interface to MDB Tools
  • mdb-tables (1) - Get listing of tables in an MDB database
  • mdb-ver (1) - Return the format of a given MDB database.
 • mdbtools-gmdb = GNOME mdb viewer
 • Gmdb2

Nejdřív získáme strukturu databáze:

mdb-schema Losungen_2011.mdb

a zjistíme, že se jedná jen o jednu tabulku Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/TABLE Losungen.

2010-02-03[editovat]

 • Microsoft Access z Microsoft office Professional Edition 2003, verze neudána
 • otevře soubor, zdá se, OK
 • export nabízí:
  • Microsoft Office Access (*.mdb; *.adp; *.mda; *.mde; *.ade)
  • dBase 5 *.dbf
  • dBase III *.dbf
  • dBase IV *.dbf
  • Excel 3 *.xls
  • Excel 4 *.xls
  • Excel 5-7 *.xls
  • Excel 97-2003 *.xls
  • dokumentz HTML *.html
  • Lotus 1-3-3 WJ2 *.wj2
  • Lotus 1-3-3 WK1 *.wk1
  • Lotus 1-3-3 WK3 *.wk3
  • Paradox 3 *.db
  • Paradox 4 *.db
  • Paradox 5 *.db
  • Paradox 7-8 *.db
  • textové soubory *.txt, *.csv, *.tab, *.asc
  • Windows Sharepoint Services ()
  • Microsoft Active Server Pages (*.asp)
  • Microsoft IIS 1-2 *.htx, *.idc
  • Rich Text Format *.rtf
  • Sloučení v aplikaci Microsoft Word *.txt
  • XML *.xml
  • Databáze ODBC


 • exportoval jsem do:
  • Microsoft Office Access (*.mdb; *.adp; *.mda; *.mde; *.ade)
  • dBase III *.dbf Stejné pole lze definovat jen jednou.
  • Excel 3 *.xls OK
  • dokumentz HTML *.html
  • textové soubory *.csv oddělovač středník, text v uvozovkách
  • Rich Text Format *.rtf
  • XML *.xml: Data (XML), Schéma dat (XSD), Prezentace dat (XSL)

pokusy[editovat]

2010-02-06[editovat]

mdb-export -D %F Losungen_2011.mdb Losungen > Losungen_2011.csv

PHPMyAdmin:

 • open hes10-07
 • Zkopírovat databázi na hes11 Pouze strukturu, Porovnávání: utf8_czech_ci

Struktura: Projekt: Hesla Jednoty bratrské/2011/hes_struct.sql

Pozor na možné problémy s tím, že pole obsahuje konce řádků (0x0D 0x0A = \r\n)

 • Nefunguje:
  • Řádky ukončené auto

Import v PHPMyAdmin:

 • Přepsat data tabulky souborem
 • Ignorovat duplicitní řádky
 • Sloupce oddělené ,
 • Názvy sloupců uzavřené "
 • Názvy sloupců escapovány
 • Řádky ukončené \n
 • Názvy sloupců
Chybný počet položek v CSV datech na řádku 80.

Z toho není jasné, zda se počítají řádek vstupního souboru či řádky výsledné tabulky, tj. pořadí recordu.

Import dat:

mysqlimport -u**** -p**** -v -v --local --delete --fields-terminated-by=, --fields-enclosed-by=\" hes11 Losungen_import.csv 

Connecting to localhost
Selecting database hes11
Deleting the old data from table Losungen_import
Loading data from LOCAL file: hesla/2011/w01/mdbtools/Losungen_import.csv into Losungen_import
hes11.Losungen_import: Records: 365 Deleted: 0 Skipped: 0 Warnings: 288

Pořád nemůžu přijít na to, kde ale najít ty warningy.

http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/mysqlimport.html

mysqlimport zřejmě nebude ideální řešení, použiji mysql příkaz LOAD DATA LOCAL INFILE ve skriptu load_data_infile.sql:

TRUNCATE TABLE Losungen_import;
LOAD DATA LOCAL INFILE "Losungen_import.csv"
    INTO TABLE Losungen_import
    FIELDS
        TERMINATED BY ','
        ENCLOSED BY '"'
        ESCAPED BY ''
    LINES  TERMINATED BY '\n'
    IGNORE 1 LINES;
-- SHOW WARNINGS;

který spustím příkazem:

mysql -v -v -u**** -p**** --show-warnings hes11 < load_data_infile.sql

Vychytám optimální velikosti sloupců; warningy ukazují číslo řádku tabulky, odpovídající datum si spočtu pomocí (např):

mysql -unobody -e 'SELECT DATE_ADD("2011-01-01", INTERVAL 313 DAY);'

Před proházením sloupců tabulky explicitně zadám pořadí vstupních polí:

TRUNCATE TABLE Losungen_import;

LOAD DATA LOCAL INFILE "Losungen_import.csv"
    INTO TABLE Losungen_import
    FIELDS
        TERMINATED BY ','
        ENCLOSED BY '"'
        ESCAPED BY ''
    LINES  TERMINATED BY '\n'
    IGNORE 1 LINES
    (MonSpruch_Bibeltext, Gedenktage_Ek, Ft1_Bibeltext, Ft1_Angaben, Ft2_Bibeltext, Ft2_Angaben,
    Los_Nummer, Los_Bibeltext, Lt_Bibeltext, Dt_Text, Dt_Quelle, Gedenktage_Ebu,
    Datum, MonSpruch_Stelle, MonSpruch_Quelle, Ft1_Feiertag, Ft1_Stelle, Ft1_Quelle,
    Ft2_Feiertag, Ft2_Stelle, Ft2_Quelle, Los_Vortext, Los_Stelle, Los_Quelle,
    Lt_Vortext, Lt_Stelle, Lt_Quelle, Dt_Gesangbuch, Dt_Autor, Bibellese_1, Bibellese_2);

-- SHOW WARNINGS;

2010-02-06[editovat]

 • Konečný skript – viz [[/..]]